mandag den 27. februar 2017

Wardrobe & Shoe Storage Tour | Garderobe & Sko Samling Rundtur

Hey friends! I was recently requested to do a shoe storage tour, but I thought it would be must more interesting to show my entire wardrobe since I don't own that many shoes I actually use. In the video I'm going through some of my most worn items from my wardrobe and shoe storage, you might call it my stable pieces.

Hej venner! Jeg blev fornyligt spurgt om jeg ville lave en sko samling tur, men jeg tænkte det ville være mere interessant at vise hele min garderobe, eftersom jeg ikke ejer så mange sko jeg faktisk bruger. I videoen gennemgår jeg nogle af mine mest brugte ting fra min garderobe og sko samling, du kan nok også kalde det mine stable pieces.
I really hope that you like these kind of videos and if you want to see another wardrobe tour when the spring summer season comes around because this was actually quite fun to make, tell me so. But I will see you soon with another post or video! 

Jeg håber virkelig, at du kan lide denne slags videoer, og hvis du vil se endnu en garderobe tur når forår-sommer sæsonen kommer nærmere, for det var faktisk ret sjovt at lave denne, så sig til. Men jeg vil snart være tilbage med endnu et opslag eller video!

onsdag den 22. februar 2017

Modelling for Zoombyzoom | Model for Zoombyzoom

Hey beauties!
Once again I took the exciting job of being a hair-model for Zoombyzoom whom I've been modelling for three times now, every time a pleasure. First time my long dark hair was chopped of this time I got to try out being blond again. As young I was blond but as time passed by it became darker and darker. This time they decided to try and make my hair match my pale skin, so I'm blond once again. 
I have to admit I was a bit scared at first but I actually expected it, so when time comes and they tried to make my warm brown hair go cold it didn't come as a surprise.

Hej skønheder!
Endnu engang tog jeg det spændende job som hårmodel for Zoombyzoom, som jeg har siddet model for tre gange nu, hver gang en fornøjelse. Første gang blev mit lange mørke hår klippet af og denne gang fik jeg muligheden for at prøve at blive blond igen. Som ung var jeg blond, men som tiden går blev det mørkere og mørkere. Denne gang besluttede de sig for at prøve at få mit hår til at matche min blege hud, så jeg er blond igen.
Jeg må indrømme at jeg var lidt bange først, men jeg havde faktisk forventet det, så da tiden kom og de prøvede at gøre mit varme brune hår blond kom det ikke som en overraskelse.


And one and a half month later I finally received the finished pictures from Zoombyzoom's new collection. I honestly can't recognize myself even though I've gotten used to being blond. 
It was such a pleasure trying to take these shots, really experiencing the modelling world and afterwards being part of their collection video. The video isn't up yet but I think it will be soon and I will make sure to share that on some of my social media pages (links on the right).

Og halvanden måned senere har jeg endelig modtaget billederne fra Zoombyzoom's nye kollektion. Jeg kan ærligt ikke genkende mig selv selvom jeg har vendet mig til at være blond.
Det var en så stor fornøjelse at prøve at tage de her billeder, virkelig mærke model verdenen og bagefter at tage del i deres kollektions video. Videoen er ikke oppe endnu, men jeg tænker at det vil den snart og jeg vil huske at dele den på en af mine social medie sider (links til højre).


Like you can see on the picture down below then the smile hasn't changed at all, but the hair still does a huge difference when it comes to my new looks. I'm very happy with it and I think that I want to stay blond for a while. How long? I have no clue, until the day comes where I no longer want to bother colouring the roots. 

Som du kan se på billederne nedenunder så har smilet ikke ændret sig overhovedet, men håret har stadig gjort en stor forskel når det kommer til mit nye look. Jeg er meget glad for det og jeg tænker at forblive blond et stykke tid. Hvor længe? Jeg aner det ikke, indtil dagen kommer hvor jeg ikke længere gider at farve rødderne. It was definitely a great experience, and I'm looking forward to see what the future might bring. Maybe more like this? I will be back soon!

Det var helt sikker en stor oplevelse, og jeg glæder mig til at se hvad fremtiden måske bringer. Mere af dette? Jeg vil snart være tilbage!

mandag den 20. februar 2017

Trend Book SS17 - Fashion | Stil Bog SS17 - Mode

Hey friends! Yes, it's that time of the year again, the seasons are changing and so is fashion. Which means that I as a fashion fanatic will once again share the biggest fashion trends for the following season! 
This time as something new I've decided to also make this into a video which I honestly find really exciting, but it also means that I would love to know if this is something you want me to keep on doing as a video.

Hej venner! Ja, det er den tid på året igen, årstiderne skifter, og det gør moden ligeså. Hvilket betyder, at jeg som en mode fanatiker, endnu engang deler de største mode tendenser for den følgendene sæson!
Denne gang som noget nyt har jeg besluttet mig for også at lave dette til en video, hvilket jeg ærligtalt finder virkelig spændende, men det betyder også, at jeg vil elske at høre, om det her er noget du synes jeg skal fortsætte med at lave til en video.


Buffy Shoulders:
I thought no one would ever dare to let big shoulders get into womans fashion again, clearly I was wrong... Not that I'm sad about it! My tiny shoulders really appreciate finally getting the change to get some filling, and brands like Céline, Marni, Chanel and so many more are already using it! If you're looking for more affordable ways to get on with the trend, I know Zara has a good variety. 

Fyldte Skuldre:
Jeg troede at ingen nogensinde ville turde lade de store skuldre gå ind i kvindernes mode igen, åbenbart tog jeg fejl... Ikke at jeg klager! Mine små skuldre sætter virkelig pris på endelig at få chancen for at få noget fylde, og mærker som Céline, Marni, Chanel og mange flere bruger det allerede! Hvis du leder efter noget mere overkommeligt, så ved jeg at Zara har et godt udvalg.

Proenza Schouler
Big, Bright Stripes:
When I sat down to try and search through the internet for upcoming trends there was no doubt when it comes to the stripes. They're everywhere! Every website! Every brand (Valentino, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg for example)!  And I love it! And no you don't have to go to Tommy Hilfiger, Akris or Altuzarra to find this trend, Topshop is selling loads too!

Store, Skinnede Striber:
Da jeg satte mig ned og prøvede at søge igennem nettet for kommende trends, var der ikke nogen tvivl når det kommer til striber. De er overalt! Enhver hjemmeside! Ethvert mærke (Valentino, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg for eksempel)! Og jeg elsker det! Og nej du behøves ikke at tage i Tommy Hilfiger, Akris eller Altuzarra for at finde trenden, Topshop sælger allerede en del!

Balenciaga
Daring Pinks:
I'm already falling in love with the SS17's fashion, it's very pleasing to my colourful soul that these brave colours are making a breakthrough into fashion world. Oh, and I'm not alone on this, Hermés, Balenciaga, Céline and so many more is already spreading this gorgeous trend to the world. 

Modig Pink:
Jeg er allerede forelsket i SS17's mode, det er meget tiltalende for min farverige sjæl, at disse modige farver laver et gennembrud ind i modens verden. Åh ja, og jeg er ikke alene om det, Hermés, Balenciaga, Céline og så mange flere spreder allerede den skønne trend ud i verdenen. 

Picture
Robes Becoming Coats:
A robe in the morning, a coat in the night... Of course I'm joking, but if you want to do that now it's possible to do without people looking skeptical at you. Tibi, Dion Lee, Band of Outsiders and Lacoste are already making their own versions of this trend and if you're looking for something cheaper, maybe take a look in Mango.

Kåber Der Bliver Til Frakker:
En kåbe om morgenen, en frakke om aftenen... Selvfølgelig laver jeg sjov, men hvis du ønsker at gøre det, så er det faktisk muligt uden at få nogle skeptiske kig. Tibi, Dion Lee, Band of Outsiders og Lacoste laver allerede deres egen versioner af denne trend, og hvis du leder efter noget billigere, måske tag et kig i Mango.


Bralettes & Corsets... On The Top
I knooow, strange, right? But also wonderful! I'm not joking, Miu Miu, Alexander Wang, Kenzo and Victoria Beckham is just a few of the brands taking the bralette trend to a whole other level. Well you can find the bralettes almost anywhere, now it's just about styling them on top of your other clothes... 

Braletter & Korsetter... Uden På:
Jeg veeed det, underligt, ik'? Men også vidunderligt! Jeg joker ikke, Miu Miu, Alexander Wang, Kenzo og Victoria Beckham er bare et par stykker af de mærker som tager bralette-trenden til et helt nyt niveau. Du kan finde braletterne næsten overalt, nu handler det bare om at style dem uden på tøjet...

Christian Dior
Graphic Design, Emojies & Words:
I think by now we've all seen Christian Dior's feminist t-shirts (their awesome!) and a lot of other brands has followed behind like Stella McCartney, Ackermann and Rosie Assoulin. Some use not only words, or you could call it modern words, they use emojies or lots of other graphic designs all personalized depending on the brand. 

Grafisk Design, Emojies & Ord:
Jeg tror, at vi efterhånden alle har set Christian Dior's feminist t-shirt(det er fede!), og mange andre mærker har fuldt efter som Stella McCartney, Ackermann og Rosie Assoulin. Nogen bruger ikke kun ord, eller du kan kalde det moderne ord, de bruger emojies og mange andre grafiske designs alt personliggjort af mærket. 

Jacquemus
Getting Up Your Sleeve:
At least it will be easier to do that now, like literally, your sleeves will this season be big, airy and definitely make a statement for your outfit. If you need some inspiration other than the following picture then take a look at Michael Kors, Simone Rocha, Marques' Almeida or maybe Balmain?

Op I Dit Ærme:
I det mindste vil det blive nemmere nu, bogstavelig talt, dine ærmer vil denne sæson være store, luftige og helt klart give lidt ekstra til dit outfit. Hvis du har brug for inspiration udover det følgende billede så tag et kig på Michael Kors, Simone Rocha, Marques' Almeida eller måske Balmain?

Proenza Schouler
Brave Earrings:
Not only make them big and bright but also mix and match all kinds of earrings, have two holes? Use two different? Have seven holes? Well do something strange with big earrings! Marni, Desigual, J. W. Anderson and many more is showing of this trend on the runways.

Modige Øreringe:
Ikke kun skal de være store og skrigende, men også mixes og matches på alle måder, har du to huller? Brug to forskellige! Har du syv huller? Jamen lav noget skørt med store øreringe! Marni, Desigual, J. W. Anderson og mange flere viser denne trend på catwalken. 


These were some of the biggest trends that I also covered and showed more pictures of in this video!

Det var bare nogle af de største trends, som jeg også dækker og viser flere billeder af i denne video!


Getting Fit:
Ready to get sweaty with Dior, Gucci or maybe Versace? Cause this season you will be looking fit and healthy not only at the gym but all the time! I do have a very feminine style so this is going to be a challenge for me to cooperate into my everyday style. 

Blive Fit:
Klar på at blive svedig med Dior, Gucci eller måske Versace? Fordi denne sæson vil du se fit og sund ud, og ikke kun i fitness, men hele tiden! Jeg har en meget feminin stil, så det her kommer til at blive en udfodring for mig at få ind i min hverdags stil.

Christian Dior
Dark Punk:
Talking about challenges?! I'm both scared by this trend but also a bit excited to see what crazy ideas that might come to my mind. Cause I do find a lot of inspiration in Alexander Wang, Ralph Lauren and Rodarte's punk looks on the runway.

Mørk Punk:
Snakker vi om udfordringer?! Jeg er både skræmt af denne trend, men også lidt spændt på at se hvilke skøre ideer som popper op i mit hoved. For jeg finder en del inspiration i Alexander Wang, Ralph Lauren og Rodarte's punk look på catwalken. 

Elie Saab
Little Doll:
This appeals a lot better to my style and a little doll like me loves the tulle, see-through fabrics that Dior, Dries van Noten and Molly Goddard are playing with to create this feminine touch next to the more masculine ones. 

Lille dukke:
Det her appelerer meget bedre til min stil, og en lille dukke som mig elsker tyl, gennemsigtigt stof som Dior, Drives van Noten og Molly Goddard leger med for at kreere dette feminine prik til de mere maskuline trends. 

MSGM
Fringe & Waves:
I feel like this has been a trend for quite a while now but in so many different variations and for this season the fringes are shaped more like big, soft waves which I honestly find very satisfying. Alexander McQueen, Dolce & Gabbana and Burberry are just a few good examples for this trend.

Frynser & Bølger:
Jeg synes efterhånden, at det har været en trend et godt stykke tid nu, men i så mange forskellige variationer og for denne sæson er frynserne formet som store, bløde bølger, hvilket jeg ærligtalt finder meget tilfredsstillende. Alexander McQueen, Dolce & Gabbana og Burberry er bare et par gode eksempler for denne trend. 

Gucci
Check Mat:
Not only Gucci, like pictured above, but also Miu Miu, Balenciaga and many way more affordable brands like Topshop and Boohoo is already taking part of this upcoming trend. A pattern that is suitable for many different occasions in my opinion. 

Skatbræt:
Ikke kun Gucci, som billedet over, men også Miu Miu, Balenciaga og mange flere meget mere overkommelige mærker som Topshop og Boohoo tager allerede del i denne trend. Et mønster som passer til mange forskellige lejligheder efter min mening. 


Tight Belted Waist:
To all the curvy woman, or woman struggling to look more curvy, it's about time you shine with a belt in the waist to really focus on the lovely curves your body has been blessed with. Burberry, Alberta Ferrett and Hermés are trying out this new trend on the catwalks.

That was it for this years SS fashion trend book, hope you enjoyed reading along and gotten some inspiration for the following season, see you soon!

Stram Bælte Talje:
Til alle kurvede kvinder, eller kvinder der kæmper med at se mere kurvet ud, det er jeres tid til at skinne med et bælte omkring taljen for virkelig at sætte fokus på de skønne kurver din krop er blevet velsignet med. Burberry, Alberta Ferrett og Hermés prøver denne nye trend på catwalken. 

Det var det for dette års SS mode stil bog, jeg håber du nød at læse med og har fået noget inspration til den følgende sæson, vi ses snart!

lørdag den 18. februar 2017

Vacation House In Løkken | Sommerhus I Løkken

Hey friends! I just spend four amazing days together with my boyfriend in his parents vacation house in a small town called Løkken. It was just a small house but more than enough space for the two of us. Other than eating ridiculously much we both managed to have a series marathon and walk the streets of Løkken thin. 
Never the less it has just been pure hygge.

Hej venner! Jeg har brugt fire skønne dage sammen med min kæreste i hans forældres sommerhus i en lille by kaldet Løkken. Det var bare et lille hus, men med mere end nok plads til bare os to. Udover at spise latterligt meget, formåede vi begge at holde et serie marathon og gå Løkkens gader tynde.
Intet mindre end at det bare var ren og skær hygge.

Victor fast tried to catch a picture of about seven fallow deers before they ran off
Most of the days it was quite foggy, it didn't stop us from going out on some long walks by the beach in big jackets. I hope that I someday will get the change to see this beautiful city in bright lights maybe on a bit warmer day in the summer time. 

De fleste dage var ret så tågede, det stoppede os ikke fra at gå på nogle lange ture ved stranden i store jakker. Jeg håber, at jeg vil få chancen for at komme og se denne smukke by i skinnende lys, måske en lidt varmere dag i sommer tiden.


Jacket | PantsBoots | Scarf | Bag similarWith some help from Victor I managed to get a fair amount of nice pictures and memories to share, some is of course left to personal joy, but thank you. 
Hope you enjoyed reading along, I will be back soon!

Med noget hjælp fra Victor formåede jeg at få en god del fine billeder og minder at dele ud af, nogle er selvfølgelig blev efterladt til personlig nydelse, men tak.
Håber du nød at læse med, jeg vil snart være tilbage!

Healthy Breakfast That Don't Suck | Sund Morgenmad Som Ikke Stinker

Hey friends! I've met a lot of people that pulls a parallel between healthy, vegetarian food as some kind of dry, boring, rabbit-food. The last three words 'that don't suck' is a few words you will see again, cause to prove everybody, saying it's boring, wrong, I'm making a health series called 'that don't suck'.
Like the first meal of the day I'm starting of with breakfast, and honestly all these recipes are super delicious, especially with a cup of coffee in the early hours of the day. 


---

Hej venner! Jeg har mødt mange mennesker som trækker en parallel mellem sund, vegetarisk mad som at være tørt, kedeligt, kanin-mad. De sidste tre ord 'som ikke stinker' er et par ord som du vil se igen, for at bevise alle, der siger det er kedeligt, forkert, laver jeg en sundheds serie kaldet 'som ikke stinker'.
Som det første måltid på dagen starter jeg med morgenmad, og ærligtalt så er alle de her opskrifter super lækre, specielt med en kop kaffe i de tidlige timer på dagen.


Banana Pancakes With Fresh Fruits
Filling, delicious pancakes that you can top with anything you prefer, I love to use summer-like fruits and berries since it really freshens in the morning. Sometimes I eat it with peanut butter as well since it's a good source for protein. I've found some inspiration on a ton of websites, some use chia-seeds in it and I think that is a genius idea, but here is what I came up with:

Ingredients:
2 bananas
2 eggs
4 dl oats
1.5-2 dl milk (can be replaced with non-dairy)
Pinch of salt
Spices like cinnamon, cardamom or vanilla 
Fruits of choice

How:
Mash the bananas. 
Mix all the ingredients well, don't be scared of clumps it can both be the oats and bananas. 
Make some small pancakes with to spoons and cook them on a pan, medium heat, about 2-4 minutes each side. 
Cut up the fruits and enjoy!

---

Bananpandekager Med Frisk Frugt
Mættende, lækre pandekager som du kan fylde med hvad end du foretrækker, jeg elsker det lidt sommeragtig med frugt og bær eftersom det virkelig frisker om morgenen. Nogen gange spiser jeg det med peanut butter eftersom det er en god kilde til protein. Jeg har fundet inspiration på et ton af hjemmesider, nogen bruger chiafrø i dem og jeg tænker det er en genial idé, men her hvad jeg fandt frem til:

Ingredienser:
2 bananer
2 æg
4 dl havregryn
1.5-2 dl mælk (kan erstattes med ikke animalsk mælk)
Lidt salt
Krydderier som kanel, kardemomme og vanilje
Frugt af egne ønsker

Hvordan:
Mos bananerne.
Bland alle ingredienser godt, hver ikke bange for klumper da det både kan være havegrynen og bananerne.
Lave nogle små pandekager med to skeer og bag dem på en pande, middel varme, omkring 2-4 minutter på hver side.
Skær frugterne og nyd dem!


Chia-Porridge
Chia seeds is a great source for protein, healthy fats and fibers. If you follow this delicious recipe you get a nice filling breakfast that like any other porridge can be topped of with any desired thing. And you can make it the night before.

Ingredients:
2 dl almond milk
1 dl chia seeds
A bit of sweetener
Toppings

How:
Mix all the ingredients well together.
Let set over night.
Eat with desired toppings like granola, berries, raisins, fruits and nuts

---

Chiagrød
Chiafrø er en god kilde til protein, sunde fedtstoffer og fibre. Hvis du følger denne lækre opskrift får du en dejlig mættende morgenmad som en hver anden grød kan toppes med hvad en du ønsker. Og du kan lave det aftenen før.

Ingredienser:
2 dl mandelmælk
1 dl chiafrø
Lidt sødme
Topping

Hvordan:
Bland alt godt sammen.
Lad det sidde natten over.
Spis med ønskede topping som musli, bær, rosiner, frugt og nødder.


Healthy Breads
Are you just a lover of bread in the morning? Then there is several lovely replacements for the bakers bread. I no longer know which recipe I used for the buns on the picture, but I do have a seriously delicious banana bread recipe for you that I also came up with after looking through many different recipes

Banana Bread

Inspiration source: Here

Ingredients:
3 overripe bananas
1 egg
1 tbsp maple syrup or other sweetening
0.5 dl oil
0.5 dl almond milk
4 tbsp curd
1 dl oats
1 dl wheat flour
1.5 dl graham flour
2 ts baking soda
2 ts cinnamon
Pinch of salt

How:
Preheat the oven to 150 degrees celsius.
Mash the bananas.
Mix the dry ingredients in a bowl.
Mix the wet ingredients with the bananas.
Mix the two mixtures.
Pour the mix into a bread shape with baking paper and bake for 45 minutes.
Eat with desired healthy topping. I personally prefer things like peanut butter, low fat cheese or just by itself.

---

Sundt Brød
Er du en brød-elsker om morgenen? Så er det et utal af skønne erstaninger til din bagers brød. Jeg ved ikke længere hvilken opskrift jeg brugte for billedet over, men jeg har en seriøst lækker opskrift på et bananbrød til dig som jeg kom frem til efter at have kigget igennem mange forskellige opskrifter

Bananbrød
Inspirationskilde: Her

Ingredienser:
3 overmodne bananer
1 æg
1 spsk sødme af eget ønske
0.5 dl olie
0.5 dl mandelmælk
4 spsk skyr
1 dl havregryn
1 dl hvedemel
1.5 dl grahamsmel
2 tsk natron
2 tsk kanel
Lidt salt

Hvordan:
Forvarm ovnen til 150 grader celsius.
Mos bananerne.
Bland de tørre ingredienser i en skål.
Bland de våde ingredienser med bananerne.
Bland de to blandinger.
Hæld blandingen over i en brødform med bagepapir og bag i 45 minutter.
Spis med ønskede sunde topping. Personligt foretrækker jeg peanut butter, lav fedt ost eller bare brødet i sig selv.


Overnight Oats

This is such a variable recipe since all you need is just the base and then you can put on and mix in whatever you like. The oats are supposed to set over the night, I usually just mix it with whatever we have in the cupboards and it's always a good idea!

Ingredients:
Base:
50 g Oats
1 tbsp chia seeds
50 g milk of desire
1 tbsp curd or yogurt

Toppings:
Maple syrup, half a mashed banana or apple sauce as sweetener
Grated carrot, raisins, hazelnuts, cinnamon
Unsweetened cacao, cocos
Fruits, spices, nuts
Peanut butter, jam with little sugar
Lime or lemon-juice, fruits

How:
Mix the base together well.
Fill in desired toppings, mix or put on top (depends on what you chose)
Let set in fridge over night.
Enjoy next morning!

---

Natten-Over-Havegryn
Det her en så variabel opskrift eftersom alt du har brug for er i basen og så kan du smide på og blande i hvad du ønsker. Havregrynene skal stå natten over, jeg blander det normalt med hvad end vi har i skabene og det er altid en god idé.

Ingredienser:
Basen:
50 g havregryn
1 spsk chiafrø
50g mælk af eget ønske
1 spsk skyr eller yoghurt

Topping:
Ahornsirup, most banan eller æblemos som sødme
Revet gulerødder, rosiner, hasselnødder, kanel
Usødet kakao, kokos
Frugt, krydderier, nødder
Peanutbutter, syltetøj med lidt sukker
Lime eller citron-saft, frugt

Hvordan:
Bland basen godt sammen.
Fyld med ønskede topping, mix eller put det på (afhænger af hvad du vælger)
Lad det stå i køleskabet natten over.
Nyd næste morgen!Curd
It's like yogurt with less sugar and fat and way higher on protein! This is probably also the simplest one, cause it's easy enough to find a few toppings that are healthy but also really delicious, like again fruits, dates, nuts, granola and so much more.

I hope you liked the first post of 'that don't suck' and tell me if you want to see more like this and what you want me to do. I will be back soon, kiss!

---

Skyr
Det er som yoghurt med mindre sukker og fedt og meget mere protein! Det er sikkert også den simpelste, for det er nemt nok at finde noget topping som er sundt, men også lækkert, som igen frugt, dadler, nødder, musli og så meget mere.

Jeg håber du kunne lidt det første opslag for 'som ikke stinker' og fortæl mig hvis du vil se mere lignende og hvad du vil have mig til. Jeg vil snart være tilbage, kys!

tirsdag den 14. februar 2017

Going Out Valentines Day Look | I Byen Valentins Dag Look

Hey beauties! Another Valentines Day makeup look for you all just in the last minutes of the days, I never know if any of you are in a crisis right before your date and need some makeup advice and inspiration minutes before leaving out the door.
I personally really like this look and I've been wearing it quite a few times for a lot of different occasions in this case a date, a friend date actually. 

Hej skønheder! Endnu et Valentins Dag makeup look til jer alle bare i de sidste minutter på dagen, jeg ved aldrig om nogen af jer er i en krise lige før jeres date, og har brug for nogle makeup råd og inspiration, minutter før I er ude af døren.
Personligt kan jeg virkelig godt lide dette look, og jeg har haft det på et par gange til forskellige lejligheder, i dette tilfælde en date, en venne-date faktisk.If you liked the look and video I would really appreciate it if you left a comment saying what you want to see next! I will be back soon with another post!

Hvis du kunne lide videoen, ville jeg virkelig sætte pris på, hvis du efterlod en kommentar om sagde hvad du gerne vil se næste gang! Jeg er snart tilbage med endnu et opslag!

What I used/Hvad jeg brugte: