mandag den 20. februar 2017

Trend Book SS17 - Fashion | Stil Bog SS17 - Mode

Hey friends! Yes, it's that time of the year again, the seasons are changing and so is fashion. Which means that I as a fashion fanatic will once again share the biggest fashion trends for the following season! 
This time as something new I've decided to also make this into a video which I honestly find really exciting, but it also means that I would love to know if this is something you want me to keep on doing as a video.

Hej venner! Ja, det er den tid på året igen, årstiderne skifter, og det gør moden ligeså. Hvilket betyder, at jeg som en mode fanatiker, endnu engang deler de største mode tendenser for den følgendene sæson!
Denne gang som noget nyt har jeg besluttet mig for også at lave dette til en video, hvilket jeg ærligtalt finder virkelig spændende, men det betyder også, at jeg vil elske at høre, om det her er noget du synes jeg skal fortsætte med at lave til en video.


Buffy Shoulders:
I thought no one would ever dare to let big shoulders get into womans fashion again, clearly I was wrong... Not that I'm sad about it! My tiny shoulders really appreciate finally getting the change to get some filling, and brands like Céline, Marni, Chanel and so many more are already using it! If you're looking for more affordable ways to get on with the trend, I know Zara has a good variety. 

Fyldte Skuldre:
Jeg troede at ingen nogensinde ville turde lade de store skuldre gå ind i kvindernes mode igen, åbenbart tog jeg fejl... Ikke at jeg klager! Mine små skuldre sætter virkelig pris på endelig at få chancen for at få noget fylde, og mærker som Céline, Marni, Chanel og mange flere bruger det allerede! Hvis du leder efter noget mere overkommeligt, så ved jeg at Zara har et godt udvalg.

Proenza Schouler
Big, Bright Stripes:
When I sat down to try and search through the internet for upcoming trends there was no doubt when it comes to the stripes. They're everywhere! Every website! Every brand (Valentino, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg for example)!  And I love it! And no you don't have to go to Tommy Hilfiger, Akris or Altuzarra to find this trend, Topshop is selling loads too!

Store, Skinnede Striber:
Da jeg satte mig ned og prøvede at søge igennem nettet for kommende trends, var der ikke nogen tvivl når det kommer til striber. De er overalt! Enhver hjemmeside! Ethvert mærke (Valentino, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg for eksempel)! Og jeg elsker det! Og nej du behøves ikke at tage i Tommy Hilfiger, Akris eller Altuzarra for at finde trenden, Topshop sælger allerede en del!

Balenciaga
Daring Pinks:
I'm already falling in love with the SS17's fashion, it's very pleasing to my colourful soul that these brave colours are making a breakthrough into fashion world. Oh, and I'm not alone on this, Hermés, Balenciaga, Céline and so many more is already spreading this gorgeous trend to the world. 

Modig Pink:
Jeg er allerede forelsket i SS17's mode, det er meget tiltalende for min farverige sjæl, at disse modige farver laver et gennembrud ind i modens verden. Åh ja, og jeg er ikke alene om det, Hermés, Balenciaga, Céline og så mange flere spreder allerede den skønne trend ud i verdenen. 

Picture
Robes Becoming Coats:
A robe in the morning, a coat in the night... Of course I'm joking, but if you want to do that now it's possible to do without people looking skeptical at you. Tibi, Dion Lee, Band of Outsiders and Lacoste are already making their own versions of this trend and if you're looking for something cheaper, maybe take a look in Mango.

Kåber Der Bliver Til Frakker:
En kåbe om morgenen, en frakke om aftenen... Selvfølgelig laver jeg sjov, men hvis du ønsker at gøre det, så er det faktisk muligt uden at få nogle skeptiske kig. Tibi, Dion Lee, Band of Outsiders og Lacoste laver allerede deres egen versioner af denne trend, og hvis du leder efter noget billigere, måske tag et kig i Mango.


Bralettes & Corsets... On The Top
I knooow, strange, right? But also wonderful! I'm not joking, Miu Miu, Alexander Wang, Kenzo and Victoria Beckham is just a few of the brands taking the bralette trend to a whole other level. Well you can find the bralettes almost anywhere, now it's just about styling them on top of your other clothes... 

Braletter & Korsetter... Uden På:
Jeg veeed det, underligt, ik'? Men også vidunderligt! Jeg joker ikke, Miu Miu, Alexander Wang, Kenzo og Victoria Beckham er bare et par stykker af de mærker som tager bralette-trenden til et helt nyt niveau. Du kan finde braletterne næsten overalt, nu handler det bare om at style dem uden på tøjet...

Christian Dior
Graphic Design, Emojies & Words:
I think by now we've all seen Christian Dior's feminist t-shirts (their awesome!) and a lot of other brands has followed behind like Stella McCartney, Ackermann and Rosie Assoulin. Some use not only words, or you could call it modern words, they use emojies or lots of other graphic designs all personalized depending on the brand. 

Grafisk Design, Emojies & Ord:
Jeg tror, at vi efterhånden alle har set Christian Dior's feminist t-shirt(det er fede!), og mange andre mærker har fuldt efter som Stella McCartney, Ackermann og Rosie Assoulin. Nogen bruger ikke kun ord, eller du kan kalde det moderne ord, de bruger emojies og mange andre grafiske designs alt personliggjort af mærket. 

Jacquemus
Getting Up Your Sleeve:
At least it will be easier to do that now, like literally, your sleeves will this season be big, airy and definitely make a statement for your outfit. If you need some inspiration other than the following picture then take a look at Michael Kors, Simone Rocha, Marques' Almeida or maybe Balmain?

Op I Dit Ærme:
I det mindste vil det blive nemmere nu, bogstavelig talt, dine ærmer vil denne sæson være store, luftige og helt klart give lidt ekstra til dit outfit. Hvis du har brug for inspiration udover det følgende billede så tag et kig på Michael Kors, Simone Rocha, Marques' Almeida eller måske Balmain?

Proenza Schouler
Brave Earrings:
Not only make them big and bright but also mix and match all kinds of earrings, have two holes? Use two different? Have seven holes? Well do something strange with big earrings! Marni, Desigual, J. W. Anderson and many more is showing of this trend on the runways.

Modige Øreringe:
Ikke kun skal de være store og skrigende, men også mixes og matches på alle måder, har du to huller? Brug to forskellige! Har du syv huller? Jamen lav noget skørt med store øreringe! Marni, Desigual, J. W. Anderson og mange flere viser denne trend på catwalken. 


These were some of the biggest trends that I also covered and showed more pictures of in this video!

Det var bare nogle af de største trends, som jeg også dækker og viser flere billeder af i denne video!


Getting Fit:
Ready to get sweaty with Dior, Gucci or maybe Versace? Cause this season you will be looking fit and healthy not only at the gym but all the time! I do have a very feminine style so this is going to be a challenge for me to cooperate into my everyday style. 

Blive Fit:
Klar på at blive svedig med Dior, Gucci eller måske Versace? Fordi denne sæson vil du se fit og sund ud, og ikke kun i fitness, men hele tiden! Jeg har en meget feminin stil, så det her kommer til at blive en udfodring for mig at få ind i min hverdags stil.

Christian Dior
Dark Punk:
Talking about challenges?! I'm both scared by this trend but also a bit excited to see what crazy ideas that might come to my mind. Cause I do find a lot of inspiration in Alexander Wang, Ralph Lauren and Rodarte's punk looks on the runway.

Mørk Punk:
Snakker vi om udfordringer?! Jeg er både skræmt af denne trend, men også lidt spændt på at se hvilke skøre ideer som popper op i mit hoved. For jeg finder en del inspiration i Alexander Wang, Ralph Lauren og Rodarte's punk look på catwalken. 

Elie Saab
Little Doll:
This appeals a lot better to my style and a little doll like me loves the tulle, see-through fabrics that Dior, Dries van Noten and Molly Goddard are playing with to create this feminine touch next to the more masculine ones. 

Lille dukke:
Det her appelerer meget bedre til min stil, og en lille dukke som mig elsker tyl, gennemsigtigt stof som Dior, Drives van Noten og Molly Goddard leger med for at kreere dette feminine prik til de mere maskuline trends. 

MSGM
Fringe & Waves:
I feel like this has been a trend for quite a while now but in so many different variations and for this season the fringes are shaped more like big, soft waves which I honestly find very satisfying. Alexander McQueen, Dolce & Gabbana and Burberry are just a few good examples for this trend.

Frynser & Bølger:
Jeg synes efterhånden, at det har været en trend et godt stykke tid nu, men i så mange forskellige variationer og for denne sæson er frynserne formet som store, bløde bølger, hvilket jeg ærligtalt finder meget tilfredsstillende. Alexander McQueen, Dolce & Gabbana og Burberry er bare et par gode eksempler for denne trend. 

Gucci
Check Mat:
Not only Gucci, like pictured above, but also Miu Miu, Balenciaga and many way more affordable brands like Topshop and Boohoo is already taking part of this upcoming trend. A pattern that is suitable for many different occasions in my opinion. 

Skatbræt:
Ikke kun Gucci, som billedet over, men også Miu Miu, Balenciaga og mange flere meget mere overkommelige mærker som Topshop og Boohoo tager allerede del i denne trend. Et mønster som passer til mange forskellige lejligheder efter min mening. 


Tight Belted Waist:
To all the curvy woman, or woman struggling to look more curvy, it's about time you shine with a belt in the waist to really focus on the lovely curves your body has been blessed with. Burberry, Alberta Ferrett and Hermés are trying out this new trend on the catwalks.

That was it for this years SS fashion trend book, hope you enjoyed reading along and gotten some inspiration for the following season, see you soon!

Stram Bælte Talje:
Til alle kurvede kvinder, eller kvinder der kæmper med at se mere kurvet ud, det er jeres tid til at skinne med et bælte omkring taljen for virkelig at sætte fokus på de skønne kurver din krop er blevet velsignet med. Burberry, Alberta Ferrett og Hermés prøver denne nye trend på catwalken. 

Det var det for dette års SS mode stil bog, jeg håber du nød at læse med og har fået noget inspration til den følgende sæson, vi ses snart!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar