tirsdag den 31. maj 2016

May Favourites | Maj Favoritter

Hey friends!
I haven't bought a big selection of stuff this month and that is why my favourites isn't that long. Otherwise I have found a new love for many different things. I hope you will find inspiration in this post anyway and use some of my experiences. 

Hej venner!
Jeg har ikke købt det store udvalg af spændende nye ting dette måned og derfor er mine favoritter ikke så lang. Til gengæld har jeg fundet en kærlighed for rigtig mange lidt anderledes ting. Jeg håber alligevel, at du kan finde inspiration i opslaget og gøre brug af mine erfaringer.


Bandeau's and big ribbons
Well it's no secret that my head is to big to wear hats, which means that I have to find alternatives for hair accessories. I've found a great love in the colourful ribbons and bandeau's. I have a few already but it's definitely something that is going to be a part of my top ten most worn things this summer. I'm already using them to almost anything. 

Hårbånd og store elastikker
Det er ikke nogen hemmelighed at mit hoved er for stort til hatte, hvilket betyder at jeg har fundet alternativer til hår tilbehør. Jeg har fundet en stor kærlighed i de farverige hårbånd og elastikker. Jeg har et par stykker allerede, men det er helt sikkert noget som kommer til at være en del af min top ti denne sommer af ting jeg har haft mest på. Jeg bruger dem allerede til næsten alt.

Latin-mix
It's no secret that I love to workout, and I've been doing it for quite some time now. But I fell over this class by a coincidence. I was supposed to attend af zumba-class, but the teacher was sick so we had latin-mix with a different teacher instead, and I fell in love. Even though I might not have many curves to shake I still love swing my entire body and really get the pulse up. 

Latin-mix
Det er ikke en hemmelighed at jeg elsker at træne, og jeg har gjort det et stykke tid nu. Men jeg faldt over denne time af tilfældighed. Jeg skulle oprindeligt havde været til zumba, men læren var syg, så vi havde latin-mix med en anden lærer, og jeg forelskede mig. Selvom jeg måske ikke har mange former at ryste, så elsker jeg stadig at svinge hele min krop og få pulsen op.


Dan Turéll
Usually when I write a big assignment about something I never wish to look at that thing again, but I'm too fascinated by Dan Turéll's writing (it's the author in me that breaks trough) so I've been loving to read his books. I've read poets and short stories from 'Vangede billeder', 'Drive-in digte', 'Karma cowboy' and I've also been reading about Dan Turéll and his life in the biography 'Superdan'.

Well this one was very different, but I hope you enjoyed anyway. See you soon with a new blogpost or follow one of my social media accounts to see more sooner!

Dan Turéll
Normalt når jeg skriver en stor opgave om nogen, ønsker jeg aldrig nogensinde at se på den ting igen, men jeg er for fascineret af Dan Turéll's skrivestil (det er forfatteren i mig som bryder igennem) så jeg har elsket at læse hans bøger. Jeg har læst digte og noveller fra 'Vangede billeder', 'Drive-in digte', 'Karma cowboy' og jeg har også læse om Dan Turéll og hans liv i biografien 'Superdan'.

Ja denne her var meget anderledes, men jeg håber, at du nød den alligevel. Vi ses snart med et nyt blogopslag eller følg en af min socialmedie bruger for at se mere snarere!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar