torsdag den 8. december 2016

Daydreaming - Hygge Christmas | Dagdrømme - Hygge Jul

Hygge is something I've grown up with - I have never sought a definition of the word since I've always known what it is. It's a part of the Danish culture, the actual Danish identity, to define all these good moments as 'hyggelige'.

Hygge er noget jeg er vokset op med - jeg har aldrig søgt en definition på ordet, da jeg hele tiden har vidst, hvad det er. Det er en del af den danske kultur, selve den danske identitet, at definere alle sine gode stunder som 'hyggelige'.  


When hygge became a idea that started to spread to other countries and cultures it almost became a pride to me knowing this phenomenon so closely. I can start a whole other talk on this subject about the small prides of being a small country. The point is that hygge isn't something that I as a Dane should take patent on, but more precisely a message I should try to spread as far as possible. 
That's where I got the idea to share my hygge with you and especially in the most hyggelig time of the year, Christmas.

Da hygge blev et begreb som begyndte at sprede sig til andre lande og kulturer, blev det nærmest en stolthed for mig at kende dette fænomen så nært. Jeg kan starte en helt anden snak om dette, på baggrunden af de små stoltheder ved at komme fra et lille land. Pointen er bare det, at hygge ikke er noget, som jeg som dansker kan tage patent på, men at det nærmere er et budskab, jeg burde prøve at sprede så vidt som muligt.
Der fra fik jeg ideen til at dele min hygge med jer og specielt i en af de mest hyggelige tider på hele året, nemlig jul. 


Hygge is many things and a word used just as often as so many others adjectives on Danish, and we have more words on Danish that can't be translated directly, but it's like that with all languages. What is it that makes such a mild word as hygge known so fast? 
I think, it's because it describes a feeling, a situation that you never before has been able to put a word on. Hygge is for those moments where you're surrounded by things, people, animals or even food that makes you happy, maybe all of it at the same time! It is a time where you have the right to enjoy yourself as much as the company of your fellow men and women. 

Hygge er mange ting og et ord brugt lige så ofte som så mange andre adjektiver på dansk. og vi har flere ord på dansk, som ikke kan oversættes direkte, men sådan er det på alle sprog. Hvad er det så der gør et så mildt ord som hygge så kendt så hurtigt? 
Jeg tror, det er, fordi det beskriver en følelse, en situation, som man aldrig før har kunne sætte ord på. Hygge er de stunder, hvor du er omringet af ting, mennesker, dyr eller mad for den sags skyld som gør dig glad, måske endda det hele på en gang! Det er en stund, hvor du har retten til at nyde dig selv lige så meget, som du nyder selskabet ved dine medmennesker.


To me hygge is something special because it reminds me of all the good times I've used in good company with people I care about, or those times where I'm doing something I love. I feel hygge when I write this post, I feel hygge when I watch 'The nightmare before Christmas' with a hot cup of tea, I feel hygge when I have long phone conversations with my boyfriend.
Hygge is something so individual because it's different from person to person when you feel the hygge, but still it's something that you can get together around. 

For mig er hygge noget så specielt, fordi det minder mig om alle de tider, jeg har brugt i selskab med mennesker jeg holder af, eller de tider hvor jeg har lavet noget jeg holder. Jeg hygger mig ved at skrive de her opslag, jeg hygger mig ved at se 'The nightmare before Christmas' med en varm kop te, jeg hygger med ved at have lange telefonsamtaler med min kæreste.
Hygge er noget så individuelt, fordi det er forskelligt hvornår man føler hyggen, men alligevel et fællesskab som alle kan samles om.  


Ingen kommentarer:

Send en kommentar