onsdag den 13. april 2016

Fitness & Health Update | Fitness & Sundhed Opdatering

Hey friends!
I've been through a lot of healthy and unhealthy stages of my life. When I was a ballet dancer I danced almost every day which meant that I could eat almost anything and not gain weight, but I never had a that big desire for sweats either since I danced so much. When I at some point stopped dancing, I worked out less and also got a bigger desire for sweats and unhealthy things.
Since I was hitting puberty my hips grew a lot and I gained weight really fast. I was dancing a bit of modern dance but not even close to as much as I used to. I then began at the gym but I wasn't that good at it, and only did it once in a while and never on a really hard level. 
Boarding school changed a lot for me. The first half year I just stopped putting on weight since I began running and working out with some friends once in a while. The next half year I lost a lot of weight, 10 kilos actually, and I ate almost only vegetables and fruits. I do have a more detailed blogpost about this.
Since then I haven't lost or gained that much weight. My muscles has grown and I've definitely become a lot stronger which I like.
Lately I've been gaining some weight again and I want that to stop, and this is how I'm going to do it;

Hej venner!
Jeg har været igennem mange sunde og usunde perioder i mit liv. Da jeg var en balletdanser, dansede jeg næsten hver dag, hvilket betød at jeg kunne spise stortset alting uden at tage på, men jeg havde heller aldrig lyst til at usunde sager, da jeg som sagt dansede så meget. Da det kom til det punkt, hvor jeg stoppede med at danse, trænede jeg også mindre, og jeg fik en større lyst til slik og usunde sager.
Eftersom at puberteten slog igennem voksede mine hofter sig meget, og jeg tog på rigtig hurtigt. Jeg dansede stadig en smule moderne dans, men ikke nær så meget som før. Jeg begyndte derfor i fitness, men jeg var ikke så god til det, og jeg gjorde det kun en gang imellem og aldrig så hårdt.
Efterskolen ændrede meget for mig. Det første halve år stoppede jeg med at tage på, da jeg begyndte at løbe og træne med nogle venner en gang imellem. Det næste halve år tabte jeg mig en del, 10 kilo faktisk, og jeg spiste langt flere grøntsager og frugter. Jeg har et mere dybdegående opslag om dette.
Siden da har jeg hverken tabt eller taget så meget vægt på. Mine muskler er vokset, og jeg er helt klart blevet stærkere.
På det seneste har jeg taget lidt vægt på, og det ønsker jeg at stoppe, og sådan her vil jeg gøre det;At the time I wanted to lose weight what really helped me was actually a good squat and crunches challenge. I'm not planning on doing this again but I'm challenging myself to begin running and working out five days a week.
Right now I'm actually doing quite good, I work out four to five times a week, one hour to one and a half at a time. I've also decided to begin taking some classes again in Fitness World. I had my first session of 'Bikini Bootcamp' Tuesday last week and it was really hard! I was looking like a roasted pepper!
I've also been going to this Latin-mix class. I really like this cause since I stopped dancing I've really missed it and wanted to begin again, just not as hard as it used to be.
But to my surprise the biggest difference I haven't found on my body but on my knees. Ballet ruined my knees and I've been struggling with them ever since, I haven't been able to do lunges and other leg exercises. But when I attended 'Bikini Bootcamp' we were told to make lunges and to my surprise I felt nothing in my knees! I've never been so proud of myself and what I've done, this is such a big achievement for me. Now the only thing I do is lunges, haha!

På det tidspunkt hvor jeg virkelig ønskede at tabe mig, hjalp en god squat og chrunces udfodring meget. Jeg har ikke planer om at gøre det igen, men jeg udfordrer mig selv ved at løbe og træne fem dage om ugen.
Lige nu har jeg det faktisk ret godt, jeg træner fire til fem gange om ugen, en time til halvanden ad gangen. Jeg har også besluttet mig for at begynde på nogle hold i Fitness World. Jeg havde min første time af 'Bikini Bootcamp' tirsdag i sidste uge, og det var virkelig hårdt! Jeg lignede en ristet pebberfrugt!
Jeg har også været til en Latin-mix time. Jeg kan virkelig godt lide dette, da jeg har savnet at danse, lige siden jeg stoppede, og jeg har ville begynde igen, bare ikke så hårdt som før.
Men til min store overraskelse har jeg ikke fundet forskellen på min krop den største, men den på mine knæ. Ballet ødelagde min knæ, og jeg har kæmpet med dem siden, jeg har ikke været i stand til at lave lunges og andre ben øvelser. Men da jeg deltog i 'Bikini Bootcamp' skulle vi lave lunges og til min overraskelse, mærkede jeg intet i knæene! Jeg er så stolt af mig selv, og hvad jeg har gjort, det her er den største opnåelse for mig. Nu er det eneste jeg laver lunges, haha!


Old picture | Gammelt billede

What lately has motivated me to workout is actually seeing other bloggers recommendations on workout and then try out the same thing. I love the Victoria's secret workout videos since the workouts are real fun!
I've began following a lot of youtubers who either recommends or make great recipes for both food and workout. I find it truly inspiring to see somebody reaching their goal and I want to do it myself.

It's been hard for my to say goodbye to the sweets but what has really helped me is fruits! They really satisfy my sweat tooth and so does staying hydrated I have to admit that. I've never been good at drinking water but I do it often now and I feel much better when I'm hydrated.
I also love mixing fruits into a smoothie after a workout since it's a lovely way to get a lot of good stuff inside. Of course I make sure of eating/drinking something with proteins in afterwards.
I've been thinking about becoming a vegetarian again since I find it truly inspiring to see other people experiment with their food as a vegetarian. But right now I'm just trying to eat less meat which is actually going really well. I haven't ate any meat today, but I never know how the dinner will be served, so I'll see if it lasts.

Hvad der på det seneste har motiveret mig, er at se andre bloggeres anbefalinger på træning, og så at prøve nogle af tingene af. Jeg elsker Victoria's secret træningsvideoer, da øvelserne er virkelig sjove at lave!
Jeg er begyndt af følge en del youtubere, som enten anbefaler eller laver gode opskrifter på både mad og træning. Jeg finder det utroligt inspirende at se nogle opnå deres mål, og jeg vil gerne selv gøre det.

Det har været svært at sige farvel til de søde sager, men hvad der virkelig har hjulpet mig er frugt! Det tilfredsstiller virkelig min søde tand, og det gør det at være hydreret også, må jeg indrømme. Jeg har aldrig været så god til at drikke vand, men jeg gør det ofte nu, og jeg føler mig meget bedre tilpas.
Jeg elsker også at mixe frugt til en smoothie efter træning, da det er en dejlig måde at få en masse gode ting indenbords. Jeg er selvfølgelig sikker på, at jeg får nogle proteiner lige så vel.
Jeg har tænkt på at blive en vegetar igen, da jeg finder det utroligt inspirerende at se andre folk eksperimentere med deres mad som vegetar. Men lige nu spiser jeg bare mindre kød, hvilket faktisk går ret godt. Jeg har ikke spist kød idag, men jeg ved ikke, hvad der vil blive serveret til aftensmad, så jeg får at se, om det holder.


Wauw this was a lot of talking, but I really hope you enjoyed this post! I really love sharing these kind of things with you all, so please tell me if you want more like it. I though about bringing the health button back to my categories? What do you think?
See you!

Wauw det her var meget snak, men jeg håber virkelig, at I nød dette opslag! Jeg elsker virkelig at dele sådanne ting med jer, så hver sød at fortælle mig, hvis I vil se mere lignende. Jeg har tænkt på at få sundheds knappen tilbage til mine kategorier? Hvad tænker du?
Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar