onsdag den 30. november 2016

Autumn & Winter Lookbook | Efterårs & Vinter Stilbog

Hey friends!
I've been wanting to make this video for so long now and finally it's here - such a relief. This is definitely some outfits, and items, I've been loving a lot lately. Many of these items I would style in a various of different ways, and that is why I've chosen these outfits in particular. 
Please tell whether you liked this video or not - and I want to do something a bit more different with my videos in the future, and it is that I want to make talking videos, what do you think? See you!

Hej venner!
Jeg har ville lave denne video så længe nu, og endelig er den her - sådan en lettelse. Det er helt klart nogle outfits, og ting, som jeg har elsket meget på det seneste. Mange af de her ting er noget jeg ville style på mange forskellige måder, og det er derfor også en grund til, at jeg har valgt disse outfits.
Hver sød at sig om du kunne lide videoen eller ej - og jeg vil gerne lave noget lidt anderledes med mine videoer i fremtiden, og det er at jeg vil lave flere snakke videoer, hvad synes du? Vi ses!
Outfit 1:
Sweater: SamsoeSamsoe
Skirt: Monki
Shoes: lbdk

Outfit 2:
Jumper: Weekday
Pants: Zara  
Shoes: lbdk
Jacket: Vila

Outfit 3:
Turtleneck: Monki
Pants: H&M
Bag: Mango

Outfit 4:
Jacket: Weekday
Pants: Monki
Shirt: Old (similar: here)
Bag: Valentino
Shoes: lbdk

torsdag den 24. november 2016

Christmas Gifts For Her | Julegaver Til Hende

Hey friends!
I've already made one Christmas gift guide as inspiration for what you could wish for Christmas yourself. Those wishes could also be an inspiration as gifts for others, but if you still have a hard time finding a gift for a girlfriend, sister, friend or mother then I've now made a gift guide for all those lovely ladies in your life. 
These are definitely things I would be glad to achieve myself but also something that can never really go wrong. 

Hej venner!
Jeg har allerede lavet en julegave guide, som inspiration til hvad du kunne ønske dig til jul til dig selv. De ønsker kunne også være inspiration til en gave til andre, men hvis du stadig har det svært med at finde en gave til din kæreste, søster, veninde eller mor, så har jeg lavet en gave-guide til alle de skønne damer i dit liv.
De her er helt klart ting, som jeg ville blive glad for at modtage, men også noget som aldrig helt kan gå galt.


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here 9. here 10. here 11. here 12. here 
13. here 14. here

I've collected quite a big range of things with a lot of different prices so there is something for everyone with every taste. These are all things I would be glad to achieve even if it weren't on my wishlist.
I really hope you found this gift-guide for the ladies in your life useful, I will be back soon with a new post - see you!

Jeg har samlet en bred mængde af forskellige ting med forskellige priser, så der er noget til alle med enhver smag. De er alle ting, som jeg ville blive glad for at modtage selv, hvis det ikke var på min ønskeliste.
Jeg håber virkelig, at du fandt denne gave-guide til damerne i dit liv brugbar, jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag - vi ses!

torsdag den 17. november 2016

What To Wish For Christmas | Hvad At Ønske Sig Til Jul

Hey friends!
I love every single holiday and Christmas has to be one of my favourites. A well known struggle is always gifts, and also what to wish for? So this year I've collected a couple of ideas to what I would wish for this Christmas. I feel like Christmas is that time of the year where people give a bit bigger and a bit more expensive gifts. In my family they often collaborate on the gifts to give something pricier. 

Hej venner!
Jeg elsker hver en helligdag og jul må være en af mine yndlings. Et velkendt problem er altid gaverne, og også hvad man skal ønske sig? Så i år har jeg samlet et par ideer til hvad jeg ville ønske mig denne jul. Jeg føler at julen er den tid på året hvor folk giver lidt større og lidt dyrere gaver. I min familie slår de sig ofte sammen om gaverne og giver noget lidt dyrere. 

Warm clothing | Varmt tøj


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

If you can wish for anything why not wish for something practical? Since it's only getting colder here in Denmark it means that I'm slowly preparing my winter wardrobe. If I can get some of these things as gifts that would also be wonderful so my wish-list is full of scarves, jackets, boots, and big cozy sweaters in all shapes and sizes. 

Hvis du kan ønske dig hvad som helst hvorfor så ikke ønske dig noget praktisk? Eftersom at det kun bliver koldere betyder det at jeg langsomt forbereder min vinter garderobe. Hvis jeg kan få nogle af de her ting som gaver ville det være vidunderligt, så min ønskeliste er fuld af halstørklæder, jakker, støvler og store hyggeligte sweatere i alle former og størrelser.

Makeup/Skincare products | Makeup/Hudpleje produkter
1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

If you know what your skin likes, is it dry, greasy or combined? Then you might also know which kind of products you like the best, so if there is something you really want to try out then put it on the list. And if you're in no need of any extra cremes or something like it then you can never go wrong if you wish for a highlighter or nailpolish or again a more specific makeup item.

Hvis du ved hvad din hud kan lide, er den tør, fedtet eller kombineret? Så ved du måske også hvilken slags produkter du bedst kan lide, så hvis der er noget som du virkelig gerne vil afprøve så smid det på listen. Og hvis du ikke har brug for ekstra cremer eller noget lignende kan du aldrig gå galt i at ønske dig en highlighter eller neglelak eller igen noget mere specifikt makeup.


Books | Bøger1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

I am a lover of books which means that each year there is always a long list of books on my wishlist. This can be anything from fiction to non-fiction, if so mostly fashion books of course. 'All the bright places' by Jennifer Niven is not a wish for myself but more a recommendation for you to wish since it's brilliant book. The other ones are books I've been wanting to buy and read for a long time now, so they will definitely come on my wishlist. 

Jeg er en elsker af bøger, hvilket betyder at hvert år er der altid er en lang liste af bøger på min ønskeseddel. Det kan være alt fra fiktion til non-fiktion, hvis da så mest fashion bøger selvfølgelig. 'All the bright places' af Jennifer Niven er ikke en jeg ønsker mig, men mere et forslag til hvad du kunne ønske dig, da det er en brilliant bog. De andre er bøger som jeg har ville købe og læse i meget lang tid nu, så de vil helt sikkert komme på min ønskeliste.

Gift-cards | Gavekort
This has to be the most obvious one, it's easy to wish for and also nice to get if you don't wish for anything specific and maybe just need some extra money to take a good look at your favourite store. The downside with this is that you can see how much your gift has cost, but gift-cards can be a supplement as well as a gift. 

Det her må være den mest åbenlyse, det er nemt at ønske sig, og det er altid rart at få hvis du ikke ønsker dig noget specifikt og måske bare vil have lidt ekstra penge til at tage et godt kig i din yndlings butik. Den trælse side ved det er, at du kan se hvor meget gaven har kostet, men gavekort kan også bare være et supplement som en gave i sig selv. 

Accessories1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here 9. here 10. here

If you have your eye out for a gorgeous bag or rucksack or something like it then this has to be the time to put on the wishlist. I'm not saying that you should go out and wish for the biggest and most expensive Gucci-bag, but for example did I get my Day-bag from my mother since it's a good price for a good bag. But other than bags then it's always a safe play to wish for jewelry, I often wish for either gold earrings or silver necklaces. Most of the time people actually end up finding some really cute accessories. 

Hvis du har øjet på en lækker taske eller rygsæk eller noget lignende, så må det her være det rigtige tidspunkt at smide det på ønskelisten. Jeg siger ikke, at du skal gå ud og ønske dig den største og mest dyre Gucci-taske, men foreksempel fik jeg min Day-taske af min mor, eftersom det er en god pris til en god taske. Men udover tasken er det også et sikkert spil at ønske sig smykker, jeg ønsker mig ofte enten guld øreringe eller sølv halskæder. For det meste ender folk faktisk ud med at finde nogle rigtig søde accessories.

Underwear | Undertøj1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

I'm sometimes a bit too cheap to go out and use hundreds of crones on expensive, but good, underwear; I often end up buying only bralettes, and hopefully ones on sale. So I think that if you give a specific number and what brand you like then it is a good gift to receive but also to give. 

Write in the comments if there is anything you think that I've missed or left out, to give other readers more inspiration. I'm thinking about making more talking-videoes in the future, but I don't know which language I should speak with, so please comment what you think. This post has many different things with many different prices since I try to give inspiration to all kinds of gifts. I will be back with more, different kinds of, gift-guides soon. See you!

Jeg er nogengange lidt for nærrig til at gå ud og bruge hundredvis af kroner på dyrt, men godt, undertøj; Ofte ender jeg bare med at købe braletter, og forhåbentlig på udsalg. Så jeg tænker, at hvis du giver et specifikt nummer, og hvilket mærke du kan lide, så er det både en god gave at få, men også at give.

Skriv i kommentaren hvis der er noget, som du synes jeg mangler eller har udeladt, for at give andre læsere mere inspiration. Jeg tænker på at lave flere snakke-videoer i fremtiden, men jeg ved ikke hvilket sprog jeg skal tale med, så hver sød at kommenter hvad du tænker. Det her opslag har mange ting i mange forskellige priser da jeg prøver at give inspiration til alle slags gaver. Jeg vil være tilbage med flere, forskellige slags, gave-guides snart. Vi ses!

torsdag den 10. november 2016

Early Winter | Tidlig Vinter

Hey friends!
Winter has already come to Denmark, and even though I'm not a fan of the cold weather then yes the snow is pretty. With cold weather comes warm, cozy clothing and I have indeed only worn clothing suitable for this time of the year.
So today I'm wearing a nice beanie with a matching scarf, and a check poncho for extra coziness. My jumpsuit is from India in shop called Lifestyle, I combined it all with my lovely black winter boots. 

Hej venner!
Vinteren er allerede kommet til Danmark, og selvom jeg ikke er en fan af det kolde vejr så ja - sneen er nu pænt. Med koldt vejr kommer varmt, hyggeligt tøj og jeg har i den grad kun haft tøj på passende til denne tid på året.
Så idag har jeg en hue på med et matchende halstørklæde, og en check poncho med noget ekstra hyggeligt. Min buksedragt er fra Indien i en butik kaldet Lifestyle, jeg kombinerede det hele med mine elskede sorte, vinter støvler.

Thank you so much for reading along, it's always nice to sit inside and write these kind of posts after taking the pictures out in the cold. How is the weather where you live? See you!

Mange tak for at læse med, det har været hyggeligt at sidde indenfor og skrive disse slags opslag efter at have taget billederne ud i kulden. Hvordan er vejret hvor du bor? Vi ses!

tirsdag den 8. november 2016

Video Haul - Zara, Bianco, Cocopanda & India

Hey friends!
I have to admit that I really like watching hauls, I've made hauls like posts, but we can probably all agree that a video haul is just a little bit better. So I've collected some of the things I've been buying lately and wanted to show them to you in a video:

Hej venner!
Jeg må indrømme, at jeg virkelig godt kan lide at se hauls, jeg har lavet hauls, som opslag, men vi kan vist hurtigt blive enige om at et video haul er bare lidt bedre. Så jeg har samlet nogle af de ting jeg har købt på det seneste og ville gerne vise dem i en video:

Some of the things I've bought in India and some when I where in Copenhagen in my autumn vacation.
I've linked all the things I could find down below, so please check out the video and tell me what you think of it, I would love to know - see you!

Nogle af tingene har jeg købt var i Indien, og nogle da jeg var i København i min efterårsferie.
Jeg har sat et link til at alle de ting jeg kunne finde i bunden, så hver en skat og tjek videoen ud og fortæl mig hvad du tænker om det, jeg ville elske at vide det - vi ses!

What I bought:
Shirt: Zara
Pants: Zara  
Boots: lbdk
Ballerina shoes: Bianco
Highlighter: The Balm
Contour Sticks: BeautyUK
Eyeshadow palette: Pashion

Hvad jeg købte:
Bluse: Zara
Bukser: Zara  
Støvler: lbdk
Ballerina sko: Bianco
Highlighter: The Balm
Contour Sticks: BeautyUK
Eyeshadow palette: Pashion

onsdag den 2. november 2016

New Haircut - Hairmodelling again | Ny Frisure - Hårmodel Igen

Hey friends!
Yes I've changed my hair once again, this time also with a optional fringe - I already adore this short-haired look, and I kind of like. It's something I have to get used to, but also a relief compared to my long troubled hair from before. 
This look looks much more healthy and fashionable since the colours are more natural than last time, so I'm able to do whatever I want with it. 
This time I was modelling for Zoombyzoom who is a hairdresser located in Skive, fortunately I didn't have to go all the way, but stay in Odense since they made a show in the city. I really like doing this once in a while, it also dares me to step out of my comfort-zone and try out something new and interesting. 

Hej venner!
Ja jeg har ændret mit hår en gang til, denne gang med et mere valgfrit pandehår - jeg er allerede vild med dette korthårede look, og jeg kan faktisk godt lide det. Det er noget, som jeg skal blive vant til, men også en kæmpe lettelse sammenlignet med mit lange besværlige hår fra før.
Dette look ser meget mere sundt og moderigtigt ud eftersom at farverne er mere neutrale end sidste gang, så jeg vil være i stand til at gøre hvad jeg vil.
Denne gang sad jeg model for Zoombyzoom som har en hårsalon i Skive, heldigvis behøvede jeg ikke at tage hele vejen, men blive i Odense, eftersom at de lavede et show i byen. Jeg kan virkelig godt lide at gøre dette en gang imellem, det udfordrer mig også til at gå ud over min trygheds-zone og prøve noget nyt og interessant. 


Please tell me what you think of this new look - and if you would dare to make a huge difference in your hair? I will see you soon! 

Shirt: Weekday
Pants: Miss Selfridge

Del gerne hvad du synes om det nye look - og om du ville turde gøre en stor forskel på din frisure? Vi vil ses snart!

Bluse: Weekday
Bukser: Miss Selfridge