fredag den 15. juni 2018

Pieces For Graduation Outfits

Hi love! In just two weeks time I'll finally receive my certificate for finishing high school. I'm over the moon excited about it and the whole graduation part with the celebrations. At least in Denmark it's a tradition to wear white on graduation day and therefore I've collected some of my favourite pieces for graduation inspiration both when it comes to dresses, jewelry and accessories, but I also know that not everybody is all about the dresses and for that reason I've also made a collage with other pieces than dresses.


Hej elskede! Om bare to uger modtager jeg endelig mit bevis på at have færdiggjort gymnasiet. Jeg er overlykkelig over det og hele dimissions-delen med fejringerne. I Danmark er der i hvert fald tradition for at have hvidt på til dimissionen, og derfor har jeg samlet nogle af mine yndlingsting som inspiration til dimissionen, både når det kommer til kjoler, smykker og accessories, men jeg ved også, at der er nogen, som ikke er så meget til kjoler, og af den grund har jeg også lavet en collage med andre ting end kjoler.

DRESSES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


OTHER OPPORTUNITIES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


ACCESSORIES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

JEWELRY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

onsdag den 13. juni 2018

Easy Ways To Stay Healthy In Summer

Hi love! If you're anything like me then you must love summer but because of that can also sometimes get the summer-blues meaning that you suddenly feel a bit lazy. It might be the sun and the heat but most of the time it's just because I would much rather lay out in the sun and enjoy every moment of it. Of course there is still things that needs to be done and when it comes to health it can be easy to slag a bit on the meals and eat not so filling sugar-filled meals. I have to push myself a bit harder to do a workout in summer time since it's very warm but I find there is a few ways that makes it easier for me to stay healthy in summer.


Hej elskede! Hvis du på nogen måde minder om mig, må du elske sommer, men på grund af det kan du blive ramt af summer-blues i den forstand, at man pludselig bliver lidt doven. Det er måske solen og varmen, men det meste af tiden er det bare fordi, jeg meget hellere vil være ude i solen og nyde hvert øjeblik af det. Selvfølgelig er der stadig ting, der skal ordnes, og når det kommer til sundhed, kan det være nemt at slagge lidt på måltiderne og spise ikke så mættende, men sukker-fyldte måltider. Jeg er nødt til at tvinge mig selv lidt mere til at træne om sommeren, da det er varmt, men der er nogen metoder, som gør det nemmere for mig at forblive sund i sommeren.


Drink, Hydrate, Drink, Hydrate aaall the time. Thirst and the want for sugar feels quite similar to the brain so make sure to stay hydrated and drink water whenever possible. Your cravings for sugar will most definitely be reduced and it's also a great habit for a lot of other things. 


Drik, Drik, Drik, Drik heeele tiden. Tørst og lysten til sukker føles meget ens for hjernen, så hver sikker på at holde dig hydreret, og drik vand, hvornår end det er muligt. Dine lyster til sukker vil helt sikkert blive mindre, og så er det også en god vane for mange andre ting.


Enjoy The Sun by walking or doing other things outside. Unless you're sunbathing then deciding to do things outside like walking or biking will give you some free exercise, but also typical activities in the sun like swimming, playing sports or other group activities is a great and fun way to get you moving.


Nyd Solen ved at gå eller lave andre ting udenfor. Med mindre du solbader, så det at lave ting udenfor som at gå eller cykle til ting vil give dig noget gratis træning, men også typiske aktiviteter i solen som svømning, udendørsspil eller andre gruppe-aktiviteter er en god og sjov måde at få kroppen igang.


Experiment With The Grill instead of grilling very fatty meats every time. I'm personally a vegetarian and therefore obviously won't grill meat on a grill but instead of grilling meat or meat supplements it will always be healthier to grill some vegetables like eggplant and it might also give a new taste to classic summer grilling.


Eksperimenter Med Grillen i stedet for at grille meget fedt kød hver gang. Personligt er jeg vegetar, og af den grund griller jeg åbenlyst ikke kød, men i stedet for at grille kød eller køderstatning, vil det altid være sundere at grille nogen grøntsager som aubergine, og det giver måske også en ny smag til den klassiske sommer grill.


Stuck Up On Fruit to satisfy your sweet tooth whenever necessary. I love fruit all year around but luckily many fruits also taste even better at this of the year. Use that opportunity to eat all the delicious fruit you want and even though you might think "fruit-sugar", "carbs", or whatever then it will always be better to eat a bowl of berries than a bowl of ice cream.


Fyld Op Me Frugt for at tilfredsstille din søde tand, når det er nødvendigt. Jeg elsker frugt hele året rundt, men heldigvis smager mange slags frugt endnu bedre på denne tid på året. Brug muligheden for at spise al den lækre frugt du vil, og selvom du måske tænker "frugtsukker", "kulhydrater", eller whatever, så er det altid bedre at spise en skål med bær end en skål med is.

lørdag den 9. juni 2018

Get Ready With Me Makeup + Fashion - Running Errands (video)

Hi love! I'm really into the zone of study leave which means that I spend most of my time at home with a book or computer in hand reading for my exams. When my daily activities doesn't consist of more than that I usually just wear pyjamas and in this warm weather probably just a t-shirt and no makeup. But a day recently I really had to get out of the house to get a few things done so my long list wouldn't get longer.
For that reason I decided to throw some proper clothes on and a light makeup and thought that I would take you all along with me. If you need some inspiration on an easy summer outfit and makeup-look then watch along in this new video.


Hej elskede! Jeg er virkelig inde i zonen af læseferie, hvilket betyder, at jeg bruger det meste af min tid derhjemme foran en bog eller computer, for at læse til eksamen. Når mine daglige aktiviteter ikke består af mere end det, har jeg egentlig bare pyjamas på, og i det her varme vejr nok bare en t-shirt, og ingen makeup. Men en dag fornylig var jeg nødt til at komme ud af huset, og få et par ting på min lange liste gjort, for at den ikke blev længere.
Af den grund besluttede jeg mig for at tage rigtig tøj på og en let makeup, og tænkte at jeg ville tage jer med mig. Hvis du mangler lidt inspiration for et nemt sommer outfit og makeup-look, så se med i den nye video:


MAKEUP

CLOTHES

torsdag den 7. juni 2018

My Favourite Dress Style For Summer

Hi love! In relation to all the summer-posts I've been making lately then I really wanted to share a general love to me in summer time. I've worn the smock dress style an absolute ton both this summer and last summer! I find it really flattering on my long, skinny figure but also a style that is easy to wear for both formal and informal occasions. Also a style I've seen a lot of body-types rock and look amazing!
A smock dress-style is characterized its loose fit but with a loose cut just above the waistline. I've found a lot of styles similar to the dress I'm wearing here with a slip-dress underneath a shear smock dress on top. Not only am I particularly in love with the smock dress style but also with the mix of a slip underneath. The dress I'm wearing in this picture I wore all the time when I was in Greece last summer but I actually bought it on the Faeroe Islands. Unfortunately I can't find it online but there is a lot of similar styles out there, some I've linked in this post.


Hej elskede! I relation til alle de sommer-opslag jeg har lavet på det seneste, vil jeg meget gerne dele en general kærlighed for mig i sommer-tiden. Jeg har brugt smock kjolen utrolig meget både denne sommer og sidste sommer! Jeg synes, den er utrolig flatterede på min lange, tynde figur, men også som en stil der er nem at have på til både formelle og uformelle anledninger. Også en stil jeg har set mange kropsformer bruge og se fantastisk ud i!
En smock kjoleform er karaktiseret ved at være løsthængende, men stadig med et løst snit lige over taljen. Jeg har fundet mange kjoler, som er lignende den jeg har på med en underkjole under en gennemsigtig smock kjole. Kjolen jeg har på i billedet, havde jeg hele tiden på, da jeg var i Grækenland sidste sommer, men jeg købte den faktisk på Færøerne. Uheldigvis har jeg ikke kunne finde den online, men der er mange lingnede derude, nogen har jeg linket til i det her opslag.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
fredag den 1. juni 2018

My Day In Outfits - Summer Edition (video)

Hi love! Going through the day in summer for me includes changing up my clothing quite often depending on how the weather changes through the day. On a day like the one I'm showing here I've changed four times for different occasions or activities I've done that day. 


Hej elskede! I løbet af en dag om sommeren skifter jeg tøj rimelig mange gange alt efter, hvordan vejret ændrer sig gennem dagen. På en dag som den jeg kommer til at vise her, har jeg skiftet tøj fire gange for forskellige anledninger eller aktiviteter, jeg har haft igennem dagen.

WORKOUT/MORNING

Whenever I have the energy and opportunity then I like to get in a workout in the morning before school or work or whatever I'll have to do that day.


Når jeg har energien og muligheden for det, foretrækker jeg at træne om morgenen før skole eller arbejde, eller hvad end jeg skal lave den dag.

SCHOOL/MIDDAY

Throughout the day whether it's work, school or me staying at home getting things done I like to wear something casual and simple like a pair of shorts and a top like I have here.


Igennem dagen om det er arbejde, skole eller bare mig der er derhjemme og får nogen ting gjort, så har jeg ofte noget afslappende og simpelt på som et par shorts og en top.


Dress | Blazer (similar) | Shoes | Bag

GOING OUT/AFTERNOON

If I have something I need to attend in the afternoon which occurs more often in the summer I will usually change to something a bit prettier like a nice dress.


Hvis jeg har noget, jeg skal til eller lave om aftenen, hvilket forekommer lidt oftere om sommeren, vil jeg normalt skifte til noget lidt pænere som en pæn kjole.Shirt is one I got from the school I visited when I was in India | Shorts (similar)

SLEEP/NIGHT

When I reach nighttime I usually change into something comfortable like a simple t-shirt and a pair of shorts since it's still quite warm late on the day.


Når jeg når sengetid, skifter jeg ofte til noget lidt mere behageligt som en simpel t-shirt og et par shorts, da det stadig er ret varmt sidst på dagen.

tirsdag den 29. maj 2018

My Top Picks From The SS18 Trends

Hi love! Can't believe that in just a few days it's officially summer! That of course means we're one step closer to the end of this school year (my last school year eeeeh) but also that we're reaching high season for all the SS18 trends. I've been trying to experiment a bit with all the trends that has been extra noticeable through spring and I definitely have some favourites. I've tried to find pieces and pictures to all the trends just for some inspiration on how to wear them.


Hej elskede! Jeg kan ikke tro at bare om et par dage, er det officielt sommer! Det betyder selvfølgelig, at vi er et skridt tættere på slutningen på dette skoleår (mit sidste skoleår iiiih), men også at vi når højdepunktet for SS18 trends. Jeg har prøvet at eksperimentere lidt med de trends, som har været ekstra bemærkelsesværdige gennem foråret, og jeg har uden tvivl fundet mine favoritter. Jeg har prøvet at finde nogen eksempler på trendsene, for lidt inspiration til hvordan man kan have det på. 


BUM BAGS/FANNY PACKS


Reclaimed Vintage                                                       Skinnydip


DOTS
Missguided                                                                     JDY


PINK PASTELS
Asos Design                                                             Bershka


SPRING LAVENDER
Noisy May                                                                          Vans


SQUARE NECKLINE
Forever 21                                                                      Reformation

søndag den 27. maj 2018

Things That Made Me Happy About Being Single

Hi love! I've been single for some time now and compared to some people I know then I'm actually quite happy about it. I enjoy every aspect of being single for so many reasons and if you're struggling to find some peace with being alone then read along. 


Hej elskede! Jeg har været single et stykke tid nu, og sammenlignet med nogen jeg kender, så har jeg det faktisk ret godt med det. Jeg nyder hver en del af det for så mange grunde, og hvis du har svært ved at finde ro i at være alene, så læs med.


Doing Date Things With Friends cause who says you can't go out for a nice dinner with your best friend? I've spend much more time with my friends recently and we've been doing loads of different things also things that I've usually done with a boyfriend. 


Lave Date Ting Med Venner for hvem siger, at du ikke kan tage ud og spise fint med din bedste ven? Jeg har brugt meget mere tid med mine venner på det seneste, og vi har lavet mange forskellige ting, også ting som jeg normalt ville have gjort med en kæreste.


More Free-Time to do other things that often includes more time spend with friends or family. Like already mentioned then I've spend much more time with friends recently but it hasn't felt like something that was obligatory. When you have a boyfriend you spend a lot of time with them, not that you don't want to but it sometimes feels like its something you should do.


Mere Fritid til at lave andre ting, som ofte inkluderer mere tid med venner eller famlie. Som allerede nævnt så har jeg brugt mere tid med venner på det seneste, men det har ikke føltes som noget, der var obligatorisk. Når du har en kæreste, bruger du bare meget tid med dem, ikke at du ikke gerne vil, men det føles nogen gange lidt som noget du skal gøre.


Shaving Whenever I Want To and not because I know that my boyfriend is coming around. In a country like Denmark where it's cold most of the year you don't necessarily want to use time shaving every time you shower and if you want to do it for you and you only.


Barbere Hvornår End Jeg Vil, og ikke fordi jeg ved, at min kæreste kommer forbi. I et land som Danmark, hvor det er koldt det meste af året, er det ikke nødvendigt at bruge massere af tid på barbering hver gang man er i bad, hvis du ikke gør det for dig og kun dig.


Planning The Future Without Having To Rely On Somebody Else even though I know you shouldn't plan your future relying on somebody else's plans but it's hard when you love someone. Of course you wish to be close to the ones you love but being alone takes of that pressure and responsibility.


Planlægge Fremtiden Uden At Skulle Være Afhængig Af En Anden, selvom jeg ved, at man ikke burde planlægge sin fremtid efter en andens, så er det svært at lade hver, når man elsker nogen. Selvfølgelig ønsker man at være tæt på dem man elsker, men hvis man er alene tager det presset og ansvaret fra det.