tirsdag den 24. januar 2017

Daily Red Lip Makeup Routine | Daglige Røde Læbe Makeup Rutine

Hey beauties!
I thought it was about time that I showed you my daily makeup routine and of course in a video! It's not that I wear this look every single day but it's a look that I find quite easy to make and sometimes I like to change some of the products, especially the lip colour I change often. The base products are some I stick to almost every time I put on makeup which means that they also repeat themselves in other videos. Upsi!

Hej skønheder!
Jeg tænkte at det var på tid at jeg viste jer min daglige makeup rutine og selvfølgelig i en video! Det er ikke fordi jeg har det her look på hver eneste dag, men det er et look som jeg finder nemt at lave og nogen gange ændrer jeg produkterne, specielt læbefarven ændrer jeg tit. Produkter til basen er nogen jeg holde rmig til næsten hver gang jeg tager makeup på hvilket betyder at de også gentager sig selv i andre videoer. Ups!

It's a really simple look to make and also one that can be finished in no time, since it hasn't been the most exciting makeup looks I've made so far I would like to know then if you want to see some more dramatic makeup looks, cause I love to do them as well! I will be back soon, see you!

Det er et virkelig simpelt look at alve og også et som kan blive færdiggjort på ingen tid, eftersom det ikke har været de meste spændende makeup looks jeg har lavet indtil videre, ville jeg gerne vide hvis du gerne vil se nogle flere dramatiske looks, for dem elsker jeg også at lave! Jeg vil snart være tilbage, vi ses!

What I used:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar