tirsdag den 31. maj 2016

May Favourites | Maj Favoritter

Hey friends!
I haven't bought a big selection of stuff this month and that is why my favourites isn't that long. Otherwise I have found a new love for many different things. I hope you will find inspiration in this post anyway and use some of my experiences. 

Hej venner!
Jeg har ikke købt det store udvalg af spændende nye ting dette måned og derfor er mine favoritter ikke så lang. Til gengæld har jeg fundet en kærlighed for rigtig mange lidt anderledes ting. Jeg håber alligevel, at du kan finde inspiration i opslaget og gøre brug af mine erfaringer.


Bandeau's and big ribbons
Well it's no secret that my head is to big to wear hats, which means that I have to find alternatives for hair accessories. I've found a great love in the colourful ribbons and bandeau's. I have a few already but it's definitely something that is going to be a part of my top ten most worn things this summer. I'm already using them to almost anything. 

Hårbånd og store elastikker
Det er ikke nogen hemmelighed at mit hoved er for stort til hatte, hvilket betyder at jeg har fundet alternativer til hår tilbehør. Jeg har fundet en stor kærlighed i de farverige hårbånd og elastikker. Jeg har et par stykker allerede, men det er helt sikkert noget som kommer til at være en del af min top ti denne sommer af ting jeg har haft mest på. Jeg bruger dem allerede til næsten alt.

Latin-mix
It's no secret that I love to workout, and I've been doing it for quite some time now. But I fell over this class by a coincidence. I was supposed to attend af zumba-class, but the teacher was sick so we had latin-mix with a different teacher instead, and I fell in love. Even though I might not have many curves to shake I still love swing my entire body and really get the pulse up. 

Latin-mix
Det er ikke en hemmelighed at jeg elsker at træne, og jeg har gjort det et stykke tid nu. Men jeg faldt over denne time af tilfældighed. Jeg skulle oprindeligt havde været til zumba, men læren var syg, så vi havde latin-mix med en anden lærer, og jeg forelskede mig. Selvom jeg måske ikke har mange former at ryste, så elsker jeg stadig at svinge hele min krop og få pulsen op.


Dan Turéll
Usually when I write a big assignment about something I never wish to look at that thing again, but I'm too fascinated by Dan Turéll's writing (it's the author in me that breaks trough) so I've been loving to read his books. I've read poets and short stories from 'Vangede billeder', 'Drive-in digte', 'Karma cowboy' and I've also been reading about Dan Turéll and his life in the biography 'Superdan'.

Well this one was very different, but I hope you enjoyed anyway. See you soon with a new blogpost or follow one of my social media accounts to see more sooner!

Dan Turéll
Normalt når jeg skriver en stor opgave om nogen, ønsker jeg aldrig nogensinde at se på den ting igen, men jeg er for fascineret af Dan Turéll's skrivestil (det er forfatteren i mig som bryder igennem) så jeg har elsket at læse hans bøger. Jeg har læst digte og noveller fra 'Vangede billeder', 'Drive-in digte', 'Karma cowboy' og jeg har også læse om Dan Turéll og hans liv i biografien 'Superdan'.

Ja denne her var meget anderledes, men jeg håber, at du nød den alligevel. Vi ses snart med et nyt blogopslag eller følg en af min socialmedie bruger for at se mere snarere!

lørdag den 28. maj 2016

Trend Book - Summer Fashion | Trend Bog - Sommer Mode

Hey friends!
I feel like I just made my last trend book a month ago, but it has been quite a while now. Time is running too fast. But I'm still going to make one for the following summer months. This is definitely the time of the year I love the most and mostly because of the style of clothing I get the chance to wear.
This time I've included a video of my four favourite outfits for summertime, we have had a few warm days hear in Denmark and I've already been wearing these outfits a lot. Please let me know what you think of the video and this seasons trend book. 

Hej venner!
Det føles, som om at jeg lavede min sidste trend bog for en måned siden, men det er godt stykke tid siden nu. Tiden løber for stærkt. Men jeg vil stadig lave en, for de følgende sommer måneder. Det her en helt klart den tid på året, jeg elsker mest, og mest på grund af den stil jeg får lov til at have på.
Denne gang har jeg inkluderet mine fire yndlings sæt for sommertiden, vi har haft et par varme dage her i Danmark, og jeg har allerede haft de her sæt på meget. Hver sød at informere mig om, hvad du synes om videoen og sæsonens trend bog.


Trends I need/Trends jeg har brug for:


Picture from here / Billede her fra

Lace bras
The lace bra has turned into an accessorize to every kind of outfit. This season I've seen many examples on these bras in almost every shape and size. It's a great way to spice up an outfit and is a simple but lovely layering technique. Brands like Calvin Klein, Change and Pieces are already flashing these bras in their collection, I already own a couple of them myself and I'm in love.

Blonde bh'er
Blonde bh'en er blevet til et smykke til et hvert sæt. Denne sæson har jeg set mange forskellige eksempler på disse bh'er som findes i stortset alle former og størrelser. Det er en skøn måde, hvorpå du kan krydre et sæt og en simpel lag-på-lag teknik. Mærker som Calvin Klein, Change og Pieces flasher allerede deres bud på bh'en i kollektionerne. Jeg ejer allerede et par stykker, og jeg er forelsket.


Picture from here / Billede her fra

Mom jeans
If you like me live in a country where the weather is far from reliable it's always a pleasure to find a trend that supports the cold weather in the summer time as well. Mom jeans is a style that is also possible to get like shorts, long pants and something in between many brands like Missguided, Mango, Cheap Monday and Topshop are using this sort of style.

Mor bukserne
Hvis du som mig bor i et land, hvor vejret er langt fra til at stole på, er det altid en glæde, når trend'enes støtter det kolde vejr om sommeren lige så vel. Mor bukserne er en stil, som også er mulig at få som shorts, lange bukser og noget midt imellem hvilket mærker som Missguided, Mango, Cheap Monday og Topshop bruger af denne stil.Picture from here / Billede her fra

Denim skirt
Well to me this is no secret. Not only in the spring time but also in winter time I saw the denim skirt blossoming wildly on the shelves. It's a simple item to match with so many of the summertimes's trends which makes it a key item to many brands like; Nordstrom, Levis and River Island. I must admit that it isn't a personal favourite of mine but I'm still looking for one I might adore.

Denim nederdelen
Det her er ikke nogen hemmelighed for mig. Ikke kun i forårstiden, men også i vintertiden har jeg set denim nederdelen blomstre vildt omkring sig på hylderne. Det er et simpelt klæde til at matche med så mange andre af sommertidens tendenser, hvilket gør det til et nøglekort for mange mærker som; Nordstrom, Levis og River Island. Jeg må indrømme, at det ikke er en personlig favorit fra min side, men jeg leder stadig efter en, jeg vil elske.

Inspiration trends/Inspirations trends:


Picture from here / Billede her fra

Vintage style
I've always found this trend quite funny cause you're not supposed to buy your clothing in vintage stores, but you still have to make it look vintage. What? But I can't deny that it actually is a trend I quite adore. I love this kind of rusty look, and so does Chanel, Miu Miu and Dries Van Noten. It's all about the layers and retro shapes put into the everyday life.

Vintage stilen
Jeg har altid fundet denne trend ret så sjov, fordi det er ikke meningen, at du skal købe dit tøj i genbrugsbutikker, men du skal stadig få det til at ligne genbrug. Hvad? Men jeg kan ikke benægte, at det er en trend, jeg nyder. Jeg elsker det her slidte udseende, og det samme gør Chanel, Miu Miu og Dries Van Noten. Det handler alt om lagene og retro formerne smidt ind i hverdagen.


Picture from here / Billede her fra

Pajamas
Well if the fashion world tells me to wear my pajamas to school I do so. I've seen the silky material in many stores already and also on brands like Dior, Thakoon and Sonia Rykiel. On the silky material you get the chance to wear any kind of flower-print or maybe just a plain shirt in a gentle colour, but of course the material these 'pajamas' are made of will make the clothing shine. I personally look forward to getting my hands on this.

Pajamas
Altså hvis mode verdenen fortæller mig, at jeg skal have nattøj på i skole, så gør jeg det. Jeg har set dette silkemateriale i mange butikker allerede og på mange mærker som Dior, Thakoon og Sonia Rykiel. På det silke-agtige materiale får du chancen for at have blomster-print eller måske bare en blid farve på, men selvfølgelig så giver materialet de her 'pajamas' er lavet af, lidt mere glød til tøjet. Jeg ser personligt frem til at få mine hænder fat i dette.


Picture from here / Billede her fra

Solid stripes
Be brave and graphic with big stripes in many different colours both horizontal and vertical. This season bring us all the colours of the rainbow into all the prints, and brands like Prada, Missoni, Chloe and Salvatore Ferrangamo are flashing this trend on the runway.

Solide striber
Hver modig og grafisk med tykke striber i mange forskellige farver både vandret og lodret. Denne sæson bringer os alle regnbuens farver i alle print og mærker som Prada, Missoni, Chloe og Salvatore Ferrangamo flasher denne tendens på løberen.


Picture from here / Billede her fra

Flower print
I'm happy to announce this great pleasure of flower prints, not only is it a very spring like thing, but also something that really brightens up the summer. Saint Laurent, Dolce & Gabbana, and Vetements are already using this trend to flatter the look for the next season of summer clothing.

Blomster print
Jeg vil med glæde annoncere denne store fornøjelse af blomster printen, ikke kun er det en meget forårs agtig ting, men også noget som lyser sommeren op. Saint Laurent, Dolce & Gabbana, og Vetements bruger allerede disse trends til at flattere udseendet på næste sæsons sommer kollektion.


Picture from here / Billede her fra

Bomber
To every person who loves a good sportswear or maybe just something really comfortable will be loving this trend. It's a lovely way to change the clothes into something a lot more walking friendly, not only for shopping but also for other kinds of summer activities. It's not only the jacket that is owning this style but also shorts, shoes and so one, which Alexander Wang (once again), Versace, Roberto Cauili and Fendi are good examples for.

Bomber
Til en hver person som elsker et god stykke sportstøj, eller måske bare noget behageligt, vil elske denne trend. Det er en elskværdig måde at forandre tøjet til noget mere motions venligt, ikke kun for shopping, men også for andre slags sommer aktiviteter. Det er ikke kun jakken, som ejer denne stil, men også shortsene, skoene og så videre, hvilket Alexander Wang (igen), Versace, Roberto Cauili og Fendi er også gode eksempler.


Picture from here / Billede her fra

Princess
My style is very feminine which means that Valentino, Jason Wu and Calvin Klein makes that alot easier for me this season. The clothing is influenced my feathers, delicate pastels, sheer clothing and laces, lots of laces. You might as well see this trend mixed with the pajamas either with spaghetti straps or flower print.

Prinsesse
Min stil er meget feminin, hvilket betyder at Valentino, Jason Wu og Calvin Klein gør det meget nemmere for mig denne sæson. Tøjet er påvirket af fjer, delikate pasteller, gennemsigtigt stof og blonder, masser af blonder. Du kan lige så vel mixe denne trend med pajamas delen enten med spaghetti stropper eller blomsterprint.Picture from here / Billeder her fra

Mustard yellow
It took me some time to get used to this trend, but since I found the most lovely jacket in Zara then I've been crazy about this very summer like colour, and not only Zara is using it but also Ralph Lauren, Dorothy Perkins and Tommy Hilfiger. This colour is really easy to mix with other warm colours but also a darker blue to my surprise.

Senneps gul
Det tog mig et stykke tid at vende mig til denne trend, men siden jeg fandt denne elskværdige jakke i Zara, har jeg været tosset med denne meget sommerlige farve, og ikke kun Zara bruger den, men også Ralph Lauren, Dorothy Perkins og Tommy Hilfiger. Farven er rigtig nem at style med andre varme farver, men også en mørkere blå til min overraskelse.

Inspirational people/Inspirationsrige mennesker:


Samantha Maria
Not only is she a adorable woman with a great passion for fashion which I love, she also has a very simple style, but also one that sometimes is a bit daring. Like me she loves to be feminine with flower prints and flattering shapes of her clothing. She also has her own brand called Novem & Knight which is a brand that sells mostly key items for the wardrobe, it's a lovely concept but I would love to see more of her own style.

Samantha Maria
Ikke kun er hun en fantastisk kvinde med en stor pasion for mode, hvilket jeg elsker, hun har også denne meget simple stil, men også en som nogen gange er lidt modig, Som mig elsker hun det feminine med blomster print og flatterende former for hendes tøjet. Hun ejer også sit eget mærke kaldet Novem & Knight hvilket er et mærke som sælger mest nødvendigheder for garderoben, det er et fantastisk koncept, men jeg vil gerne se noget mere af hendes stil i det.


Career Girl Daily
This is most definitely not a fashion blog, but I've never been taught so much about fashion and the industry behind it before I began following this blog. Everyday the blog shares tips and trends from the inside fashion world. I am personally a big fan of this lifestyle blog.

Well it's always a pleasure to make these trend books and I really hope you enjoyed them as well. Please write what trends you will be buying this summer and which ones you liked the best, I would love to know. Otherwise please subscribe to any of my social media channels if you are interested in more. See you soon!

Career Girl Daily
Det er helt sikkert ikke en mode blog, men jeg har aldrig lært så meget om mode og industrien bag det, før jeg begyndte at følge denne blog. Hver dag deler bloggen tips og trends fra indersiden af mode verdenen. Jeg er personligt en kæmpe fan af denne livsstils blog.

Det er altid en fornøjelse at lave disse trend bøger, og jeg håber virkelig, at du også nyder dem. Hver sød at skrive hvilket trends, du vil købe denne sommer, og hvilken du bedst kan lide, Jeg ville elske at vide det. Udover det hver sød at følge en af mine socialmedie-kanaler, hvis du er interesseret i mere. Vi ses snart!


mandag den 23. maj 2016

Updated Everyday Makeup Routine | Opdateret Hverdags Makeup Rutine

Hey friends!
After a long break from blogging because of my exchange program with India I'm finally back with a new video, and I thought it was about time I showed you all my updated daily makeup routine. It has been some time since I last did this and it has changed a bit, I've been loving this pinkish natural eyeshadow that I find incredible in the spring/summer time since it's not too over the top for a everyday look. 
Please share your daily makeup routine, if you wish to see more follow one of my social media accounts for more. See you soon!

Hej venner!
Efter en lang pause fra at blogge på baggrund af mit udvekslings program med Indien, er jeg endelig tilbage med en ny video, og jeg tænkte, at det var på tide, jeg viste min opdaterede daglige makeup rutine. Det er et stykke tid siden jeg sidst gjorde dette, og det har ændret sig lidt, jeg har elsket denne pinke naturlige farve for forår/sommer tiden, eftersom det er ikke er over toppen til et hverdags look.
Hver sød at dele din daglige makeup rutine, hvis du vil se mere så følg en af mine social-medie brugere for mere. Vi ses snart!


What I used/Hvad jeg brugte:
  • Rimmel London - Stay Matte Foundation 100 Ivory
  • Clinique - Beyond Perfecting Foundation + Concealer 2 alabaster
  • Rimmel London - Stay Matte Pressed Powder 006 Beige
  • Makeup Revolution - Ultra Cream Contour Palette
  • Gosh - Natural Blush 43 Flower Power 
  • Rimmel London - Professional Eyebrow Pencil 004 black
  • Lancôme - Hypnôse
  • The Body Shop - Born Lippy Raspberry

torsdag den 12. maj 2016

Daydreaming - Why Summer-Time Is Happy-Time | Dagdrømme - Hvorfor Sommer-Tid Er Glædes-Tid

Hey friends!
Why is summer-time happy-time? There is most definitely a great amount of physical reasons to this, and they are all very true and relatable. But a thing I can't shake of is that not only do you physically look a lot better in the summer time and the reason to why not only I but so many other people feel this way can be explained in so many ways. It's all in the mind.
As soon as the first spring sun-rays hits the surface I feel much more energetic but calm at the same time. The long light days makes it feel like I have and ocean of time in front of me to reach my goals, even though I might have even less time. I've been so stressed out lately, but this haven't stopped me from using hours out in the sun receiving the energy when most needed.
Summer-time is my happy-time for a lot for good reasons and even though winter is beautiful in it's own way I still fear the end of this season and the winter depression waiting.

I will be back soon with a new post, so see you soon!

Hej venner!
Hvorfor er sommer-tid glædes-tid? Der er en helt klart en del fysiske forklaringer på dette og de er alle meget sande og til at forholde sig til. Men en ting som jeg ikke kan ryste af mig er at ikke kun fysisk ser du bedre ud om sommeren og grunden til at ikke kun jeg, men så mange andre mennesker føler sådan kan blive forklaret på så mange måder. Det er alt i sindet.
Så snart de første forårs solstråler rammer jordens overflade føler jeg mig meget mere energisk, men rolig på samme tid. De lange lyse dage får mig til at føle at jeg har et ocean af tid foran mig til at nå mine mål, slevom jeg måske har endnu mindre tid. Jeg har været så stresset på det seneste, men det har ikke stoppet mig fra at bruge timer ude i solen og modtage al den energi som er nødvendig.
Sommer-tid er min glædes-tid for mange gode grunde og selvom vinteren er smuk på sin egen måde, så frygter jeg stadig slutningen på denne sæson og vinter depressionen som venter.

Jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag, så vi ses snart!mandag den 9. maj 2016

Upcomming Summer | Kommende Sommer

Hey friends!
Today has been a real emotional roller coaster but the warm weather was for sure a help, even though work and school didn't give me the chance to enjoy the weather it still has this impressive effect on the mood.
Both the jacket and pants are new to me, while the rest is more or less old. I will try my best to find replacements or find the exact product for you all. Otherwise I hope you've had a wonderful day, and please subscribe to one of my social media accounts if you wish to see more. See you soon with a new post!

Hej venner!
Idag har været en sand følelsesladet rutjsebane, men det varme vejr har virkelig hjulpet, selvom arbejde og skole ikke har givet mig chancen for rigtigt at nyde vejret, så har det en imponerende effekt på humøret.
Både jakken og bukserne er begge nye, mens resten er mere eller mindre gammelt. Jeg vil prøve mit bedste for at finde erstatninger eller det eksakte produkt til jer. Ellers håber jeg, at I har haft en dejlig dag, og hver sød at abonnere på en af mine sociale medie brugere, hvis du ønsker at se mere. Vi ses snart med et nyt opslag!What I wore:
Shirt: (similar:) here
Jacket: Message - Project Unknown
Belt: Boohoo (belonged to a jumpsuit)
Socks: (similar:) here
Rings: Boohoo
Bracelet: Pilgrim
Sunglasses: Tiger

Hvad jeg havde på:
Bukser: Moss Copenhagen
Bluse: (lignende:) her
Jakke: Message - Project Unknown
Bælte: Boohoo (tilhørte en buksedragt)
Sokker: (lignende:) her
Ringe: Boohoo
Armbånd: Pilgrim
Solbriller: Tiger

søndag den 8. maj 2016

My Brothers Civil Confirmation | Min Brors Nonfirmation

Hey friends!
My weekend began Wednesday with some good friends and since then it has been amazing. I've had so much fun with either work, friends or planning my brothers civil confirmation. We celebrated my brother yesterday and it was such a lovely day in the company with a lot of family and friends.
Since it is mothers day I've been busy with work, but that doesn't keep me from blogging and sharing a video with you all. I decided to show you all what kind of makeup look I wore on the day. I really like this lipstick and the fact that everything looks a bit more daring when I wear it.
I really hope you enjoy this tutorial and please write what you would like to see next. See you!

Hej venner!
Min weekend begyndte onsdag med nogle gode venner og siden da har den være fantastisk. Jeg har haft så meget sjov med enten arbejde, venner eller planlægge min brors nonfirmation. Vi fejrede min bror igår og det var en så vidunderlig dag i selskab med meget familie og venner.
Eftersom det er mors dag har jeg haft travlt på arbejde, men det holder mig ikke fra at blogge og dele en video med jer alle. Så jeg besluttede mig for at vise det makeup look som jeg havde på på dagen. Jeg holder virkelig af denne læbestift og det faktum at den gør alt lidt mere modigt når jeg har den på.
Jeg håber virkelig at du nyder denne guide og hver sød at skrive hvad du vil se næste gang. Vi ses!


What I used/Hvad jeg brugte:
Beauté Pacifiqué - Serum Paradoxe 
Rimmel London – Stay Matte Foundation 100 Ivory 
Clinique – Beyond Perfecting Foundation + Concealer 2 alabaster 
Rimmel London – Stay Matte Pressed Powder 006 beige 
Makeup Revolution – Ultra Cream Contour Palette 
Gosh – Natural Blush 43 Flower Power  
Rimmel London – Professional Eyebrow Pencil 004 Black 
L'Oréal Paris – La Palette Nude 01 Rosé 
Lancôme - Hypnôse Drama 
MaxFactor – Lip Liner 18 Plum 
Gosh – Velvet Touch Lipstick 008 Matt Plum 

fredag den 6. maj 2016

Healthy Protein Date Balls | Sunde Protein Daddel Kugler

Hey friends!
After a workout I'm always in the want for something sweet, this isn't really that practical since I can be tempted to eat something non-healthy. This is why I always tend to find a lot of replacements for these treats, and this is a recipe I've made myself. I really hope you're going to enjoy this recipe as much as I do.

Hej venner!
Efter træning har jeg altid en lyst for noget sødt, det er ikke så praktisk, da jeg nemt kan blive fristet til at spise noget usundt. Det er derfor, jeg altid finder en masse erstatninger for de søde sager, og det her en opskrift jeg selv har lavet. Jeg håber virkelig, at du kommer til at nyde opskriften lige så meget, som jeg gør.


Ingredients:
12-14 Dates
1 dl Oats
1 tbsp Honey
1-2 tbsp Cacao protein powder
A bit milk/yogurt/curd to even the texture
Cocos

How you do it:
- Let the dates soak in water for 1-2 hours. I've seen many bloggers do this and I've never tried not letting them soak, so I do this every time, but you can feel a difference on the dates when they've been soaked
- Blend dates, oats, honey and protein powder. 
- At milk so it has a good texture that you can form into balls 
- Roll the dough into balls and then roll them in cocos
- Let them set in the fridge for at least half an hour

Ingredienser:
12-14 Dadler
1 dl Havregryn
1 spsk Honning
1-2 spsk Kakao protein pulver
En smule mælk/yoghurt/skyr for at blødgøre teksturen
Kokos

Hvordan du gør det:
- Lad dadlerne stå i blød i 1-2 timer. Jeg har set mange bloggere gøre dette, og jeg har aldrig prøvet ikke at lade dem stå i blød, så jeg gør det hver gang, men du kan føle en forskel på dadlerne, når de har ligget i blød
- Blend dadlerne, havregrynen, honningen og protein pulver
- Tilføj mælk for at få en tekstur som du kan forme til kugler
- Rul dejen til kugler og rul dem derefter i kokos
- Lad dem stå i køleskabet i mindst en halv time

Yum! I really adore these kind of treats and be welcome to share some of your favourite replacements of candy. I really hope you enjoyed this recipe as much as I do, see you soon with a new blogpost!

Yum! Jeg nyder virkelig sådanne slags goder og hver velkommen til at dele nogle af dine yndlings erstatninger til slik. Jeg håber virkelig, at du nyder denne opskrift lige så meget som jeg, vi ses snart med et nyt opslag!

tirsdag den 3. maj 2016

Daily Lookbook - Sunny Days | Daglige Stilbog - Solrige Dage

Hey friends!
Well the weather has finally decided to act the way I've wished for it to for so long. Because of tests and meetings with work I haven't had the time to enjoy the wonderful weather. But I did get some of the last sun rays when I biked home from work this afternoon. 
I've fallen in love with this skirt from Moss that I'm wearing, it falls nicely on the legs and can easily be dressed up and down. For some reason do I prefer to wear it with some kind of white top, today I'm wearing it with a white turtleneck from Message.
I hope you had a lovely day and enjoyed the sun, see you!

Hej venner!
Ja, vejret har endelig besluttet sig for at opføre sig, som jeg har ønsket så længe. På grund af diverse test og møder med arbejde har jeg ikke haft tiden til at nyde det vidunderlige vejr. Men jeg fik lidt fra de sidste solstråler, da jeg cyklede hjem fra arbejde denne aften.
Jeg er blevet forelsket i denne nederdel fra Moss, jeg har på, den falder så pænt rundt om benene og kan nemt blive stylet op og ned. Af en eller anden grund foretrækker jeg at have en hvid overdel på til, idag har jeg en hvid rullekrave på fra Message.
Jeg håber, at du har haft en dejlig dag og har nydt solen, vi ses!


Skirt: Moss Copenhagen
Turtleneck: Message
Jacket: Monki
Tights: Local store
Shoes: Savannah Shoes
Bag: H&M
Sunglasses: Tiger
Earrings: Gift from Russia
Fingerings: Boohoo
Bracelet: Old

Nederdel: Moss Copenhagen
Rullekrave: Message
Jakke: Monki
Strømpebukser: Lokal butik
Sko: Savannah Shoes
Taske: H&M
Solbriller: Tiger
Øreringe: Gave fra Rusland
Fingerringe: Boohoo
Armbånd: Gammelt