lørdag den 31. december 2016

How To Get The Party Of The Year | Hvordan Du Får Årets Fest

Hey friends!
It doesn't matter if you're hosting or you're being the host, if it's a small party or big one a few things will almost always matter if you need a successful New years eve. In the end the thing that really matters is who you spend the night with, they are the ones that set the real scene and the real mood, if it's somebody you appreciate spending your time with it's a good night.
Since this is a New Years post I've used pictures from the last year just to appreciate the good times.

Hej venner!
Det er lige meget, om du holder festen eller du er gæst, hvis det er en lille fest eller en stor så er der få ting der næsten altid betyder noget, hvis du vil have en succesfuld nytårsaften fest. Trods alt handler det i bund og grund om hvem du bruger aftenen med, de er de mennesker som sætter den rigtige stemning og humør, hvis det er nogen, du sætter pris på at bruge tid sammen med. 
Eftersom det er et nytårs opslag, har jeg brugt billeder fra det sidste år bare for at sætte pris på de gode tider.

 

The setting
If you're going somewhere then it's okay to bring some extra fun to the party or just make sure your setting is on point at your party. New years eve isn't something that should be played down but more the opposite. Use as much glitter, stars and confetti as you possibly can to get a special new years feeling.

Stemningen
Hvis du skal et sted hen, er det okay at bringe noget ekstra sjov med til festen eller bare hver sikker på at stemningen er on point til din fest. Nytårsaften er ikke noget som burde blive underspillet, men mere det modsatte. Brug så meget glitter, stjerner og konfetti som du overhovedet kan specielt til nytårs følelsen.

 


The special dinner
Either make something or order something really delicious, it's okay if it's something different from ordinary or if you have any traditions that you just have to make, just make sure you have a good wine with it.

Den specielle middag
Enten lav noget eller bestil noget virkelig lækkert, det er okay, hvis det er noget anderledes end normalt, eller hvis du har traditioner, som du skal lave, bare hver sikker på at du har en god vin til.

 


Your mood 
If you're hosting the party make sure you're happy and not stressed because of all the things you feel like you have to make in time - it's okay to ask for help. Be prepared and have a good schedule on what needs to be done on the day so you don't need to stress as much. While you're cooking or getting ready or whatever, listen to some good festive music to really set your mood.

Dit humør
Hvis du holder festen så hver sikker på, at du er glad og ikke stresset, på grund af alle de ting du tror du skal nå i tide - det er okay at spørge om hjælp. Hver forberedt og hav et godt skema over hvad der skal ske på dagen, så du ikke behøver at stresse så meget. Mens du laver mad eller gør dig klar eller hvad end du laver, så lyt til noget festligt musik for at komme i humøret.

 


Drinks, drinks, drinks!
New years is the night of drinks, champagne, vine and so on - make sure there is enough and make sure it's good cause that is the one thing you don't wish to run out of. Some of my favourites is Pina Colada, Mojito and a good white vine. If the drinks are on point, after a few of them, everything is!

Well after all this then I think you're going to have a successful New Years Eve party! I personally look forward to a really great night, in great company (shout out to my girls) with my greatest pleasure. Tell me about your New Years Eve, and I will be back in the new year!

Drinks, drinks, drinks!
Nytårs er natten for drinks, champange, vin og så videre - hver sikker på at der nok og hver sikker på det er godt, fordi det er den ene ting, du ikke ønsker at løbe tør for. Nogle af mine yndlings er Pina Colada, Mojito og en god hvid vin. Hvis drinken er on point, efter et par stykker, så er alt!

Men efter alt dette så tænker jeg, at du nok skal have en succesfuld nytårsaften-fest! Jeg har personligt sent frem til en fantastisk aften, i fantastisk selskab (shout out to my girls) med min største fornøjelse. Fortæl mig omkring din nytårsaften, og jeg vil være tilbage i det nye år!

torsdag den 29. december 2016

New Years Outfits

Hey friends!
Are you still in need of inspiration for New Years Eve? Need shoes, dress, shirt, pants, accessories? I've found a couple of my favourite things from this years collections of festive wear. It's a time of the year to be sexy, spiced up and over the top, go full out on glitter, velvet, satin and so on! 

Hej venner!
Har du stadig brug for inspiration til nytårsaften? Brug for sko, kjoler, bluse, bukser, accessories? Jeg har fundet et par af mine yndlings ting fra dette års kollektioner af festligt tøj. Det er den tid på året til at være sexet, krydet og over toppen, gå fuldt ud på glitter, velour, satin og så videre!


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here
9. here 10. here 11. here 12. here 13. here

I hope you found some inspiration in this New Years Eve Outfit Guide, I've tried to collect a various of different things also to inspire myself for this years party! I will be back hopefully soon with a new post!

Jeg håber, du fandt noget inspiration til denne nytårsaftens tøj guide, jeg har prøvet at samle en god variation af forskellige ting også for at inspirere mig selv til dette års fest! Jeg vil forhåbentlig være tilbage snart med et nyt opslag!

tirsdag den 20. december 2016

My Brothers Birthday | Min Brors Fødselsdag

Hey friends!
Today my younger brother, my small, little, younger brother, rounds fifteen years even though I don't wish to realize it. I didn't buy him any big present (other than pleasing his love for M&M's) since he is getting something bigger at Christmas. Never the less it's his birthday so we had a few family members coming over, I had just a few hours to clean and calm down my stressed mind. Yesterday I baked some buscotti Christmas cookies trying to do something good for him on his special day. 
Since there is no big party or anything like it then I'm just wearing a very simple, cozy outfit that suits the type of event very well. 

Hej venner!
Idag fylder min lillebror, min lille, lillebror, runder femten år selvom jeg ikke ønsker at indse det. Jeg har ikke købt ham nogen stor gave (udover at behage hans kærlighed til M&M's) eftersom han får noget større til jul. Ikke desto mindre så er det hans fødselsdag så vi har et par familie medlemmer på besøg, jeg havde lige et par timer til at gøre rent og få mit stressede hoved til at hvile. Igår bagte jeg småkager i forsøget på at gøre noget godt for ham på denne specielle dag.
Eftersom at det ikke er nogen stor fest eller noget lignende så er jeg påklædt noget meget simpelt, hyggeligt tøj som klær denne type af begivenhed godt.Rucksack: here | Handbag: here | Shirt: Weekday, but old (similar here) | Skirt: Similar here | Check poncho: here


I hope that your day have been great, and even if it hasn't then I would still like to hear about it in the comments. It might first be in the new year that I have another video for you all, and I'm really sorry cause I miss making them - but I've got a lot of problems with the microphone I've ordered, and I've felt a lot of stress lately, I'm sorry.  I will be back soon, see you!

Jeg håber at din dag har været skøn, og selvom den ikke har, vil jeg stadig elske at høre om den i kommentaren. Jeg beklager, at det nok først er i det nye år at jeg har en ny video til jer, og jeg er virkelig ked af det over det, for jeg savner at lave videoerne - men jeg har haft nogle problemer med den mikrofon jeg har bestilt, og jeg har følt meget stress på det seneste, undskyld. Jeg er snart tilbage, vi ses!

lørdag den 17. december 2016

Gorgeous Christmas Party Look | Pragtfuld Jule Fest Look

Hey friends!
I attended yet another Christmas lunch party this time with my classmates. I've really looked forward to this party, and it was a really nice evening with lots of good food and nice people. I also wore this outfit to the Christmas lunch with my workplace and I find it a quite suitable look for this occasion. 
The thing that makes the look a bit more fancy is the earrings and the stilettos I decided to wear. The pants became really tight after a lot of delicious food, but it really wasn't that bad since they expanded a lot.

Hej venner!
Jeg var med til endnu en julefrokost denne gang med mine klassekammarater. Jeg har virkelig set frem til denne fest, og det var en rigtig hyggeligt aften med meget god mad og dejlige mennesker. Jeg havde også dette outfit på den til julefrokost jeg var til med mit arbejde og jeg fandt dette look passende til lejligheden.
Den ting der gør det her look mere specielt er øreringene og stiletterne jeg besluttede at have på. Bukserne blev lidt stramme efter en masse lækker mad, men det var virkelig ikke så slemt eftersom de udvidede sig en del.


Shirt: Zara | Pants: Miss Selfridge | Bag: Valentino | Earrings and bracelet: From India
Bluse: Zara | Bukser: Miss Selfridge | Taske: Valentino | Øreringe og armbånd: Fra Indien

That was all for this time, but I will be back soon with a new post. Christmas is near so I'm setting my last touches on the Christmas theme and prepare myself for the New Years Eve theme. See you soon!

Det var alt for denne gang, men jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag. Julen er tæt så jeg sætter mine sidste fingertryk på jule temaet og forbereder mig på nytårsaften temaet. Vi ses snart!

torsdag den 8. december 2016

Daydreaming - Hygge Christmas | Dagdrømme - Hygge Jul

Hygge is something I've grown up with - I have never sought a definition of the word since I've always known what it is. It's a part of the Danish culture, the actual Danish identity, to define all these good moments as 'hyggelige'.

Hygge er noget jeg er vokset op med - jeg har aldrig søgt en definition på ordet, da jeg hele tiden har vidst, hvad det er. Det er en del af den danske kultur, selve den danske identitet, at definere alle sine gode stunder som 'hyggelige'.  


When hygge became a idea that started to spread to other countries and cultures it almost became a pride to me knowing this phenomenon so closely. I can start a whole other talk on this subject about the small prides of being a small country. The point is that hygge isn't something that I as a Dane should take patent on, but more precisely a message I should try to spread as far as possible. 
That's where I got the idea to share my hygge with you and especially in the most hyggelig time of the year, Christmas.

Da hygge blev et begreb som begyndte at sprede sig til andre lande og kulturer, blev det nærmest en stolthed for mig at kende dette fænomen så nært. Jeg kan starte en helt anden snak om dette, på baggrunden af de små stoltheder ved at komme fra et lille land. Pointen er bare det, at hygge ikke er noget, som jeg som dansker kan tage patent på, men at det nærmere er et budskab, jeg burde prøve at sprede så vidt som muligt.
Der fra fik jeg ideen til at dele min hygge med jer og specielt i en af de mest hyggelige tider på hele året, nemlig jul. 


Hygge is many things and a word used just as often as so many others adjectives on Danish, and we have more words on Danish that can't be translated directly, but it's like that with all languages. What is it that makes such a mild word as hygge known so fast? 
I think, it's because it describes a feeling, a situation that you never before has been able to put a word on. Hygge is for those moments where you're surrounded by things, people, animals or even food that makes you happy, maybe all of it at the same time! It is a time where you have the right to enjoy yourself as much as the company of your fellow men and women. 

Hygge er mange ting og et ord brugt lige så ofte som så mange andre adjektiver på dansk. og vi har flere ord på dansk, som ikke kan oversættes direkte, men sådan er det på alle sprog. Hvad er det så der gør et så mildt ord som hygge så kendt så hurtigt? 
Jeg tror, det er, fordi det beskriver en følelse, en situation, som man aldrig før har kunne sætte ord på. Hygge er de stunder, hvor du er omringet af ting, mennesker, dyr eller mad for den sags skyld som gør dig glad, måske endda det hele på en gang! Det er en stund, hvor du har retten til at nyde dig selv lige så meget, som du nyder selskabet ved dine medmennesker.


To me hygge is something special because it reminds me of all the good times I've used in good company with people I care about, or those times where I'm doing something I love. I feel hygge when I write this post, I feel hygge when I watch 'The nightmare before Christmas' with a hot cup of tea, I feel hygge when I have long phone conversations with my boyfriend.
Hygge is something so individual because it's different from person to person when you feel the hygge, but still it's something that you can get together around. 

For mig er hygge noget så specielt, fordi det minder mig om alle de tider, jeg har brugt i selskab med mennesker jeg holder af, eller de tider hvor jeg har lavet noget jeg holder. Jeg hygger mig ved at skrive de her opslag, jeg hygger mig ved at se 'The nightmare before Christmas' med en varm kop te, jeg hygger med ved at have lange telefonsamtaler med min kæreste.
Hygge er noget så individuelt, fordi det er forskelligt hvornår man føler hyggen, men alligevel et fællesskab som alle kan samles om.  


tirsdag den 6. december 2016

Christmas Gifts For Him | Julegaver Til Ham

Hey friends!
One of the toughest things I've ever experienced when we're talking gifts is gifts for men, doesn't matter if it's for a boyfriend, brother, father, friend and so on, it has never been easy for me. Especially whenever I ask the answer is usually just socks and underwear, so if you have no clue then yes give the guy a funny pair of socks or good quality underwear. But otherwise than that my biggest advice would be to look this gift guide through or just figure out whom you're gifting what they like(hobbies) or use daily (hair, beard).

Hej venner!
En af de sværeste ting jeg nogensinde har prøvet, når vi snakker om gaver,, så er det gaver til mænd, det er lige meget om det er til en kæreste, bror, far, ven og så videre, det har aldrig været nemt for mig. Specielt fordi hver gang jeg spørger, får jeg det sædvanlige svar bare sokker og underbukser, så hvis du har ingen idé, ja, giv drengen et par sjove sokker eller god kvalitets undertøj. Men udover det ville mit største råd være at tage et kig på denne gave guide, eller bare finde ud af hvad den person du giver gaven til kan lide (hobbies) eller bruger dagligt (hår, skæg).


1. Here 2. Here 3. Here 4. Here 5. Here 6. Here 7. Here 8. Here 9. Here 10. Here 11. Here 
12. Here 13. Here 14. Here 15. Here

The things that I've chosen is things based mostly on what my boyfriend, father, brother and so on would like to receive for Christmas. But with this I have tried to get all around with a big variety of things both when it comes to prices and what it is.
If you wish to make something a bit more personal then I would definitely recommend that you search for creative ideas on Google it has helped me with a lot of personal cute gifts in the past. 
With that said then I hope you find this gift guide useful and I will hopefully be back soon - I'm sorry that this weeks video is a bit late but I'm waiting for my microphone to turn up. See you!

De ting som jeg har valgt er primært baseret på hvad min kæreste, far, bror og så videre ville kunne lide at modtage til jul. Men med dette har jeg prøvet at komme vidt omkring med en stor variation af ting, både når det kommer til priser og hvad det er.
Hvis du ønsker at lave noget lidt mere personligt, så vil jeg helt klart anbefale, at du søger på kreative ideer på Google, det har før i tiden hjulpet mig en del med at finde personlige søde gaver i fortiden.
Med det sagt, så håber jeg, at du fandt denne gave guide nyttig, og jeg vil forhåbentlig snart være tilbage - jeg beklager at denne uges video er lidt sent på den, men jeg venter på at min mikrofon dukker op. Vi ses!

onsdag den 30. november 2016

Autumn & Winter Lookbook | Efterårs & Vinter Stilbog

Hey friends!
I've been wanting to make this video for so long now and finally it's here - such a relief. This is definitely some outfits, and items, I've been loving a lot lately. Many of these items I would style in a various of different ways, and that is why I've chosen these outfits in particular. 
Please tell whether you liked this video or not - and I want to do something a bit more different with my videos in the future, and it is that I want to make talking videos, what do you think? See you!

Hej venner!
Jeg har ville lave denne video så længe nu, og endelig er den her - sådan en lettelse. Det er helt klart nogle outfits, og ting, som jeg har elsket meget på det seneste. Mange af de her ting er noget jeg ville style på mange forskellige måder, og det er derfor også en grund til, at jeg har valgt disse outfits.
Hver sød at sig om du kunne lide videoen eller ej - og jeg vil gerne lave noget lidt anderledes med mine videoer i fremtiden, og det er at jeg vil lave flere snakke videoer, hvad synes du? Vi ses!
Outfit 1:
Sweater: SamsoeSamsoe
Skirt: Monki
Shoes: lbdk

Outfit 2:
Jumper: Weekday
Pants: Zara  
Shoes: lbdk
Jacket: Vila

Outfit 3:
Turtleneck: Monki
Pants: H&M
Bag: Mango

Outfit 4:
Jacket: Weekday
Pants: Monki
Shirt: Old (similar: here)
Bag: Valentino
Shoes: lbdk

torsdag den 24. november 2016

Christmas Gifts For Her | Julegaver Til Hende

Hey friends!
I've already made one Christmas gift guide as inspiration for what you could wish for Christmas yourself. Those wishes could also be an inspiration as gifts for others, but if you still have a hard time finding a gift for a girlfriend, sister, friend or mother then I've now made a gift guide for all those lovely ladies in your life. 
These are definitely things I would be glad to achieve myself but also something that can never really go wrong. 

Hej venner!
Jeg har allerede lavet en julegave guide, som inspiration til hvad du kunne ønske dig til jul til dig selv. De ønsker kunne også være inspiration til en gave til andre, men hvis du stadig har det svært med at finde en gave til din kæreste, søster, veninde eller mor, så har jeg lavet en gave-guide til alle de skønne damer i dit liv.
De her er helt klart ting, som jeg ville blive glad for at modtage, men også noget som aldrig helt kan gå galt.


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here 9. here 10. here 11. here 12. here 
13. here 14. here

I've collected quite a big range of things with a lot of different prices so there is something for everyone with every taste. These are all things I would be glad to achieve even if it weren't on my wishlist.
I really hope you found this gift-guide for the ladies in your life useful, I will be back soon with a new post - see you!

Jeg har samlet en bred mængde af forskellige ting med forskellige priser, så der er noget til alle med enhver smag. De er alle ting, som jeg ville blive glad for at modtage selv, hvis det ikke var på min ønskeliste.
Jeg håber virkelig, at du fandt denne gave-guide til damerne i dit liv brugbar, jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag - vi ses!

torsdag den 17. november 2016

What To Wish For Christmas | Hvad At Ønske Sig Til Jul

Hey friends!
I love every single holiday and Christmas has to be one of my favourites. A well known struggle is always gifts, and also what to wish for? So this year I've collected a couple of ideas to what I would wish for this Christmas. I feel like Christmas is that time of the year where people give a bit bigger and a bit more expensive gifts. In my family they often collaborate on the gifts to give something pricier. 

Hej venner!
Jeg elsker hver en helligdag og jul må være en af mine yndlings. Et velkendt problem er altid gaverne, og også hvad man skal ønske sig? Så i år har jeg samlet et par ideer til hvad jeg ville ønske mig denne jul. Jeg føler at julen er den tid på året hvor folk giver lidt større og lidt dyrere gaver. I min familie slår de sig ofte sammen om gaverne og giver noget lidt dyrere. 

Warm clothing | Varmt tøj


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

If you can wish for anything why not wish for something practical? Since it's only getting colder here in Denmark it means that I'm slowly preparing my winter wardrobe. If I can get some of these things as gifts that would also be wonderful so my wish-list is full of scarves, jackets, boots, and big cozy sweaters in all shapes and sizes. 

Hvis du kan ønske dig hvad som helst hvorfor så ikke ønske dig noget praktisk? Eftersom at det kun bliver koldere betyder det at jeg langsomt forbereder min vinter garderobe. Hvis jeg kan få nogle af de her ting som gaver ville det være vidunderligt, så min ønskeliste er fuld af halstørklæder, jakker, støvler og store hyggeligte sweatere i alle former og størrelser.

Makeup/Skincare products | Makeup/Hudpleje produkter
1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

If you know what your skin likes, is it dry, greasy or combined? Then you might also know which kind of products you like the best, so if there is something you really want to try out then put it on the list. And if you're in no need of any extra cremes or something like it then you can never go wrong if you wish for a highlighter or nailpolish or again a more specific makeup item.

Hvis du ved hvad din hud kan lide, er den tør, fedtet eller kombineret? Så ved du måske også hvilken slags produkter du bedst kan lide, så hvis der er noget som du virkelig gerne vil afprøve så smid det på listen. Og hvis du ikke har brug for ekstra cremer eller noget lignende kan du aldrig gå galt i at ønske dig en highlighter eller neglelak eller igen noget mere specifikt makeup.


Books | Bøger1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

I am a lover of books which means that each year there is always a long list of books on my wishlist. This can be anything from fiction to non-fiction, if so mostly fashion books of course. 'All the bright places' by Jennifer Niven is not a wish for myself but more a recommendation for you to wish since it's brilliant book. The other ones are books I've been wanting to buy and read for a long time now, so they will definitely come on my wishlist. 

Jeg er en elsker af bøger, hvilket betyder at hvert år er der altid er en lang liste af bøger på min ønskeseddel. Det kan være alt fra fiktion til non-fiktion, hvis da så mest fashion bøger selvfølgelig. 'All the bright places' af Jennifer Niven er ikke en jeg ønsker mig, men mere et forslag til hvad du kunne ønske dig, da det er en brilliant bog. De andre er bøger som jeg har ville købe og læse i meget lang tid nu, så de vil helt sikkert komme på min ønskeliste.

Gift-cards | Gavekort
This has to be the most obvious one, it's easy to wish for and also nice to get if you don't wish for anything specific and maybe just need some extra money to take a good look at your favourite store. The downside with this is that you can see how much your gift has cost, but gift-cards can be a supplement as well as a gift. 

Det her må være den mest åbenlyse, det er nemt at ønske sig, og det er altid rart at få hvis du ikke ønsker dig noget specifikt og måske bare vil have lidt ekstra penge til at tage et godt kig i din yndlings butik. Den trælse side ved det er, at du kan se hvor meget gaven har kostet, men gavekort kan også bare være et supplement som en gave i sig selv. 

Accessories1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here 9. here 10. here

If you have your eye out for a gorgeous bag or rucksack or something like it then this has to be the time to put on the wishlist. I'm not saying that you should go out and wish for the biggest and most expensive Gucci-bag, but for example did I get my Day-bag from my mother since it's a good price for a good bag. But other than bags then it's always a safe play to wish for jewelry, I often wish for either gold earrings or silver necklaces. Most of the time people actually end up finding some really cute accessories. 

Hvis du har øjet på en lækker taske eller rygsæk eller noget lignende, så må det her være det rigtige tidspunkt at smide det på ønskelisten. Jeg siger ikke, at du skal gå ud og ønske dig den største og mest dyre Gucci-taske, men foreksempel fik jeg min Day-taske af min mor, eftersom det er en god pris til en god taske. Men udover tasken er det også et sikkert spil at ønske sig smykker, jeg ønsker mig ofte enten guld øreringe eller sølv halskæder. For det meste ender folk faktisk ud med at finde nogle rigtig søde accessories.

Underwear | Undertøj1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

I'm sometimes a bit too cheap to go out and use hundreds of crones on expensive, but good, underwear; I often end up buying only bralettes, and hopefully ones on sale. So I think that if you give a specific number and what brand you like then it is a good gift to receive but also to give. 

Write in the comments if there is anything you think that I've missed or left out, to give other readers more inspiration. I'm thinking about making more talking-videoes in the future, but I don't know which language I should speak with, so please comment what you think. This post has many different things with many different prices since I try to give inspiration to all kinds of gifts. I will be back with more, different kinds of, gift-guides soon. See you!

Jeg er nogengange lidt for nærrig til at gå ud og bruge hundredvis af kroner på dyrt, men godt, undertøj; Ofte ender jeg bare med at købe braletter, og forhåbentlig på udsalg. Så jeg tænker, at hvis du giver et specifikt nummer, og hvilket mærke du kan lide, så er det både en god gave at få, men også at give.

Skriv i kommentaren hvis der er noget, som du synes jeg mangler eller har udeladt, for at give andre læsere mere inspiration. Jeg tænker på at lave flere snakke-videoer i fremtiden, men jeg ved ikke hvilket sprog jeg skal tale med, så hver sød at kommenter hvad du tænker. Det her opslag har mange ting i mange forskellige priser da jeg prøver at give inspiration til alle slags gaver. Jeg vil være tilbage med flere, forskellige slags, gave-guides snart. Vi ses!

torsdag den 10. november 2016

Early Winter | Tidlig Vinter

Hey friends!
Winter has already come to Denmark, and even though I'm not a fan of the cold weather then yes the snow is pretty. With cold weather comes warm, cozy clothing and I have indeed only worn clothing suitable for this time of the year.
So today I'm wearing a nice beanie with a matching scarf, and a check poncho for extra coziness. My jumpsuit is from India in shop called Lifestyle, I combined it all with my lovely black winter boots. 

Hej venner!
Vinteren er allerede kommet til Danmark, og selvom jeg ikke er en fan af det kolde vejr så ja - sneen er nu pænt. Med koldt vejr kommer varmt, hyggeligt tøj og jeg har i den grad kun haft tøj på passende til denne tid på året.
Så idag har jeg en hue på med et matchende halstørklæde, og en check poncho med noget ekstra hyggeligt. Min buksedragt er fra Indien i en butik kaldet Lifestyle, jeg kombinerede det hele med mine elskede sorte, vinter støvler.

Thank you so much for reading along, it's always nice to sit inside and write these kind of posts after taking the pictures out in the cold. How is the weather where you live? See you!

Mange tak for at læse med, det har været hyggeligt at sidde indenfor og skrive disse slags opslag efter at have taget billederne ud i kulden. Hvordan er vejret hvor du bor? Vi ses!

tirsdag den 8. november 2016

Video Haul - Zara, Bianco, Cocopanda & India

Hey friends!
I have to admit that I really like watching hauls, I've made hauls like posts, but we can probably all agree that a video haul is just a little bit better. So I've collected some of the things I've been buying lately and wanted to show them to you in a video:

Hej venner!
Jeg må indrømme, at jeg virkelig godt kan lide at se hauls, jeg har lavet hauls, som opslag, men vi kan vist hurtigt blive enige om at et video haul er bare lidt bedre. Så jeg har samlet nogle af de ting jeg har købt på det seneste og ville gerne vise dem i en video:

Some of the things I've bought in India and some when I where in Copenhagen in my autumn vacation.
I've linked all the things I could find down below, so please check out the video and tell me what you think of it, I would love to know - see you!

Nogle af tingene har jeg købt var i Indien, og nogle da jeg var i København i min efterårsferie.
Jeg har sat et link til at alle de ting jeg kunne finde i bunden, så hver en skat og tjek videoen ud og fortæl mig hvad du tænker om det, jeg ville elske at vide det - vi ses!

What I bought:
Shirt: Zara
Pants: Zara  
Boots: lbdk
Ballerina shoes: Bianco
Highlighter: The Balm
Contour Sticks: BeautyUK
Eyeshadow palette: Pashion

Hvad jeg købte:
Bluse: Zara
Bukser: Zara  
Støvler: lbdk
Ballerina sko: Bianco
Highlighter: The Balm
Contour Sticks: BeautyUK
Eyeshadow palette: Pashion

onsdag den 2. november 2016

New Haircut - Hairmodelling again | Ny Frisure - Hårmodel Igen

Hey friends!
Yes I've changed my hair once again, this time also with a optional fringe - I already adore this short-haired look, and I kind of like. It's something I have to get used to, but also a relief compared to my long troubled hair from before. 
This look looks much more healthy and fashionable since the colours are more natural than last time, so I'm able to do whatever I want with it. 
This time I was modelling for Zoombyzoom who is a hairdresser located in Skive, fortunately I didn't have to go all the way, but stay in Odense since they made a show in the city. I really like doing this once in a while, it also dares me to step out of my comfort-zone and try out something new and interesting. 

Hej venner!
Ja jeg har ændret mit hår en gang til, denne gang med et mere valgfrit pandehår - jeg er allerede vild med dette korthårede look, og jeg kan faktisk godt lide det. Det er noget, som jeg skal blive vant til, men også en kæmpe lettelse sammenlignet med mit lange besværlige hår fra før.
Dette look ser meget mere sundt og moderigtigt ud eftersom at farverne er mere neutrale end sidste gang, så jeg vil være i stand til at gøre hvad jeg vil.
Denne gang sad jeg model for Zoombyzoom som har en hårsalon i Skive, heldigvis behøvede jeg ikke at tage hele vejen, men blive i Odense, eftersom at de lavede et show i byen. Jeg kan virkelig godt lide at gøre dette en gang imellem, det udfordrer mig også til at gå ud over min trygheds-zone og prøve noget nyt og interessant. 


Please tell me what you think of this new look - and if you would dare to make a huge difference in your hair? I will see you soon! 

Shirt: Weekday
Pants: Miss Selfridge

Del gerne hvad du synes om det nye look - og om du ville turde gøre en stor forskel på din frisure? Vi vil ses snart!

Bluse: Weekday
Bukser: Miss Selfridge

mandag den 31. oktober 2016

Halloween Sally from The Nightmare Before Christmas Makeup Tutorial

Hey friends, 'The Nightmare Before Christmas'-fans or whoever you are.
I've got a real special video for you all including my all time favourite movie; 'The Nightmare Before Christmas', I've been watching this movie for years now, and I keep on falling more and more in love with it. So it was only about time that I included it on my blog. 
I've tried to recreate Sally's look, Sally is a very interesting character - she is brave and caring. To honor a favourite character of mine, I've made this makeup look. Maybe next year I will make Jack?

Hej venner, 'The Nightmare Before Christmas'-fans eller hvem end du er.
Jeg har en rigtig speciel video til alle jer, inkluderet min for altid yndlings film; 'The Nightmare Before Christmas', jeg har set denne film i mange år nu, og jeg bliver ved med at forelske mig mere og mere i den. Så det var på tide at jeg lavede noget der inkluderet den på min blog.
Jeg har prøvet at rekreere Sally's udseende, Sally er en meget interessant karakter - hun er modig og bekymrende. For at ære en af mine yndlings karakterer, har jeg lavet dette makeup look. Måske laver jeg Jack næste år?

If you want to know how I did it just watch the video below explaining how I made the blue colour with vaseline and blue eyeshadow. I will be back soon with a new post, back to something a bit more normal - see you!

Hvis du gerne vil se hvordan jeg gjorde det, så se videoen nedenunder forklarer hvordan jeg lavede denne blå farve med vaseline og øjenskygge. Jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag, tilbage til noget mere normalt - vi ses!Hvad jeg brugte/What I used:
Rimmel London - Lasting Finish Full Coverage Foundation 100 Ivory
Makeup Revolution - Ultra Cream Contour Palette
MaxFactor - Translucent Professional Loose Powder 
Vaseline mixed with an old eyeshadow in blue
H&M - Infinite Impact Eye Colour Midnight Flight
Maybelline - Master Drama Khol Liner Turquoise Vibe
Dior - Crayon Khol Pencil 099 Black
Gosh - Eye Liner Pen Stylo Ligneur Black
Rimmel London - Lasting Finish Kate Lipstick Rosseto