fredag den 20. januar 2017

How To Keep Your Diet | Hvordan Du Holder Din Slankekur

Hey friends!
This topic seems to be something a lot of people tend to struggle with and especially at this time of the year, so I've done my best to give over some of the tips that helped me the most. Some of it might be similar to my post about keeping your new years resolutions but when it comes to keeping your diet it's also a different subject since the hardest thing any human being might ever experience is breaking out of a habit.

Hej venner!
Det her emne virker som noget mange mennesker har en tendens til at kæmpe med og specielt på denne tid på året, så jeg har gjort mit bedste for at give nogle af de tips videre, som har hjulpet mig mest. Noget af det minder måske lidt om mit opslag om at holde sine nytårsfortsæt, men n¨år det kommer til at holde din slankekur er det også et andet emne, eftersom det sværeste noget menneske måske nogensinde vil prøve er at bryde ud af sin vaner.


Say no
It isn't rude to say no, most people will understand some will even be happy that they have more for themselves, okay maybe not. But the point is that it's okay not to say yes every time somebody bring something sweet around, and if you want to taste maybe just take a smaller piece.

Find replacements
Chocolate lover? Make sure to buy the primarily dark ones. Loves junkfood? Try to make it yourself with more fresh greens in it. This is just a fraction but I love to find replacements for my favourites so if you would like to see a blogpost with this make sure to comment down below.

Sig nej
Det er ikke uhøftligt at sige nej, de fleste folk vil forstå, nogle vil endda blive glade for at de nu har mere til dem selv, okay måske ikke. Men pointen er at det er okay ikke at sige ja hver gang nogen bringer noget sødt med sig, og hvis du gerne vil smage så måske bare et mindre stykke.

Find erstatninger
Chokolade elsker? Hver sikker på at købe primært den mørke. Elsker junkfood? Prøv at lave det selv med flere friske grøntsager i det. Det er bare en fraktion, men jeg elsker at finde erstatninger for mine yndlings så hvis du ville kunne lide at se et opslag om dette efterlad en kommentar nedenunder.


Many small steps instead of one big
Fail is the only thing that is sure with one big step, if you don't change your habits slowly it will be too easy to just fall back into the old ones. Instead of changing it all at once maybe just start of by taking smaller plates and go for a walk once in a while.

Find a workout routine that suits your lifestyle
If you don't have that much time in your everyday life it's important to know that not every workout has to be one and a half hour long, it can be just half an hour in the morning or afternoon. Not everybody has the possibility to do long workouts everyday and that is definitely not the point either it's just to make your new habits work together with your old ones. 

Mange små trin i stedet for et stort
Fald er den eneste ting der er sikkert hvis du tager ét stort skridt, hvis du ikke ændrer dine vaner, vil det være for nemt at falde tilbage i de gamle vaner. I stedet for at ændre det hele på en gang, så start med mindre tallerkener og gå en tur en gang imellem.

Find en træningsform som passer din livsstil
Hvis du ikke så meget tid i dit hverdagsliv så er det vigtigt at vide at ikke alle træningstimer behøves at vare en og en halv time lang, det kan være bare en halv time om morgenen eller aftenen. Ikke alle har muligheden for lange træninger hverdag og det er helt sikkert heller ikke pointen det er bare at lave dine nye vaner fungere sammen med dine gamle.


Drink at least eight glasses of water a day
I think you will be surprised by how well this works. It makes you feel more full if you remember to drink water through out the day and other than that of course also has a lot of other benefits that you've probably heard a million times before. 

Listen to your body
Yes eating smaller plates or more salad and less meat works, but if you go to bed hungry every night or feel any kind of discomfort, listen! There is a million and one health advice's out there but in the end the only person that can give you any advice that will actually work is you.

I am far from any kind of health guru I'm just trying my best sharing what I've experienced at what had helped me. Again the only person that can give you any true advice is yourself. See you soon with a new post!

Drik mindst otte glas vand om dagen
Jeg tænker du vil blive overrasket over hvor godt det virker. Det får dig til at føle dig mere mæt hvis du husker at drikke vanden igennem dagen og ud over det fordi det også har mange andre fordele som du sikkert har hørt en million gange før.

Lyt til din krop
Ja at spise mindre portioner eller mere salat eller mindre kød virker, men hvis du går i seng sulten hver aften eller på nogen måder føler ubehag, lyt! Der er en million og en sundheds råd derude, men når alt kommer til alt er den eneste person der kan give dig nogle råd som faktisk virker.

Jeg er langt fra en eller anden form for sundheds guru, men jeg prøver mit bedste ved at dele hvad jeg har oplevet og hvad har hjulpet mig. Igen den eneste person der kan give det et sandt råd er dig selv. Vi ses snart med et nyt opslag!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar