mandag den 4. januar 2016

Daydreaming - New Years Resolutions | Dagdrømme - Nytårsforsættelser

Hello beauties! Are you ready for 2016? I jumped into the new year with the feeling that it was going to be great. I'm beginning in a knew class with a new line of different classes and I am honestly so excited! That is why I've made a lot, seven, new years resolutions. You will recognize some since they're just cliches, but I do have some different ones that I feel like I really need to be better at.
I really want to hear all of your new year resolutions, so please comment below!

Hej skønheder! Er I klar på 2016? Jeg hoppede ind i det nye år med følelsen af at det bliver et fantastisk år. Jeg begynder i en ny klasse, med en ny studieretning og nye timer, jeg er ærligtalt så spændt! Det er derfor jeg har lavet mange, syv, nytårsfortsættelser. Du vil nok genkende nogen af dem, da de er clicher, men jeg har også nogen lidt anderledes nogen, da jeg føler jeg har brug for at blive bedre til dette.
Jeg vil virkelig gerne høre jeres nytårsfortsættelser, så kommenter gerne hvad I har!


1. Do more of what I love
When I say this I most of all mean writing and reading. I really enjoy writing and reading, and I have done it a lot. I really need my reading if I'm going to be good at writing so I will try to use a lot of my spare time in the new year reading and writing.

1. Gør mere af det jeg elsker
Når jeg siger at jeg vil gøre mere af det jeg elsker mener jeg hovedsageligt skrivning og læsning. Jeg holder virkelig meget af at skrive og læse og jeg har gjort det en del. Jeg har virkelig behov for at læse hvis jeg vil blive god til at skrive, så derfor vil jeg sørge for at bruge meget af min fritid på at læse og skrive i det nye år.


2. Blog more
I haven't been that good at keeping a blogging schedule and I really want to get better at that, so this year I'm going to use at least an hour a day doing something with my blog. I feel like that is a realistic goal, since it's just seven hours a week, and some post take a long time and some don't.

2. Blog mere
Jeg har ikke været så god til at holde et skema over min blog, og jeg vil virkelig gerne blive bedre til det i det nye år. Jeg kommer derfor til at bruge mindst en time om dagen på at lave noget der hænger sammen med min blog. Jeg synes, det er et realistisk mål, da det kun er syv timer om ugen og nogen opslag tager længere tid end andre.

***

3. Use my desk more
This might be a weird one but also an important one. I do want to both write and blog more which means that I'm going to use a lot of my time in front of a computer. Because of the work I have I sometimes get back pains, and if I do all my writing and blogging in bed it will just get a lot worse.

3. Brug mit skrivebord mere
Det her er måske en lidt underlig en, men også en vigtig en. Jeg vil både skrive og blogge mere hvilket betyder at jeg kommer til at sidde meget foran en computer. På baggrund af det arbejde jeg har oplever jeg nogen gange rygsmerter, og hvis jeg gør al min skrivning og blogging i sengen bliver det kun værre.


4. Use more time on myself:
I have always thought that it's important to take care of yourself but I'm not very good at doing it so often. I only do it if I'm really bored or just feel like I really need to. I think that once a week I should take some time of, maybe just half an hour, taking an extra long shower where I scrub my body carefully or maybe just go for a long walk. It really helps on the mood.

4. Brug mere tid på mig selv
Jeg har altid syntes, at det er vigtig at passe på sig selv, men jeg er ikke specielt god til at gøre det så tit. Jeg gør det kun hvis jeg keder mig eller virkelig har brug for det. Jeg synes at en gang om ugen skal jeg sætte noget tid af, måske bare en halv time, og tage et ekstra langt bad hvor jeg skrubber min krop grundigt eller bare går en lang tur. Det hjælper virkelig på humøret.

***

5. Eat healthier
I feel like this is the most cliche new years resolution, but it is also a good one. When I a year back tried to lose weight I then ate really healthy, and it did help me a lot. Since Christmas is just the worst time when you're trying to be healthy I decided to start again since I know that it's something I'm really good at.

5. Spis sundere
Det er her er bare det mest cliche nytårsfortsæt nogensinde, men det er også et godt et. For et år siden, da jeg prøvede at tabe mig spiste jeg virkelig sundt og det hjalp mig meget. Eftersom julen er den værste tid at spise sundt i har jeg besluttet, at jeg vil begynde igen i det nye år, fordi det faktisk er noget jeg er god til.

6. Do more on my Instagram
My Instagram have been a mess lately and I want that fixed. I want some style on it and use more time on it so it will get even better, and with my blogging I hope that it can only go the right way.

6. Gør mere ud af min Instagram
Min instagram har været et rod på det seneste, og det vil jeg have ordnet. Jeg vil have noget mere stil over den og bruge mere tid på den så den bliver bedre, og med min blog håber jeg, at det kun kan gå den rigtig vej.


7. Plan my time better
As you can see then I want to spend a lot more time on many things but to get time for that I need to schedule my time a lot better. I really love this calendar that I bought from Tiger. It's like a weekly planner and honestly it's so handy I'm already using it all the time.

7. Planlægge min tid bedre
Som du kan se vil jeg gerne bruge mere tid på mange ting, men for at kunne få tid er jeg nødt til at planlægge min tid bedre. Jeg elsker denne her kalender som jeg har købt i Tiger. Det er en ugentlig kalender og ærligtalt så er den så smart, jeg bruger den allerede hele tiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar