fredag den 10. februar 2017

Long Distance Relationship Tips | Langdistance Forhold Tip

Hey friends! This might sound really strange but all I've ever tried is long distance relationships which by know means I've got some experience to talk from. Again on the theme of valentines day I decided it was about time to share some of my best tips. 

Hej venner! Det her lyder måske underligt, men alt jeg nogensinde har prøvet er langdistance forhold, hvilket betyder at jeg efterhånden har en del erfaring at tale ud fra. Igen på temaet med valentinsdag har jeg besluttet, at det var på høje tid at dele nogle af mine bedste tips.


Talk often, but don't let it overwhelm you
I don't think this needs much explanation, yes, you love each other, and like any other couple, yes, you want to spend every waken moment together. This is of course near impossible in a long distance relationship, so the closets you can get is digital. Even though you probably want to talk to your loved one all the time, remember that you both live two very different lives with miles apart and even though it's important to keep contact don't let it take over you everyday life.

Schedule ahead
I'm always up for a unexpected plans, but a long distance relationship isn't unexpected. It's important to plan ahead and take out some time to see each other otherwise it will be almost impossible to get time to see each other. Me and my boyfriend visit each other (depends on the plans) every third weekend or so, and so far that has worked out really well.

Tal ofte, men lad det ikke overvælde dig
Jeg tror ikke det her behøver meget forklaring, ja, I elsker hinanden, og som et hvert andet par, ja, I vil gerne bruge et hvert vågent minut sammen. Det er selvfølgelig nært umuligt i et lang distance forhold, så det tætteste I kan være er digitalt. Selvom du sikkert gerne vil snakke med din elskede hele tiden, så husk at I begge lever to meget forskellige liv med flere kilometers afstand, og selvom det er vigtigt at holde kontakten, så lad det ikke overtage jeres hverdagsliv.

Planlæg fremad
Jeg er altid på med en uventet plan, men et lang distance forhold er ikke uventet. Det er vigtigt at planlægge fremad og sætte noget tid af til at se hinanden, ellers bliver det næsten umuligt at få tid til at se hinanden. Mig og min kæreste besøger hinanden (afhænger af planerne) hver tredje uge eller lignende, og indtil videre har det fungeret rigtig godt.
Don't look further ahead than you've been together
Even though I've just told you to schedule ahead, again don't go too overboard, don't plan summer in two years if you've only been together for two months. It's important to keep your plans realistic, otherwise you will probably just end up getting disappointed. 

Trust each other
This is the key word for every relationship and especially a long distance one, you can't be miles apart and not trust that your other half won't keep their hands to themselves. If there is no trust, I see no relationship either.

I could probably write a book about all the love advice's I have in mind but these are definitely some of the most important ones I could come to think of when it comes to primarily long distance relationships. I've never been into a relationship with someone living closer than one and a half hour in train, so even though I would love to share more then I think this is the part I have the best experience on. See you soon with another love related post!


Kig ikke længere frem end I har været sammen
Selvom jeg lige har fortalt dig at planlægge fremad, igen ikke gå for meget frem, planlæg ikke sommeren om to år hvis I kun har været sammen i to måneder. Det er vigtigt at jeres planer virker realistiske, ellers vil du sikkert ende med at blive skuffet. 

Stol på hinanden
Det er kodeordet i et hvert forhold og specielt i et lang distance, du kan ikke være kilometer fra hinanden og ikke stole på at din anden halvdel ikke vil holde fingrene for sig selv. Hvis der ikke er tillid, ser jeg intet forhold heller.

Jeg kunne sikkert skrive en bog med alle de kærligheds råd jeg har i tankerne, men de her er helt klart nogle af de vigtigste jeg kunne komme i tanke om, når det kommer til primært lang distance forhold. Jeg har aldrig været i et forhold med nogen der bor tættere end en og en halv time i tog, så selvom jeg ville elske at dele mere, så tænker jeg at det er den her del, jeg har de bedste erfaringer med. Vi ses snart med endnu et kærligheds relateret opslag!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar