mandag den 29. februar 2016

Inspiration Book - Beauty Spring | Inspirations Bog - Skønhed Forår

Hey friends!
This spring I do not only have a fashion inspiration book for you but also a beauty inspiration book, and I've personally been so excited to try this out. The past year I've started showing a bigger interest for makeup and beauty in general. I love to try out new looks and experiment with different kind of looks also inspired by other people, which is why I've collected some of the most inpirationel people and trends for the next season. 

Hej venner!
Dette forår har jeg ikke kun en mode inspirations bog til jer, men også en skønheds inspirations bog, og jeg har personligt været så spændt på at prøve dette. Det sidste år har jeg vist en større interesse i makeup og skønhed generelt. Jeg elsker at prøve nye ting og eksperimentere med forskellige udseender også inspireret af andre mennesker, derfor har jeg samlet nogle af de mest inspirerende mennesker og tendenser i denne sæson.

Trends

Ombre dark lips
This is most definitly a trend I've seen alot and not only from brands like Burberry, Emporio Armani and Givenchy who is flashing it on the catwalks. It's a adorable how just a small amount of depth can lift the whole look. You don't even need any special equipment for creating ombre, just two lipcolours in similar colours. 
But who can deny the fact that the dark purple lip have been taking over the winter months and now the more browny colours is making their comeback which is wonderful for ombre.

Ombre mørke læber
Det her er helt klart en tendens, som jeg har set meget til og ikke kun fra mærker som Burberry, Emporio Armani og Givenchy som flasher det på scenen. Det er nydeligt hvordan et så lille lag af dybde kan løfte hele ansigtet. Du behøves ingen gang noget specielt udstyr til det bare to forskellige læbefarver i lignende farver.
Men hvem kan benægte at den mørke lilla læbe har taget over vinteren, og nu er den mere brunlige nuance ved at gøre et comeback, hvilket er en nem farve at give dybde.

Picture from here

Apple-red lips
From the dark ombre to the classic red lip. DKNY, Acne and Topshop Unique is already going crazy with this colour. It's a wonderful fresh colour, your lips will seem tempting for a bite.
The red lip is something hard to go wrong with since it pimps up almost every outfit. It's a good match with black or blue outfits.

Æble-røde læber
Fra den mørke dybde til den klassiske røde. DKNY, Acne og Topshop Unique går allerede bananas over denne farve. Det er en fantastisk frisk farve, dine læber vil virke fristende for en bid.
Den røde læbe er noget man aldrig kan gå helt galt med, da den løfter et hvert sæt. Den er et godt match med sort eller blåt tøj.

Picture from here

Blue eyeshadow
Since I have blue eyes this is a thing that can both compliment my eyes but also makes it look quite funny. Which is why I'm willing to experiment with it in this season. Boss, Chanel and Marc Jacobs are already ahead of me flashing the beauty of blue down the catwalks. I find blue a very relaxing colour and also something I on a discreet level would be willing to wear in my everyday routine.
If you know any good blue eyeshadows please link them to me.

Blå øjenskygge
Eftersom at jeg har blå øjne er det her en ting, der både kan klæde mine øjne, men også noget som kan få det til at se lidt sjovt ud. Det er derfor en ting, som jeg er villig til at eksperimentere med denne sæson. Boss, Chanel og Marc Jacobs er allerede foran mig med at flashe den blå skønhed på scenen. Jeg finder blå en meget rolig farve og også noget som jeg på et diskret niveau kunne finde på at have på i min hverdags rutine.
Hvis du har nogle gode blå øjenskygger så hver sød a linke dem i kommentarfeltet.

Picture from here

Natural contour
There is no doubt that we've seen a lot of countering the past months, and not on a discreet level, quite the opposite. It means that it's a about time changing the path and try giving the skin a natural glow, which means that the highlighter probably will make a even bigger comeback and the bronzing will be more gentle. I look forward to this.

Normal kontur
Der er ingen tvivl om at konturen har været synlig de sidste par måneder og ikke kun på et diskret niveau, mere det modsatte. Det betyder, at der er brug for forandringer og prøve at give huden et naturligt skin, hvilket betyder at highlighteren sikkert vil lave et større comeback og bronzeren bliver med blid. Jeg ser frem til dette.

Picture from here

Big lashes
Well I feel like this is a trend we can all handle, it's easy just to blink a few more times on the brush to fill in the lashes just that tiny bit more. These conspicuos lashes is used by both Louis Vuittion, Giorgio Armani and Marni on the runway. Big lashes does something different to the face which makes it easy to get either a doll look or bigger eyes.

Store øjenvipper
Jeg føler, at det her er en tendens, vi alle kan håndtere, det er nemt bare at blinke lidt flere gange på børsten for at få vipperne til at fylde lidt mere. Disse fremtrædende vipper er brugt af både Louis Vuittion, Giorgio Armani og Marni på scenen. Store øjenvipper gør noget andet ved ansigtet, hvilket gør det nemt at få enten et dukke udseende eller større øjne.

Picture from here

Denim hair
I think it's about time to talk about hair, and the new hairtrend, denim hair, really gives us something to talk about. It's a beautiful colour, again it's playing with the ombre, making the colour look like a normal pair of jeans which I honestly think is a gorgoeus idea. It's also something that really matches the dark and red lipcolours since it would be working a nice contrast. This beautiful design is already being used by L'Oréal Paris, James Charles and many more, I'm personally hoping to get this hair look in the past month together with the next trend.

Denim hår
Jeg tror, at det er på tide at snakke om hår, og med denne nye hår-tendens, denim hår, så giver den os virkelig noget at snakke om. Jeg synes, at det er smuk farve, som igen spiller med ombre stilen, hvilket får farven til at ligne et par normale jeans, hvilket jeg ærligtalt finder en strålende idé. Det er også noget som virkelig matcher en mørk og rød læbefarve, eftersom det giver en god kontrast. Dette smukke design er allerede blevet brugt af L'Oréal Paris, James Charles og mange flere, jeg håber personligt på at få mit hår sådan inden for det næste måned sammen med den næste tendens.

Picture from here

Short cuts
The long hair has been a trend for a long time and now I have finally grown it out and it then becomes a trend to shorten it. But I'm no one to complain cause my hair needs it. People like Khloe Kardashian and Estee Lalonde are rocking this hairstyle, and I really want to try it out myself.

Korte klip
Det lange hår har været en tendens i for lang tid, og nu har jeg endelig groet det ud, og så bliver det en tendens at få det kort igen. Men jeg er ikke nogen til at klage for mit hår trænger virkelig. Folk som Khloe Kardashian og Estee Lalonde rocker allerede denne hårstil, og jeg vil virkelig gerne prøve det selv.

Picture from here

Inspirationel people

Karolina Maria
She is an incredibly beautiful beauty blogger with a deep passion for makeup. Her videoes are long but also inspirationel since it makes me want to go bold with my makeup and try out new things. She often do videoes based on products like a makeup palette or maybe just a countur palette.
Karolina has both an blog and youtube but I do mostly watch her videoes since it's where I find my biggest inspiration in how she does it and what she use.

Karolina Maria
Hun er en utrolig smuk skønheds blogger med en dyb passion for makeup. Hendes videoer er lange, men også meget inspirerende, det giver mig lyst til at prøve noget modigt med min makeup og prøve nye ting. Hun laver ofte videoer baseret på produkter som en makeup palette eller en kontur palette.
Karolina har både en blog og en youtube, men jeg ser mest hendes videoer, da det er der, jeg finder min største inspiration, i hvordan hun gør det, og hvad hun bruger.

Picture from here

James Charles
This might seem a bit different cause of the fact that this is a man. But I do too find the fact that he does some beautiful makeup something worth mentioning. His makeup is beautiful and most definitely over the top, he does something with what he is applying that makes it look like magic.
He is an instagram blogger which makes it so much easier to just scroll down his instagram looking at the beauty on his face.

James Charles
Det her virker måske lidt anderledes, da det som et faktum er en mand. Men jeg finder også det faktum, at han gør noget flot med makeup, noget der er værd at nævne. Hans makeup er smukt og helt klart over toppen, han gør noget ved hvad han påfører som får det til at ligne magi.
Han er en instragram blogger hvilket gør det meget nemmere bare at skrolle ned over hans instagram og se skønheden på hans ansigt.


Picture from here

Wauw, this was a real rollercoaster and I loved it! These inspiration books are a personal favourite of mine since I really enjoy all the work that's behind it. I hope you enjoyed it too, and see you soon again!

Wauw, det her var en sand rutsjebane, og jeg elskede det! De her inspirations bøger er en personlig favorit af mine, hvor jeg virkelig nyder alt arbejdet bag dem. Jeg håber også I nød det, og vi ses snart igen!

søndag den 28. februar 2016

Inspiration Book - Fashion Spring 2016 | Inspirations Bog - Mode Forår 2016

Hey friends!
I'm back at it again with a new fashion inspiration book for Spring! I really loved making my last inspiration book for Winter and I thought it was about time to make one for Spring, since it's just around the corner. 
Through out Winter I've been keeping an eye open for things that have been repeating it self. I have at first collected some of these things that might become a trend in the Spring season or might continue being in. 
As well as I, the designers get their inspiration from many things often different ages or cultures. I've seen a pattern in these things and I will talk you through them.
But my inspiration doesn't come out of the blue and I find much of it in other bloggers and youtubers which means that I, once again, am going to tell you about my favourites.
Be ready for a new thing this season since I'm later on in the week going to publish a beauty inspiration book.

Hej venner!
Jeg er tilbage igen med en ny mode inspirations bog for foråret! Jeg elskede virkelig at lave min sidste inspirations bog for vinteren, og jeg tænkte, at det var på tide, at jeg lavede en for foråret, da det er lige rundt om hjørnet.
Igennem vinteren har jeg holdt øje med hvilke ting der har gentaget sig selv. Jeg har først samlet nogle af de ting, som måske bliver en tendens i forårs sæsonen eller måske kommer til at fortsætte med at være det.
Lige så vel som jeg, så får designerne sin inspiration et sted fra og ofte fra tidsaldre og kulturer. Jeg har set mønstre med de her ting, og jeg vil snakke dig igennem det.
Min inspiration kommer ikke ud af det blå, og jeg har fået meget ud af at se andre bloggere og youtubere hvilket betyder at jeg, engang til, vil fortælle dig om mine favoritter.
Hver klar på en ny ting denne sæson, da jeg senere på ugen vil udgive en skønheds inspirations bog.

Trends I need:

A long skirt:
This is personally a thing I've wanted since the beginning of winter, but as it gets warmer I see this magnificent idea spred through the stores, and you can buy it at almost every brand. It's still on my list but last time I tried one out I reminded too much about my grandma, so I thought I would try a new one out when the paycheck is released next month.

Den lange nederdel:
Det her en ting jeg personligt har ville have siden vinteren, men nu hvor det bliver varmere ser jeg denne her storslåede idé sprede sig i butikkerne, og du kan købe den af næsten alle mærker. Den er stadig på min liste, da sidste gang jeg prøvede en, mindede jeg for meget om min bedstemor, så jeg tænkte, at jeg ville prøve en ny når lønchecken går ind i næste måned.

Picture from here

Pleats:
This have been an upcomming trend since fall. The pleats have been spreading from skirts and dresses into shirts and panties used by designers like Boss, Altusarra and Proenza Schouler. It's taking over the boring simple materials, making things a bit more exciting. If you choose it in a simple colour the material won't control the outfit which makes it a simple thing to style.

Plissé:
Det her har været en kommende tendens siden efteråret. Plisséerne har spredt sig fra nederdele og kjoler til trøjer og bukser, som er brugt af designere som Boss, Altusarra og Proenxa Schouler. Det tager over det kedelige simple materiale. det gør tingene en smule mere interessante. Du kan vælge det i en simpel farve, hvilket betyder, at materialet ikke tager kontrol over sættet, hvilket gør det simpelt at matche.

Picture from here

Comfortable shoes:
I do not think this is something that needs a lot of explanation. Getting rid of tower-tall shoes with hard sole is not only something I hate wearing but also something I'm happy to get rid of, and  I'm hopefully not the only one with this thought You can thank brands like Alexander Wang, Victoria Beckham and Trademark for making this a trend.
I've seen trainers comming into the everyday look making even a lazy day look active. I'm personally not a fan of this but I won't deny a comfortable pair of sneakers.

Behagelig sko:
Jeg føler ikke at det her behøver en forklaring. At slippe for tårn-høje sko med hårde såle er ikke kun noget jeg hader at have på, men også noget jeg er glad for at slippe for, og jeg er forhåbentlig ikke den eneste med denne tanke. Du kan takke mærker som Alexander Wang, Victoria Beckham og trademark for at lave det her en tendens.
Jeg har set gummisko komme ind i hverdagstøjet hvilket får selv en doven dag til at se aktivt ud. Jeg er personligt ikke en fan af dette, men jeg ville ikke nægte et par sneakers.

Paperback waists:
This is a trend I haven't noticed that much lately but is also something I can see comming into fashion. Like with the pleats it's a nice way to make a look more rustic. This is usually seen in a pair with a belt that makes the pants or skirt easy to change after what outfit you're wearing.
The best way to wear this, is again the granny way, by stuffing your shirt or top into the paperback waist since it would be a shame to hide it.

Papirpose taljen:
Det her er en tendens jeg ikke har set det store til endnu, men også en jeg sagtens kan se komme ind i moden. Ligesom med det plisséerede er den fin måde at gøre et sæt mere rustik. Det her en tendens der ofte er set sammen med et bælte, som gør buksen eller nederdelen nem at ændre, så det matcher, hvad du ønsker at have på.
Den bedste måde at have det her på, er igen ved bedstemor måden, ved at stikke blusen eller toppen ned i papirpose taljen, da det ville være en skam at skjule den.

Photo from here

The half moon bag:
It's a simple but still different bag, a wonderful handbag but fastly too clumsy if bigger. Brands like Michael Kors, Victoria Beckham and the designer who made this beautiful bag a 'thing', Mansur Gavriel, have thrown their love upon it this season. I would adore having this in my wardrobe as a handy shopping bag.

Halvmåne tasken:
Det er en simpel, men anderledes taske, en vidunderlig håndtaske, men kan hurtigt se for klumset ud hvis større. Mærker som Michael Kors, Victoria Beckham og designeren som gjorde denne smukke taske en 'ting', Mansur Gavriel, har kastet deres kærlighed på den i denne sæson. Jeg ville elske at have denne i min garderobe som en smart shoppingtaske.

Picture from here

Orange:
Every season needs a new colour and the Spring is welcomming orange. Designers like Dion Lee, Adam Selman and Veronica Beard is already using this colour in their shows, welcomming the Spring with a nice colour who really knows how to breakthrough.
Orange is a very brave colour, but also a colour that can easily give some colour to a plain black or white outfit.

Orange:
Hver sæson er det en ny farve og foråret velkommer orange. Designere som Dion Lee, Adam Selman og Veronica Beard har allerede taget farven med til deres shows og byder denne fine farve velkommen i foråret, som virkelig ved hvordan man bryder igennem.
Orange er en meget modig farve, men også en farve, som nemt kan sætte farve på et helt sort eller hvidt sæt.

Picture from here

Inspiration trends:


The 70's:
You might have thought that the 70's were done, maybe even hoped, but they're still making a comeback with a lot of suede materials ecspially, making it one of this decades most loved materials used by Olivier Rousteing, Jonathan Saunder and Rebecca Minkoff on the runway. 
In some of the trends, I've already menitioned, the 70's makes a comeback with bright colours like orange and the lose bottom parts with long skirts and pleats.

70'erne:
Du troede måske, at det var slut med 70'erne, måske endda håbede, men de har stadig sit comeback med meget ruskinds materiale, hvilket gør det til denne periodes mest elskede materiale også brugt af Olivier Rousteing, Jonathan Saunder og Rebecca Minkoff på scenen.
I nogle af de tendenser jeg har nemt, gør 70'erne sit comeback med gennemtrængende farver som orange og de løse underdele med lange nederdele og plissé.


Picture from here


Victorian age:
From the wild 70's to the more formal age of Victorian. You might not have realized yet but some of the biggest trends from winter is actually inspired by the Victorian age, things like: Turtlenecks, puffy sleeves and ruffles. Still using this in spring they also draw in the flower pattern really setting the mood for spring.
This formal way of wearing things is becomming a big trend between both women and men and not only for finer occasions. This means that there is no need to hold back your inner princess which designers like Emilia Wickstead, Erdem and J. W. Anderson doesn't.

Den Victorianske tid:
Fra de vilde 70'er til den mere formelle alder ala Victoria. Du har måske ikke indset det endnu, men nogle af de største tendenser fra vinteren er inspireret af den Victorianske tid, ting som: Rullekraver, store ærmer og rynket materiale. Det bliver stadig brugt i foråret nu med mere blomstret mønstre som virkelig sætter humøret på forår.
Denne formelle måde at have ting på er blevet en tendens blandt både kvinder og mænd og ikke kun for finere anledninger. Det betyder, at der ikke er nogen grund til at skjule din indre prinsesse hvilket designere som Emilia Wickstead, Erdem og J. W. Anderson ikke gør.

Picture from here

The spanish culture:
With both the flowers and orangey colours can you only think of the spanish cultures love for both. Designers like Michael Kors, Diane von Furstenberg and Jonathan Simkhai, and many more, are already flashing the spanish influences down the runway.
The beautiful thing about this, is that the spanish culture are capable of matching every trend that is visible in spring and still give it a personal touch.

Den spanske kultur:
Med både blomster og orange-lignende farver kan du tænke på den spanske kulturs kærlighed for begge dele. Designere som Michael Kors, Diane von Furstenberg og Jonathan Simkhai, og mange andre, har allerede vist frem den spanske indflydelse på scenen.
Det smukke ved den spanske kultur er at den kan matche alle tendenser fra foråret og stadig give dem et personligt udtryk.

Picture from here

Inspirationel people:


Helen Anderson:
The biggest reason to why I love her is because of her unique style. She mixes patterns like never before inspired from animals as well as space. In many ways I would probably never wear something like it but she do open my eyes for new ideas and ways to mix things.
Helen do own a blog but I do mostly watch her youtube videoes. She makes a lot of hauls (living the dream) which is where you really get to see her unique style in what she buys.
Some of her most watched videoes is actually not something about fashion but about her, colouring her hair in insane and brave colours. It feels like she've done everything from grey to pink, making her once again very unique.

Helen Anderson:
Den største grund til at jeg elsker hende er hendes unikke stil. Hun blander mønstre som aldrig før, inspireret fra både dyr lige så vel som universet. På mange måder er det noget jeg aldrig ville have på selv, men hun åbner mine øjne for nye ideer og måder at blande ting.
Helen har en blog, men jeg ser mest hende youtube videoer. Hun lave mange hauls (lever drømmen), hvilket gør at man tit ser hendes unikke stil, i det hun køber.
Nogle af hendes mest sete videoer handler ikke om mode, men om hende der farver sit hår i vilde og modige farver. Det føles som om hun har haft alt fra grå til pink, hvilket gør hende, igen, meget unik.

Picture from here

Vivianna Does Makeup:
Vivianna, or Anna, is not really a fashion blogger (obiviously) but a beauty blogger. I know she then is weird to include in a fashion inspiration book but I do find her one of the most inspirationel people I've ever seen. She do this thing called a 'capsule wardrobe' that only include 38 items for three months before she can change it. 
That of course means that she is quite sure about the things she buy and what she needs, it's truely inspiring to watch someone so happy but also so comfortable of what she do.
She has both a blog and youtube.

Vivianna Does Makeup:
Vivanna, eller Anna, er ikke rigtigt en mode blogger (åbenlyst), men en skønheds blogger. jeg ved godt at det derfor at underligt at inkludere hende i en mode inspirations bog, men jeg finder hende alligevel en af de mest inspirende personer jeg nogensinde har set. Hun gør denne her ting kaldet en 'capsule wardrobe' som inkludere 38 ting i garderoben, og skifter det kun hver tredje måned.
Det betyder selvfølgelig, at hun er ret sikker på de ting hun køber, og hvad hun har brug for, det er utrolig inspirende at se nogen så glad, men også så godt tilpas med hvad hun gør.
Hun har både en blog og en youtube.

Picture from here

I really hope you enjoyed this inspiration book cause it have been such a pleasure to make and I know that when ever I need inspiration I'm going to look back at this. Please share what you're going to love this season and have a wonderful spring! See you!

Jeg håber virkelig, at du har nydt min inspirations bog, for det har været så dejligt lave den, og jeg ved med mig selv, at når jeg mangler inspiration, vil jeg kigge tilbage i denne. Hver sød at del hvad du kommer til at elske i denne sæson ,og hav et vidunderligt forår! Vi ses!

torsdag den 25. februar 2016

Daily Lookbook - Hard Work | Daglige Stilbog - Hårdt Arbejde

Hey friends!
The last couple of days I've used a lot of time infront of a computer which means migraine and long hardworking days. I've been overwhelmed with schoolpapers and at the same time I've been working on my inspiration book for spring which takes a lot of time and research to make.
That is why I've needed something comfortable to wear through longer periods of time. I really love this shirt, since it can be both used for parties and everyday and it's super comfortable to wear for a long while.
Please enjoy and share your opinion. See you with an inspiration book quite soon!

Hej venner!
De sidste par dage har jeg brugt alt for lang tid foran en computer, hvilket har betydet i migræne og lange dage. Det har vældet ind med afleveringer, og på samme tid har jeg har også været i gang med min inspirations-bog for foråret, hvilket tager rigtig lang tid og meget research at lave.
Jeg har derfor været nødt til at have noget på, som er behageligt at have på i længere tid af gangen. Jeg elsker virkelig denne trøje, da den både kan bruges til fest og hverdag og er super behagelig at have på i længere tid. 
Hver sød at nyd og del din mening. Vi ses snart med en ny inspirations bog!

Shirt: Monki
Pants: Primark
Scarf: (Similar:) Here
Socks: Magasin
Earrings: Pilgrim
Bracelet: (A present from Morocco)

Trøje: Monki
Bukser: Primark
Halstørklæde: (Lignende:) Her
Sokker: Magasin
Øreringe: Pilgrim
Armbånd: (En gave fra Marocco)

onsdag den 24. februar 2016

My Currently Favourite Lipproducts | Mine Yndlings Læbeprodukter For tiden

Hey beauties!
After what I could recall it's been quite some time since I last made a beauty post? So today I wanted to share some of my favourite lip products that I've been absolutely adoring the past months.
I fell in love with the dark lipcolours back in fall and as the months have past by I've purchased more and more of those. I will talk you through each one expressing my love for them.

Hej skønheder!
Efter hvad jeg kan se, så er det et stykke tid siden, at jeg sidst lavede et skønheds opslag? Så idag vil jeg dele nogle af mine yndlings læbe produkter, som jeg har elsket de sidste par måneder.
Jeg forelskede mig i den mørke læbefarve tilbage i efteråret, og over de sidste måneder har jeg investeret i flere af denne art. Jeg vil snakke mig igennem hver og en og udtrykke min kærlighed for dem.
The Body Shop - Born Lippy


I'm loving this simple gloss since it's so easy to apply espically on busy mornings where I want an ekstra glow but do not have the time to do something fancy. I just dip a finger into it and apply it on my lips. It gives them this natural shine that I really love. It also gives me the opportunity to wear a fancy eyeshadow as well, since the lipcolour doesn't seems too overwhelming.

Jeg elsker denne simple gloss, eftersom den er nem at tage på, og specielt på en travl morgen hvor jeg gerne vil have lidt ekstra, men ikke har tid til noget fancy. Jeg dypper bare en finger i og fører det til min læber. Det giver dem et naturligt skin, som jeg virkelig elsker. Det giver mig også muligheden for at have en flot øjenskygge på, da læbefarven ikke overskygger.Gosh - 008 Matt Plum


At first I was really surprised by how red this lipstick were, cause when you look at it at first glance it seems alot more purplish. But I really loved this colour. I've had alot of red lipsticks but non in this amazing dark colour. I always gets compliments when I'm wearing this, since it also flatters my skintone well.

Jeg var først meget overrasket over hvor rød denne læbestift er, for ved første øjekast virker den mere lilla. Men jeg elsker virkelig farven. Jeg har haft mange røde læbestifter, men ingen af dem i denne flotte mørke farve. Jeg får altid komplimenter når jeg har den på, da den også passer godt til min hudfarve.
Sonya (Aloe Vera) - 401 Amethyst


This is a very brave colour which is one of the reasons to why I love it. It's shiny on the lips giving my look something daring if I'm wearing boring clothing. I have to admit that it isn't easy to apply since it's really wet, which means that I usually make it dry out and put on an extra layer. 
The fact that the colour is so different is only a good thing in the cold. It matches the weather outside and is supringsly easy to match with different outfits.
I also use this to give some dimension to my lips if I'm wearing other dark lip colours.

Det her er en meget modig farve, hvilket er en af grundene til at jeg elsker den. Den skinner på læberne som giver looket et mere modigt tvist, hvis jeg har noget kedeligt tøj på. Jeg må indrømme at den ikke er nem at påføre, da den er meget våd, hvilket betyder at jeg normalt lader den tørre og tager så et ekstra lag på. 
Det faktum at farven er så anderledes er også godt i det kolde vejr. Den matcher vejret udenfor og overraskende nok er den nem at matche med mange tøjsæt. 
Jeg bruger den også til at give noget dimension til mine læber når jeg har andre mørke farver på.Shiseido - RS 745


I think this one is, almost, my absolute favourite. It's not to dark and out of place, it can be used in all seasons. It's this beautiful light purplish colour flattering both my skin and lips. It's easy to layer with other colours or a lipliner. It lasts quite well.
I'm mostly surprised by how little this colour actually takes over the whole look. You can easily wear it like this or apply a daring eyshadow as well. The colour really flatters alot of different looks.

Jeg tror næsten, at det her er min absolutte yndlings. Den er ikke for mørk og underlig, den passer til alle årstider. Det er nemlig denne her smukke lyse lilla-agtige farve som gør noget godt for både min hud og læber. Den er nem at lægge lag på lag med foreksempel en lipliner. Den holder også ret godt.
Jeg er mest overrasket over hvor lidt denne her farve faktisk tager over hele looket. Jeg kan nemt have den på med en modig øjenfarve. Farven passer virkelig godt til mange forskellige looks.I really hope you enjoyed this post cause it has been an pleasure to make. I would love if you recommended some of your favourite lip products. I'm sorry that I haven't included any lipbalms or anything like it, but this is mostly what I've been loving.
Which one was your favourite?
I will be back soon with a new blogpost! See you!

Jeg håber virkelig, at I har nydt dette opslag, da jeg har nydt at lave det. Jeg ville elske at høre hvad I anbefaler af læbeprodukter. Jeg undskylder, at jeg ikke har tilføjet flere læbepomader eller noget lignende, men det er mest det her, jeg har elsket på det seneste.
Hvilken var din yndlings?
Jeg er snart tilbage med et nyt opslag! Vi ses!

mandag den 22. februar 2016

How To Style - Overalls | Hvordan Man Matcher - Smækbukser

Hello friends!
I'm finally back with not only a new post but also a new video and I'm so happy to be doing this. I've had a lot on my mind lately since I recently broke up with my boyfriend.
I've wanted to this for so long! I love these overalls that I bought in Message and they've been a savior ever since. It's a fun and unique piece that to my surprise fits alot of things.
I have stylet my overalls with many different shirt and bags and I like the result;
I have included pictures of the outfits down below so please write which one you liked the most! See you soon with a new post!

Hej venner!
Jeg er endelig tilbage med ikke kun et nyt opslag, men også med en ny video og jeg ser glad for at jeg gør det. Jeg har haft meget at tænke på da jeg fornyeligt slog op med min kæreste.
Jeg har ville gøre det her så længe! Jeg elsker de her smækbukser som jeg købte i Message og de har været en redning lige siden. Det er et sjovt og unikt stykke som overraskende nok passer til mange ting. 
Jeg har her matchet mine bukser med mange forskellige trøjer og tasker og jeg kan godt lide resultatet;
Jeg har lige så vel vedhæftet et par billeder af tøjet så hver sød at skriv hvilket et du bedst kunne lide! Vi ses snart med et nyt opslag!

Outfit 1/Sæt 1


Overalls: Message
Shirt: Vero Moda
Shoes: Savannah Shoes
Check poncho: H&M

Smækbukser: Message
Bluse: Vero Moda
Sko: Savannah Shoes
Check poncho: H&M

Outfit 2/Sæt 2


Turtleneck: Monki
Bag: Day by Birger et Mikkelsen
Shoes: Nelly

Rullekrave: Monki
Taske: Day by Birger et Mikkelsen
Sko: Nelly

Outfit 3/Sæt 3


Shirt: Stable
Bag: H&M
Shoes: Skoringen

Trøje: Stable
Taske: H&M
Sko: Skoringen

Outfit 4/Sæt 4Shirt: H&M
Scarf: (A gift from Turkey)
Clutch: Trend

Bluse: H&M
Halstørklæde: (En gave fra Tyrkiet)
Clutch: Trend