fredag den 16. februar 2018

How To Style Tights In Spring (video)

Hi lovely! Not only have quite a few people asked for a video where I've styled tights but I also thought that now the time was suitable for it. We're only a few weeks away from entering spring and since spring most of the time is no warmer than winter here in Denmark I thought that I would do a video on how to wear tights in spring. Tights is a sacret way to keep you warm but as I'm talking more about in the video, it also has more functions.
I really hope that you will enjoy it and found some inspiration! Let me know how you will style tights in spring!


Hej elskede! Ikke kun er der et par mennesker, som har spurgt, om jeg vil lave en video, hvor jeg styler strømpebukser, men jeg synes også, at tiden var passende til det. Vi er kun et par uger væk fra at bevæge os ind i foråret, og eftersom foråret ikke er spor varmere end vinteren, tænkte jeg, at en video om hvordan man styler strømpebukser i foråret, ville være passende. Strømpebukser er en hellig ting, når det kommer til at holde en varm, men jeg snakker i videoen, om de andre funktioner de også har.
Jeg håber, at du vil nyde at se med og finder noget inspiration! Del endelig hvordan du vil style strømpebukser i foråret!


Outfit 1:


Shirt: Gina Tricot (similar) | Skirt | JacketTights | Shoes


Outfit 2:Dress (Not longer in this pattern) | Shoes: Zara (Can't find them online, similar & similar) | Tights | Bag: Mango (similar)


Outfit 3:Dress: Message (similar) | Shoes (Can't be found in this colour) | Tights | Clutch (similar)

onsdag den 14. februar 2018

How To Get Into Cardio

Hi sweety! I've always been a dancer (and I've always loved it) so of course I find it natural to love cardio exercises but it hasn't always been like that. When I quit ballet about four years ago it was very hard for me to get into a habit of going to the gym if it wasn't to attend classes. The worst part to me was willingly doing cardio. I hated running, hated spinning and most of all hated any step machine! Today, I prefer this over anything else. When and how did this happen? Well I'm going to tell you so...


Hej søde! Jeg har altid været en danser (og har altid elsket det), så selvfølgelig er det naturligt for mig at elske cardio træning, men sådan har det ikke altid været. Da jeg stoppede med ballet for omkring fire år siden, var det svært for mig at komme igang med en vane af at tage i træningscenteret, hvis det ikke var på hold. Den værste del for mig var, at jeg med lyst skulle lave cardio. Jeg hadede løb, hadede spinning, og mest af alt hadede jeg step maskiner! I dag, vil jeg helst lave det over noget andet. Hvordan og hvornår sket det? Ja, det er det, jeg vil prøve at guide til nu...


Try Out Different Variations cause there is a lot of ways to do cardio workout. Like mentioned then I used to be a dancer but it actually took me a couple of years before I dared to try out any kind of fitness dance. Now I attend zumba classes every week and have also done some Latinmix and similar. In the mean time I've found that I'm not into long spin classes but prefer stepping or climbing stairs for longer. I've tried every cardio machine at my gym and currently I mostly use step, stairs, cross-trainer and once in a while the treadmill cause running outside is much more appealing to me. Try out something new and find what you love!


Prøv Forskellige Variationer for der er mange måder at lave cardio træning. Som nævnt plejede jeg at danse, men det tog mig faktisk et par år, før jeg prøvede nogen former for fitness dans. Nu er jeg til zumba hver uge, og har også danset lidt Latinmix og lignende. I mellemtiden fandt jeg ud af, at jeg ikke er til lange spinning timer, men foretrækker step-eller crossmaskinen i længere tid. Jeg har prøvet alle cardio maskiner i træningscenteret, og på det seneste bruger jeg primært step, trapper, cross-maskinen og en gang imellem løbebåndet for det siger mig meget mere at løbe udenfor. Prøv noget nyt og find hvad du elsker!

Distract Yourself from the exhausting feeling of panting your lungs out. To me audiobooks has been a blessing for my long distance runs and watching Youtube videos when walking on a step machine. Dancing to a choreography is another way to distract yourself since the distraction mostly contains of changing your movements. It's hard for me to go on a 5 km run or stepping for 20 minutes without something distracting me.


Distraher Dig Selv fra den udmattende følelse af at puste ens lunger ud. For mig har lydbøger været en velsignelse til mine længere løbeture, og se Youtube videoer, når jeg går på en step maskine. Dans til koregrafier er en anden måde at distrahere dig selv, da du ofte ændrer dine bevægelser. Det er svært for mig at løbe 5 km eller steppe i 20 minutter uden at noget distraherer mig.


Set Yourself A Goal both a long-term one but also just for that particular cardio session. To me running further and faster has been my long-term goal for ages but due to a bad knee injury it has been way harder than I first thought. So every time I do cardio I set myself a goal for what I wish to achieve. If it's running 20 minutes, burn 200 calories or run 5 km doesn't really matter but I always have a goal for my workout.


Sæt Dig Selv Et Mål både på længere sigt, men også for den enkelte cardio lektion. For mig har det at kunne løbe længere og hurtigere været en langsigtet mål igennem længere tid, men grundet en knæskade har det været sværere, end jeg først troede. Så hver gang jeg laver cardio, sætter jeg mig selv et mål, for hvad jeg vil opnå. Om det er at løbe 20 minutter, forbrændre 200 kalorier eller løbe 5 km er sådan set lige meget, men jeg har altid et mål for min træning.


Compete With Yourself since I've found that competing with other peoples skills won't motivate me in the same way as competing with myself. Every time I do any kind of cardio exercise I write down on my phone for how long, the distance I managed and burned calories. Every time I do that kind of workout I will try and beat my previous distance and burned calories in that time. In that way I'm only proving to myself that I'm getting better.


Konkurrer Med Dig Selv da jeg har oplevet, at når jeg konkurrerer med andres evner, motiverer det mig ikke på samme måde, som hvis jeg konkurrerer med mig selv. Hver gang jeg laver en form for cardio træning, skriver jeg ned på min telefon hvor lang tid, distancen og hvor meget jeg formåede at forbrændre. Hver gang jeg laver den form for cardio igen, prøver jeg at slå min tidligere distance og forbrændring indenfor samme tidsrum. På den måde beviser jeg kun overfor mig selv, at jeg bliver bedre.

mandag den 12. februar 2018

Brunch In Check

Hi loves! How has your weekend been? I've had a lovely few days preparing myself for the week long vacation ahead of me, wuhu! Saturday I had to work but it was a lovely chill day and since I haven't been to work for a while it was nice to get the chance to talk to my lovely colleagues again.
This Sunday a friend from my internship as a design technologist student back in fall came around to do some shopping and sightseeing of Odense. It was lovely having her to stay here from Sunday to Monday and this morning we went out for a brunch. It was a very delicious brunch at Marcellos that we both enjoyed. I really wanted to show you the outfit that I wore since I've fallen in love with these check pants from Pieces. I think we got a lovely shoot out of that!


Hej elskede! Hvordan har din weekend været? Jeg har haft et par dejlige dage, hvor jeg har forberedt mig på den ferien, wuhu! Lørdag skulle jeg på arbejde, men det var en stille og rolig dag, og eftersom jeg ikke har været på arbejde længe, var det rart at få muligheden, for at se mine dejlige kollegaer igen.
Denne søndag kom en ven fra mit studiepraktikophold som designteknolog tilbage i efteråret forbi for at shoppe lidt og sightseeing af Odense. Det var dejligt at have hende til at være her fra søndag til mandag, og denne morgen tog vi ud for at få brunch. Det var en lækker brunch hos Marcellos, som vi begge nød. Jeg ville virkelig gerne vise jer det her outfit, da jeg har forelsket mig i de her ternede bukser fra Pieces. Jeg synes, vi fik et godt shoot ud af det!fredag den 9. februar 2018

January Sales Try On Fashion Haul #SS18 (video)

Hi love! As a lot of other people then of course I have also been guilty of spending a bit on January sales. I'm talking about why I've purchased what and what might be trendy in the following season in the video. Mostly I'm just showing you what I've found and trying it on for you to properly see. I've listed all the things and where to find them under the video, take a look for some inspiration on what to buy for spring!


Hej elskede! Som mange andre mennesker er jeg selvfølgelig skyldig i, at have brugt lidt på januar udsalg. Jeg snakker om, hvorfor jeg har købt, hvad jeg har, og hvad der måske vil blive en trend i en den følgende sæson i videoen. Mest af alt viser jeg, hvad jeg har fundet og prøver det på, for at I rigtigt kan se det. Jeg har skrevet alt det viste nedenunder videoen, og hvor du kan finde det, hvis du har brug for noget inspiration, til hvad du kan købe til foråret!Things mentioned:
Purple workout shirt
Orange workout top (can't be found online, similar)
Sports bra
Blue and black bra
Red and pink shirt
Denim skirt from Zara (can't be found online, similar)
Check pants
Orange dress
Pink t-shirt

torsdag den 8. februar 2018

Valentines Day Gift Guide For Men

Hi love! The other day I published a post all about Valentines Day gift ideas for women and of course I had to do one for men as well. I always have a hard time finding gifts for men and maybe some of you are like me and struggle with that as well, so here is a small guide on what you eventually could give. 


Hej dejlige! Den anden dag lavede jeg et opslag omkring Valentinsdags gaver til kvinder, og selvfølgelig skulle jeg også lave en til mænd. Jeg har altid haft svært ved at finde gaver til mænd, og måske døjer nogen af jer med samme problem som jeg, så her er en lille guide til hvad man eventuelt kunne give.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Useful

When asking a man what he wishes for we all know the classic answer: "Just socks and underwear." But sometimes it's actually not a that bad idea to give something useful. It could potentially be socks and underwear, but it could also be a new pair of headphones or a key chain connected to his phone so he can always find his keys!


Når man spørger en mand, hvad han ønsker sig, kender vi alle det klassiske svar: "Bare sokker og underbukser." Men nogengange er det faktisk ikke en så dum idé at give noget brugbart. Det kunne potentielt set være sokker og underbukser, men det kunne også være et par nye høretelefoner, eller en nøglering som er forbundet til din telefon, så du altid kan finde dine nøgler!


Health

I have a lot of guy friends and I've had past boyfriends that have loved to workout! As a person that also do a lot of exercise then I love it when people get me new workout gear, either to replace something old or add to the collection. It is no different for guys, trust me.


Jeg har en del drengevenner og har haft et par kærester, som har elsket at træne! Som en person der også træner en del, så elsker jeg, når folk giver mit nyt træningsudstyr, lige meget om det er for at erstatte det gamle eller gøre det en del af samlingen. Det er ikke spor anderledes for fyre, stol på mig på den.


Fun

I've known a lot of men that might not be that fond of reading but I've also known a lot that has. Therefore I don't think a book is a bad idea, but when it comes to fun it could potentially be a bottle of their favourite drink or maybe a cute but still funny t-shirt. In this category it is also a obvious idea to give an experience of some sort like bowling, the cinema or a cozy night in.


Jeg har kendt en del mænd, som måske ikke er så vilde med at læse, men jeg har også kendt mange som er. Derfor synes jeg ikke, at en bog er en dum idé, men når det kommer til noget sjovt, kunne det også være en flaske af hans yndlings alkohol, eller måske en sød, men stadig sjov, t-shirt. I denne kategori er en åbenlys idé også en oplevelse af en slags, som bowling, biografen eller en hyggelig aften.


Accessories

Lots of guys might not want to admit it but they love to be gifted accessories in the shape of watches, belts or shoes just as much as women. If you know their style it's guaranteed that he will be happy to be gifted a nice belt or watch to wear out.


Mange drenge vil måske ikke indrømme det, men de elsker at få accessories i form ure, bælter og sko lige så meget som kvinder. Hvis du kender personens stil, vil en gave som et flot bælte eller ur han kan vise frem, med sikkerhed være noget han vil blive glad for. 

onsdag den 7. februar 2018

Valentines Day Gift Guide For Women

Hi lovely! As each day pass by it seems more and more noticeable to me that Valentines day is coming closer. I've personally never celebrated Valentines day since it isn't a Danish tradition in any way. Also I've been working on Valentines day the past two years since it's always a busier day when working in a flower shop. None the less I still find the idea cute, and who doesn't love an opportunity to give or get presents? Read further along for some inspiration on what to give that special woman or girl in your life.


Hej elskede! Som hver dag går forbi virker det mere og mere bemærkelsesværdigt, at Valentinsdag er tættere på. Jeg har personligt aldrig fejret Valentingsdag, da det ikke på nogen måde er en dansk tradition. Jeg har også skulle arbejde på Valentinsdag de sidste to år, da det er en travlere dag, når man arbejder i en blomsterbutik. Ikke desto mindre synes jeg, at ideen er sød, og hvem elsker ikke en undskyldning for at give og få gaver? Læs derfor med videre for nogen ideer til, hvad du kan give en speciel kvinde eller pige i dit liv.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Health

Healthy stuff but not in the way of "Hey, you need to lose weight" but maybe as an encouragement. January is over and so is the official lets-all-loose-weight-and-get-fit-challenge. It can be hard to keep on track. With giving something health related it can be a sign of support and motivation. Maybe your girlfriend, friend or whatever is just a health/fitness-lover and would love this as well.


Sundheds ting, men ikke på den måde af "Hey, du skal tabe dig", men måske som en opmuntring. Januar er ovre, og der der den officielle lad-os-alle-tabe-os-og-blive-fit-udfordring også. Det kan være svært at holde fast i rutinen. Det at give noget sundhedsrelateret kan være et tegn på støtte eller motivation. Måske er din kæreste, ven eller lignende en sundheds/fitness-elsker og ville derfor også elske det.

Beauty

It might seem too obvious but it's always a great gift. Go for a bulletproof mascara or something to treat and take care of the skin. Take a sneaky look in her bathroom-cupboards or ask the lady in the shop what people buy. She will love it!


Det virker måske fór åbenlyst, men det er en god gave. Gå efter en skudsikker mascara eller noget til at pleje og passe på huden. Tag et snedigt kig i hendes badeværelsesskabe, eller spørg damen bag kassen i butikken hvad folk køber. Hun vil elske det!

Accessories

It's a cliché but honestly still a great one. I've always been more than happy to be gifted accessories whether it's a bags, jewelry or something suitable for the cold weather like scarfs and gloves. In that way it can both be a practical, useful gift, but also a pretty, meaningful one. 


Det er en cliché, men ærligt stadig en god én. Jeg er altid blevet mere end glad for at modtage accessories, lige meget om det er tasker, smykker eller noget passende til det kolde vejr udenfor som halstørklæder eller handsker. På den måde kan det både være en praktisk, brugbar gave, men også noget pænt og meningsfuldt.

Clothing

If you know their style I think it's a wonderful time to give a nice knit or something for the coming spring months. Even if you don't know their exact size showing them that you know their style and liking can also be a nice, personal gift.


Hvis du kender hendes stil, synes jeg, det her er en vidunderlig mulighed for at give hende en strik eller noget til de kommende forårs måneder. Selv hvis du ikke kender den præcise størrelse, så er det en personlig gave, hvis du viser, at du kender hendes stil, og hvad de elsker.

Joy

I've included a book in the collage since I find joy in reading. A joyful gift could also be taking your loved one whether it's a girl friend or girlfriend out for a dinner or for a cheaper alternative, cook them something special. It will give you both a nice memory but it will also be much more personal than something materialistic. 


Jeg har inkluderet en bog i collagen, da jeg finder meget nydelse i at læse. Men en nydelsesgave kunne også være at tage din elskede, om det er en veninde eller kæreste, med ud og spise, eller for et billigere alternativ lave noget lækkert til dem. Det giver jer begge et dejligt minde, men det vil også være meget mere personligt.

fredag den 2. februar 2018

Highlights From January | Højepunkter Fra Januar

Hi love! Every year in January as soon as the Christmas vacation and my birthday is over the winter and cold really gets to me. It's always a bit difficult to get back to school and not let the darkness get to me. Throughout January 2018 I've been lucky to have a lot of wonderful experiences waiting for me and it has really kept me up high the entire month. And of course every day it gets a bit lighter outside which always helps. 


Hej elskede! Hvert år i Januar så snart juleferien og min fødselsdag er ovre formår vinteren og kulden virkelig at gå mig på. Det er altid svært at komme tilbage til den normale skolegang og ikke lade mørket gå mig på. Igennem januar 2018 har jeg været så heldig, at have flere vidunderlig oplevelser der ventede på mig, og det har virkelig holdt mig højt oppe hele måneden. Og selvfølgelig bliver det lysere for hver dag der går, hvilket også hjælper.

My Birthday

Honestly it was an amazing weekend! I had a wonderful time on the day, the day before and the day after. I ate a lot of delicious food, drank many great drinks and cocktails and celebrated I just turned nineteen with people that I love. Even though I didn't host any big party then it was still great to celebrate it in a more intimate way with my closets friends and family.


Weekenden var ærligtalt så fantastisk! Selve dagen var vidunderlig, og det var dagen før og dagen efter også. Jeg spiste en massse lækker mad, drak mange gode drinks og cocktails, og fejrede, at jeg fyldte nitten, med mennesker jeg holder af. Selvom jeg ikke holdte en stor fest, så var det stadig dejligt, at kunne fejre noget intimt med mine tætteste venner og familie.

Celebrations With Friends

I've made sure to prioritize my friends and spending time with them much more in January. I've loved it so much, but I've also loved to do different things with my friends like working out with them and cooking and celebrate things like birthdays several times throughout the month. In stressful times it's easy to forget about what spending time with people you love can do for you and I really appreciate that now. 


Jeg har gjort mere for at prioritere mine venner og bruge mere tid med dem i januar. Jeg har elsket det så meget, men jeg har også elsket at lave anderledes ting med mine venner, som at træne og lave mad sammen, og fejre fødselsdage op til flere gange igennem måneden. Når det er en stressende tid kan man hurtigt glemme, hvor stor betydning det har, at bruge tid med personer man holder af, og det sætter jeg virkelig pris på nu.

Going To The Opera

It was a massive experience to go see a opera with my lovely family. I've never seen anything like it and it's something I've always wanted to. Even though I was the youngest joining along I still had such a fun time both on the day and the day after. I've written more about it in this blogpost.


Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at se en opera med min skønne familie. Jeg har aldrig set noget lignende, og det er noget, jeg altid gerne har ville. Selvom jeg var den yngste der tog med, hyggede jeg mig både på dagen og dagen efter. Jeg har skrevet mere om det i et blogopslag.