fredag den 3. juni 2016

The Body Shop Honey & Oat Scrub Mask First Impression

Hey friends!
I feel like I don't do these kind of post often enough. So to my and yours luck I've been doing a bit of shopping this month, which means I get the chance to introduce you to some wonderful new products.
Today I've tried out the 'Honey & Oat scrub mask' from The Body Shop. This mask is supposed to give moisture to the skin, and is helpful for dry and normal skin. I have quite clean skin but a bit dry so I found this suitable. The saleswoman who sold me this with some other lovely products were so nice to me, and did a good job recommending what I should buy.
The packaging is very simple, but I also noticed that it has a nice size for travelling. It contains 100 ml and cost 125 kr which is about 12.5 pound. They had a special deal with 20% off that day so I only paid 100 kr or 10 pounds. 

Hej venner!
Jeg føler, at jeg ikke laver sådanne slags opslag ofte nok. Så til mit og dit held har jeg gjort i lidt shopping det her måned, hvilket betyder at jeg får chancen for at introducere dig til nogle vidunderlige nye produkter.
Idag har jeg prøvet 'Honey & Oat scrub mask' fra The Body Shop. Denne maske skal give fugt til huden og være hjælpsom til tør og normal hud. Jeg har ret ren hud, men også lidt tør så jeg fandt denne passende. Salgsmedarbejderen der solgte mig denne sammen med et par andre elskværdige produkter var rigtig sød mod mig, og har gjort et godt arbejde da hun anbefalede, hvad jeg skulle købe.
Indpakningen er meget simpel, men jeg lagde også mærke til, at den har en dejlig størrelse til at rejse. Den indeholder 100 ml og koster 125 kr. De havde et specielt tilbud med 20% af den dag så jeg betalte kun 100 kr.


You're supposed to use this scrub mask 1-2 times a week, and leave it on for 5-10 minutes each time after massaging into skin. 
The smell is powerful but also very sweet, which gave me a quick boost of wakening. The texture is alot harder than first expected, so I was worried that it might be hard to blend into the skin. It doesn't feel as harsh on the skin or to scrub into the skin as many other scrub masks, which of course is a great feature for somebody with a sensitive skin like mine. 
I leaved it on for about seven minutes before rinsing of with cold water. My skin felt a bit sticky first and after the second time washing it still did, about a minute later my skin was babysoft. Even though around my nose where I feel the worst issues with dry skin was even reader than usual, but to my surprise felt soft anyway. I'm not sure if that is a good or bad sign, but I will get back to how my skin feels tomorrow.

I have no special morning routine for my skin, and this morning I'm not even going to apply makeup which means that my skin won't be attacked today. 
I was mostly worried that the sweat scent would attach to my skin, but I can't smell anything. I don't know if it's because I've gotten use to the scent over night or it faded away. My skin is still incredibly moisture on the worst parts of my skin, like my nose. I don't see any big results but I didn't expect it either after one use and especially because of the fact that I chose the one for normal/dry skin.

Det er meningen, at du skal bruge denne skrubbemaske 1-2 gange om ugen og lade den blive på i 5-10 minutter hver gang efter at have masseret den ind i huden.
Duften er ret kraftfuldt, men også sød, hvilket gav mig et hurtigt skud af opvågning. Teksturen er en del fastere end forventet, så jeg var bekymret over om den ville være svær at blande ind i huden. Den føles ikke så hård mod huden eller skrubbe på som så mange andre skrubbe masker, hvilket selvfølgelig er en god ting til nogen med en følsom hud som min.
Jeg lod den sidde på i omkring syv minutter, før jeg rensede det af med koldt vand. Min hud føltes en smule klistret først og efter anden gang gjorde den stadig, men et minut senere var min hud babyblød. Selvom min næse, hvor jeg har de værste problemer, var røde end normalt, men til min overraskelse var det blødt alligevel. Jeg er ikke sikker på, om det er et godt eller dårligt tegn, men jeg vil helt komme tilbage til hvordan min hud føles imorgen.

Jeg har ingen speciel morgen rutine til min hud, og denne morgen tager jeg ingengang makeup på, hvilket betyder at min hud ikke vil blive angrebet idag.
Jeg var mest bekymret for om den søde duft ville sidde fast på min hud, men jeg kunne ikke dufte noget. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har vendet mig til duften over natten eller den er falmet. Min hud er stadig vildt blød på de værste steder på min hud, som min næse. Jeg kan ikke se de store resultater, men jeg forventede det heller ikke efter ét brug og specielt på grund af det faktum, at jeg valgte den til normal/tør hud.


I feel like a face scrub is a good investment in the summer time, mostly because of the fact that you will be tanning alot and alot of deadskin will need to be cleaned of. If you're dealing with a great amount of acne this isn't the cream for you, maybe you should try another from their range. I like this one since my skin already is quite clean. I can't say much else than what I've experienced right now, but if it's a succes I will definitely get back to you with it. See you!

Jeg føler at skrubbecreme er en god investering i sommer tiden, mest fordi du nok kommer til at få en del farve og en masse død hud som skal renses af. Hvis du skal håndtere en hel del akne, så er det her ikke en creme for dig, måske skulle du prøve en anden fra deres udvalg. Jeg kan godt lide denne, da min hud er ret ren i forvejen. Jeg kan ikke sige så meget andet, end hvad jeg har oplevet, men hvis den bliver en succes, vil jeg helt sikkert vende tilbage. Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar