fredag den 22. juni 2018

Festival Essentials

Hi loves! Oh my word I'm so jealous of everyone who will be going to festivals this year! I had the best time at Roskilde Festival last year and I would have loved to attend again this year but luckily I have a lot of other things to do that I look forward to.
Roskilde Festival was my first festival experience with sleeping at a festival and last year I searched around on the web for all the essentials for a long time. Now that I've experienced a crazy festival like this one then I have some essentials I would like to give on to you.


Hej sødeste! Jamen altså jeg er så jaloux på alle, som skal på festival i år! Jeg havde den bedste tid på Roskilde Festival sidste år, og jeg ville have elsket at tage med igen i år, men heldigvis har jeg en masse andre ting, som jeg ser frem til.
Roskilde Festival var min første rigtige oplevelse med at sove på en festival, og sidste år søgte jeg længe rundt på nettet efter alle nødvendighederne. Nu hvor jeg har oplevet en så vanvittig festival som denne, har jeg nogen nødvendigheder, jeg gerne vil give videre til jer.


HYGIENECLOTHINGFOOD/DRINKS

mandag den 18. juni 2018

Pieces Suitable For Work In Summer

Hi love! Are you one of the lucky ones like me that has either chosen or just have to work in summer time? I recently changed work place and for that reason I actually have to wear an uniform. It has its ups and downs but none the less I still thought that I wanted to share some pieces that I find suitable for work. 
My previous work often made me quite dirty and I therefore didn't want to wear something too pretty or expensive. Every job is different and as you can see then I've tried to collect a few different kinds of pieces for different kinds of jobs.


Hej elskede! Er du som mig en af de heldige, der enten har valgt, eller bare skal, arbejde sommeren igennem? Jeg skiftede fornylig arbejdsplads, og af den grund skal jeg faktisk have uniform på fra nu af. Det har sine fordele og sine ulemper, men ikke desto mindre ville jeg stadig gerne dele nogen ting, som jeg finder passende til arbejde.
I mit tidligere arbejde blev jeg ofte ret beskidt, og jeg ville derfor ikke have noget på, som var for fint eller for dyrt. Alle slags arbejde er forskellige, og som du kan se, har jeg prøvet at samle nogen forskellige ting til forskellige slags jobs.

fredag den 15. juni 2018

Pieces For Graduation Outfits

Hi love! In just two weeks time I'll finally receive my certificate for finishing high school. I'm over the moon excited about it and the whole graduation part with the celebrations. At least in Denmark it's a tradition to wear white on graduation day and therefore I've collected some of my favourite pieces for graduation inspiration both when it comes to dresses, jewelry and accessories, but I also know that not everybody is all about the dresses and for that reason I've also made a collage with other pieces than dresses.


Hej elskede! Om bare to uger modtager jeg endelig mit bevis på at have færdiggjort gymnasiet. Jeg er overlykkelig over det og hele dimissions-delen med fejringerne. I Danmark er der i hvert fald tradition for at have hvidt på til dimissionen, og derfor har jeg samlet nogle af mine yndlingsting som inspiration til dimissionen, både når det kommer til kjoler, smykker og accessories, men jeg ved også, at der er nogen, som ikke er så meget til kjoler, og af den grund har jeg også lavet en collage med andre ting end kjoler.

DRESSES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


OTHER OPPORTUNITIES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


ACCESSORIES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

JEWELRY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

onsdag den 13. juni 2018

Easy Ways To Stay Healthy In Summer

Hi love! If you're anything like me then you must love summer but because of that can also sometimes get the summer-blues meaning that you suddenly feel a bit lazy. It might be the sun and the heat but most of the time it's just because I would much rather lay out in the sun and enjoy every moment of it. Of course there is still things that needs to be done and when it comes to health it can be easy to slag a bit on the meals and eat not so filling sugar-filled meals. I have to push myself a bit harder to do a workout in summer time since it's very warm but I find there is a few ways that makes it easier for me to stay healthy in summer.


Hej elskede! Hvis du på nogen måde minder om mig, må du elske sommer, men på grund af det kan du blive ramt af summer-blues i den forstand, at man pludselig bliver lidt doven. Det er måske solen og varmen, men det meste af tiden er det bare fordi, jeg meget hellere vil være ude i solen og nyde hvert øjeblik af det. Selvfølgelig er der stadig ting, der skal ordnes, og når det kommer til sundhed, kan det være nemt at slagge lidt på måltiderne og spise ikke så mættende, men sukker-fyldte måltider. Jeg er nødt til at tvinge mig selv lidt mere til at træne om sommeren, da det er varmt, men der er nogen metoder, som gør det nemmere for mig at forblive sund i sommeren.


Drink, Hydrate, Drink, Hydrate aaall the time. Thirst and the want for sugar feels quite similar to the brain so make sure to stay hydrated and drink water whenever possible. Your cravings for sugar will most definitely be reduced and it's also a great habit for a lot of other things. 


Drik, Drik, Drik, Drik heeele tiden. Tørst og lysten til sukker føles meget ens for hjernen, så hver sikker på at holde dig hydreret, og drik vand, hvornår end det er muligt. Dine lyster til sukker vil helt sikkert blive mindre, og så er det også en god vane for mange andre ting.


Enjoy The Sun by walking or doing other things outside. Unless you're sunbathing then deciding to do things outside like walking or biking will give you some free exercise, but also typical activities in the sun like swimming, playing sports or other group activities is a great and fun way to get you moving.


Nyd Solen ved at gå eller lave andre ting udenfor. Med mindre du solbader, så det at lave ting udenfor som at gå eller cykle til ting vil give dig noget gratis træning, men også typiske aktiviteter i solen som svømning, udendørsspil eller andre gruppe-aktiviteter er en god og sjov måde at få kroppen igang.


Experiment With The Grill instead of grilling very fatty meats every time. I'm personally a vegetarian and therefore obviously won't grill meat on a grill but instead of grilling meat or meat supplements it will always be healthier to grill some vegetables like eggplant and it might also give a new taste to classic summer grilling.


Eksperimenter Med Grillen i stedet for at grille meget fedt kød hver gang. Personligt er jeg vegetar, og af den grund griller jeg åbenlyst ikke kød, men i stedet for at grille kød eller køderstatning, vil det altid være sundere at grille nogen grøntsager som aubergine, og det giver måske også en ny smag til den klassiske sommer grill.


Stuck Up On Fruit to satisfy your sweet tooth whenever necessary. I love fruit all year around but luckily many fruits also taste even better at this of the year. Use that opportunity to eat all the delicious fruit you want and even though you might think "fruit-sugar", "carbs", or whatever then it will always be better to eat a bowl of berries than a bowl of ice cream.


Fyld Op Me Frugt for at tilfredsstille din søde tand, når det er nødvendigt. Jeg elsker frugt hele året rundt, men heldigvis smager mange slags frugt endnu bedre på denne tid på året. Brug muligheden for at spise al den lækre frugt du vil, og selvom du måske tænker "frugtsukker", "kulhydrater", eller whatever, så er det altid bedre at spise en skål med bær end en skål med is.

lørdag den 9. juni 2018

Get Ready With Me Makeup + Fashion - Running Errands (video)

Hi love! I'm really into the zone of study leave which means that I spend most of my time at home with a book or computer in hand reading for my exams. When my daily activities doesn't consist of more than that I usually just wear pyjamas and in this warm weather probably just a t-shirt and no makeup. But a day recently I really had to get out of the house to get a few things done so my long list wouldn't get longer.
For that reason I decided to throw some proper clothes on and a light makeup and thought that I would take you all along with me. If you need some inspiration on an easy summer outfit and makeup-look then watch along in this new video.


Hej elskede! Jeg er virkelig inde i zonen af læseferie, hvilket betyder, at jeg bruger det meste af min tid derhjemme foran en bog eller computer, for at læse til eksamen. Når mine daglige aktiviteter ikke består af mere end det, har jeg egentlig bare pyjamas på, og i det her varme vejr nok bare en t-shirt, og ingen makeup. Men en dag fornylig var jeg nødt til at komme ud af huset, og få et par ting på min lange liste gjort, for at den ikke blev længere.
Af den grund besluttede jeg mig for at tage rigtig tøj på og en let makeup, og tænkte at jeg ville tage jer med mig. Hvis du mangler lidt inspiration for et nemt sommer outfit og makeup-look, så se med i den nye video:


MAKEUP

CLOTHES

torsdag den 7. juni 2018

My Favourite Dress Style For Summer

Hi love! In relation to all the summer-posts I've been making lately then I really wanted to share a general love to me in summer time. I've worn the smock dress style an absolute ton both this summer and last summer! I find it really flattering on my long, skinny figure but also a style that is easy to wear for both formal and informal occasions. Also a style I've seen a lot of body-types rock and look amazing!
A smock dress-style is characterized its loose fit but with a loose cut just above the waistline. I've found a lot of styles similar to the dress I'm wearing here with a slip-dress underneath a shear smock dress on top. Not only am I particularly in love with the smock dress style but also with the mix of a slip underneath. The dress I'm wearing in this picture I wore all the time when I was in Greece last summer but I actually bought it on the Faeroe Islands. Unfortunately I can't find it online but there is a lot of similar styles out there, some I've linked in this post.


Hej elskede! I relation til alle de sommer-opslag jeg har lavet på det seneste, vil jeg meget gerne dele en general kærlighed for mig i sommer-tiden. Jeg har brugt smock kjolen utrolig meget både denne sommer og sidste sommer! Jeg synes, den er utrolig flatterede på min lange, tynde figur, men også som en stil der er nem at have på til både formelle og uformelle anledninger. Også en stil jeg har set mange kropsformer bruge og se fantastisk ud i!
En smock kjoleform er karaktiseret ved at være løsthængende, men stadig med et løst snit lige over taljen. Jeg har fundet mange kjoler, som er lignende den jeg har på med en underkjole under en gennemsigtig smock kjole. Kjolen jeg har på i billedet, havde jeg hele tiden på, da jeg var i Grækenland sidste sommer, men jeg købte den faktisk på Færøerne. Uheldigvis har jeg ikke kunne finde den online, men der er mange lingnede derude, nogen har jeg linket til i det her opslag.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
fredag den 1. juni 2018

My Day In Outfits - Summer Edition (video)

Hi love! Going through the day in summer for me includes changing up my clothing quite often depending on how the weather changes through the day. On a day like the one I'm showing here I've changed four times for different occasions or activities I've done that day. 


Hej elskede! I løbet af en dag om sommeren skifter jeg tøj rimelig mange gange alt efter, hvordan vejret ændrer sig gennem dagen. På en dag som den jeg kommer til at vise her, har jeg skiftet tøj fire gange for forskellige anledninger eller aktiviteter, jeg har haft igennem dagen.

WORKOUT/MORNING

Whenever I have the energy and opportunity then I like to get in a workout in the morning before school or work or whatever I'll have to do that day.


Når jeg har energien og muligheden for det, foretrækker jeg at træne om morgenen før skole eller arbejde, eller hvad end jeg skal lave den dag.

SCHOOL/MIDDAY

Throughout the day whether it's work, school or me staying at home getting things done I like to wear something casual and simple like a pair of shorts and a top like I have here.


Igennem dagen om det er arbejde, skole eller bare mig der er derhjemme og får nogen ting gjort, så har jeg ofte noget afslappende og simpelt på som et par shorts og en top.


Dress | Blazer (similar) | Shoes | Bag

GOING OUT/AFTERNOON

If I have something I need to attend in the afternoon which occurs more often in the summer I will usually change to something a bit prettier like a nice dress.


Hvis jeg har noget, jeg skal til eller lave om aftenen, hvilket forekommer lidt oftere om sommeren, vil jeg normalt skifte til noget lidt pænere som en pæn kjole.Shirt is one I got from the school I visited when I was in India | Shorts (similar)

SLEEP/NIGHT

When I reach nighttime I usually change into something comfortable like a simple t-shirt and a pair of shorts since it's still quite warm late on the day.


Når jeg når sengetid, skifter jeg ofte til noget lidt mere behageligt som en simpel t-shirt og et par shorts, da det stadig er ret varmt sidst på dagen.