fredag den 22. september 2017

Fall Formal

Hi gorgeous! Now that fall truly has decided to come around and bring us all that comes along with it I thought that another fall look wouldn't hurt anything. My last video was on how you could style your day to day outfit into a night-time outfit and I really think that this outfit is a good example of that as well. I often wear the pants and bodystocking to school or something similar non-formal, but when I decided to pair it up with a blazer and some high heels it to me seemed like a much more formal look. Not only is it a bit classy look but also a very comfortable one and not something you regret wearing after one hour into your dinner. 


Hi skønneste! Nu da efteråret i sandhed har besluttet at komme omkring og give os alt der følger med, så tænkte jeg at endnu et efterårs look ikke skadede noget. Min sidste video omhandlede hvordan du kan style dit dag til dag outfit til et aften-outfit, og jeg synes virkelig at dette outfit er et godt eksempel på det. Jeg bruger ofte bukserne og bodystockingen til skole eller noget lignende uformelt, men da jeg besluttede at style det med en blazer og nogle høje hæle virkede det på mig som et meget mere formelt look. Ikke kun er det lidt classy, men også meget behageligt og ikke noget som du fortryder at have taget på efter en time inde i middagen. tirsdag den 19. september 2017

How To Change Your Outfit From Day To Night

Hey sweeties! Do you ever have one of those days where your day is so tightly packed that you have to rush from work, school or something like it to a party, nice dinner or family event and doesn't really have the time to get home and change? No matter what it's never a bad idea to know how to change your look into something more formal or festive quite fast if needed or you just desire to wear the same pants the whole day.
In this new video I've included three outfits that I've changed into three night time outfits if you're in the need of some inspiration for a fast change or a way to save some washing. Otherwise keep reading along for some tips and tricks on how to fastly change your entire look.


Hej sødeste! Har du nogensinde en af de der dage hvor din dag er så tæt pakket at du skal skynde dig fra arbejde, skole eller noget lignende til en fest, pæn middag eller familie ting og ikke rigtigt har tiden til at tage hjem og skifte? Lige meget hvad er det aldrig en dum idé at vide hvordan man ændrer sit look til noget mere formelt eller festligt ret hurtigt hvis nødvendigt, eller hvis man bare ønsker at have de samme bukser på hele dagen.
I denne nye video har jeg inkluderet tre outfits, som jeg har ændret til tre aften outfits, hvis du har brug for noget inspiration til en hurtig ændring eller en måde at spare noget vaskning. Ellers så fortsæt med at læse for nogle tips og tricks til hvordan du hurtigt kan ændre hele dit look.


Accessories Change It All cause honestly there is a big difference between wearing some small stick earrings or some long colourful ones. If you have to rush from one place to another I would definitely recommend that you in the morning throw some nice accessories into your handbag and then change that while going from one place to another.


Accessories Ændrer Alt for ærligtalt så er der en stor forskel mellem at have nogle små stick-øreringe i eller nogle lange farverige nogen. Hvis du skal skynde dig fra et sted til et andet ville jeg helt klart anbefale at du om morgenen smider nogle flotte accessories ned i tasken og så skifter dem når du tager fra et sted til et andet.


Shoes Are Everything when it comes to changing a look, a high heel can really raise the bar of a boring workday look. Honestly the first thing I will change if I have two minutes is changing up the shoes and then all of a sudden I both look ready but also feel ready to get out of the door. 


Sko Er Alting når det kommer til at ændre et look, en høj hæl kan virkelig sætte en ny standard til et kedeligt arbejdsoutfit. Ærligt så er det første jeg vil ændre, hvis jeg har to minutter til at ændre noget, skoene, og lige pludselig ser jeg klar ud, men føler mig også klar til at komme ud af døren.Refresh Your Makeup in the nearest bathroom or camera of your phone, cause even though I'm more of a fashion blogger than a beauty blogger then I know that a nice makeup can change a lot of things in your look. I often carry a lipstick with me, so I can refresh that or give my skin some more glow with a nice highlighter before rushing out again. 


Forfrisk Din Makeup i det nærmeste badeværelse eller kameraet på din telefon, for selvom jeg er mere af en modeblogger end en skønhedsblogger så ved jeg at en flot makeup kan ændre en hel del ved dit look. Jeg tager ofte en læbestift med mig, så jeg kan forfriske den eller give min hud noget mere glød med en flot highlighter før jeg skynder mig ud igen.


* * *


Try A Different Hairstyle from your usual style. So if your usual style is a ponytail or a bun, pull the hair out and let it hang loose, and if it's always loose, try and pull it back into something fast. This will most definitely change your look no matter what you're wearing or how much time you've got. 


Prøv En Anden Frisure end din normale stil. Så hvis din normale stil er en hestehale eller en knold, så tag håret ud og lad det hænge løst, og hvis det altid er løst, prøv at trække det tilbage til noget mere fast. Dette vil helt sikkert ændre dit look lige meget hvad du har på eller hvor meget tid du har.


Get In The Right Mood for a long night, nice dinner or whatever you're attending, with the right music in your headphones or a shoulder rub it's possible. Admittedly, even though what I'm wearing says a lot about my mood I know that if I'm in the right mood for a long night I will also feel a lot more confident and ready and that will shine through whatever I'm wearing. 


Kom I Det Rigtige Humør til en lang aften, pæn middag eller hvadend du deltager i, med den rette musik i høretelefonerne eller et stræk er det muligt. Indrømmet, selvom hvad jeg har på siger meget omkring mit humør, så ved jeg, at hvis jeg er i det rette humør til en lang aften, vil jeg også føle  mig meget mere selvsikker og klar, og det vil skinne igennem hvadend jeg har på.


søndag den 17. september 2017

Next Purchases | Næste Køb

Hey sweeties! There is always a few things that comes along with changing seasons. First of all ;changing weather (obviously), second of all; a hell of a lot new beautiful fashion and beauty items, and third of all; a few months of a broken bank account... Oh and yes I'm very guilty of that already...
Instead if just sighing while I scroll through Asos looking at all the awesome things I can't buy I somehow try to plan out what to buy next month when the next paycheck comes. I must admit it's hard to decide and my shoppinglist on Pinterest is way too long for me to ever manage to buy that much stuff. So in this post I've tried to include some of the things that I will be purchasing first thing next month cause either I'm missing it from my wardrobe or I've just fallen deeply in love with it.


Hej sødeste! Der er altid et par ting som følger med de skiftende sæsoner. For det første; skiftende vejr (åbenlyst), for det andet; en helvedes masse flot ny mode og skønheds-produkter, og for det tredje; et par måneder med en tom bankkonto... Årh og ja det er jeg meget skyldig i allerede...
I stedet for at sukke mens jeg ruller igennem Asos og kigger på alle de ting jeg ikke kan købe, prøver jeg i stedet at planlægge hvad der skal købes næste måned når lønseddelen kommer. Jeg må indrømme at det er svært at beslutte og min shoppingliste på Pinterest er alt for lang til at jeg nogensinde vil formå at købe så mange ting. Så i det her opslag har jeg prøvet at inkludere nogle af de ting, som jeg vil købe som det første næste måned, for enten mangler det i min garderobe eller også er jeg bare blevet dybt forelsket i det. 


Find it here

This is probably the only thing on this list that I actually need and that is a new winter jacket since the one I've loved the past two years has for some reason broke. I'm quite sad about it, but I did find this cute one on Zara and thought that it was a jacket right up my alley. 


Det her er nok det eneste på listen som jeg rent faktisk mangler, og det er en ny vinter jakke, eftersom den jeg har elsket de sidste par år på en eller anden måde er gået i stykker. Jeg er ret ked af det over det, men jeg fandt denne søde én på Zara, og tænkte at det var en jakke lige for mig. 

Find it here

I've been on the search for a dress or skirt with these rose prints that I could use for an everyday use on quite many websites. Then I fell over this one on Topshop and thought it was so cute and would look great with a knit tugged into it and some overknee boots, love it!


Jeg har været på jagt efter en kjole eller nederdel med det her rose-print som jeg kunne bruge til hverdagsbrug på ret mange hjemmesider. Så faldt jeg over denne her på Topshop, og tænkte at den var så sød og ville se skøn ud med en stor strik og nogle overknæet støvler, elsker det!


Find it here

This I kind of need... I do own a lot of shirts, dresses, knits, etc., that would look kind of strange with a bra strap, but might also get too nipply if not wearing any. So I'm kind of in the need of a simple but a bit cute bandeau bra and thought that H&M was quite trusty for that, and I was right.


Denne her har jeg lidt brug for... Jeg ejer en del bluser, kjoler, strik, osv., som ville se lidt underlige ud med en bh-strop, men kunne også blive for nipply hvis der ikke var nogen. Så jeg har lidt brug for en simpel, men lidt sød bandeau bh og tænkte at H&M var ret sikker for det, og jeg havde ret. 


Find it here

I quite adore anything in red right now and I would love to own a pair of red pants like these ones that I found on Asos (cause Asos is just the place for anything). They would be so great for a cute autumn outfit with both a big knit or something a bit more classy.


Jeg elsker virkelig alt i rødt lige nu, og jeg ville elske at eje et par røde bukser som de her jeg fandt på Asos (for Asos er bare stedet for alting). De ville være skønne til et sødt efterårs outfit med både en stor strik eller noget lidt mere classy. 

Find it here

Rimmel Londons lipsticks never get enough love! I own a few that I really love and use quite often so when I looked at my makeup collection and found that I missed a more neutral pink colour I wasn't in doubt that I would be buying that from Rimmel London.


Rimmel Londons læbestifter får aldrig nok kærlighed! Jeg ejer et par stykker som jeg virkelig elsker og bruger ret tit, så da jeg kiggede på min makeup kollektion og så at jeg manglede en mere neutral pink farve, var jeg ikke i tvivl om at jeg ville købe den fra Rimmel London. 

torsdag den 14. september 2017

Another School Or Work-Day Outfit

Hey sweetie! Recently I did a video on how to style culottes and the look that might be the most suitable for an everyday outfit was this one. It's comfortable but still quite chick for an everyday work or school-day outfit. Not only is both the pants and shirt stable pieces for me but also two great transitional pieces for the changing seasons. 


Hej sødeste! Fornylig lavede jeg en video om hvordan man styler culottes, og looket som nok var mest passende til et hverdags outfit var det her. Det er behageligt, men stadig et ret flot look for et mere arbejds-eller skoledags outfit. Ikke kun er bukserne og skjorten stable pieces for mig, men også to gode overgangstøjstykker til efteråret. onsdag den 13. september 2017

Trend Book Fashion AW17/18

Hey sweeties! The only thing that gets me excited when the seasons change is the excitement that comes with the fashion changing as well. I might adore light summer clothing, but I must admit that I also love a nice, chunky knit. Which means that this years autumn and winter fashion is extra exciting and much more inspiring than I've felt the past seasons cause it just includes everything I love about AW-fashion.
There is a bit of everything, something comfy, something classy, something feminine and something strange too. Just what I desire for a new season of inspiring fashion. 


Hej sødeste! Det eneste som gør mig spændt på de ændrende sæsoner, er spændingerne der kommer med den ændrende mode. Jeg forguder måske let sommer tøj, men jeg må indrømme, at jeg også elsker en dejlig, stor strik. Hvilket betyder at dette års efterår og vinter mode er ekstra spændende og meget mere inspirerende end jeg har følt de sidste par sæsoner, for det indeholder alle de ting jeg elsker ved AW-mode.
Der er lidt af det hele, noget behageligt, noget classy, noget feminint og også underligt. Lige hvad jeg lyster af en ny sæson med inspirerende mode. 

Suit Up

Yes all women out there it's your time to suit in business approval clothing with blazers, straight leg trousers and ties. Even with a feminine style I haven't found it a problem to find a lot of gorgeous styles from Calvin Klein, Mulberry, Victoria Beckham and so many more that do this suited up style for women's fashion mixing masculinity and femininity in a beautiful way. 


Ja alle kvinder derude det er jeres tur til at klæde dig i business passende tøj med blazers, straight leg bukser og slips. Selv med en feminin stil har jeg ikke fundet det et problem at finde en masse lækre styles fra Calvin Klein, Mulberry, Victoria Beckham og så mange mere som laver den her suited up stil for kvinders mode der mixer maskulinitet og feminitet på en smuk måde. 


Joseph


Christian Dior


Max Mara
Les CopainsChunky Highland Knits

Honestly the trend I'm the most excited about because in the fall and especially in winter I love anything big and cozy to keep me warm and what is better than that than a big chunky knit. With the 'highland'-part it means that so many knits can now be found in so many different variations from both Balenciaga, Prada, Louis Vuitton, (and I could go on) with prints of sheep, tress and whatever you connect to the word 'highland'.


Ærligtalt så er det den trend jeg er mest spændt på fordi i efteråret, og især om vinteren, elsker jeg alt der er stort og behageligt til at holde mig varm, og hvad er bedre end det end en stor blød strik. Med 'højland'-delen betyder det at så mange strik nu kan findes på så mange forskellige måder fra både Balenciaga, Prada, Louis Vuittion, (og jeg kunne fortsætte) med print af får, træer og hvadend du forbinder med ordet 'højland'.


Zeynep


Saint Laurent


Max Mara


Padded Jackets

Ready to get even more comfy? Cause I certainly am and I can't wait to go out and find the biggest, chunkiest jacket possible and rock it through all the cold winter months. If feeling skeptical about it not looking good then I can make sure that at least Dries van Noten, Chanel and Stella McCartney has made it look fantastic on the runway this season.


Klar på at blive endnu mere hyggelig? For det er jeg uden tvivl, og jeg kan ikke vente med at komme ud og finde den største, blødeste jakke muligt og bruge den igennem alle de kolde vinter måneder. Hvis du er lidt skeptisk over ikke at se godt, så kan jeg sikre dig at i hvert fald Dries van Noten, Chanel og Stella McCartney har fået det til at se fantastisk ud på løberen denne sæson.


Isabel Marant
ChanelSequins

Try not to get to skeptical about this trend straight away cause it doesn't necessarily have to be as sparkly and attention seeking as I personally feared it might be. It can be strings of sequins or glitter sewn into your clothing and just at a little touch to an ordinary blazer. Of course nothing should stop you from going all bold and many brands like Saint Laurent (with that famous new boot), Isabel Marant, Michael Kors and Balmain just to mention a few brands that do both styles. 


Prøv ikke at blive for skeptisk over denne trend med det samme, for det behøves nødvendigvis ikke at være så funklende og opmærksomhedskrævende, som jeg frygtede det ville være. Det kan være streger af palietter eller glitter syet ind i dit tøj og bare som et lille glimt til en ordinær blazer. Selvfølgelig er der intet der skal stoppe dig fra at gå helt ud og mange mærker som Saint Laurent (med den populære nye støvle), Isabel Marant, Michael Kors og Balmain bare for at nævne et par mærker som laver begge stile. 


Oscar de la Renta

Max Mara


Fendi


Red

I love a good red, both on the lips and on the clothes, it's a sexy, bit daring colour sometimes, but a lot of fun to work with. Since red is such a versatile colour it just makes it even easier to find a colour of red that suits your skin, hair and eye colour to make your autumn/winter shine with reds from brands like Max Mara, Versace and Givenchy.


Jeg elsker en god rød, både på læberne og på tøjet, det er en sexet, lidt modig farve nogengange, men også en del sjov at arbejde med. Eftersom rød er en så alsidig farve, gør det det bare meget nemmere at finde en rød som passer din hud, hår og øjenfarve for at få dit efterår/vinter til at skinne med rød fra mærker som Max Mara, Versace og Givenchy.


Gucci


Balenciaga
Preen by Thornton Bregazzi


Emilia Wickstead


Roses

We thought flower season was over, but no... cause roses is an all year around thing and an undying flower trend as well. I must admit that roses prints can sometimes get a bit too much and too summer-like, but some of the things that I've seen Dolce & Gabbana, Preen, Gucci and Simone Rocha do has definitely given me some inspiration on how to wear these pieces. 


Vi troede blomster sæsonen var ovre, men nej... for roser er en ting som er der hele året rundt og udøende blomster trend ligeså. Jeg må indrømme at roseprint kan nogengange være lidt for meget og for sommer-agtigt, men nogen af de ting jeg har set Dolce & Gabbana, Preen, Gucci og Simone Rocha lave har helt klar givet mig noget inspiration til hvordan jeg skal style roser i efteråret/vinteren. 


Prabal Gurung


Chanel


Chanel


Sies Marjan


Christopher Kane

Future Space

It might sound strange, but again it's also a trend that goes hand in hand with the sequins cause just look at the spacey, glitter feel you get from looking at these pictures. Gorgeous! Even though I'm not that into darker colours then I think that I might make it work, especially with inspiration from Saint Laurent (once again shining this season), Loewe and Paco Balenne.


Det lyder måske underligt, men igen, det er også en trend som går hånd i hånd med glitteret, for bare se på den rum-agtige, glitter følelse du får fra at se på de her billeder. Smukt! Selvom jeg ikke er til mørkere farver, så tænker jeg, at jeg måske kan få det til at fungere, specielt med inspiration fra Saint Laurent (skinner igen i denne sæson), Loewe og Paco Balenne.


Inverno


Etro


Missoni


Phillip Lim


Miu Miu


Dries Van Noten

70's Vibes

At last but definitely not least we have the giant 70's vibe that has been floating and exploiting absolutely everywhere at the moment. No protest from here and many brands like Marc Jacobs, Chloé and Bottega Veneta is rocking this trend and all the styles are luckily easy to copy into a more affordable look, even made out vintage. 


Til sidst, men ikke mindst har vi den store 70'er trend, som har fyldt og eksploderet stort set overalt på det seneste. Ingen protester her fra og mange mærker som Marc Jacobs, Chloé og Bottega Veneta kører med denne trend og alle stilene er heldigvis nemme at kopiere for et mere økonomisk muligt outfit, selv lavet af genbrug.