lørdag den 28. maj 2016

Trend Book - Summer Fashion | Trend Bog - Sommer Mode

Hey friends!
I feel like I just made my last trend book a month ago, but it has been quite a while now. Time is running too fast. But I'm still going to make one for the following summer months. This is definitely the time of the year I love the most and mostly because of the style of clothing I get the chance to wear.
This time I've included a video of my four favourite outfits for summertime, we have had a few warm days hear in Denmark and I've already been wearing these outfits a lot. Please let me know what you think of the video and this seasons trend book. 

Hej venner!
Det føles, som om at jeg lavede min sidste trend bog for en måned siden, men det er godt stykke tid siden nu. Tiden løber for stærkt. Men jeg vil stadig lave en, for de følgende sommer måneder. Det her en helt klart den tid på året, jeg elsker mest, og mest på grund af den stil jeg får lov til at have på.
Denne gang har jeg inkluderet mine fire yndlings sæt for sommertiden, vi har haft et par varme dage her i Danmark, og jeg har allerede haft de her sæt på meget. Hver sød at informere mig om, hvad du synes om videoen og sæsonens trend bog.


Trends I need/Trends jeg har brug for:


Picture from here / Billede her fra

Lace bras
The lace bra has turned into an accessorize to every kind of outfit. This season I've seen many examples on these bras in almost every shape and size. It's a great way to spice up an outfit and is a simple but lovely layering technique. Brands like Calvin Klein, Change and Pieces are already flashing these bras in their collection, I already own a couple of them myself and I'm in love.

Blonde bh'er
Blonde bh'en er blevet til et smykke til et hvert sæt. Denne sæson har jeg set mange forskellige eksempler på disse bh'er som findes i stortset alle former og størrelser. Det er en skøn måde, hvorpå du kan krydre et sæt og en simpel lag-på-lag teknik. Mærker som Calvin Klein, Change og Pieces flasher allerede deres bud på bh'en i kollektionerne. Jeg ejer allerede et par stykker, og jeg er forelsket.


Picture from here / Billede her fra

Mom jeans
If you like me live in a country where the weather is far from reliable it's always a pleasure to find a trend that supports the cold weather in the summer time as well. Mom jeans is a style that is also possible to get like shorts, long pants and something in between many brands like Missguided, Mango, Cheap Monday and Topshop are using this sort of style.

Mor bukserne
Hvis du som mig bor i et land, hvor vejret er langt fra til at stole på, er det altid en glæde, når trend'enes støtter det kolde vejr om sommeren lige så vel. Mor bukserne er en stil, som også er mulig at få som shorts, lange bukser og noget midt imellem hvilket mærker som Missguided, Mango, Cheap Monday og Topshop bruger af denne stil.Picture from here / Billede her fra

Denim skirt
Well to me this is no secret. Not only in the spring time but also in winter time I saw the denim skirt blossoming wildly on the shelves. It's a simple item to match with so many of the summertimes's trends which makes it a key item to many brands like; Nordstrom, Levis and River Island. I must admit that it isn't a personal favourite of mine but I'm still looking for one I might adore.

Denim nederdelen
Det her er ikke nogen hemmelighed for mig. Ikke kun i forårstiden, men også i vintertiden har jeg set denim nederdelen blomstre vildt omkring sig på hylderne. Det er et simpelt klæde til at matche med så mange andre af sommertidens tendenser, hvilket gør det til et nøglekort for mange mærker som; Nordstrom, Levis og River Island. Jeg må indrømme, at det ikke er en personlig favorit fra min side, men jeg leder stadig efter en, jeg vil elske.

Inspiration trends/Inspirations trends:


Picture from here / Billede her fra

Vintage style
I've always found this trend quite funny cause you're not supposed to buy your clothing in vintage stores, but you still have to make it look vintage. What? But I can't deny that it actually is a trend I quite adore. I love this kind of rusty look, and so does Chanel, Miu Miu and Dries Van Noten. It's all about the layers and retro shapes put into the everyday life.

Vintage stilen
Jeg har altid fundet denne trend ret så sjov, fordi det er ikke meningen, at du skal købe dit tøj i genbrugsbutikker, men du skal stadig få det til at ligne genbrug. Hvad? Men jeg kan ikke benægte, at det er en trend, jeg nyder. Jeg elsker det her slidte udseende, og det samme gør Chanel, Miu Miu og Dries Van Noten. Det handler alt om lagene og retro formerne smidt ind i hverdagen.


Picture from here / Billede her fra

Pajamas
Well if the fashion world tells me to wear my pajamas to school I do so. I've seen the silky material in many stores already and also on brands like Dior, Thakoon and Sonia Rykiel. On the silky material you get the chance to wear any kind of flower-print or maybe just a plain shirt in a gentle colour, but of course the material these 'pajamas' are made of will make the clothing shine. I personally look forward to getting my hands on this.

Pajamas
Altså hvis mode verdenen fortæller mig, at jeg skal have nattøj på i skole, så gør jeg det. Jeg har set dette silkemateriale i mange butikker allerede og på mange mærker som Dior, Thakoon og Sonia Rykiel. På det silke-agtige materiale får du chancen for at have blomster-print eller måske bare en blid farve på, men selvfølgelig så giver materialet de her 'pajamas' er lavet af, lidt mere glød til tøjet. Jeg ser personligt frem til at få mine hænder fat i dette.


Picture from here / Billede her fra

Solid stripes
Be brave and graphic with big stripes in many different colours both horizontal and vertical. This season bring us all the colours of the rainbow into all the prints, and brands like Prada, Missoni, Chloe and Salvatore Ferrangamo are flashing this trend on the runway.

Solide striber
Hver modig og grafisk med tykke striber i mange forskellige farver både vandret og lodret. Denne sæson bringer os alle regnbuens farver i alle print og mærker som Prada, Missoni, Chloe og Salvatore Ferrangamo flasher denne tendens på løberen.


Picture from here / Billede her fra

Flower print
I'm happy to announce this great pleasure of flower prints, not only is it a very spring like thing, but also something that really brightens up the summer. Saint Laurent, Dolce & Gabbana, and Vetements are already using this trend to flatter the look for the next season of summer clothing.

Blomster print
Jeg vil med glæde annoncere denne store fornøjelse af blomster printen, ikke kun er det en meget forårs agtig ting, men også noget som lyser sommeren op. Saint Laurent, Dolce & Gabbana, og Vetements bruger allerede disse trends til at flattere udseendet på næste sæsons sommer kollektion.


Picture from here / Billede her fra

Bomber
To every person who loves a good sportswear or maybe just something really comfortable will be loving this trend. It's a lovely way to change the clothes into something a lot more walking friendly, not only for shopping but also for other kinds of summer activities. It's not only the jacket that is owning this style but also shorts, shoes and so one, which Alexander Wang (once again), Versace, Roberto Cauili and Fendi are good examples for.

Bomber
Til en hver person som elsker et god stykke sportstøj, eller måske bare noget behageligt, vil elske denne trend. Det er en elskværdig måde at forandre tøjet til noget mere motions venligt, ikke kun for shopping, men også for andre slags sommer aktiviteter. Det er ikke kun jakken, som ejer denne stil, men også shortsene, skoene og så videre, hvilket Alexander Wang (igen), Versace, Roberto Cauili og Fendi er også gode eksempler.


Picture from here / Billede her fra

Princess
My style is very feminine which means that Valentino, Jason Wu and Calvin Klein makes that alot easier for me this season. The clothing is influenced my feathers, delicate pastels, sheer clothing and laces, lots of laces. You might as well see this trend mixed with the pajamas either with spaghetti straps or flower print.

Prinsesse
Min stil er meget feminin, hvilket betyder at Valentino, Jason Wu og Calvin Klein gør det meget nemmere for mig denne sæson. Tøjet er påvirket af fjer, delikate pasteller, gennemsigtigt stof og blonder, masser af blonder. Du kan lige så vel mixe denne trend med pajamas delen enten med spaghetti stropper eller blomsterprint.Picture from here / Billeder her fra

Mustard yellow
It took me some time to get used to this trend, but since I found the most lovely jacket in Zara then I've been crazy about this very summer like colour, and not only Zara is using it but also Ralph Lauren, Dorothy Perkins and Tommy Hilfiger. This colour is really easy to mix with other warm colours but also a darker blue to my surprise.

Senneps gul
Det tog mig et stykke tid at vende mig til denne trend, men siden jeg fandt denne elskværdige jakke i Zara, har jeg været tosset med denne meget sommerlige farve, og ikke kun Zara bruger den, men også Ralph Lauren, Dorothy Perkins og Tommy Hilfiger. Farven er rigtig nem at style med andre varme farver, men også en mørkere blå til min overraskelse.

Inspirational people/Inspirationsrige mennesker:


Samantha Maria
Not only is she a adorable woman with a great passion for fashion which I love, she also has a very simple style, but also one that sometimes is a bit daring. Like me she loves to be feminine with flower prints and flattering shapes of her clothing. She also has her own brand called Novem & Knight which is a brand that sells mostly key items for the wardrobe, it's a lovely concept but I would love to see more of her own style.

Samantha Maria
Ikke kun er hun en fantastisk kvinde med en stor pasion for mode, hvilket jeg elsker, hun har også denne meget simple stil, men også en som nogen gange er lidt modig, Som mig elsker hun det feminine med blomster print og flatterende former for hendes tøjet. Hun ejer også sit eget mærke kaldet Novem & Knight hvilket er et mærke som sælger mest nødvendigheder for garderoben, det er et fantastisk koncept, men jeg vil gerne se noget mere af hendes stil i det.


Career Girl Daily
This is most definitely not a fashion blog, but I've never been taught so much about fashion and the industry behind it before I began following this blog. Everyday the blog shares tips and trends from the inside fashion world. I am personally a big fan of this lifestyle blog.

Well it's always a pleasure to make these trend books and I really hope you enjoyed them as well. Please write what trends you will be buying this summer and which ones you liked the best, I would love to know. Otherwise please subscribe to any of my social media channels if you are interested in more. See you soon!

Career Girl Daily
Det er helt sikkert ikke en mode blog, men jeg har aldrig lært så meget om mode og industrien bag det, før jeg begyndte at følge denne blog. Hver dag deler bloggen tips og trends fra indersiden af mode verdenen. Jeg er personligt en kæmpe fan af denne livsstils blog.

Det er altid en fornøjelse at lave disse trend bøger, og jeg håber virkelig, at du også nyder dem. Hver sød at skrive hvilket trends, du vil købe denne sommer, og hvilken du bedst kan lide, Jeg ville elske at vide det. Udover det hver sød at følge en af mine socialmedie-kanaler, hvis du er interesseret i mere. Vi ses snart!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar