tirsdag den 16. februar 2016

Where To Visit - Scotland | Hvor At Besøge - Skotland

Hey you all!
I'm sorry that I haven't posted in a while but I experienced some personal challenges the past week and I've been to Scotland! It was a wonderful trip, and had some amazing days with my great friend. It was such a pleasure and I've taken some wonderful memories with me.

Hej allesammen!
Jeg undskylder, at jeg ikke har lagt noget op længe, men jeg har oplevet nogle personlige udfordringer den sidste uge, og jeg har været i Skotland! Det var en fantastisk tur, og jeg havde nogle dejlige dage med en god ven. Det var en så stor fornøjelse, og jeg har fået mange vidunderlige minder med mig.


Edinburgh:
Why not visit the capital of Scotland when there. Edinburgh is a very old city with the most beautiful architecture and landmarks all over the place. I only had the chance to see a small part of the city but it was definetly worth it and there is alot left to see. So hopefully I will come back.

Edinburgh:
Hvorfor ikke besøge hovedstaden af Skotland når man er der. Edinburgh er en meget gammel by med den smukkeste arkitektur og landmærker over det hele. Jeg har kun haft chancen for at se en lille del af byen, men det var helt klart det værd, og jeg har meget tilbage at se. Så forhåbentlig kommer jeg tilbage.


National museum of Scotland
Why not visit an enormous museum where everything from animals to garments can be seen. The building is very different from the ones around. It was much more modern, but magnificent inside. We had so much fun in there, since it as well was alowed to touch many of the things that means it's nice for kids as well.

National museum af Skotland
Hvorfor ikke bare besøge et enormt museum hvor alt fra underlige dyr til klædedragter kan ses. Bygningen var meget anderledes i forhold til alle de andre omkringliggende bygninger. Den var mere moderne, men prægtig indeni. Vi havde meget sjov med at være derinde, da det også var tilladt at røre ved mange af tingene, da det lige så vel er godt for børn.


The Elephant House:
In the middle of Edinburgh you will find "The birthplace of Harry Potter". I really wanted to go in and see the place but even on this time of the year the café was filled with people. So we took a few pictures like many other people and went on.

The Elephant House:
I midten af Edinburgh vil du finde "Fødestedet til Harry Potter". Jeg ville rigtig gerne ind og se stedet, men selv på denne tid på året var caféen fyldt med mennesker. Så vi tog et par billeder som så mange andre og gik videre.


Mrs. Macincyre's:
We decided to get a cup of coffee at a small café down the road. The shop was real cute with a great chailatte and cocoa. We decided to warm our cold feet in here and wait for our pickup.

Mrs. Macincyre's:
Vi besluttede os for at drikke en kop kaffe på en lille café længere nede ad vejen. Butikken var meget sød og de havde en skøn chailatte og kakao. Vi besluttede os for at varme vores fødder her og vente på at blive samlet op.


Tramcar:
The only reason to why I wanted to do this is because of the fact that we don't have them in Denmark. It might be just an average transportation but it's so easy to feel joy with just the smallest things.

Sporvogn:
Den eneste grund til at jeg gerne ville det her, er fordi vi ikke har dem i Danmark. Det er måske bare et helt normalt transportmiddel, men det er nemt at føle glæde ved selv de mindste ting.

* * *

All the stores you don't have in your country:
I couldn't resist all the shops we don't have in Denmark like Primark, Topshop, Bootz and many more. I did do a lot of shopping and I look forward to sharing it with you, I did buy both books, clothing and a loved chocolate of mine Reese's.

Alle de butikker du ikke har i dit land:
Jeg kunne ikke modstå at gå ind i alle de butikker, vi ikke har i Danmark som Primark, Topshop, Bootz og alle dem. Jeg har fået shoppet en hel del, og jeg ser frem til at dele det med jer, der er både bøger, tøj og en elsket chokolade som Reese's. 


I had a wonderful trip and if you wish to see more from the trip then take a look at the small videoes I collected from my days in Scotland. I had an amazing trip and I would love to share it with you, so please take a look.
Please write if you have been to Scotland and where you think anyone should visit, or maybe just where you were last?
See you!

Jeg havde en vidunderlig tur, og hvis du ønsker at se mere fra turen, så har jeg samlet en masse klip fra mine dage i Skotland nedenunder. Jeg har haft en fantastisk tur, og jeg vil så gerne dele den med jer, så værsgo og tag et kig.
Skriv endelig hvis du har været i Skotland, og hvor du synes man bare skal besøge, eller måske bare hvor du sidst var henne?
Vi ses!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar