tirsdag den 28. juni 2016

Sportsbag Essentials | Sportstaske Nødvendigheder

Hey friends!
Lately I've been working out quite a lot which means that I start to notice some essentials for my sportsbag that I really can't do workout without. There is the obvious ones such as my membership card but other than that I have collected just a few things that I find utterly necessary.

Sportsbra
You can work out in almost any type of clothing (maybe not jeans), but a sportsbra is a essential for at great workout. I've forgotten my sportsbra before but I hated it more than anything cause I don't feel I can really jump or any type of exercise with a lot of moving for the whole body without feeling like a bell tower. I would rather remember a sportsbra than tights.

Hej venner!
På det seneste har jeg trænet en del, hvilket betyder, at jeg begynder at ligge mærke til de nødvendigheder der tilhører, og som jeg ikke kan træne uden. Der er de åbenlyse som mit medlemskort, men udover det har jeg samlet bare et par ting, som jeg finder yderst nødvendige.

Sports-bh
Du kan træne i næsten alt slags tøj (måske ikke jeans), men en sports-bh er en nødvendighed for en god træning. Jeg har glemt min sports-bh før, og jeg hadede det mere end noget andet, fordi jeg følte, at jeg ikke kunne løbe eller lave nogen form for sport hvor man bevæger hele kroppen, uden at føle mig som et klokketårn. Jeg vil hellere huske en sports-bh end løbebukser.


Headphones
I'm one of those types who do not like the music they play in fitness. I'm also one of those types who can't bike or step for half an hour without doing something at the same time, like watching a video. Sometimes when I need a bit of change in workout it's nice to have the opportunity to find a session on my phone without the whole room knowing.

Waterbottle
This one speaks for itself of course you need to stay hydrated while working out which means that a waterbottle is necessary. When I first started working out I didn't bring a bottle with me which meant that as soon as I got home I was dying of first. I know a lot of websites recommend you to not do so, but I prefer not dying of heat and thirst while working out.

Høretelefoner
Jeg er en af de typer, som ikke kan lide musikken de spiller i fitness. Jeg er også en af de typer som ikke kan cykle eller steppe i en halv time uden at have noget at lave på samme tid, som at se en video. Nogengange når jeg har brug for lidt forandring i træningen, er det rart at have muligheden for at finde en session på min telefon uden at hele rummet behøves at vide det.

Vandflaske
Denne taler for sig selv selvfølgelig har du brug for at være hydreret, mens du træner, hvilket betyder at vandflasken er en nødvendighed. Da jeg først begyndte at træne, tog jeg ikke en vandflaske med, hvilket betød at så snart jeg kom hjem, var jeg ved at dø af tørst. Jeg ved at mange hjemmesider ikke anbefaler, at du gør sådan, men jeg foretrækker ikke at dø af varme og tørst, mens jeg træner.


Good shoes
If you do not wish bad ankles and knees then YES you will need this! It can't be expressed how important this is, you risk many lifelong damages if you don't wear the right kind of shoes. Make sure to talk to somebody who knows about this and can see how you're walking and all that, it really makes a difference.

I like to make posts about health just as well as I like to make posts about fashion and beauty. I want to know if this is something you want to see more of in the future cause then I would love to do more often. See you soon hopefully, bye!

Gode sko
Hvis du ikke ønsker dårlige ankler og knæ så JA, du vil have brug for dette! Jeg kan ikke udtrykke, hvor vigtigt det her er, du risikerer livslange skader, hvis du ikke har de rigtige sko på. Hver sikker på at du taler med nogen som ved noget omkring dette, og kan se hvordan du går og sådan, det gør virkelig en forskel.

Jeg kan godt lide at lave opslag om sundhed lige så meget som opslag omkring mode og skønhed. Jeg vil gerne vide, om dette er noget I vil se mere til i fremtiden, for så ville jeg elske at gøre det oftere. Vi ses forhåbentlig snart, farvel!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar