tirsdag den 21. marts 2017

Get Ready With Me - School Day Edition | Gør Dig Klar Med Mig - Skoledag Udgave

Hey friends! It's been quite a while since I last did a 'get ready with me'-video, my last version was for a work day, but since I've gotten used to waking up earlier in the morning my morning routine has changed a lot. Other than the obligatory morning pee there is a few things I always love and always will do in the morning:


Hej venner! Det har været et stykke tid siden at jeg sidst lavede en 'gør dig klar med mig'-video, min sidste version var til en arbejdsdag, men eftersom jeg har vænnet mig til at stå tidligere op, har min morgenrutine ændret sig en del. Udover det obligatoriske morgen-tis er der et par ting jeg elsker og altid gør om morgenen.


Cleanse my skin. For this I first use the Nuxe - Lotion Tonique on a cotton pad and wipe of any excess makeup from the day before or dead skin. Next I use a fast drying, moisturizing, day cream all over the face and let that sink into the skin before moving on. 


Rense min hud. For dette bruger jeg først Nuxe - Lotion Tonique på en vatrondel og fjerner alle rester af makeup fra dagen før eller død hud. Derefter bruger jeg en hurtigt-tørrende, fugtgivende dagcreme ud over hele ansigtet og lader det synke ind i huden før jeg går videre.Morning yoga has been a great discovery for me. I decided to start running recently (it was about time) that means that some of the muscles that I'm not that used to be working out in my legs are now sore. So every morning I take just 10 minutes to stretch my body which really helps me going through the day without my legs breaking underneath me. 


Morgen yoga har været en fantastisk opdagelse for mig. Jeg besluttede mig for at begynde at løbe for nylig (det var på tide), hvilket betyder at de muskler jeg ikke er så vant til at træne i mine ben er ømme. Så hver morgen tager jeg 10 minutter til at strække hele min krop hvilket virkelig hjælper mig med at komme igennem dagen uden at mine ben bryder sammen under mig.


My breakfast varies a lot depending on how much time I have, if I'm going to do a workout that day or not and so on. Today I was going to workout which means that I usually eat a bit bigger and more filling breakfast than other days since I will be needing more energy that day. 


Min morgenmad varierer meget afhængigt af hvor meget tid jeg har, hvis jeg skal træne den dag eller ikke og så videre. I dag skulle jeg træne, hvilket betyder at jeg normalt spiser lidt større og mere mættende morgenmad i forhold til andre dage, eftersom jeg har brug for mere energi den dag.For school days I wear a bit more makeup and more stylish clothes which means I use a bit more time on my makeup and choosing clothing. Not that I can't go to school wearing sweatpants and a few strokes of concealer, but I feel myself being in a lot better mood and more outgoing when I feel nice in what I'm wearing. 


På skoledage har jeg normalt lidt mere makeup på og mere stilrigt tøj, hvilket betyder at jeg bruger lidt mere tid på min makeup og vælge tøj. Ikke at jeg ikke kan tage i skole med sweatpants og et par strøj af en concealer, men jeg føler mig i et bedre humør og mere udadvendt, når jeg føler mig behagelig, og kan lide det jeg er på.If you liked the video make sure to give it a thumbs-up I would really appreciate that, and follow along on any social media account you prefer to see when something new comes up. Big kiss from here!


Hvis du kunne lide videoen giv den en thumbs-up, det ville jeg virkelig sætte pris på, og følg med på en hvilket som helst medie du foretrækker for at se hvornår der kommer noget nyt. Stort kys her fra!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar