fredag den 18. marts 2016

Modelling for Salon Support | Model for Salon Support

Hey friends!
The past days have been a real rollercoaster! I've been roaming around in Denmark modelling for Salon Support, a super nice Salon with location in Valby. So that is where I began my journey.
I thought that I would show you all a before and after picture. I found this cut incredibly brave but also something that fit my face real nice. Like one of the stylist said: "The hair is a frame for the face."

Hej venner!
De sidste par dage har været noget af en rutsjebanetur! Jeg har bevæget mig rundt i Danmark, som model for Salon Support, en super fin Salon som befinder sig i Valby. Så det var der, jeg begyndte min rejse.
Jeg tænkte, at jeg ville vise jer et før og efter billede. Jeg fandt denne stil utrolig modig, men at den også passer godt til mit ansigt. Som en af stylisterne sagde: "Håret er rammen for ansigtet."
Wednesday morning I took a early train and with lovely company from my co-model, we, with help from Google Maps, worked our way to the Salon Support. We actually arrived a bit early and when the stylist came in they wore a big smile on their faces.
They took a fast look at our hair and eyed our faces, but decided to find outfits for us at first. So after a bit of smalltalk I was given a super cute outfit with a white top and a tight white skirt. It was adorable!
The stylist took a look at my face saying that a sharp cut wouldn't fit my face. No, I needed something alot more feminim, so they went on...

Onsdag morgen tog jeg et tidligt tog med selskab fra en dejlig med-model, vi arbejdede os, med lidt hjælp fra Google Maps, igennem byen til Salon Support. Vi ankom faktisk lidt tidligt, og da stylisterne ankom havde de store smil på.
De tog et hurtigt kig på vores hår og så på ansigterne, men besluttede sig for at starte med tøjet. Så efter lidt smalltalk fik jeg en super sød hvid top og en stram hvid nederdel. De var yndigt!
Stylisterne kiggede på mit ansigt og sagde at en skarp frisure ikke ville klæde mit ansigt. Nej, jeg skulle have noget mere feminint og sådan fortsatte de...


As they went on I was quite nervous because of the talk about green! I knew that my hair most definitely would get a funny colour, but I couldn't imagine an undertone of green.
I first thought she would give my whole hair a green glow, but she then divided my hair and actually bleached a small part of it.

Og som de fortsatte blev jeg lidt nervøst, da der blev snakket om grøn! Jeg vidste næsten stensikkert at mit hår ville få en sjov farve, men jeg kunne ikke forestille mig en undertone af grøn.
Først troede jeg, at hun ville farve hele håret grøn, men så delte hun håret og afbleget en lille del af det.


After a delicious lunch she coloured that blond hair green, it's a beautiful spring-green rinse colour. Which means that in a couple of weeks the green part of my hair will be blond again. I will then colour it the same as the rest of the hair, unless I'm going to a show again quite soon.

Efter en lækker frokost farvede hun det blonde hår grønt, det er en flot forårs grøn skyllefarve. Hvilket betød at om et par uger ville den grønne del af mit hår være blond igen. Jeg vil til den tid farve det blonde samme farve som resten af mit hår, medmindre at jeg skal til et show igen snart.


She did cut my hair a bit first, giving me a giant shock when she just cut through it in a 45 degree angle down one strip of hair and continued. 
I then went on stage in that gorgeous outfit, at that is when she freaked me out even more! All of a sudden she is cutting my fringe and talking about a ring on the back of my head. I was both scared and excited to see how it would look. When she was finally done, after a lot of sweat and sitting still on a chair, I went back to the other models. I didn't even get the chance to see my hair before the other models was rambling about how beautiful it was.
At first I was schocked but actually liked it, so I went back on stage and alot of strange people took pictures of me and my hair. 
I went back home with a train that was half an hour late.

Hun klippede lidt af først, og gav mig et kæmpe shock, da hun klippede igennem en tot hår med 45 grader på og fortsatte sådan.
Jeg kom så på scenen i det søde sæt, og der gjorde hun mig bare mere bange! Lige pludselig klipper hun i mit pandehår og taler om en ring omkring mit hoved. Jeg var både bange og spændt, på at se hvordan det ville se ud. Da det endelig er færdigt, efter en del sved og sidden stille i en stol, går jeg ud til de andre modeller. Jeg fik ingengang chancen for at se mit hår, da de andre modeller begynder at snakke om, hvor pænt det var.
Først var jeg chokeret, men kunne faktisk godt lide det, så jeg gik tilbage på scenen, og en masse fremmede mennesker tog billeder af mig og mit hår.
Jeg tog hjem med et tog som var en halv time forsinket.


Next day I went to school for just one class and then drove with one of the models to Vejle.
The stylist washed my hair, I got some makeup on and she told me the plan for me today. Just a bit more cutting and that was all. I got a new gorgeus outfit in black this time, I didn't knew how this was possible but it was shorter than the white skirt.

Næste dag tog jeg i skole for kun en time og kørte med en af modellerne til Vejle.
Stylisten vaskede mit hår, jeg fik makeup på, og hun fortalte mig hendes plan for mig idag. Jeg ville få lidt klip, og det var det. Jeg fik et nyt yndig sæt tøj på denne gang i sort, jeg vidste ikke, at det var muligt, men den var kortere end den hvide nederdel.


So I went in for the show, and actually had a great night on a stage that reminded me alot of my days as a balletdancer. I was nervous about the skirt showing of my butt but it did went well, even in high-heels.
Somehow the audience took even more pictures than last time and turned me around a million times, taking pictures from every side.
I drove home with the same model in the evening, and told my family about my day.

Så jeg gik til showet og havde faktisk en fantastisk aften, som mindede mig meget om mine dage som en balletdanser. Jeg var bange for at nederdelen ville vise min røv, men det gik godt, også i højhælede.
På en eller anden måde tog publikum flere billeder end sidste gang, og vendte mig en million gange for at tage billeder fra alle sider.
Jeg kørte hjem med den samme model den aften og fortalte min familie om min dag.
I went home with two goodiebags, one for each day, with some lovely products from Davines that the salon worked with at the shows. I have already used the products and I honestly love them. I got a shampoo, conditioner, hair smoother and hair oil, all for frizzy hair.
The best reaction came from school since they all reacted very different to my new hairstyle, but they actually liked it! I do like it as well, even though I need to get used to the fringe.
I've added some pictures of the hair and how I'm going to wear it to school and stuff. It's a hard haircut to style since it's almost impossible to tie into a ponytail. But I will give it my best shot at the gym.

Jeg kom hjem med to goodiebags, en for hver dag, med nogle lækre produkter fra Davines som salonen arbejdede med under showsene. Jeg har allerede brugt produkterne, og jeg elsker dem ærligtalt. Jeg fik en shampoo, balsam, hair smoother og hår olie alt til kruset hår.
Den bedste reaktion kom fra skolen, da alle reagerede forskelligt på min nye hårstil, men de kunne faktisk lide det! Jeg kan også godt lide det, selvom jeg har svært ved at vende mig til pandehåret.
Jeg har tilføjet nogle billeder af håret, og hvordan jeg ville lade det sidde i skole og lignende. Det er et svært hår at style, da det er næsten umuligt at stramme tilbage i en hestehale. Men jeg vil give det mit bedste skud i træningscenteret.

Thank you so much for reading along! And please give me some feedback on the hair and the post in general. I've had some amazing days, and I know there will be many more in the future, so please follow along on one of my socialmedia acounts. See you soon!

Tusind tak for a læse med! Og hver sød at give mig noget feedback på håret og på opslaget generelt. Jeg har haft nogen fantastiske dage, og jeg ved, at der kommer flere i fremtiden, så hver sød at følge med på mine sociale medier. Vi ses snart!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar