søndag den 26. marts 2017

Best Way To Get Through A Breakup | Bedste Måde At Komme Igennem Et Brud

Hey sweeties! If I have to be fully honest then there is no real solution for this. So far I've experienced two breakups, one no longer than about a month ago, and I'm fine, really. And I don't know if the reason to why I'm not sadder is because I saw it coming before it happened, and had all my sorrows then, or the fact that we haven't been together for that long. But I know there is always a few things that helps me, and hopefully it will help you too.


Hej dejlige! Hvis jeg skal være helt ærlig så er der ikke nogen rigtig løsning på det her. Indtil videre har jeg oplevet to brud, en ikke mere end for en måned siden, og jeg har det fint, virkelig. Og jeg ved ikke om grunden til at jeg ikke er mere ked af det er fordi jeg havde set den komme og havde taget al min sorg inden da, eller det faktum at vi ikke havde været sammen så længe. Men jeg ved at der altid er et par ting som hjælper mig, og forhåbentlig også vil hjælpe dig.


Cry
Let your eyes get swollen and dirty and cry like the biggest, saddest baby you've ever seen. There is no point in keeping in your feelings or your tears, let them out! I'm really bad at this, and especially if it's in front of other people, but usually people understand and they won't judge you for being sad, I've actually only had good experiences when it comes to showing feelings in front of other people, and still I tend to be scared of it too. 


Græd
Lad dine øjne svulme op og græd som den største, triste baby du nogensinde har set. Der er ingen grund til at holde dine følelser eller dine tåre inde, kom ud med dem! Jeg er virkelig dårlig til det, og specielt hvis det er foran andre, men normalt forstår folk og de vil ikke dømme dig for at være ked af det. Jeg har faktisk kun haft gode oplevelser, når det kommer til at vise følelser foran andre, og jeg har stadig en tendens til at være bange for det. 


Talk to people
Talk to as many people as possible, don't tell the same story over and over again to the same person but tell the same story to a lot of different people instead. You'll get a much wider perspective of your case, cause most people will react to it differently which is honestly the biggest help you can get. 


Tal med mennesker
Tal med så mange mennesker som muligt, lad hver med at fortælle den samme historie igen og igen til de samme mennesker, men fortæl den samme historie til mange forskellige i stedet. Du får et meget bredere syn på din sag, for de fleste vil reagere forskelligt, hvilket ærligt er den største hjælp du kan få.


Keep yourself busy
Whenever something is bothering me I never give myself enough time to just sit down and think, I keep myself busy. That means I make sure I have a lot of work to do, a lot of friends to see and I workout a lot. When doing a workout or going for a run my thoughts really go to somewhere else and my mind can truly relax. 


Hold dig beskæftiget
Hver gang der er noget der går mig på, giver jeg aldrig mig selv tid nok til at sidde ned og tænke, jeg holder mig selv beskæftiget. Det betyder at jeg hele tiden er sikker på at have nok arbejde, mange venner at se og træne meget. Når jeg træner eller løber en tur forsvinder mine tanker virkelig et helt andet sted hen og mit hoved kan rigtigt slappe af. 


Surround yourself with love
It doesn't matter if it's people you love, things you love to do or things you love to have around you. If the most comfortable, lovable thing you could think of is to roll yourself in your blanket with a cup of tea and a good friend on the phone then do it! Don't get into a spiral of bad thoughts about not being good enough because you didn't do that or did do that, surround yourself with the love that is needed for your happiness!


Omring dig selv med kærlighed
Det er lige meget om det er mennesker du elsker, ting du elsker at gøre eller ting du godt kan lide at have omkring dig. Hvis den mest komfortable, elskværdige ting du kan tænke på er at rulle dig i en dyne med en kop te og en god ven på telefonen, så gør det! Undgå at komme ind i en ond spiral af onde tanker om ikke at være god nok, fordi du ikke gjorde det eller gjorde det, omring dig selv med den kærlighed der er nødvendig for din glæde!


Do something crazy
I'm terrible at skiing, absolutely terrible, and I'm still going on a skiing trip in just two weeks and I'm about to piss my pants of excitement. Do something that can make your blood pump and your head spiraling with thoughts of energy and new excitements. If it's changing something in your routine or take a run naked down a beach then do it! Do something that makes you excited and your adrenaline go high!
I mentioned in previous posts that I'm no love expert so don't judge if this doesn't work for you but it has worked for me. No lie after just 2 weeks I actually felt fine, better than ever really. By doing all of this I realized that I didn't need any boy/girl-friend to be happy. Big kiss and all hopes from here!


Gør noget skørt
Jeg er forfærdelig til at stå på ski, absolut forfærdelig, og jeg skal stadig på skitur om bare to uger, og jeg er ved at tisse i bukserne af spænding. Gør noget som får din blod til at pumpe og dit hoved til at køre med tanker fulde af energi og ny spændinger. Hvis det er at ændre noget i din rutine eller løbe en tur nøgen ned ad en strand, så gør det! Gør noget som gør dig begejstret og får din adrenalin niveau højt!
Jeg har nævnt i tidligere opslag, at jeg ikke er nogen kærlighedsekspert, så døm mig ikke hvis dette ikke virker for dig, men det har virket for mig. Det er ikke løgn når jeg siger at efter bare 2 uger havde jeg det fint, bedre end før faktisk. Ved at gøre alt det her indså jeg, at jeg ikke har brug for en kæreste for at blive glad. Stort kys og al håb her fra!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar