lørdag den 21. januar 2017

Hangover Day & How To Make It Seem Less Bad

Hey friends!
This is always the worst part about a funny night, the morning after... I always feel very tired, thirsty, moody and have serious cravings for junkfood. Which makes it a bit ironic that I made a post about keeping your diet yesterday ehehe. 
These kind of days are just made for relaxation, even though I had to go to work this morning, but I'm not really that good at relaxing which is also why I decided to make a blogpost on a day like this. 

Hej venner!
Det her er altid den værste del ved en sjov aften, morgenen efter... Jeg føler mig altid virkelig træt, tørstig, nedtrykt og har seriøse abstinenser efter junkfood. Hvilket er lidt ironisk, da jeg lavede et opslag om at holde din slankekur igår ehehe. 
De her dage er skabt til at slappe af, selvom jeg skulle arbejde her til morgen, men jeg er virkelig ikke særlig god til at slappe af, hvilket også er derfor jeg besluttede at lave et blogopslag på en dag som denne. 


Always eat a banana first thing when you wake up, since banana is a fat fruit it actually helps neutralize your stomach and I usually feel that this helps on the hangover - it could be my imagination but definitely give it a try.

Altid spis en banan som det først når du vågner, eftersom at bananer er en meget fed frugt hjælper det faktisk på at neutralisere din mave, og jeg føler normalt at det hjælper på tømmermænd - det kan være min fantasi, men helt sikkert prøv det.


Hangover days are supposed to be treated like cheatdays, it's okay if you have cravings for something insanely unhealthy, I would say go for it! I usually have cravings for somethings cheesy like toast or pizza. But sometimes the thing that makes me feel better isn't fat food but just a cup of green tea with lemon and ginger slices in since it seems so refreshing.

Tømmermænds dage skal blive behandlet som cheatdays, det er okay, hvis du har lyst til noget latterligt usundt, jeg siger gør det! Jeg har normalt lyst til noget cheesy som toast eller pizza. Men nogen gange er tingen som får mig til at have det bedre ikke fed mad, men bare en kop grøn te med lime og ingefær skiver i, eftersom det virker forfriskende.


Never feel too sorry for yourself, cause in the end you chose to go out for a heavy drinking party, I look through the pictures from the night on snapchat and camera and try to remember as much as possible then the pain seems kind of worth it. 

Aldrig hav for ondt af dig selv, for når alt kommer til alt var det dig som valgte at gå ud til en stor drikkefest, jeg kigger igennem billederne fra natten på snapchat og kamera og prøver at huske så meget som muligt, så virker smerten lidt det værd.


Pamper your mood up which means that I take an extra long shower, I shave and scrub my body, apply a face mask and take some time to see a movie I've wanted to see for a long time or read a good book. Do something pleasant and your mood will be a lot better a lot faster!

It's a small post but never the less I still hope you liked it, so I will be back next week with another post!

Forkæl dit humør op hvilket betyder at jeg tager et ekstra langt bad, jeg barberer og skrubber min krop, bruger ansigtsmaske og tager noget tid til at se en film jeg har ville se længe eller læser en god bog. Gør noget dejligt og dit humør vil blive meget bedre hurtigere!

Det er et kort indlæg, men ikke desto mindre håber jeg stadig I kunne lide det, så jeg vil være tilbage i næste uge med et nyt opslag!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar