lørdag den 28. januar 2017

Best Way To Schedule Your Week | Bedste Måde At Planlægge Din Uge

Hey friends!
It is quite suitable that it's weekend cause even though I don't like to look too far ahead and get to stuck in a routine then there is still one thing I do every week, I schedule the next one. Over time I've found the best way for me to make sure that I do everything I want to do that week. 
I prefer things to be flexible and that is why I also keep room for a sudden occasion. This week has been quite packed since school has filled a lot, but the best way I avoid confusion and stress is by doing these following things:

Hej venner!
Det er ret så passende at det er weekend, fordi selvom jeg ikke kan lide at se for langt frem og sidde fast i en rutine så er der stadig én ting jeg gør hver uge, jeg planlægger den næste. Over tid har jeg fundet den bedste måde for mig for at være sikker på at jeg når alt jeg vil i den uge.
Jeg foretrækker at tingene er mere fleksible, og det er derfor jeg altid holder plads for pludselige planer. Denne uge har været ret tætpakket eftersom skolen har fyldt meget, men den bedste måde at undgå forvirring og stress er ved at gøre følgene ting:


The weekly calendar is a goddess, I'm seriously not joking, the forty crones I use in Tiger once a year is the best forty crones I've ever given. The calendar shows every day of the week and what number it has. I use this calendar for both smaller and bigger occasions. If I'm going for a workout that day I also write what part of my body I'm going to train, and if I have some blogging to do or a big assignment for the next day I write it down so I remember to make it. 

Den ugentlige kalender er guddommelig, jeg joker seriøst ikke, de fyrre kroner jeg bruger i Tiger en gang om året er de bedste fyrre kroner jeg nogensinde har givet. Kalenderen viser hver dag i ugen og hvilket nummer den har. Jeg bruger denne kalender for både små og store begivenheder. Hvis jeg skal træne den dag skriver jeg også hvilken del af min krop jeg skal træne, og hvis jeg har noget blogging der skal laves eller en stor opgave til næste dag skriver jeg det ned, så jeg husker at gøre det. 


My phone is for big plans only, things like work, family reunions, weekends where I'm visiting my boyfriend, things that in general takes out a lot of time. So whenever somebody asks what I'm up to I always check if anything important is happening the mentioned day. It again makes my day a bit more flexible since the only thing that is keeping me from doing what I want is the bigger things and not all the small things on my week calendar. 

Min telefon er kun for store planer, ting som arbejde, familie samlinger, weekender hvor jeg besøger min kæreste, ting som generelt tager meget tid. Så hver gang nogen spørger hvad jeg skal tjekker jeg altid efter om der sker noget vigtigt på den nævnte dag. Det gør igen at min dag er mere fleksibel eftersom det eneste der holder mig tilbage fra at lave hvad jeg har lyst til er de store ting og ikke alle de små ting på min ugentlige kalender. 


Blogging scheduling is electronic, I like to make my blogging life and personal life a bit seperated not that I don't mind telling about my personal life to you all (like I'm doing now), but I don't want my blogging plans and private plans to be mixed. On my computer I keep a OneNote document (which honestly is so brilliant!) only for blogging. I schedule which post's are going up when, statistics from the month and future ideas. 

Well I hope that after all this rambling you got some use out of my way of scheduling my week, I think this is a way that might be suitable for a lot of people and especially people like me who often have a tight schedule but also wants to have space for flexibility. I will be back soon, see you!

Blogging kalenderen er elektronisk, jeg foretrækker at mit blogging liv og personlige liv er lidt sepereret, ikke at jeg har noget imod at fortælle om mit personlige liv (som jeg gør nu), men jeg ønsker ikke at mine blogging planer og private planer skal blive blandet. På min computer har jeg et OneNote dokument (hvilket ærligtalt er brilliant!) kun for blogging. Jeg planlægger hvilket opslag der skal op hvornår, statistikker for måneden og fremtidige ideer.

Ja, jeg håber at efter al den vrøvl, at du har fået noget ud af den måde jeg planlægger min uge, jeg tror det er en måde som måske virker for en masse mennesker og specielt mennesker som mig som ofte har et stramt skema, men også ønsker plads til det fleksible. Jeg vil snart være tilbage, vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar