fredag den 17. marts 2017

Core Exercises To Do At Home - No Equipment | Core Øvelser Til At Lave Derhjemme - Ingen Redskaber

Hey friends! Is it just one of those days where you're not really in the mood for going to the gym, or don't you have access to a gym? It's no excuse to not do a workout! These are some exercises I do if I'm at the gym and if I'm not since they work so well! 


Hej venner! Er det bare en af de dage hvor du ikke rigtigt er i humør til at tage i fitness, eller har du ikke adgang til et fitnesscenter? Det er ingen undskyldning for ikke at træne! Det her er nogle øvelser som jeg laver når jeg er i fitness og når jeg ikke er, da de virker så godt!

6 minute plank challenge
Set your timer for 6 minutes and be ready to do a full core exercise in just 6 minutes!
1 min handstand
30 sec elbow plank
30 sec raised-leg plank right
30 sec raised-leg plank left
1 min side plank right
1 min side plank left
30 sec handstand
1 min elbow plank


6 minutters planke udfordring
Sæt din tidstager på 6 minutter og hver klar til at lave en fuld core træning på kun 6 minutter!
1 min stående planke
30 sek planke på albue
30 sek løftet-ben planke højre
30 sek løftet-ben planke venstre
1 min side planke højre
1 min side planke venstre
30 sek stående planke
1 min planke på albue


Sitting V
Sit on your butt, straighten your back and then lift your legs, make sure your back and legs are straight. Hold for 3x30sec.


Siddende V
Sid på din numse, stræk din ryg og løft dine ben, hver sikker på at din ryg og ben er strukket ud. Hold for 3x30sek.


Advanced superman
Lay on you stomach, lift both upper and lower body and hold, stretch out your arms, bend back your arms and lay flat again.


Avanceret superman
Lig på din mave, løft både øvre og nedre krop og hold den, stræk armene ud, bøj dine arme tilbage og læg fladt igen.Mountain climber
This horrible exercise works too well to skip even though I always want to.
Stand in a handstand and for 3x30sec try and let your knees reach your elbows, and do it as fast as you can. *Big sight*


Mountain climber
Denne forfærdelige øvelser virker for godt til at springe over selvom jeg gerne vil.
Stå i en stående planke og i 3x30sek prøv at få dine knæ op til dine albuer, og gør det så hurtigt du kan. *Stort suk*


Scissor
Start of laying on your back. Lift both your upper body and legs slightly and start spreading and gather your legs like a scissor for 3x30sec. 


Saksen
Start med at ligge på din ryg. Løft både overkroppen og benene lidt og start med at sprede og samle dine ben som en saks i 3x30sek.


The cobra
For a good stretch over the stomach. Lay on your stomach and push up your upper body with your arms as far back as possible.


Kobraen
For et godt stræk til maven. Lig på din mave og skub din overkrop op med dine arme så langt tilbage som muligt. 


Child's pose
Good for stretching out your back and butt. Try to curl your body together into a ball by folding your knees and stretch your upper body over your legs, try to stretch out your body as much as possible. 

I'm always looking out for new ways to workout and especially my core, so share some of your best core exercises in the comments, and I'll be back soon! 


Barnets stilling
God til at strække både din ryg og balder. Prøv at rul din krop som en bold ved at folde knæene og stræk din overkrop hen over dine ben, prøv at strække din krop så meget som muligt. 

Jeg leder altid efter nye måder at træne på og specielt min core, så del nogle af dine bedste core øvelser i kommentaren, og jeg vil snart være tilbage!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar