lørdag den 31. december 2016

How To Get The Party Of The Year | Hvordan Du Får Årets Fest

Hey friends!
It doesn't matter if you're hosting or you're being the host, if it's a small party or big one a few things will almost always matter if you need a successful New years eve. In the end the thing that really matters is who you spend the night with, they are the ones that set the real scene and the real mood, if it's somebody you appreciate spending your time with it's a good night.
Since this is a New Years post I've used pictures from the last year just to appreciate the good times.

Hej venner!
Det er lige meget, om du holder festen eller du er gæst, hvis det er en lille fest eller en stor så er der få ting der næsten altid betyder noget, hvis du vil have en succesfuld nytårsaften fest. Trods alt handler det i bund og grund om hvem du bruger aftenen med, de er de mennesker som sætter den rigtige stemning og humør, hvis det er nogen, du sætter pris på at bruge tid sammen med. 
Eftersom det er et nytårs opslag, har jeg brugt billeder fra det sidste år bare for at sætte pris på de gode tider.

 

The setting
If you're going somewhere then it's okay to bring some extra fun to the party or just make sure your setting is on point at your party. New years eve isn't something that should be played down but more the opposite. Use as much glitter, stars and confetti as you possibly can to get a special new years feeling.

Stemningen
Hvis du skal et sted hen, er det okay at bringe noget ekstra sjov med til festen eller bare hver sikker på at stemningen er on point til din fest. Nytårsaften er ikke noget som burde blive underspillet, men mere det modsatte. Brug så meget glitter, stjerner og konfetti som du overhovedet kan specielt til nytårs følelsen.

 


The special dinner
Either make something or order something really delicious, it's okay if it's something different from ordinary or if you have any traditions that you just have to make, just make sure you have a good wine with it.

Den specielle middag
Enten lav noget eller bestil noget virkelig lækkert, det er okay, hvis det er noget anderledes end normalt, eller hvis du har traditioner, som du skal lave, bare hver sikker på at du har en god vin til.

 


Your mood 
If you're hosting the party make sure you're happy and not stressed because of all the things you feel like you have to make in time - it's okay to ask for help. Be prepared and have a good schedule on what needs to be done on the day so you don't need to stress as much. While you're cooking or getting ready or whatever, listen to some good festive music to really set your mood.

Dit humør
Hvis du holder festen så hver sikker på, at du er glad og ikke stresset, på grund af alle de ting du tror du skal nå i tide - det er okay at spørge om hjælp. Hver forberedt og hav et godt skema over hvad der skal ske på dagen, så du ikke behøver at stresse så meget. Mens du laver mad eller gør dig klar eller hvad end du laver, så lyt til noget festligt musik for at komme i humøret.

 


Drinks, drinks, drinks!
New years is the night of drinks, champagne, vine and so on - make sure there is enough and make sure it's good cause that is the one thing you don't wish to run out of. Some of my favourites is Pina Colada, Mojito and a good white vine. If the drinks are on point, after a few of them, everything is!

Well after all this then I think you're going to have a successful New Years Eve party! I personally look forward to a really great night, in great company (shout out to my girls) with my greatest pleasure. Tell me about your New Years Eve, and I will be back in the new year!

Drinks, drinks, drinks!
Nytårs er natten for drinks, champange, vin og så videre - hver sikker på at der nok og hver sikker på det er godt, fordi det er den ene ting, du ikke ønsker at løbe tør for. Nogle af mine yndlings er Pina Colada, Mojito og en god hvid vin. Hvis drinken er on point, efter et par stykker, så er alt!

Men efter alt dette så tænker jeg, at du nok skal have en succesfuld nytårsaften-fest! Jeg har personligt sent frem til en fantastisk aften, i fantastisk selskab (shout out to my girls) med min største fornøjelse. Fortæl mig omkring din nytårsaften, og jeg vil være tilbage i det nye år!

torsdag den 29. december 2016

New Years Outfits

Hey friends!
Are you still in need of inspiration for New Years Eve? Need shoes, dress, shirt, pants, accessories? I've found a couple of my favourite things from this years collections of festive wear. It's a time of the year to be sexy, spiced up and over the top, go full out on glitter, velvet, satin and so on! 

Hej venner!
Har du stadig brug for inspiration til nytårsaften? Brug for sko, kjoler, bluse, bukser, accessories? Jeg har fundet et par af mine yndlings ting fra dette års kollektioner af festligt tøj. Det er den tid på året til at være sexet, krydet og over toppen, gå fuldt ud på glitter, velour, satin og så videre!


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here
9. here 10. here 11. here 12. here 13. here

I hope you found some inspiration in this New Years Eve Outfit Guide, I've tried to collect a various of different things also to inspire myself for this years party! I will be back hopefully soon with a new post!

Jeg håber, du fandt noget inspiration til denne nytårsaftens tøj guide, jeg har prøvet at samle en god variation af forskellige ting også for at inspirere mig selv til dette års fest! Jeg vil forhåbentlig være tilbage snart med et nyt opslag!

tirsdag den 20. december 2016

My Brothers Birthday | Min Brors Fødselsdag

Hey friends!
Today my younger brother, my small, little, younger brother, rounds fifteen years even though I don't wish to realize it. I didn't buy him any big present (other than pleasing his love for M&M's) since he is getting something bigger at Christmas. Never the less it's his birthday so we had a few family members coming over, I had just a few hours to clean and calm down my stressed mind. Yesterday I baked some buscotti Christmas cookies trying to do something good for him on his special day. 
Since there is no big party or anything like it then I'm just wearing a very simple, cozy outfit that suits the type of event very well. 

Hej venner!
Idag fylder min lillebror, min lille, lillebror, runder femten år selvom jeg ikke ønsker at indse det. Jeg har ikke købt ham nogen stor gave (udover at behage hans kærlighed til M&M's) eftersom han får noget større til jul. Ikke desto mindre så er det hans fødselsdag så vi har et par familie medlemmer på besøg, jeg havde lige et par timer til at gøre rent og få mit stressede hoved til at hvile. Igår bagte jeg småkager i forsøget på at gøre noget godt for ham på denne specielle dag.
Eftersom at det ikke er nogen stor fest eller noget lignende så er jeg påklædt noget meget simpelt, hyggeligt tøj som klær denne type af begivenhed godt.Rucksack: here | Handbag: here | Shirt: Weekday, but old (similar here) | Skirt: Similar here | Check poncho: here


I hope that your day have been great, and even if it hasn't then I would still like to hear about it in the comments. It might first be in the new year that I have another video for you all, and I'm really sorry cause I miss making them - but I've got a lot of problems with the microphone I've ordered, and I've felt a lot of stress lately, I'm sorry.  I will be back soon, see you!

Jeg håber at din dag har været skøn, og selvom den ikke har, vil jeg stadig elske at høre om den i kommentaren. Jeg beklager, at det nok først er i det nye år at jeg har en ny video til jer, og jeg er virkelig ked af det over det, for jeg savner at lave videoerne - men jeg har haft nogle problemer med den mikrofon jeg har bestilt, og jeg har følt meget stress på det seneste, undskyld. Jeg er snart tilbage, vi ses!

lørdag den 17. december 2016

Gorgeous Christmas Party Look | Pragtfuld Jule Fest Look

Hey friends!
I attended yet another Christmas lunch party this time with my classmates. I've really looked forward to this party, and it was a really nice evening with lots of good food and nice people. I also wore this outfit to the Christmas lunch with my workplace and I find it a quite suitable look for this occasion. 
The thing that makes the look a bit more fancy is the earrings and the stilettos I decided to wear. The pants became really tight after a lot of delicious food, but it really wasn't that bad since they expanded a lot.

Hej venner!
Jeg var med til endnu en julefrokost denne gang med mine klassekammarater. Jeg har virkelig set frem til denne fest, og det var en rigtig hyggeligt aften med meget god mad og dejlige mennesker. Jeg havde også dette outfit på den til julefrokost jeg var til med mit arbejde og jeg fandt dette look passende til lejligheden.
Den ting der gør det her look mere specielt er øreringene og stiletterne jeg besluttede at have på. Bukserne blev lidt stramme efter en masse lækker mad, men det var virkelig ikke så slemt eftersom de udvidede sig en del.


Shirt: Zara | Pants: Miss Selfridge | Bag: Valentino | Earrings and bracelet: From India
Bluse: Zara | Bukser: Miss Selfridge | Taske: Valentino | Øreringe og armbånd: Fra Indien

That was all for this time, but I will be back soon with a new post. Christmas is near so I'm setting my last touches on the Christmas theme and prepare myself for the New Years Eve theme. See you soon!

Det var alt for denne gang, men jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag. Julen er tæt så jeg sætter mine sidste fingertryk på jule temaet og forbereder mig på nytårsaften temaet. Vi ses snart!

torsdag den 8. december 2016

Daydreaming - Hygge Christmas | Dagdrømme - Hygge Jul

Hygge is something I've grown up with - I have never sought a definition of the word since I've always known what it is. It's a part of the Danish culture, the actual Danish identity, to define all these good moments as 'hyggelige'.

Hygge er noget jeg er vokset op med - jeg har aldrig søgt en definition på ordet, da jeg hele tiden har vidst, hvad det er. Det er en del af den danske kultur, selve den danske identitet, at definere alle sine gode stunder som 'hyggelige'.  


When hygge became a idea that started to spread to other countries and cultures it almost became a pride to me knowing this phenomenon so closely. I can start a whole other talk on this subject about the small prides of being a small country. The point is that hygge isn't something that I as a Dane should take patent on, but more precisely a message I should try to spread as far as possible. 
That's where I got the idea to share my hygge with you and especially in the most hyggelig time of the year, Christmas.

Da hygge blev et begreb som begyndte at sprede sig til andre lande og kulturer, blev det nærmest en stolthed for mig at kende dette fænomen så nært. Jeg kan starte en helt anden snak om dette, på baggrunden af de små stoltheder ved at komme fra et lille land. Pointen er bare det, at hygge ikke er noget, som jeg som dansker kan tage patent på, men at det nærmere er et budskab, jeg burde prøve at sprede så vidt som muligt.
Der fra fik jeg ideen til at dele min hygge med jer og specielt i en af de mest hyggelige tider på hele året, nemlig jul. 


Hygge is many things and a word used just as often as so many others adjectives on Danish, and we have more words on Danish that can't be translated directly, but it's like that with all languages. What is it that makes such a mild word as hygge known so fast? 
I think, it's because it describes a feeling, a situation that you never before has been able to put a word on. Hygge is for those moments where you're surrounded by things, people, animals or even food that makes you happy, maybe all of it at the same time! It is a time where you have the right to enjoy yourself as much as the company of your fellow men and women. 

Hygge er mange ting og et ord brugt lige så ofte som så mange andre adjektiver på dansk. og vi har flere ord på dansk, som ikke kan oversættes direkte, men sådan er det på alle sprog. Hvad er det så der gør et så mildt ord som hygge så kendt så hurtigt? 
Jeg tror, det er, fordi det beskriver en følelse, en situation, som man aldrig før har kunne sætte ord på. Hygge er de stunder, hvor du er omringet af ting, mennesker, dyr eller mad for den sags skyld som gør dig glad, måske endda det hele på en gang! Det er en stund, hvor du har retten til at nyde dig selv lige så meget, som du nyder selskabet ved dine medmennesker.


To me hygge is something special because it reminds me of all the good times I've used in good company with people I care about, or those times where I'm doing something I love. I feel hygge when I write this post, I feel hygge when I watch 'The nightmare before Christmas' with a hot cup of tea, I feel hygge when I have long phone conversations with my boyfriend.
Hygge is something so individual because it's different from person to person when you feel the hygge, but still it's something that you can get together around. 

For mig er hygge noget så specielt, fordi det minder mig om alle de tider, jeg har brugt i selskab med mennesker jeg holder af, eller de tider hvor jeg har lavet noget jeg holder. Jeg hygger mig ved at skrive de her opslag, jeg hygger mig ved at se 'The nightmare before Christmas' med en varm kop te, jeg hygger med ved at have lange telefonsamtaler med min kæreste.
Hygge er noget så individuelt, fordi det er forskelligt hvornår man føler hyggen, men alligevel et fællesskab som alle kan samles om.  


tirsdag den 6. december 2016

Christmas Gifts For Him | Julegaver Til Ham

Hey friends!
One of the toughest things I've ever experienced when we're talking gifts is gifts for men, doesn't matter if it's for a boyfriend, brother, father, friend and so on, it has never been easy for me. Especially whenever I ask the answer is usually just socks and underwear, so if you have no clue then yes give the guy a funny pair of socks or good quality underwear. But otherwise than that my biggest advice would be to look this gift guide through or just figure out whom you're gifting what they like(hobbies) or use daily (hair, beard).

Hej venner!
En af de sværeste ting jeg nogensinde har prøvet, når vi snakker om gaver,, så er det gaver til mænd, det er lige meget om det er til en kæreste, bror, far, ven og så videre, det har aldrig været nemt for mig. Specielt fordi hver gang jeg spørger, får jeg det sædvanlige svar bare sokker og underbukser, så hvis du har ingen idé, ja, giv drengen et par sjove sokker eller god kvalitets undertøj. Men udover det ville mit største råd være at tage et kig på denne gave guide, eller bare finde ud af hvad den person du giver gaven til kan lide (hobbies) eller bruger dagligt (hår, skæg).


1. Here 2. Here 3. Here 4. Here 5. Here 6. Here 7. Here 8. Here 9. Here 10. Here 11. Here 
12. Here 13. Here 14. Here 15. Here

The things that I've chosen is things based mostly on what my boyfriend, father, brother and so on would like to receive for Christmas. But with this I have tried to get all around with a big variety of things both when it comes to prices and what it is.
If you wish to make something a bit more personal then I would definitely recommend that you search for creative ideas on Google it has helped me with a lot of personal cute gifts in the past. 
With that said then I hope you find this gift guide useful and I will hopefully be back soon - I'm sorry that this weeks video is a bit late but I'm waiting for my microphone to turn up. See you!

De ting som jeg har valgt er primært baseret på hvad min kæreste, far, bror og så videre ville kunne lide at modtage til jul. Men med dette har jeg prøvet at komme vidt omkring med en stor variation af ting, både når det kommer til priser og hvad det er.
Hvis du ønsker at lave noget lidt mere personligt, så vil jeg helt klart anbefale, at du søger på kreative ideer på Google, det har før i tiden hjulpet mig en del med at finde personlige søde gaver i fortiden.
Med det sagt, så håber jeg, at du fandt denne gave guide nyttig, og jeg vil forhåbentlig snart være tilbage - jeg beklager at denne uges video er lidt sent på den, men jeg venter på at min mikrofon dukker op. Vi ses!