torsdag den 9. juni 2016

Five Books To Read In Your Summervacation | Fem Bøger At Læse I Din Sommerferie

Hey friends!
I love to read all year around but in the summer time I get the chance to read even more which I adore. That is why I want to share some of the books I will be reading this summer and my best recommendations for you to read.

Hej venner!
Jeg elsker at læse hele året rundt, og specielt i sommer tiden hvor jeg får chancen for at læse endnu mere, hvilket jeg nyder. Det er derfor, at jeg gerne vil dele nogle af de bøger, jeg vil læse denne sommer og mine bedste forslag til din læsning.


The perks of being a wallflower - Stephen Chbosky
I have to admit that this is one of my all time favourite books. I've never experienced a book so well-written, it has been a great pleasure to read this book and I do wish to do it again. It's amazing how much it feels like I'm reading Charlies mind.
The book is about the socially akward freshman student Charlie that desperatly tries to fit in and find friend amongst his new surroundings. The whole story is Charlies letters to a unknown friend.

The perks of being a wallflower - Stephen Chbosky
Jeg må indrømme at det her er en af mine yndlings bøger. Jeg har aldrig oplevet en bog så velskrevet, det har været en kæmpe fornøjelse at læse bogen og jeg ønsker at gøre det igen. Det er fantastisk hvordan det føles så meget som at læse fra Charlies hoved.
Bogen handler om denne socialt akavede freshman elev Charlie som desperat prøver at passe ind og finde venner i hans nye omkredse. Hele historien er skrevet ud fra Charlies breve til en ukendt ven.


Magnus Chase and the sword of Summer - Rick Riordan
I loved both 'Percy Jackson' and 'Heroes of Olympus' so when I was given this by a good friend I couldn't hide my excitement for it. I really do look forward to reading more from Rick Riordan even though I have to get used to the new characters and gods, but I think it will do just fine. 
Magnus Chase is a orphaned lost on the streets, one day he's reunited with his uncle who informs him about his father - a Norse god, and it's his job to find the sword that is about to break a war.

Magnus Chase and the sword of Summer - Rick Riordan
Jeg elskede både 'Percy Jackson' og 'Heroes of Olympus', så da jeg fik denne bog af en god ven, kunne jeg ikke skjule min begejstring for det. Jeg ser virkelig frem til at læse mere fra Rick Riordan selvom jeg skal vende mig nye karakterer og guder, men jeg tror det vil gå.
Magnus Chase er forældreløs, tabt på gaderne, en dag bliver han genforenet med sin onkel som informere ham om hans far - en nordisk gud, og det er hans job at finde sværdet, som er ved at bryde krig.


Miss Peregrine's home for peculiar children - Ransom Riggs
I don't feel like this needs an explanation. The book is adobted into a movie by Tim freaking Burton my favourite moviemaker of all time. So of course I had to read the book before seeing the movie. I've already read some of it and even though there haven't happened that much yet I think I'm just at the point of a breakthrough. 
When Jacobs grandfather dies he seeks out on a journey to discover Miss Peregrine's Home for peculiar children. This is where he discoveres the dangoureus truth behind this extraordinary home for children.

Miss Peregrine's home for peculiar children - Ransom Riggs
Jeg føler ikke at dette behøver en forklaring. Bogen bliver overført til en film af Tim freaking Burton en af mine yndlings filmskabere igennem tiden. Så selvfølgelig skal jeg læse bogen, før jeg ser filmen. Jeg har allerede læst noget af den, og selvom der ikke er sket det store endnu, så tror jeg, at jeg er lige på punktet til en gennembrud.
Da Jacobs bedstefar dør, søger han ud på en rejse for at opdage Miss Peregrine's Home for peculiar children. Det er her han opdager den farlige sandhed bag dette ekstraordinære hjem for børn.


To kill a mockingbird - Harper Lee
I've been raving about this book quite alot already but that doesn't mean I'm going to stop, it was a pleasure reading a classic novel like this one. It's long and contains a lot which ment that for me, it took a long time to read. It's a lovely book but take your time to really get the story.
From the nine year old Scout Finch's eyes you follow the story of her young life and her father trying to defend a black man in a society where it's far from acceptable.

To kill a mockingbird - Harper Lee
Jeg har allerede talt i vildelse om denne bog, men det betyder ikke at jeg stopper, det var en sand fornøjelse at læse en klassiker som denne. Den er lang og indeholder meget, hvilket betød for mig, at den tog lang tid at læse. Det er en vidunderlig bog og tag din tid til virkelig at forstå historien.
Fra den ni-årige Scout Finch's øjne følger du en historie om hendes unge liv, og hendes far der prøver at forsvare en sort mand i et samfund, hvor det er langt fra acceptabelt.


All the bright places - Jennifer Niven
I have to admit that the story is very cliché but it doesn't change the fact that I love the over the top, wonderful and weird character Theodore Finch. The other main character Violet Markey is not in my biggest interest but her character development is impressive and made me wish to read along while these two characters affects eachothers lives.
Theodore Finch wish to take his own life and at the top of the bell tower he meets Violet Markey who has the same intetion. Together they try to save eachother from a horrible faith. 

This was a quite different post but I want to share all my passions with you which include reading and writing. I hope to see you soon either with a new post or on one of my social media accounts. Bye!

All the bright places - Jennifer Niven
Jeg må indrømme at historien er lidt en kliché, men det ændrer ikke på det faktum, at jeg elsker den over toppen, vidunderlige og sære karakter Theodore Finch. Den anden hovedrolle Violet Markey er ikke i min store interesse, men hendes karakter udvikling er imponerende, og får mig til at ønske at læse videre på hvordan de to karakterer berører hinandens liv.
Theodore Finch ønsker at tage sit eget liv, og på toppen af klokke tårnet møder han Violet Marky med de samme intentioner. Sammen prøver de at redde hinanden fra en forfærdelig skæbne.

Det var et lidt anderledes opslag, men jeg vil gerne dele alle mine passioner med jer, hvilket inkluderer læse og skrive. Jeg håber vi snart ses enten med et nyt opslag eller på en af mine sociale medie brugere. Farvel!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar