tirsdag den 22. januar 2019

My Typical Winter Outfits

Hi loves! A couple of months ago I made a post similar to this one with "My typical autumn outfits" and it got a lot of good attention and lovely feedback. For that reason and also due to the fact that I really enjoyed making the post I decided to make one for winter as well.
In this post I've listed a few scenarios that will most likely happen through the winter months and what I will wear for those oceassions. Especially when it's this cold and in Denmark you have to think a lot about what you're wearing! So these outfits are generally quite warm but of course also comfortable and suitable for the ocessaions.


Hej elskede! For et par måneder siden lavede jeg et lignende opslag med "My typical autumn outfits", og det fik en masse god opmærksomhed og dejlig feedback. Af den grund, og fordi jeg virkelig nød at lave opslaget, besluttede jeg mig for at lave en for vinteren også.
I det her opslag har jeg listet et par scenarier, som med stor sandsynlighed kommer til at ske igennem vinteren, og hvad jeg vil have på til det. Specielt når det er så koldt og i Danmark, så skal man virkelig tænke meget over, hvad man har på! Så de her outfits er generelt set varme, men selvfølgelig også komfortable og passende til lejligheden.


THE COFFEE DATE


Coat | Knitdress: Vintage | Tights | Bag (similar) | Shoes (similar) | HatTHE COMFY ONE


Knit (similar) | LegginsTHE FAMILY GET-TOGETHER


Skirt | Knit (similar) | TightsTHE NIGHT OUT


Shirt | Pants | ShoesTHE SEMI NICE ONE


Shirt | Dress: Vila | Tights | Shoes | BagTHE SHOPPING APPROPRIATE ONE


Shirt | Pants (similar) | Belt (similar)

tirsdag den 15. januar 2019

Girls Night Out

Hi lovely! This Saturday I had the amazing opportunity to spend an entire day with some lovely girls from work. Even though we were together since 12 in the morning then it was still what I would call a girls night out. We played loads of games and drank way too much beer since we challenged ourselves to drink a Dato on the bar called Viggos.
It was all in all just a fun day and for that occassion I wanted to wear some nice long pants, a bit of a heel, and something comfortable and warm on top. It was quite suitable for the evening.


Hej elskede! Denne lørdag havde jeg den glædelige mulighed for at bruge en hel dag med nogen skønne piger fra arbejde. Også selvom vi var sammen siden kl 12 om formiddagen, var det stadig, det jeg ville kalde en pigeaften. Vi spillede en masse spil og drak alt for meget øl, da vi udfordrede os selv til at kunne drikke en Dato på baren Viggos.
Det var alt i alt en sjov dag, og til den anledning havde jeg et par lange bukser, en lille hæl og noget behageligt og varmt på på toppen. Det var godt passende til aftenen.søndag den 13. januar 2019

Days At Home - Meal-Prepping

Hi loves! It is not often that I have days of work without them being packed with plans but when I have then I like to prepare myself for those busy days. That often includes me prepping meals for the week. I'm not crazy when it comes to these things.
One day this week as an example I first made a pie with vegetables we had in the fridge. It can be eaten the next couple of days as either lunch or dinner. Then later on I baked about 16 buns where I froze most of them so I can heat them whenever I want to.
Something I often do is preparing different types of vegetables and either chickpeas or other kinds of beans and freezing it all together in small bags. Whenever I need a quick meal or a good bring-along lunch I can just pull the bag out of the fridge and pour it into a container. It's a lot cheaper and healthier than buying or making meals in a rush. 


Hej elskede! Det er ikke ofte, at jeg har fridage fra arbejde, uden at de er pakket med planer, men når jeg har, kan jeg godt lide at forberede mig på de travle dage. Det betyder ofte, at jeg forbereder måltider til ugen. Jeg er ikke besat, når det kommer til den her slags ting.
En dag i denne uge er et godt eksempel, hvor jeg først lavede en grøntsagstærte ud af grøntsags-resterne i køleskabet. Den kan blive spist de næste par dage som enten frokost eller aftensmad. Senere på dagen bagte jeg 16 boller, hvor jeg frøs de fleste, så er de til at varme op, når jeg ønsker.
Noget jeg ofte gør er at tilberede forskellige slags grøntsager og enten kikærter eller andre slags bønner, og fryser det sammen i små poser. Når jeg så har brug for et hurtigt måltid eller en god on-the-go frokost, tager jeg bare posen ud af fryseren, og hælder det over i en bøtte. Det er meget billigere og sundere, end at købe eller hurtigt lave måltider i en fart.


onsdag den 9. januar 2019

20 Things I Want To Do Through My 20'th Year

Hi lovely! Since I just rounded my 20th birthday this Sunday then I thought I would make a list similar to what I did last year. Last year I listed 19 things I wanted to do through my 19th year and now I want to do the same. Since life for me changed a lot last year then I didn't get to do most of my goals, but I did some things that came unexpected and I loved. I know what I can expect the coming year and therefore I think it might be easier to follow these goals. Let us see...


Hej elskede! Eftersom at jeg fyldte 20 år denne søndag, så tænkte jeg, at jeg ville lave en liste magen til den sidste år. Sidste år lavede jeg en liste over ting, jeg gerne ville opnå igennem min nittende år, og nu har jeg planer om at gøre det samme. Eftersom er livet ændrede sig en del for mig sidste år, så havde jeg ikke mulighed for at opnå mange af mine mål, men jeg gjorde mange ting, som kom uventet, og jeg elskede. Jeg ved, hvad jeg kan forvente af livet det kommende år, og derfor kommer det måske til at være nemmere at opnå. Lad os nu se...


BLOG MORE

- Cause I miss it


BUY LESS FAST FASHIONCELEBRATE MY 20TH BIRTHDAY

- Done already!


CONTINUE BEING A VEGETARIANCUT DOWN ON CAFFEINEDANCE SOME MOREEAT LESS SUGAR

- Well no wonder why...


EXPERIMENT/COOK/BAKE FOOD SOME MOREEXPRESS MY FEELINGS BETTERFINISH A BOOK

- My own book


GO TO THE THEATER MORE OFTENHOST MORE DINNERSKEEP SMILING 

- Another way of saying that I want to stay as happy as I am


PRACTICE FLEXIBILITYREAD A BOOK A MONTHRUN A 10K RACE

- Cause I love my runs more and more


STRESS LESS ABOUT ECONOMYTAKE MORE PHOTOSTEST MYSELF FOR INTOLERANCES

- long story short...


TRAVEL SOMEWHERE NEW

- Always

mandag den 7. januar 2019

Items On My January Sales Shopping List

Hi lovely! We're currently going into probably the biggest shopping month of the year! Whenever I see something that I like then I usually save the items on my shoppinglist on Pinterest. The items that I think of buying on that list I've put into this post to show you all. There is a good mix of things but mostly things that are appropriate for this time of the year.


Hej elskede! Vi er lige gået ind i det, der nok er det største shopping-måned på året! Når jeg ser noget, jeg godt kan lide, så gemmer jeg det som regel på min shoppingliste på Pinterest. Nogen af de ting jeg tænker at købe på den liste, har jeg tilføjet til det her opslag til jer. Der er et godt mix af ting, men mest ting som er passende til denne årstid.torsdag den 3. januar 2019

New Years Eve

Like I've mentioned in previous posts already almost several times then I love New Years Eve and I mostly think it's because I like any kind of celebration. I think that celebrations like this is a great excuse to see friends and family and celebrate whatever it is together. Christmas for me is a time for family and New Years is a time for friends. So with the end of the year coming around I just spend so much for more time with people I love and care for. 2018 was no different...


Som jeg har nævnt i tidligere opslag allerede, op til flere gange, så elsker jeg nytårsaften og mest af alt tror jeg, det er fordi, jeg elsker alle slags festligheder. Festligheder er for mig bare gode undskyldninger for at se venner og familie, og fejre, hvad end det nu er, sammen. Julen er for mig en tid for familien og nytårsaften en tid for venner. Så som en medfølge til årets slutning bruger jeg bare mere tid med mennesker jeg elsker og holder af. 2018 var ikke spor anderledes...

lørdag den 29. december 2018

Having The Party Of The Year

Hi lovely! Do you love New Years Eve as well? I love all about it and mostly also due to the fact that it is the party of the year and there is something special about that. Like Christmas then it's something we can all agree about is something extraordinary. Why it is so special that December changes into January and a new year begins that I really don't know, but I love the connection we all feel when it happens. So of course it's something that has to be celebrated with the right manners!


Hej elskede! Elsker du ikke også nytåraften? Jeg elsker det hele ved det, og mest af alt fordi det bare er årets fest, og det er der noget særligt ved. Som julen er det noget, vi alle kan blive enige om er noget ekstraordinært. Hvorfor det er så særligt at december bliver til januar, og et nyt år begynder, det ved jeg virkelig ikke, men jeg elsker den forbindelse alle har omkring at det sker. Så selvfølgelig er det noget, som skal fejres med maner!


GAMES are just a fun essential to any party. It can be simple card-games, drinking-games, active-games, or boardgames. Personally I don't find that it matters what kind I just love any good game that can bring people together but also get a bit of excitement into the night.


SPIL er bare en sjov nødvendighed til enhver fest. Det kan være simple kortspil, drukspil, aktive-spil eller brætspil. Personligt synes jeg ikke, det betyder så meget, hvad det er, jeg kan bare godt lide et godt spil, som kan bringe folk sammen og skabe lidt spænding om aftenen.


PREPERATION is something that you have to enjoy. I enjoy preparing for the party just as much as living the party. I love to cook the food, decorate the rooms and think of things to do through the night. It's really hard to get a good party going if you're not willing to prepare for it.


FORBEREDELSE er noget, du er nødt til at nyde. Jeg nyder at forberede mig til en fest lige så meget som at være med til festen. Jeg elsker at lave maden, pynte rummene op og tænke på ting, som jeg skal laves igennem aftenen. Det er virkelig svært at få en god fest igang, hvis du ikke er villig til at forberede den.


TRADITIONS are a just as important thing as any other step. To a lot of people and me included the traditions revolving around Christmas, birthdays and also New Years Eve are very important. Things like watching the Queens' New Years Eve-speach, jumping from the chairs when the clock hits 00:00 and popping a champagne are things I would probably never stop doing. 


TRADITIONER er lige så vigtige som et hvert andet trin. For mange mennesker og også for mig er traditionerne som omhandler jul, fødselsdage og også nytårsaften meget vigtige. Ting som at se dronningens nytårstale, hoppe ned fra stolene når klokken rammer de tolv og poppe en champagne, er ting som jeg aldrig kommer til at stoppe med at gøre.