lørdag den 16. december 2017

Christmas Baking

Hi love! To me Christmas always includes a lot of treats and especially in the shape of cookies and cakes. I love baking and whether or not me and my family are hosting Christmas eve that year I always have a desire to bake a big batch of cookies to enjoy for the entire family. 
When deciding to bake these coconut cookies it was primarily based on what the kitchen cabinets contained, and luckily it contained just enough for half a batch of these delicious cookies. 


Hej elskede! For mig inkluderer julen altid en masse søde sager og specielt i form af småkager og kager. Jeg elsker at bage og lige meget om det er min familie eller ej der holder juleaften det år, så har jeg altid lyst til at bage store portioner af småkager til at nyde for hele familien.
Da jeg besluttede mig for at bage de her kokos-småkager var det primært baseret på hvad køkkenskabene indeholdte, og heldigvis havde det lige nok til en halv portion af de her lækre småkager.Knit | Pants


Recipe from Amo - Den store julebagebog
I made a half batch
Ingredients:
400g flour
200g coconut flour
400g butter (I used half butter, half coconut oil)
300g sugar
1 egg
1 tsp vanilla

How:
Mix all the ingredients together and shape the dough as you wish and place on a baking tray. In a preheated oven at 200 degrees celsius/390 degrees fahrenheit bake the cookies in 6 minutes.

* * *

Opskrift fra Amo - Den store julebagebog
Jeg lavede en halv portion
Ingredienser:
400g mel
200g kokosmel
400g smør (jeg brugte halvt smør, halvt kokosolie)
300g sukker
1 æg
1 tsk vaniljesukker

Hvordan:
Bland alle ingredienserne og form dejen som du ønsker, og læg på en bageplade. I en forvarmet ovn på 200 grader bag småkagerne i 6 minutter.


*After I dropped the cookie trying to eat it*

fredag den 15. december 2017

Essentials For Creating Cozy Christmas Outfits

Hi love! In the holiday season I find that not only do people want to feel more cozy and comfortable in what they're wearing it's also much more okay to look cozy. So in these months it's much more acceptable, you could say, to wear something comfortable and it's still stylish. 
I do of course wear something different when at home and when out but all in all I think that the following listed essentials are needs for both public and private looks.


Hej elskede! I juletiden ligger jeg mærke til at folk ikke kun ønsker at være hyggeligere og behageligere klædt, det er også meget mere okay at se hyggelig ud. Så i de måneder er det meget mere acceptabelt, kan man vel sige, at have noget behageligt på og stadig være stilren. 
Selvfølgelig har jeg noget forskelligt på, når jeg er hjemme, og når jeg er ude, men alt i alt mener jeg at den følgende liste er nødvendigheder til både offentlige og private outfits.


Knits

Find it here                                                          Find it here

Cause why not state the obvious; it's cozy, warm, comfortable and in some way still stylish. So of course knits had to be included as one of the most reliable items in the autumn/winter season and as an absolute essential for all kinds of comfort. 


For hvorfor ikke bare starte med det åbenlyse; det er hyggeligt, varmt, komfortabelt og på en måde stadig stilrigt. Så selvfølgelig skulle strik være inkluderet som en af de mest pålidelige ting i efteråret/vinteren, og som en absolut nødvendighed for alle slags komfort. 


Warm Fuzzy Socks

Find it here                                                                  Find it here

If you're going to visit a relative or friend you'll want to keep your feet warm both outside and inside and what better idea is it than wearing thick socks. I usually hate wearing socks but when it's this cold it's not only necessary but actually feels quite nice when walking around. 


Hvis du skal besøge et familiemedlem eller en ven, og du gerne vil være varm både uden på og indeni, findes der så en bedre idé end at have tykke sokker på. Jeg hader normalt at have sokker på, men når det er koldt, er det ikke kun en nødvendighed, men føles faktisk ret godt. 


Thick Tights

Find it here                                                         Find it here

In a recent video Helen Anderson discussed that tights is a love/hate thing for women and yes indeed it is, and definitely a necessity in these months. I actually think that tights are quite comfortable to wear but the struggle with tights breaking all the time isn't just a big struggle with thicker tights. So in that way it's a great thing but also when wanting to coze up and still look quite cute.


Helen Anderson diskuterede fornylig i en video at strømpebukser er en elsk/had ting for kvinder, og ja selvfølgelig er det det, og helt sikkert en nødvendighed i der her måneder. Jeg synes faktisk strømpebukser er ret behagelige, men problemmet med at de går i stykker hele tiden er ikke et lige så stort problem med tykke strømpebukser. Så på den måde er det en god ting, men også når man har lyst til at se sød ud. 


Adorable Dresses Or Skirts

Find it here                                                           Find it here

One of my favourite styles for autumn and winter is wearing a dress or a skirt and throw a jumper, knit or sweater on top to feel warm but still look cute. But also cute dresses or skirts are great with thick tights and instantly make things much more pretty. 


En af mine yndlings outfits i efteråret og vinteren er en kjole eller en nederdel og så smide en jumper, strik eller sweater oven på for at få varmen og stadig se sød ud. Men også søde kjoler eller nederdele er skønne med tykke strømpebukser og gør tingene meget finere. 


Comfortable Outdoor Wear

Find it here                                                          Find it here

I might not spend just as much time outside in winter as I do in summer but I still want to feel comfortable and cozy when I'm wandering around outside. Having a pair of warm boots and a jacket to wear when doing Christmas shopping is an essential for any cozy Christmas outfit. 


Jeg bruger måske ikke så meget tid udenfor om vinteren, som jeg gør om sommeren, men jeg vil stadig gerne have det godt og varmt, når jeg er udenfor. Så at have et par varme støvler og en jakke at have på udenfor, når man er på juleshopping, er en nødvendighed for et hyggeligt juleoutfit. 

tirsdag den 12. december 2017

Cozy Christmas Date Outfit

Hi love! Last Friday I went on a date to the cinema to watch Justice League, loved the movie btw, but it was also a lovely evening with a serious amount of popcorn and cola. It was also a nice break from all my school work, for a moment I just totally forgot about it and had a fun time. 
I didn't really plan to take any pictures while I were out other than an insta-pic but I just really love this outfit and really wanted to share it with you all even though it's pictures taken from my phone. The skirt I've talked about a million times, but the knit is actually quite new to my collection. Even though I promised myself I wouldn't use any money this month on clothing and beauty since Christmas and my birthday is just around the corner, but I fell for this instantly when I saw it in H&M. I've seen this style on a lot of people and really wanted to get one myself.


Hej elskede! Sidste fredag var jeg på en date i biografen for at se Justice League, elskede filmen btw, men det var også en dejlig aften med en seriøs mængde popcorn og cola. Det var også en god pause fra alt mit skolearbejde, bare i et øjeblik glemte jeg det, og havde det sjovt.
Jeg planlagde ikke rigtigt at skulle tage nogen billeder, udover et insta-billede, men jeg elsker virkelig bare det her outfit og ønskede at dele det med jer selvom billederne er taget fra min telefon. Nederdelen har jeg snakket om en million gange før, men denne strik er faktisk ret ny til samlingen. Selvom jeg lovede mig selv, at jeg ikke ville købe noget tøj eller skønhed dette måned, da jul og min fødselsdag er lige rundt om hjørnet, men jeg faldt for den her med det samme, da jeg så den i H&M. Jeg har set denne stil på mange mennesker og ønskede mig virkelig en selv.


Knit | Skirt: Primark | Tights | Shoes | Bag (similar)
søndag den 10. december 2017

My Christmas & Birthday Wishlist | Min Jule-og Fødselsdagsønskeliste

Hi sweetie! My mother is the type of person that begins to think about Christmas presents in the beginning of November. So she has been asking for my wishlist for this Christmas since then and after some thinking and time I've written down a few things to her that I would share with you all both as gift ideas or ideas on what you can wish for.
This is also my birthday wishlist since I have my 19th birthday the sixth of January, also my brothers birthday is 20th of December, so my mom is always stressing over a lot of gift giving at this time of the year!


Hej søde! Min mor er den slags person, som begynder at tænke på julegaver i starten af november. Så hun har spurgt efter min ønskeliste til jul lige siden, og efter at have tænkt lidt og brugt lidt tid, har jeg skrevet et par ting ned til hende, som jeg nu tænkte, at jeg ville dele med jer som inspiration til gaveideer eller ideer til hvad man kan ønske sig.
Det her er både til min fødselsdag og jul, da jeg har min nittende fødselsdag den sjette januar, og så har min bror fødselsdag den tyvende december, så minmor stresser altid meget over gaver på denne tid på året!


Beauty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Fashion

1 | 2 | 3 | 4 | 5


Books

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Equipment

1 | 2 | 3

lørdag den 9. december 2017

Christmas Inspired Makeup Tutorial (video)

Hi lovely! By now we've all realized that the holiday season is all around us and I'm fully embracing it with Christmas decorations, Christmas songs and cheeky Christmas cookies, but also with Christmas inspired looks like this one. I thought that some gold and a bit shimmer on the eyes and red lips sums up the classic Christmas makeup look quite well and I just wanted to show my take on it with a light glitter on the eyes but a red lip that really takes the look to another level. I personally adore this look, but what do you think? And what is your go to holiday season makeup look?


Hej elskede! Vi har nok alle efterhånden indset at julesæsonen er over det hele, og jeg tager imod den med åbne arme med julepynt, julesange og syndige julekager, men også med jule inspireret looks som det her. Jeg tænkte at lidt guld og lidt shimmer på øjnene og en rød læbe er et klassisk jule makeup look, og jeg ønskede at vise, hvordan jeg ville gøre det, med lidt let glitter på øjnene, men en rød læbe som virkelig tager looket til et andet niveau. Personligt elsker jeg det her look, men hvad synes du? Og hvad er dit jule go-to makeup look? 


What I used:
Gosh - Velvet Touch Lipliner Simply Red
Maxfactor - Lipstick Ruby Tuesday 715

torsdag den 7. december 2017

How To Stay Focused On Work/School In Christmas Time

Hi love! It's dangerous to give me too much free time in December and make me adjust my own schedule cause I will easily be drawn by all the Christmas temptations. But none the less I'm currently not having any classes in two weeks and therefore spend most of my time at home writing on my assignment. I know this assignment means a great deal for my high school time, but still Christmas is tempting.
To keep myself from falling into the trap of not getting enough done I've tried to list a few guidelines for myself to make sure that I keep on track, thought I would share them now:


Hej elskede! Det er farligt at give mig fór meget fritid i december, og give mig lov til at justere mit eget skema, for jeg kan nemt blive tiltrukket af alle julefristelserne. Men på trods af det så har jeg ikke nogen timer i omkring to uger, og derfor bruger jeg det meste af min tid herhjemme, hvor jeg skriver på min opgave. Jeg ved at den her opgave betyder en del for min gymnasietid, men julen er stadig fristende.
For at afholde mig selv fra at falde i fælden af ikke at få lavet nok, har jeg prøvet at sætte mig selv et par guidelines for at være sikker på, at jeg bliver på sporet, tænkte at jeg ville dele dem nu:


Take Time On Your Breaks, otherwise I know that I won't be able to drag myself away from whatever I'm doing if I don't put a timer on myself on how long I'm allowed to take a break. In that way I make sure to treat my time like an ordinary school day. 


Tag Tid På Dine Pauser, ellers ved jeg at jeg ikke vil være i stand til at hive mig selv væk fra hvad end jeg laver, hvis jeg ikke sætter en tid på, hvor lang tid jeg har tilladelse til at holde en pause. På den måde behandler jeg min tid, som om det var en normal skoledag.Schedule Your Day in a way that makes sense to you, maybe list all that you'll need to get done before you can get off work. In that way all that you need to finish that day seems much more manageable.


Skemalæg Din Dag på en måde som giver mening for dig, måske lav en liste over alt du skal have gjort før du kan få fri. På den måde virker alt du skal have gjort den dag meget mere overkommeligt.


Treat It Like An Eight To Four Job cause in that way you know that you for sure will be done for the day when the clock reaches four. You've done what you could that day and then it's okay to take some time off and enjoy what you've been desiring all day. 


Behandle Det Som Om Det Er Et Otte Til Fire Arbejde for på den måde sikrer du, at du vil være færdig for den dag når klokken rammer fire. Du har gjort hvad du kunne den dag, og så er det okay at tage resten af dagen fri og nyde hvad du har lyst til.


Don't Skip Breaks so that you can get all you need to get done faster, you will just make yourself way too tired and then when you've finished you probably won't have the energy to do what you really wanted to do. 


Spring Ikke Pauser Over så du kan få alle tingene gjort hurtigere, du vil bare udkøre dig selv alt for hurtigt, og når du så er færdig har du med stor sandsynlighed ikke energien til rent faktisk at gøre hvad du havde lyst til. 

tirsdag den 5. december 2017

Healthy Christmas Treats | Sunde Julesnacks

Hi sweety! Recently I made a post about how to stay healthy in December and one of the tips was to make healthier Christmas treats, so I thought that I should share some of my favourite healthy Christmas treats! Or just some that I think is a great idea. 


Hej søde! Her for nylig lavede jeg et opslag om hvordan man forbliver sund i december, og en af tipsene var at lave sundere juleslik, så jeg tænkte, at jeg ville dele nogen af mine yndlings sunde jule lækkerier! Eller nogen som jeg synes er en god idé.


Dried fruit and nuts

In december and around Christmas I eat much more dried fruit since the shops are booming with it and I find it utterly delicious to dig into a bowl of dried figs, dates or abricots. Dried fruits are often included in different kinds of baking as well, but I enjoy any kind of dried fruit on its own just as much. 


I december og omkring jul spiser jeg meget mere tørret frugt, da butikkerne boomer med det, og jeg synes det er yderst lækkert at dykke ned i en skål med tørret figner, dadler eller abrikoser. Tørret frugt er ofte inkluderet i forskellige slags bagværker, men jeg nyder alle slags tørret frugt lige så meget i sig selv.

Read The Ingredients

I've found that when I'm searching around in food stores I find a lot of surprising treats that are actually healthy. Just like these licorice dates that only contain dates and licorice powder which I find is a quite pure, healthy treat in these months, but also very delicious.


Jeg har i min søgning efterhånden set i mange butikker, at man kan finde mange overraskende sunde lækkerier. Lige som de her lakrids dadler som kun indeholder dadler og lakrids pulver, hvilket lyder  som en ret så uskyldig, sund snack i de her måneder, men også en lækker en.

Chocolate Tahini Cookies

I'm not that much into tahini but after trying out different recipes including tahini I've realized that I'm much more into it when it's included in baking. Tahini gives bread or cookies a nut-like flavour that I really like and to me Christmas cookies often also include something with cocoa, so when I found this recipe I thought it was a great idea to make it for Christmas.
Find the recipe here.


Jeg er ikke så meget til tahini, men efter at have prøvet forskellige opskrifter med tahini, har jeg fundet ud af, at jeg meget bedre kan lide det i bagning. Tahini giver brødet eller cookies en nødde-agtig smag som jeg virkelig godt kan lide, og for mig indeholder jule-cookies ofte kakao, så da jeg fandt denne opskrift tænkte jeg, at det var en god idé til julebagningen.
Find opskriften her.

Veganske Honningkager

For mig er honningkager en meget dansk ting som jeg jul på jul nyder. Normalt er det en kage der sjovt nok indeholder honning, men også meget sukker og for mig blev honningkagen lige lidt mere retfærdig at spise, da jeg fandt denne opskrift uden sukker eller kunstigt sødemiddel, men kun honning. Udover det synes jeg at opskriften, med alle sine forskellige krydderier, så utrolig lækker ud!
Find opskriften her.

søndag den 3. december 2017

First Hygge Outfit Of December | Første Hygge Outfit I December

Hi love! I can't believe that we're already a few days into December! I'm just about to begin the biggest assignment of my High School time and maybe I should be focusing on that instead, but right now I much rather want to write this for you. I really wanted to share this outfit since it has been one of my absolute favourites since I bought this skirt in October. I love the A-line shape of this skirt, it's quite flattering and very femininen. I find that the khaki green colour looks great with a dusted pink or a nude colour, and since it's damn cold outside a pair of black tights. I'm really in love with this look!


Hej elskede! Jeg fatter ikke, at vi allerede er et par dage inde i December! Jeg skal lige til at begynde den største opgave i min gymnasietid, og måske burde jeg fokusere på den i stedet, men lige nu vil jeg meget hellere skrive det her til dig. Jeg ville virkelig gerne dele det her outfit, da det har været et af mine yndlings lige siden jeg købte nederdelen tilbage i Oktober. Jeg elsker a-formen på nederdelen, det er ret så flatterende og meget feminint. Jeg synes at den kaki grønne farve ser godt ud med en støvet pink eller en nude farve, og da det er fandens koldt udenfor, har jeg et par sorte strømpebukser på. Jeg elsker virkelig det her look!


Shirt | Skirt: Primark | Tights