fredag den 31. marts 2017

Healthy Desserts That Don't Suck | Sunde Desserter Som Ikke Stinker

Hey lovelies! Here I go again with more healthy recipes that don't suck for you, this time it's dessert cause who doesn't love dessert? The most hurtful thing about diets is probably not being able to eat all those delicious sweets and cakes that you sometimes desire, but these recipes I've found always satisfies my wishes. 


Hej dejlige! Her er jeg igen med flere sunde opskrifter som ikke stinker til dig, denne gang er det desserter, for hvem elsker ikke dessert? Det værste ved en slankekur, er nok ikke at kunne spise alle disse lækre søde sager og kager, som man nogen gange lyster, men disse opskrifter synes jeg altid tilfredsstiller mine ønsker.


Banana bread
I can't believe that I haven't shared my so adored banana bread recipe yet! This is simply one of the best recipes I've ever come up with!

Ingredients:
3 overripe bananas
1 dl oats
1 dl wheat flour
1.5 dl graham flour
2 tsp baking soda
2 tsp cinnamon
1 tsp vanilla
Salt
1 egg
1 tbsp maple syrup/honey
0.5 dl coconut oil
0.5 dl almond milk
4 tbsp curd
If desired about a 100g chopped hazelnuts or/and dark chocolate

How:
Preheat the oven to 150 degrees Celsius.
Mash the bananas.
Mix the dry ingredients in one bowl.
Mix the wet ingredients in with the bananas.
Mix together the two mixtures.
Pour the mixture into a bread tin with baking paper and bake for 45 minutes, if you shape them as muffins let them be in the oven for 25 minutes.

* * *

Bananbrød
Jeg fatter ikke, at jeg endnu ikke har delt min elskede bananbrøds opskrift! Det er simpelthen en af de bedste opskrifter, jeg er kommet på!

Ingredienser:
3 overmodne bananer
1 dl havregryn
1.5 dl grahamsmel
2 tsk natron
2 tsk kanel
2 tsk vaniljesukker
Salt
1 æg
2 spsk ahornsyrup/honning
0.5 dl kokosolie
0.5 dl mandelmælk
4 spsk skyr
Eventuelt ekstra hasselnødder og/eller mørk chokolade

Hvordan:
Forvarm ovnen til 150 grader.
Mos bananerne.
Bland alle de tørre ingredienser sammen.
Bland de våde ingredienser sammen med bananerne.
Bland de to miksturer sammen.
Hæld blandingen over i en brød form med bagepapir og bag i ca. 45 min, hvis du former dem som muffins skal de have 25 min.Chiapudding
A classic, but still a great one, it can be topped with anything desired and is a great versatile dessert on any time of the day.

Ingredients:
2 dl almond milk
1 dl chia seeds
Bit of maple syrup

How:
Mix all the ingredients well together and let sit over night or until set. 
Enjoy with preferred topping.

* * *

Chiagrød
En klassiker, men stadig en god en, den kan toppes med hvad end der lystes, og er en god varierende dessert på hvilket som helst tidspunkt på dagen.

Ingredienser:
2 dl mandelmælk
1 dl chia frø
En smule ahornsirup

Hvordan:
Bland alle ingredienserne godt sammen og lad stå natten over eller indtil fast.
Nyd med ønskede topping.


Fruit Ice Cream 
You can basically make any kind of ice cream from any kind of fruit, have something that is starting to get old? Throw it in the freezer and use it for smoothies or ice creams!

Ingredients:
A quarter of a frozen galia melon
4 tbsp almond milk
Dark chocolate if wanted

How:
With a blender blend it all together. 
Serve with anything desired. 

* * *

Frugt Is
Du kan sådan set lave en hver form for is ud fra hvilken som helst slags frugt, har du noget som begynder at se gammelt ud? Smid det i fryseren og brug det til smoothies eller is!

Ingredienser:
En kvart frossen galia melon
4 spsk mandelmælk
Mørk chokolade hvis det lystes

Hvordan:
Med et blender blend det hele sammen.
Servér med hvad du ønsker. 

tirsdag den 28. marts 2017

Cute Spring Freckled Makeup Look - Video | Sødt Forårs Fregnet Makeup Look - Video

Hey beauties! It might seem strange that I'm so excited about just another makeup tutorial, but this is the first video that I've sat down and film on my new camera, and I'm in love with it! It means better sound, better picture quality and finally a way to make my mic work with my camera. I hope that you're just as excited for this as me, probably not, but please enjoy a much better, higher quality video down below:


Hej skønheder! Det virker måske lidt underligt, at jeg er spændt på endnu en makeup guide, men dette er den først video, som jeg har sat mig og filmet med mit nye kamera, og jeg er forelsket i det! Det betyder bedre lyd, bedre billede kvalitet og endelig en måde at få min mikrofon til at virke med mit kamera. Jeg håber, at du er lige så spændt som jeg, sikkert ikke, men nyd en meget bedre, højere kvalitets video nedenunder.

Isn't this just an adorable look, the only words that popped into my mind when making this was spring and cute, so the title explained. The red cheeks, small freckles and long lashes really make the spring and warm weather shine through, big kiss from here!


Er det ikke et super sødt look, de eneste ord som poppede ind i mit hoved, da jeg lavede dette var forår og sødt, så titlen forklaret. De røde kinder, små fregner og lange øjenvipper gør virkelig at foråret og det varme vejr skinner igennem, stort kys her fra!

søndag den 26. marts 2017

Best Way To Get Through A Breakup | Bedste Måde At Komme Igennem Et Brud

Hey sweeties! If I have to be fully honest then there is no real solution for this. So far I've experienced two breakups, one no longer than about a month ago, and I'm fine, really. And I don't know if the reason to why I'm not sadder is because I saw it coming before it happened, and had all my sorrows then, or the fact that we haven't been together for that long. But I know there is always a few things that helps me, and hopefully it will help you too.


Hej dejlige! Hvis jeg skal være helt ærlig så er der ikke nogen rigtig løsning på det her. Indtil videre har jeg oplevet to brud, en ikke mere end for en måned siden, og jeg har det fint, virkelig. Og jeg ved ikke om grunden til at jeg ikke er mere ked af det er fordi jeg havde set den komme og havde taget al min sorg inden da, eller det faktum at vi ikke havde været sammen så længe. Men jeg ved at der altid er et par ting som hjælper mig, og forhåbentlig også vil hjælpe dig.


Cry
Let your eyes get swollen and dirty and cry like the biggest, saddest baby you've ever seen. There is no point in keeping in your feelings or your tears, let them out! I'm really bad at this, and especially if it's in front of other people, but usually people understand and they won't judge you for being sad, I've actually only had good experiences when it comes to showing feelings in front of other people, and still I tend to be scared of it too. 


Græd
Lad dine øjne svulme op og græd som den største, triste baby du nogensinde har set. Der er ingen grund til at holde dine følelser eller dine tåre inde, kom ud med dem! Jeg er virkelig dårlig til det, og specielt hvis det er foran andre, men normalt forstår folk og de vil ikke dømme dig for at være ked af det. Jeg har faktisk kun haft gode oplevelser, når det kommer til at vise følelser foran andre, og jeg har stadig en tendens til at være bange for det. 


Talk to people
Talk to as many people as possible, don't tell the same story over and over again to the same person but tell the same story to a lot of different people instead. You'll get a much wider perspective of your case, cause most people will react to it differently which is honestly the biggest help you can get. 


Tal med mennesker
Tal med så mange mennesker som muligt, lad hver med at fortælle den samme historie igen og igen til de samme mennesker, men fortæl den samme historie til mange forskellige i stedet. Du får et meget bredere syn på din sag, for de fleste vil reagere forskelligt, hvilket ærligt er den største hjælp du kan få.


Keep yourself busy
Whenever something is bothering me I never give myself enough time to just sit down and think, I keep myself busy. That means I make sure I have a lot of work to do, a lot of friends to see and I workout a lot. When doing a workout or going for a run my thoughts really go to somewhere else and my mind can truly relax. 


Hold dig beskæftiget
Hver gang der er noget der går mig på, giver jeg aldrig mig selv tid nok til at sidde ned og tænke, jeg holder mig selv beskæftiget. Det betyder at jeg hele tiden er sikker på at have nok arbejde, mange venner at se og træne meget. Når jeg træner eller løber en tur forsvinder mine tanker virkelig et helt andet sted hen og mit hoved kan rigtigt slappe af. 


Surround yourself with love
It doesn't matter if it's people you love, things you love to do or things you love to have around you. If the most comfortable, lovable thing you could think of is to roll yourself in your blanket with a cup of tea and a good friend on the phone then do it! Don't get into a spiral of bad thoughts about not being good enough because you didn't do that or did do that, surround yourself with the love that is needed for your happiness!


Omring dig selv med kærlighed
Det er lige meget om det er mennesker du elsker, ting du elsker at gøre eller ting du godt kan lide at have omkring dig. Hvis den mest komfortable, elskværdige ting du kan tænke på er at rulle dig i en dyne med en kop te og en god ven på telefonen, så gør det! Undgå at komme ind i en ond spiral af onde tanker om ikke at være god nok, fordi du ikke gjorde det eller gjorde det, omring dig selv med den kærlighed der er nødvendig for din glæde!


Do something crazy
I'm terrible at skiing, absolutely terrible, and I'm still going on a skiing trip in just two weeks and I'm about to piss my pants of excitement. Do something that can make your blood pump and your head spiraling with thoughts of energy and new excitements. If it's changing something in your routine or take a run naked down a beach then do it! Do something that makes you excited and your adrenaline go high!
I mentioned in previous posts that I'm no love expert so don't judge if this doesn't work for you but it has worked for me. No lie after just 2 weeks I actually felt fine, better than ever really. By doing all of this I realized that I didn't need any boy/girl-friend to be happy. Big kiss and all hopes from here!


Gør noget skørt
Jeg er forfærdelig til at stå på ski, absolut forfærdelig, og jeg skal stadig på skitur om bare to uger, og jeg er ved at tisse i bukserne af spænding. Gør noget som får din blod til at pumpe og dit hoved til at køre med tanker fulde af energi og ny spændinger. Hvis det er at ændre noget i din rutine eller løbe en tur nøgen ned ad en strand, så gør det! Gør noget som gør dig begejstret og får din adrenalin niveau højt!
Jeg har nævnt i tidligere opslag, at jeg ikke er nogen kærlighedsekspert, så døm mig ikke hvis dette ikke virker for dig, men det har virket for mig. Det er ikke løgn når jeg siger at efter bare 2 uger havde jeg det fint, bedre end før faktisk. Ved at gøre alt det her indså jeg, at jeg ikke har brug for en kæreste for at blive glad. Stort kys og al håb her fra!

torsdag den 23. marts 2017

The Loose Fit Mom Jeans | De Løstsiddende Mom Jeans

Hey friends! First we had the boyfriend jeans trend and now we have the mom jeans. These I bought as boyfriend jeans but realized that with just a belt in the waist all of a sudden it looked much more like mom jeans. 


Hej venner! Først var det boyfriend jeans som var en trend, og nu har vi mom jeans. De her købte jeg som boyfriend jeans, men indså at med bare et bælte i taljen lignende det pludselig mere mom jeans.I feel like I've by now tried out every pair of mom jeans in every store possible, but non I've been really impressed by. The style of mom jeans I don't find very flattering for my legs, so I just went back for my trusty ripped jeans since they suit me better than most other jeans I've tried. 


Jeg føler, jeg har prøvet hver evig eneste par mom jeans i hver eneste mulige butik, men ingen har rigtigt imponeret mig. Formen på mom jeans er ikke særlig flatterende på min ben, så jeg gik tilbage til mine troværdige hullet jeans, eftersom de passer mig en del bedre end de andre jeans jeg har prøvet. 


Shirt | Jeans (similar) | Belt (similar) | Bag | Scarf: Gift from France | Shoes


tirsdag den 21. marts 2017

Get Ready With Me - School Day Edition | Gør Dig Klar Med Mig - Skoledag Udgave

Hey friends! It's been quite a while since I last did a 'get ready with me'-video, my last version was for a work day, but since I've gotten used to waking up earlier in the morning my morning routine has changed a lot. Other than the obligatory morning pee there is a few things I always love and always will do in the morning:


Hej venner! Det har været et stykke tid siden at jeg sidst lavede en 'gør dig klar med mig'-video, min sidste version var til en arbejdsdag, men eftersom jeg har vænnet mig til at stå tidligere op, har min morgenrutine ændret sig en del. Udover det obligatoriske morgen-tis er der et par ting jeg elsker og altid gør om morgenen.


Cleanse my skin. For this I first use the Nuxe - Lotion Tonique on a cotton pad and wipe of any excess makeup from the day before or dead skin. Next I use a fast drying, moisturizing, day cream all over the face and let that sink into the skin before moving on. 


Rense min hud. For dette bruger jeg først Nuxe - Lotion Tonique på en vatrondel og fjerner alle rester af makeup fra dagen før eller død hud. Derefter bruger jeg en hurtigt-tørrende, fugtgivende dagcreme ud over hele ansigtet og lader det synke ind i huden før jeg går videre.Morning yoga has been a great discovery for me. I decided to start running recently (it was about time) that means that some of the muscles that I'm not that used to be working out in my legs are now sore. So every morning I take just 10 minutes to stretch my body which really helps me going through the day without my legs breaking underneath me. 


Morgen yoga har været en fantastisk opdagelse for mig. Jeg besluttede mig for at begynde at løbe for nylig (det var på tide), hvilket betyder at de muskler jeg ikke er så vant til at træne i mine ben er ømme. Så hver morgen tager jeg 10 minutter til at strække hele min krop hvilket virkelig hjælper mig med at komme igennem dagen uden at mine ben bryder sammen under mig.


My breakfast varies a lot depending on how much time I have, if I'm going to do a workout that day or not and so on. Today I was going to workout which means that I usually eat a bit bigger and more filling breakfast than other days since I will be needing more energy that day. 


Min morgenmad varierer meget afhængigt af hvor meget tid jeg har, hvis jeg skal træne den dag eller ikke og så videre. I dag skulle jeg træne, hvilket betyder at jeg normalt spiser lidt større og mere mættende morgenmad i forhold til andre dage, eftersom jeg har brug for mere energi den dag.For school days I wear a bit more makeup and more stylish clothes which means I use a bit more time on my makeup and choosing clothing. Not that I can't go to school wearing sweatpants and a few strokes of concealer, but I feel myself being in a lot better mood and more outgoing when I feel nice in what I'm wearing. 


På skoledage har jeg normalt lidt mere makeup på og mere stilrigt tøj, hvilket betyder at jeg bruger lidt mere tid på min makeup og vælge tøj. Ikke at jeg ikke kan tage i skole med sweatpants og et par strøj af en concealer, men jeg føler mig i et bedre humør og mere udadvendt, når jeg føler mig behagelig, og kan lide det jeg er på.If you liked the video make sure to give it a thumbs-up I would really appreciate that, and follow along on any social media account you prefer to see when something new comes up. Big kiss from here!


Hvis du kunne lide videoen giv den en thumbs-up, det ville jeg virkelig sætte pris på, og følg med på en hvilket som helst medie du foretrækker for at se hvornår der kommer noget nyt. Stort kys her fra!

søndag den 19. marts 2017

Semi-Healthy Sunday Brunch Platte | Semi-Sund Søndags Brunch Tallerken

Hey lovelies! I love brunch, like insanely much! And on a Sunday with a low key hangover I couldn't imagine anything I would rather eat as a filling breakfast slash early lunch. So I managed to get my heavy head out of my bed, clean my room, and move my feet into the kitchen. Luckily this doesn't take long to make, so it was done in a ruff. 


Hej dejlige! Jeg elsker brunch, sådan latterligt meget! Og på en søndag med lidt tømmermænd kunne jeg ikke forestille mig noget som jeg hellere ville spise som en mættende morgenmad slash tidlig frokost. Så jeg formåede at få mit tunge hoved ud af min seng, gøre rent, og flytte mine fødder ud i køkkenet. Heldigvis tager det ikke lang tid at lave, så det var gjort på ingen tid. 
To some peoples surprise them no I'm not drinking coffee, *gasp*, strange I know. With a dry skin like mine and a tendency to headaches it's actually really bad for me to drink coffee and only makes it worse. I have the past week or so tried to drink one of the most hyped things in the food blogging industry right now which is matcha (latte). So far I see no difference, but I like this matcha thing so I just think I will stick to this for some time.


Til nogen menneskers overraskelse så nej, jeg drikker ikke kaffe, *gisp*, underligt ja. Med en tør hud som min og en tendens til hovedpine er det faktisk rigtig skidt for mig at drikke kaffe, og gør det kun værre. Jeg har den sidste uge, eller lignende, prøvet at drikke en af de mest hypede ting inden for mad blogging industrien lige nu hvilket er matcha (latte). Indtil videre har jeg ikke set nogen forskel, men jeg kan godt lide denne matcha ting så jeg tror jeg holder mig til det i et stykke tid. 
Ingredients:
1 slice foccacia bread
Half an avocado
One egg
1 tsp oil
6 small cooked potatoes
Oregano
Salt & pepper
Banana bread muffin (made from this recipe just shaped into muffins with hazelnuts and dark chocolate) 
1 tsp butter
Half tsp matcha powder
Half a cup milk (can be dairy free milk, taste good too)
Half a cup of warm water (not boiling)

How:
Start of with frying an egg on a pan with the oil.
Heat the milk in a sauce pan (if you have a microwave this will be much easier) and boil water.
Slice up the avocado and spread on the bread.
Drizzle on some salt and pepper.
When the egg is done move to plate and fry the potatoes with the oregano, salt, and pepper on the pan.
Mix the matcha powder with the water, this can take some time, and mix in the milk.
Cut open the muffin and spread on some butter, or whatever you favor.
Now enjoy a delicious healthy brunch!

* * *

Ingredienser:
1 skive foccacia brød
En halv avocado
Et æg
1 tsk olie
6 små kogte kartofler
Oregano
Salt & peber
Banan brød muffins (lavet fra denne opskrift bare formet til muffins med hasselnødder og mørk chokolade) 
Smør
Halv tsk matcha pulver
Halv kop mælk (kan laves uden animalsk mælk, smager også godt)
Halv kop af varmt vand (ikke kogende)

Hvordan:
Start med at stege et æg på en pande med olie.
Varm mælken i en lille gryde (hvis du har en mikrobølgeovn er det en del nemmere) og kog vandet.
Skær avocadoen og sped det på brødet.
Drys noget salt og peber på.
Når æget er færdigt flyt det til tallerkenen og steg kartoflerne med oregano, salt, og peber på panden.
Mix matcha pulveret med vand, det tager noget tid, og bland mælken i.
Skær muffinen og spred noget smør, eller hvad end du foretrækker, på.
Nu skal du nyde en lækker sund brunch!

Since I've now returned to my bed I will probably not get out of it until tomorrow when it's a school day, so I'll see you then with next weeks video, kiss!


Eftersom jeg er vendt tilbage til min seng vil jeg sandsynligvis ikke komme ud af den før imorgen når det er en skoledag, så vi ses med næste uges video, kys!

fredag den 17. marts 2017

Core Exercises To Do At Home - No Equipment | Core Øvelser Til At Lave Derhjemme - Ingen Redskaber

Hey friends! Is it just one of those days where you're not really in the mood for going to the gym, or don't you have access to a gym? It's no excuse to not do a workout! These are some exercises I do if I'm at the gym and if I'm not since they work so well! 


Hej venner! Er det bare en af de dage hvor du ikke rigtigt er i humør til at tage i fitness, eller har du ikke adgang til et fitnesscenter? Det er ingen undskyldning for ikke at træne! Det her er nogle øvelser som jeg laver når jeg er i fitness og når jeg ikke er, da de virker så godt!

6 minute plank challenge
Set your timer for 6 minutes and be ready to do a full core exercise in just 6 minutes!
1 min handstand
30 sec elbow plank
30 sec raised-leg plank right
30 sec raised-leg plank left
1 min side plank right
1 min side plank left
30 sec handstand
1 min elbow plank


6 minutters planke udfordring
Sæt din tidstager på 6 minutter og hver klar til at lave en fuld core træning på kun 6 minutter!
1 min stående planke
30 sek planke på albue
30 sek løftet-ben planke højre
30 sek løftet-ben planke venstre
1 min side planke højre
1 min side planke venstre
30 sek stående planke
1 min planke på albue


Sitting V
Sit on your butt, straighten your back and then lift your legs, make sure your back and legs are straight. Hold for 3x30sec.


Siddende V
Sid på din numse, stræk din ryg og løft dine ben, hver sikker på at din ryg og ben er strukket ud. Hold for 3x30sek.


Advanced superman
Lay on you stomach, lift both upper and lower body and hold, stretch out your arms, bend back your arms and lay flat again.


Avanceret superman
Lig på din mave, løft både øvre og nedre krop og hold den, stræk armene ud, bøj dine arme tilbage og læg fladt igen.Mountain climber
This horrible exercise works too well to skip even though I always want to.
Stand in a handstand and for 3x30sec try and let your knees reach your elbows, and do it as fast as you can. *Big sight*


Mountain climber
Denne forfærdelige øvelser virker for godt til at springe over selvom jeg gerne vil.
Stå i en stående planke og i 3x30sek prøv at få dine knæ op til dine albuer, og gør det så hurtigt du kan. *Stort suk*


Scissor
Start of laying on your back. Lift both your upper body and legs slightly and start spreading and gather your legs like a scissor for 3x30sec. 


Saksen
Start med at ligge på din ryg. Løft både overkroppen og benene lidt og start med at sprede og samle dine ben som en saks i 3x30sek.


The cobra
For a good stretch over the stomach. Lay on your stomach and push up your upper body with your arms as far back as possible.


Kobraen
For et godt stræk til maven. Lig på din mave og skub din overkrop op med dine arme så langt tilbage som muligt. 


Child's pose
Good for stretching out your back and butt. Try to curl your body together into a ball by folding your knees and stretch your upper body over your legs, try to stretch out your body as much as possible. 

I'm always looking out for new ways to workout and especially my core, so share some of your best core exercises in the comments, and I'll be back soon! 


Barnets stilling
God til at strække både din ryg og balder. Prøv at rul din krop som en bold ved at folde knæene og stræk din overkrop hen over dine ben, prøv at strække din krop så meget som muligt. 

Jeg leder altid efter nye måder at træne på og specielt min core, så del nogle af dine bedste core øvelser i kommentaren, og jeg vil snart være tilbage!

onsdag den 15. marts 2017

Festive & Formal Party Lookbook - Video

Hey friends! I'm throwing another lookbook your way, twisting the outfits a bit more so they're more appropriate to parties. These looks are my at the moment favourite festive looks, they're all different from each other in the way that they can be used for a lot of different things, something formal, something sexy or something fun.

Hej venner! Her smider jeg endnu en lookbook din vej, tvister dog tøjet lidt mere så det passer bedre til fester. Disse looks er mine, for tiden, yndlings festlige looks, de er alle forskellige fra hinanden på den måde at de kan blive brugt til mange forskellige ting, noget formelt, noget sexet eller noget sjovt. 

* * *

Outfit 1:
This is definitely the sexiest outfits of them all. I usually wear this for parties or nights going out for a lot of dancing, drinking and so on. I find the cut of the dress around my waist and the length very flattering for my skinny body, but I like it that way. 

Outfit 1:
Det her er helt klart det mest sexede outfit af dem alle. Jeg har det normalt på til fester eller byture med en del dans, druk og så videre. Jeg synes snittet omkring min talje og længden er meget flatterende for min tynde krop, men jeg kan lide det sådan.DressShoes | Bag

Outfit 2:
It's a outfit I've shown before only because I think it's so suitable for a more formal occasion with maybe some dining and a glass of wine. It could be a big birthday dinner, a formal family thing or maybe just a classy night out.

Outfit 2:
Det er et outfit, jeg har vist før, kun fordi jeg synes det er et passende look i en mere formel sammenhæng med måske noget spisning og et glas vin. Det kunne være en stor fødselsdags middag, eller en formel familie ting eller måske en stilet aften ude.
Outfit 3:
The last outfit is one that I've worn to pieces by now, I've used so much at so many occasions and for one time it's not a dress but a jumpsuit! I bought it when in Scotland last year so it's also a piece filled with good memories. 

Outfit 3:
Det sidste outfit er et jeg har haft på for meget nu, jeg har brugt det til så mange lejligheder og for en gangs skyld er det ikke en kjole, men en buksedragt! Jeg købte den, da jeg var i Skotland sidste år, så det er også en buksedragt med mange gode minder.
Jumpsuit (similar) | Shoes | Bra


Thank you so much for reading along! And please comment what you thought of both the video and post, see you soon!

Tak tak tak for at læse med! Og skriv endelig hvad du synes om både videoen og opslaget, så ses vi snart!