tirsdag den 6. november 2018

My Typical Autumn Outfits

Hi loves! Can't believe that we're already this far into autumn. How is this year going so fast?! But it's never too late to share some good outfit inspiration and since dressing for the colder seasons can be a bit of a challenge I thought I would share some with you. We all have our go-to-outfits and I most definitely have mine for different occasions. In this post I just really wanted to share some of these outfits with you.


Hej elskede! Jeg fatter ikke, at vi er så langt inde i efteråret. Hvordan går det her år så hurtigt?! Men det er aldrig for sent at dele noget outfit inspiration, og eftersom det kan være lidt af en udfordring i de koldere måneder, ville jeg gerne dele noget med dig. Vi har alle vores go-to-outfits, og jeg har uden tvivl mine, når det kommer til forskellige anledninger. I det her opslag ville jeg bare gerne dele nogen af de her outfits med dig.

THE COFFEE DATE


Shirt | Pants | Jacket (similar) | Shoes | Bag

THE COMFY ONETHE FAMILY GET-TOGETHER


Skirt | Shirt | Tights | Boots (similar) | Scarf (similar here and here) | Jacket (similar)

THE NIGHT OUT


Shirt | Skirt (similar) | Shoes: Converse | Tights | Bag (similar)

THE SEMI NICE ONE


Dress: Pieces | Shoes (similar) | Tights | Bag (similar)

THE SHOPPING APPROPIATE ONE


Shirt: Vila | Pants: Nelly | Shoes (similar) | Jacket (similar) | Bag

tirsdag den 30. oktober 2018

Packing - Daydreaming

This Thursday, the day after tomorrow, the first of November I'm moving out. I would have loved to make a lovely, informative post with tips and tricks on how to pack your stuff when preparing for a move but to be honest then I don't know much about it. It's about ten years ago I last moved and I don't remember much from it. Also this time is very different from last cause back then I moved with my entire family. This time I'm moving into a new apartment with a friend of mine.


Denne torsdag, i overmorgen, den første november flytter jeg ud. Jeg ville have elsket at lave et vidunderligt informerende opslag med tips og tricks til, hvordan du pakker dine ting, når man forbereder sig på at flytte, men for at være ærlig, så ved jeg ikke så meget. Det er omkring ti år siden, jeg sidst flyttede, og jeg husker ikke meget fra det. Denne gang er også meget anderledes fra den gang, for der flyttede hele min familie. Denne gang er det bare mig som flytter ind i en ny lejlighed med en veninde.


Usually when you go through your cuppoards and find weird stuff you've been keeping for several years you can almost get into this trance of memories. I guess I've always been good at throwing things away and decluttering - I at least don't see myself as a hoarder - and the only thing that really caught my attention was this old photoalbum. To be honest then in any other situation I would probably have sat down and starred at certain things for way too long. It's just that in this situation the feeling of excitement about the move is stronger.


Normalt når man roder sine skabe igennem, og finder skøre ting som man har gemt på i flere år, kan man komme ind i en trance af minder. Jeg tror, at jeg altid har været god til at smide ud og rydde op - jeg ser i hvert fald ikke mig selv som en 'samler' - og det eneste som virkelig fik min opmærksomhed, var dette gamle fotoalbum. For at være ærlig ville jeg i mange andre situationer have sat mig og set på bestemte ting alt for længe. Det er bare at i denne situation er følelsen af spænding så meget stærkere.


Don't take this wrong I love my family and I know that I will miss them but I've been wanting this for so long now that it almost feels unbelivable to me that it's happening. I know that I've never been more ready for it than I am now. I'm happy with what I got. My job, my friends, my family, everything I do in my spare time. But I still needed something new, something that could change my surroundings and my everyday life and to me this move has been a work in project for a long time. So when I'm asked how I feel then I can honestly only answer that I am excited.


Misforstå mig ikke, jeg elsker min familie, og jeg ved, at jeg kommer til at savne dem, men jeg har ville det her så længe nu, at det næsten føles uvirkelig at det sker. Jeg ved, at jeg aldrig har været mere klar på det, end jeg er nu. Jeg er glad for, hvad jeg har. Mit arbejde, mine venner, min familie, alt jeg bruger på fritid på. Men jeg have brug for noget nyt, noget som kunne ændre mine omgivelser og mit hverdags-liv, og for mig har den her flytning været et projekt i lang tid nu. Så når jeg bliver spurgt, hvordan jeg har det, kan jeg ærligt kun svare, at jeg er spændt.


søndag den 14. oktober 2018

Things To Enjoy Doing In Autumn

Hi love! It is really autumn now - maybe not that much in the weather. I feel like the heat has been going on for some time now but the evening are starting to get a bit colder. To me autumn and winter is equal to cold (not that pleasent sounding I know) so I feel that it is more autumn now than before. For that reason I just wanted to share some of the things that I feel like enjoying at this time of the year.


Hej elskede! Det er virkelig efterår nu - måske ikke helt i vejret. Jeg føler, at varmen har stået på et stykke tid nu, men aftenerne er begyndt at blive kølige. For mig er efteråret og vinteren lig med kulde (jeg ved godt, det ikke lyder så rart), så jeg føler, at det er mere efterår nu end før. Af den grund ville jeg bare gerne dele nogen af de ting, jeg nyder på denne tid på året. 


DRINK WARM BEVERAGES TO HEAT YOU UP

To me it's much more enjoyable to drink warm beverages when it's a bit colder. It heats you up from the inside and out in a way that not many things can do. I tend to drink much more coffee at this time of the year (ups) but also other warm drinks like tea.


For mig er det en langt større nydelse at drikke varme drikke, når det er lidt koldere. Det varmer dig op indefra og ud, på en måde som ikke mange ting kan. Jeg har det med at drikke mere kaffe på denne tid på året (ups), men også andre varme drikke som te.


MAKE SPICY DISHES

This can both be sweet and savoury dishes. We all know about 'pumpkin spice' which is something that is usually used in sweet dishes but I also think that autumn is a great excuse to spice up some savoury dishes. Loads of spices will heat you up in the cold and personally I find that it gives some kind of comfort to eat. 


Det kan både være søde og salte retter. Vi kender alle til 'pumpkin spice', hvilket er noget, som ofte bliver brugt i søde retter, men jeg mener også, at efteråret er en god undskylning for at krydre nogen flere salte retter. Mange krydderier giver en varme i kulden, og personligt er det også en komfortabel spise.


WALK/RUN IN THE COLOURED NATURE

My biggest challenge when it comes to exercise is that the colder season usually de-motivates me a lot especially when it comes to running! I will try to stay on track of that this year by seeing it as a chance to enjoy the beautifully coloured nature. 


Min største udfordring når det kommer til træning er, at de koldere månedere demotiverer mig en del, specielt når det handler om løb! Jeg vil prøve at holde mig på sporet i år, ved at se på det som en mulighed for at nyde den flotte, farverige natur.


WATCH CLASSIC, COZY MOVIES

It's a surprise to me that I haven't taken the time to watch 'The Nightmare Before Christmas' this October yet. I watch this movie all year around and when it's around Halloween and Christmas I watch it even more! Hand in hand with the warm beverages I think it's just the time to watch a cozy and classic movie. 


Det overrasker mig, at jeg endnu ikke har taget tiden til at se 'The Nightmare Before Christmas' i Oktober. Jeg ser den her film hele året rundt, og når det er Halloween og Jul, ser jeg den endnu mere! Hånd i hånd med en varm drik, så mener jeg, at det er tiden til at hygge sig og se en klassisk film.

torsdag den 11. oktober 2018

Interior Wishlist

Hi loves! Something I haven't really adressed on my blog or anywhere else is the fact that I'm currently looking into moving out on my own. I love my job that I work at full time and it has made me change my mind about how many gap years I wish to have. I've decided to have two instead and with that also decided that I wanted to find a place of my own.
In the whole run-up to finding a place to live I've begun to discover some of the things that I all of a sudden have to think about. But instead of boring you with that stuff I thought I would share some of the more exciting things like the whole designing-your-own-space-part. A few things has made an appearance on my wishlist and I'm sharing some of those in this new post. For more inspiration then I always save things I wish to buy on my Pinterest.


Hej elskede! Noget jeg ikke rigtigt har snakket om på min blog eller andre steder, er det, at jeg for tiden kigger på at flytte ud for mig selv. Jeg elsker mit arbejde, som jeg arbejder ved på fuldtid, og det har fået mig til at ændre mening omkring, hvor mange sabbatår jeg skal have. Jeg har besluttet mig for at have to istedet, og med det også besluttet, at jeg gerne vil have mit eget sted.
I hele forløbet op til at finde et sted at bo, har jeg efterhånden opdaget nogen ting, som jeg lige pludselig skal tænke på. Men istedet for at kede dig med det, tænkte jeg, at jeg istedet ville dele nogen mere spændende ting, som hele designe-dit-eget-sted-delen. Et par ting er dukket op på min ønskeliste, som jeg deler i det her opslag. For mere inspiration så deler jeg altid ting, som jeg ønsker at købe på min Pinterest.

mandag den 8. oktober 2018

Another Warm Weather Outfit From Milan

Hi lovely! Is it just me that already miss summer? Cause I must admit that I am dreaming about those lovely, warm days under a bright sun where you could wear skirts and dresses and shorts and never worry that you might be cold... Sigh...
To get a feeling of those summer days I recently travelled to Milan for just a couple of days. I honestly had such a lovely time there even though I was entirely on my own. I've already shared one of my looks from my trip which was an elegant, dotted dress. I might have shared this dress loads of times already but I still love it and still wanted to share it again.


Hej elskede! Er det bare mig som allerede savner sommer? For jeg må indrømme, at jeg drømmer om de skønne, varme dage under den skinnende sol, hvor man kunne have nederdele og kjoler og shorts på, og ikke bekymre sig om at være kold... Suk...
For at få en følelse af sommer var jeg fornylig en tur i Milano, bare et par dage. Jeg havde ærligtalt en skøn tur, også selvom jeg var afsted helt alene. Jeg har allerede delt et af mine looks fra min tur, hvilket var en elegant, prikket kjole. Jeg har måske delt denne her kjole mange gange før, men jeg elsker den stadig og følte for at dele den igen.


Dress | Shoes (similar) | Hat (similar)lørdag den 6. oktober 2018

Beauty Essentials In Autumn

Hi loves! It is really autumn now. I can't believe how the past month has flown by and I'm really sorry that I haven't been able to post more. I've been really busy with working more than full-time, travelling abroad and in Denmark and of course I've had some trouble with my computer as well. All in all it hasn't been easy for me to write the past month.
Even though we're a month into autumn then I still wanted to make this post about some of my beauty essentials for autumn. Read along for what it is, what to buy or what I want to buy.


Hej elskede! Det er virkelig efterår nu. Jeg kan ikke tro, hvordan den sidste måned er fløjet forbi, og jeg beklager meget, at jeg ikke har lavet flere opslag. Jeg har haft utrolig travlt den seneste måned med at arbejde mere end fuldtid, udlands-og indlandsrejser og selvfølgelig har jeg også haft nogen problemer med min computer. Alt i alt har det ikke været nemt for mig at skrive den seneste måned.
Også selvom vi er en måned inde i efteråret, så ville jeg stadig gerne lave det her opslag omkring mine skønheds-nødvendigheder i efteråret. Læs med for at finde ud af hvad det er, hvad der skal købes, eller hvad jeg tænker at købe.


BRONZED EYESHADOWS is a bit a of a no brainer since autumn is all about the warmer more comforting colours (also for makeup). I love to play around with darker and warmer colours and since the more bronzed and brown toned eyeshadows have a tendency to match more outfits it's what I will grab for.


BRONZE ØJENSKYGGER er lidt åbenlyst, eftersom efteråret handler om de varme, mere behagelige farver (også indenfor makeup). Jeg elsker at lege med mørkere og varmere farver, og eftersom de mere bronze-agtige og brune toner i øjenskygger har en tendens til at matche flere outfits, er det også dem, jeg bruger.


COVERING CONCEALER cause it's at this time of the year where the dark under-eye-circles gets back and strange breakout points and dry patches appears. I of course use the Clinuqe Beyond Perfecting Foundation + Concealer most of the year but at this time it's an essential for me more than normal.


DÆKKENDE CONCEALER for det er den tid på året, hvor de mørke rander under øjnene kommer tilbage, og underlige udbrud og tørre pletter dukker op. Jeg bruger selvfølgelig Clinuqe Beyond Perfecting Foundation + Concealer det meste af året, men på den her tid på året er det en større nødvendighed end normalt.


DARKER LIP COLOURS go hand in hand with the eyeshadows. The whole makeup look becomes darker and warmer at this time of the year and when the opportunity to use it is here I also think we should.


MØRKERE LÆBEFARVER går hånd i hånd med øjenskyggen. Hele makeup looket bliver mørkere og varmere på denne tid på året, og når muligheden for at bruge det er her, synes jeg også, vi skal.

Decubal                                           Vaseline - Intensive Care

THICK HANDCREAMS. The colder it gets the thicker my handcreams get and well it's colder now. I use a lot of different handcreams throughout the year but when I need something thicker in the colder months I tend to use the Decubal since it doesn't take ages on absorbing but gives good moisture.


TYKKE HÅNDCREMER. Desto koldere det bliver, desto tykkere bliver mine håndcremer, og ja det er koldere nu. Jeg bruger mange forskellige håndcremer igennem året, men når jeg har brug for noget tykkere i de koldere måneder, har jeg det med at bruge Decibal, da den ikke bruger evigheder på at tørre ind, men giver stadig god fugt.

torsdag den 4. oktober 2018

Time For Tights & Boots

It is by far no secret that I am no fan of the colder months. One of the parts about it being colder and darker is that I have to wear tights under dresses and skirts and it's just not my favourite thing to wear. I've come to the terms that if I want to wear dresses and skirts in fall and winter then I have to wear an extra layer underneath. Over the knee boots has been a good substitute every once in a while but most of the time I need the tights to stay warm.


Det er langt fra nogen hemmelighed, at jeg ikke er nogen fan af de koldere måneder. En af delene er, at når det koldere og mørkere, er man nødsaget til at have strømpebukser på under kjoler og nederdele, og det er bare ikke min favorit ting. Jeg er dog kommet til den konklusion, at hvis jeg gerne vil have kjoler og nederdele på i efteråret og vinteren, så skal jeg have et ekstra lag under. Lange støvler har nogen gange kunne fungere som en erstatning, men det meste af tiden har jeg brug for strømpebukser til at være varm.


Skirt | Shirt | Tights | Boots (similar) | Scarf (similar here and here)


Most of the year I much prefer to wear lighter and brighter colours but when I have to match the lighter colours with tights (that let's be real most of the time is black) then it can be a bit tricky. What I've found works for me is to match the colours through the entire outfit like I've done here with the red colour in the skirt and roses and the black tights with the boots and scarf.


Det meste af året foretrækker jeg at have lysere og mere strålende farver på, men når det kommer til at matche lysere farver med strømpebukser (for lad os være ærlige, de er som regel sorte), så kan det være lidt svært. Det som jeg har fundet frem til fungerer for mig er, at matche farver gennem hele outfittet, som jeg har gjort her med den røde farve i nederdel og roser, og de sorte strømpebukser med støvler og halstørklæde.