søndag den 17. januar 2016

The best hangover treats | De bedste tømmermænds fornøjelser

Hey loves!
It's sunday again which either means a preliminary day for school or a day under the blankets with a sick headache. If you like me feel the last part continue reading and see what I do on a day like this:

Hej skønheder!
Det er søndag igen hvilket enten betyder forberedende dag til skole eller også ligger du under dynerne med en syg hovedpine. Hvis du som mig føler den sidste del lige nu, så fortsæt med at læs for at høre hvad jeg gør på sådan en dag.


Breakfast
I start my day of with a real fatting breakfast. This is my absolute favourite. A toast with ham, cheese, ketchup, oregano, egg and pickles. It's really delicious and easy to make. I do eat this on other days than the hangover once but today it was a need.

Morgenmad
Jeg starter min dag ud med en fedende morgenmad. Det her er min absolutte yndlings. En toast med skinke, ost, kethcup, spejlæg og syltede agurker. Det smager fantastisk, og er utrolig let at lave. Jeg spiser også det her på andre dage end dem med tømmermænd, men idag var det en nødvendighed.

***

Sleep
This is the most obvious one since everyone has a crave for sleep after a night out. But it's also worth mentioning since it's the most important one.

Søvn
Det her er en den mest åbenlyse eftersom alle har behov for søvn efter en lang nat. Men den er også værd at nævne eftersom det er den vigtigste.


Something hot
Get something hot to drink for that sore throat. I drink coffee almost all the time, so it could be the obvious choice but I actually prefer a cup of tea. It's sweet and calming for my banging head.

Noget varmt
Drik noget varmt til det ømme stemmebånd. Jeg drikker kaffe næsten hele tiden, og derfor ville det jo være det åbenlyse valg, men jeg foretrækker faktisk en kop te. Det er sødt og afslappende for mit bankende hoved.

***

Do something you enjoy
The best way to make a day great is to do something relaxing and joyful. I love to put on a YouTube-video or my favourite movie (The Nightmare Before Christmas). It can just make any day great.

Gør noget du elsker
Den bedste måde at få en god dag på er ved at gøre noget afslappende og glædeligt. Jeg elsker at sætte en Youtube-video på eller min yndlings film (The Nightmare Before Christmas). Det kan gøre en hver dag god.

***

I hope that you have got a bit of a better day after this. I no longer feel so bad.
See you!

Jeg håber, at du som mig har fået en lidt bedre dag efter at have gjort det her. Jeg har det i hvert fald ikke lige så dårligt længere.
Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar