mandag den 29. februar 2016

Inspiration Book - Beauty Spring | Inspirations Bog - Skønhed Forår

Hey friends!
This spring I do not only have a fashion inspiration book for you but also a beauty inspiration book, and I've personally been so excited to try this out. The past year I've started showing a bigger interest for makeup and beauty in general. I love to try out new looks and experiment with different kind of looks also inspired by other people, which is why I've collected some of the most inpirationel people and trends for the next season. 

Hej venner!
Dette forår har jeg ikke kun en mode inspirations bog til jer, men også en skønheds inspirations bog, og jeg har personligt været så spændt på at prøve dette. Det sidste år har jeg vist en større interesse i makeup og skønhed generelt. Jeg elsker at prøve nye ting og eksperimentere med forskellige udseender også inspireret af andre mennesker, derfor har jeg samlet nogle af de mest inspirerende mennesker og tendenser i denne sæson.

Trends

Ombre dark lips
This is most definitly a trend I've seen alot and not only from brands like Burberry, Emporio Armani and Givenchy who is flashing it on the catwalks. It's a adorable how just a small amount of depth can lift the whole look. You don't even need any special equipment for creating ombre, just two lipcolours in similar colours. 
But who can deny the fact that the dark purple lip have been taking over the winter months and now the more browny colours is making their comeback which is wonderful for ombre.

Ombre mørke læber
Det her er helt klart en tendens, som jeg har set meget til og ikke kun fra mærker som Burberry, Emporio Armani og Givenchy som flasher det på scenen. Det er nydeligt hvordan et så lille lag af dybde kan løfte hele ansigtet. Du behøves ingen gang noget specielt udstyr til det bare to forskellige læbefarver i lignende farver.
Men hvem kan benægte at den mørke lilla læbe har taget over vinteren, og nu er den mere brunlige nuance ved at gøre et comeback, hvilket er en nem farve at give dybde.

Picture from here

Apple-red lips
From the dark ombre to the classic red lip. DKNY, Acne and Topshop Unique is already going crazy with this colour. It's a wonderful fresh colour, your lips will seem tempting for a bite.
The red lip is something hard to go wrong with since it pimps up almost every outfit. It's a good match with black or blue outfits.

Æble-røde læber
Fra den mørke dybde til den klassiske røde. DKNY, Acne og Topshop Unique går allerede bananas over denne farve. Det er en fantastisk frisk farve, dine læber vil virke fristende for en bid.
Den røde læbe er noget man aldrig kan gå helt galt med, da den løfter et hvert sæt. Den er et godt match med sort eller blåt tøj.

Picture from here

Blue eyeshadow
Since I have blue eyes this is a thing that can both compliment my eyes but also makes it look quite funny. Which is why I'm willing to experiment with it in this season. Boss, Chanel and Marc Jacobs are already ahead of me flashing the beauty of blue down the catwalks. I find blue a very relaxing colour and also something I on a discreet level would be willing to wear in my everyday routine.
If you know any good blue eyeshadows please link them to me.

Blå øjenskygge
Eftersom at jeg har blå øjne er det her en ting, der både kan klæde mine øjne, men også noget som kan få det til at se lidt sjovt ud. Det er derfor en ting, som jeg er villig til at eksperimentere med denne sæson. Boss, Chanel og Marc Jacobs er allerede foran mig med at flashe den blå skønhed på scenen. Jeg finder blå en meget rolig farve og også noget som jeg på et diskret niveau kunne finde på at have på i min hverdags rutine.
Hvis du har nogle gode blå øjenskygger så hver sød a linke dem i kommentarfeltet.

Picture from here

Natural contour
There is no doubt that we've seen a lot of countering the past months, and not on a discreet level, quite the opposite. It means that it's a about time changing the path and try giving the skin a natural glow, which means that the highlighter probably will make a even bigger comeback and the bronzing will be more gentle. I look forward to this.

Normal kontur
Der er ingen tvivl om at konturen har været synlig de sidste par måneder og ikke kun på et diskret niveau, mere det modsatte. Det betyder, at der er brug for forandringer og prøve at give huden et naturligt skin, hvilket betyder at highlighteren sikkert vil lave et større comeback og bronzeren bliver med blid. Jeg ser frem til dette.

Picture from here

Big lashes
Well I feel like this is a trend we can all handle, it's easy just to blink a few more times on the brush to fill in the lashes just that tiny bit more. These conspicuos lashes is used by both Louis Vuittion, Giorgio Armani and Marni on the runway. Big lashes does something different to the face which makes it easy to get either a doll look or bigger eyes.

Store øjenvipper
Jeg føler, at det her er en tendens, vi alle kan håndtere, det er nemt bare at blinke lidt flere gange på børsten for at få vipperne til at fylde lidt mere. Disse fremtrædende vipper er brugt af både Louis Vuittion, Giorgio Armani og Marni på scenen. Store øjenvipper gør noget andet ved ansigtet, hvilket gør det nemt at få enten et dukke udseende eller større øjne.

Picture from here

Denim hair
I think it's about time to talk about hair, and the new hairtrend, denim hair, really gives us something to talk about. It's a beautiful colour, again it's playing with the ombre, making the colour look like a normal pair of jeans which I honestly think is a gorgoeus idea. It's also something that really matches the dark and red lipcolours since it would be working a nice contrast. This beautiful design is already being used by L'Oréal Paris, James Charles and many more, I'm personally hoping to get this hair look in the past month together with the next trend.

Denim hår
Jeg tror, at det er på tide at snakke om hår, og med denne nye hår-tendens, denim hår, så giver den os virkelig noget at snakke om. Jeg synes, at det er smuk farve, som igen spiller med ombre stilen, hvilket får farven til at ligne et par normale jeans, hvilket jeg ærligtalt finder en strålende idé. Det er også noget som virkelig matcher en mørk og rød læbefarve, eftersom det giver en god kontrast. Dette smukke design er allerede blevet brugt af L'Oréal Paris, James Charles og mange flere, jeg håber personligt på at få mit hår sådan inden for det næste måned sammen med den næste tendens.

Picture from here

Short cuts
The long hair has been a trend for a long time and now I have finally grown it out and it then becomes a trend to shorten it. But I'm no one to complain cause my hair needs it. People like Khloe Kardashian and Estee Lalonde are rocking this hairstyle, and I really want to try it out myself.

Korte klip
Det lange hår har været en tendens i for lang tid, og nu har jeg endelig groet det ud, og så bliver det en tendens at få det kort igen. Men jeg er ikke nogen til at klage for mit hår trænger virkelig. Folk som Khloe Kardashian og Estee Lalonde rocker allerede denne hårstil, og jeg vil virkelig gerne prøve det selv.

Picture from here

Inspirationel people

Karolina Maria
She is an incredibly beautiful beauty blogger with a deep passion for makeup. Her videoes are long but also inspirationel since it makes me want to go bold with my makeup and try out new things. She often do videoes based on products like a makeup palette or maybe just a countur palette.
Karolina has both an blog and youtube but I do mostly watch her videoes since it's where I find my biggest inspiration in how she does it and what she use.

Karolina Maria
Hun er en utrolig smuk skønheds blogger med en dyb passion for makeup. Hendes videoer er lange, men også meget inspirerende, det giver mig lyst til at prøve noget modigt med min makeup og prøve nye ting. Hun laver ofte videoer baseret på produkter som en makeup palette eller en kontur palette.
Karolina har både en blog og en youtube, men jeg ser mest hendes videoer, da det er der, jeg finder min største inspiration, i hvordan hun gør det, og hvad hun bruger.

Picture from here

James Charles
This might seem a bit different cause of the fact that this is a man. But I do too find the fact that he does some beautiful makeup something worth mentioning. His makeup is beautiful and most definitely over the top, he does something with what he is applying that makes it look like magic.
He is an instagram blogger which makes it so much easier to just scroll down his instagram looking at the beauty on his face.

James Charles
Det her virker måske lidt anderledes, da det som et faktum er en mand. Men jeg finder også det faktum, at han gør noget flot med makeup, noget der er værd at nævne. Hans makeup er smukt og helt klart over toppen, han gør noget ved hvad han påfører som får det til at ligne magi.
Han er en instragram blogger hvilket gør det meget nemmere bare at skrolle ned over hans instagram og se skønheden på hans ansigt.


Picture from here

Wauw, this was a real rollercoaster and I loved it! These inspiration books are a personal favourite of mine since I really enjoy all the work that's behind it. I hope you enjoyed it too, and see you soon again!

Wauw, det her var en sand rutsjebane, og jeg elskede det! De her inspirations bøger er en personlig favorit af mine, hvor jeg virkelig nyder alt arbejdet bag dem. Jeg håber også I nød det, og vi ses snart igen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar