fredag den 10. marts 2017

Examination Outfit | Eksamens Outfit

Hey friends! Well today I didn't have my real first exam for this year, but I had a mock examination in math, to prepare me for my real one (even though I hope that won't become a realization). 
I know a lot of people who tend to get really nervous about exams and tests, and I'm usually not one of them, but I still think it's important to remember that you're in comfortable clothing when in an exam room. The best way to make yourself comfortable is to wear something comfortable. 
I feel most comfortable in something stretchy and loose, something I can move around in however I like, even though I'm forced to stay in my chair for an exam. 

Hej venner! Ja altså idag havde jeg ikke min første rigtige eksamen for i år, men jeg havde en terminsprøve i matematik, for at blive forberedt på den rigtige (selvom jeg håber at det ikke sker).
Jeg kender mange mennesker som har en tendens til at blive meget nervøse omkring eksamner og test, og jeg er normalt ikke en af dem, men jeg synes stadig, det er vigtigt at have det komfortabelt, når man er i et eksamens rum. Den bedste måde er være behagelig på, er at have noget behageligt på.
Jeg har det bedst i noget elastisks og løst, noget jeg kan bevæge mig i lige som jeg lyster, selvom jeg er tvunget til at sidde i min stol til en eksamen. Shirt | SkirtTights | Bag similar | ShoesScarf Similar

In the end the mock exam is just a due paper made on the school, so to me this was just a quite chill day. How did your day go? Any exams? When the real exams come closer I will probably make more posts about handling examination anxiety for all you struggling with that. I'll be back soon, see you!

Når alt kommer til alt er terminsprøver bare en aflevering lavet på skolen, så for mig er det en ret stille dag. Hvordan var din dag? Nogen eksamner? Når de rigtige kommer tættere vil jeg nok lave et par opslag om at håndtere eksamensangt til alle jer der kæmper me det. Jeg er snart tilbage, vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar