søndag den 30. april 2017

5 Tips For A Better Morning

Hey friends! I am by nature a morning person, far from all is so, but I love my mornings. I love to have time in morning, to get a workout done, to write a few lines on a blogpost or edit a bit on a video. I have so much more energy in the morning compared to later on the day when I get home and I'm tired. 
After starting of my day both productive and early I always feel so much better through out the day. So here is some of my best tips for getting the best morning. 


Hej venner! Jeg er af natur et morgen menneske, langt fra alle er det, men jeg elsker mine morgener. Jeg elsker at have tid om morgenen, at få trænet, skrevet et par linjer på et blogopslag eller redigere en smule på en video. Jeg har så meget mere energi om morgenen sammenlignet med senere på dagen når jeg kommer hjem og er træt.
Efter at have startet min dag både produktivt og tidligt føler jeg mig altid så meget bedre tilpas igennem dagen. Så her er nogle af mine bedste tips til at få den bedste morgen.


Make Time For Yourself in the morning cause it never feels like you have time later on the day. If your me-time is a workout, a good yoga stretch or just a relaxed meal with a youtube video, I think the greatest time of the day to get that done is in the morning before starting of a busy day.


Lav Tid Til Dig Selv om morgenen for det føles aldrig som om du har tid senere på dagen. Hvis din me-time er en træning, et godt yoga stræk eller bare et afslappet måltid til en youtube video, så synes jeg at den bedste tide på dagen at få det gjort er om morgenen før jeg starter en travl dag.


Stretch Well even if it's a small ten minute yoga stretch or a hard ass workout where you work every muscle in your body. Sometimes I like to do a hardcore workout, sometimes I prefer just stretching my arms far over my face and moan loudly. But just getting your body working and get it moving will wake up your whole system from the moment you wake. 


Stræk Godt Ud selvom det er et lille ti minutters yoga stræk eller en røv hård træning hvor du træner enhver muskel i din krop. Nogengange kan jeg godt lide at træne, nogengange foretrækker jeg bare at strække mine arme højt over hovedet og sukke højlydt. Men at få din krop igang og i bevægelse vil vække hele din system lige fra det øjeblik du vågner.


Always Eat A Energy Filled Breakfast is probably one of the most important tips I can give. Eating something energy packed, something that fills your body, will give your day a boost better than anything else, and keep you from eating too much through out the day. I always drink at least half a liter of water every morning and then eat something that will give my stomach a good grounding for the day. I've made a post about my favourite breakfasts as well. 


Altid Spis En Energirig Morgenmad er nok en af de vigtigste tips jeg kan give dig. Det at spise noget energirigt, noget som fylder din krop, vil give din dag et boost meget bedre end noget andet, og holder dig fra at spise fór meget i løbet af dagen. Jeg drikker altid som det mindste en halv liter vand hver morgen og spiser derefter noget som vil give min mave en god bund for resten af dagen. Jeg har lavet opslag omkring mine yndlings morgenmad.


Get Minor Things Done, those things that will stick in the back of your mind all day, the things that you for some reason are not in the mood to do later. It could be cleaning, answering a stupid email or doing some homework. If you're going to work or school now that this is done and over, I bet you won't feel as tense or stressed through out the day. 


Få Mindre Ting Overstået, de ting som vil være bagerst i hovedet hele dagen, de ting som du af en eller anden grund ikke er i humør til at lave senere. Det kan være rengøring, svare en dum mail eller lave nogle lektier. Hvis du tager på arbejde eller i skole nu hvor det er færdigt og overstået, vil jeg væde med at du ikke føler dig så anspændt eller stresset igennem dagen.


Wake Up Early isn't as easy for everyone, and I really don't blame you for having a hard time waking up too early. I wake up at 5:30 every morning which means that I have so much time in the morning to really get ready for the day. If you're not capable of this then try to set your alarm just five minutes earlier, in the morning five minutes means the world.


Stå Tidligt Op er ikke så nemt for alle, og jeg bebrejder dig virkelig ikke for at have svært ved at stå tidligt op. Jeg vågner klokken 5:30 hver morgen, hvilket betyder at jeg har så meget tid om morgenen til virkelig at få gang i dagen. Hvis du ikke er i stand til det så prøv at sætte din alarm bare fem minutter tidligere, om morgenen betyder fem minutter en verden til forskel. 

fredag den 28. april 2017

Is It Summer Yet??

Hello loves! Nothing is more confusing than the Danish weather. I managed yesterday to go out for a run and for those small 20 minutes I ran it rained and as soon as I stopped, the rain stopped, *sigh*. At least there is a few moments of sun once in a while and I try to grasp every moment of it.
It might not be summer just yet but I'm desperately waiting for it to come. 


Hej sødeste! Intet er mere forvirrende end det danske vejr. Jeg formåede igår at tage ud og løbe og i de små 20 minutter jeg løb, regnede det, og så snart jeg stoppede, stoppede regnen, *suk*. I det mindste er der nogle få momenter af sol en gang imellem og jeg prøver at få et hvert minut af det. 
Det er måske ikke sommer endnu, men jeg venter desperart på at den kommer.


Pants | Shirt Similar | Jacket | Socks | Sunglasses Similar

onsdag den 26. april 2017

Empties, Stuff I've Used Up - Video

Hey beauties! As time goes and my needy skin and makeup addiction empties more and more products I thought it was the right time to show some of the products that I've managed to use up the past months.
Most is skincare products since I go through that really fast especially in these months where my skin is really dry. Also a lot of makeup remover since I'm wearing makeup almost everyday I obviously go through that fast too.


Hej skønheder! Som tiden går og min krævende hud og makeup afhængighed tømmer flere og flere produkter, tænkte jeg det var nu, jeg skulle vise nogle af de produkter, som jeg har formået at bruge disse par måneder.
Det meste er hudpleje produkter eftersom jeg tømmer det rimelig hurtigt, specielt i de her måneder hvor min hud er meget tør. Også en hel del makeup fjerner eftersom jeg har makeup på næste hver dag, bruger jeg åbenlyst det hurtigt.
Share whatever you use up fast or recommend, I would love to try out a lot of new products! See you soon in another post! 


Del hvad end du bruger hurtigt eller anbefaler, jeg ville elske at prøve en masse nye produkter! Vi ses snart i et nyt opslag!


Things mentioned: 
Matas - Makeup Rensecreme
Matas - Renselotion
Organic Circle - 3-i-1 Ansigtsrens: Can't be found online
Änglamark - Daycreme: Can't be found online
Sanex -  Shower Gel
Nuxe - Lotion Tonique Douce
Mane N Tail - Deep Moisturizing Shampoo & Conditioner
Davines - Love Shampoo
Clinique - Beyond perfecting foundation + concealer
Maybelline - Lash sensational Mascara 

mandag den 24. april 2017

Mornings Where I Workout

Hello loves! I've done morning routine posts before but a morning, like today, where I workout it looks a bit different. This change in routine mostly counts for weekends or schooldays where I have late classes. On days with early classes and workouts I change it up even more. 
But no more rambling I will introduce to you what I do:


Hej elskede! Jeg har lavet morgen rutine opslag før, men en morgen, som idag, hvor jeg træner ser den lidt anderledes ud. Denne ændring i rutine gælder mest på weekender eller skoledage hvor jeg har sene timer, på dage med tidlige timer og træning ændrer jeg den endnu mere.
Men ikke mere vrøvl jeg vil introducere dig til hvad jeg gør:
The night before I'm going for a morning workout I fill a water bottle that contains half a liter, find a banana or any kind of energy filled food, and find all my clothes and lay by my bedside. When I wake up I take on my clothes right away and go to the bathroom for the obligatory morning pee and come back in bed to eat half a banana just to get a bit of something in my stomach. To get it all into the system I drink the bottle of water.


Aftenen før jeg tager til morgen træning, fylder jeg en vandflaske, som indeholder en halv liter, finder en banan eller en anden slag energirig mad, og finder alt mit tøj og lægger den ved min seng. Når jeg vågner tager jeg mit tøj på med det samme og går på toilettet for det obligatoriske morgentis og kommer tilbage i seng for at spise en halv banan bare for at få noget i min mave. For at få alt ind i systemet drikker jeg flasken med vand. 


And then I find everything needed for my run. Lately I've loved running to the gym, sometimes taking a long way round, today I ran about 5 km before arriving at the gym and did a hard leg workout. I always listens to audio books when running since that is the only thing that can keep me going.


Og så finder jeg alt der er nødvendigt for en løbetur. På det seneste har jeg elsket at løbe til fitness, nogengange, tager jeg en omvej, idag løb jeg omkring 5 km før jeg kommer til fitness og lavede en hård træning. Jeg lytter altid til lydbog når jeg løber, eftersom det er det eneste som holder mig igang. 


When coming back from the gym I shower, clean my face and find the clothes I'm wearing for the day just like in my normal morning routine. Then it's breakfast, yummi! Today I made a smoothie with frozen spinach, frozen blackberries, frozen mango, 1 tbsp oats and 2 tsp chia seeds. I adjust the consistency with a vanilla/blueberry curd, milk of choice and orange juice. 


Når jeg kommer tilbage fra fitness tager jeg et bad, renser mit ansigt og finder det tøj jeg har på til dagen lige som i min normale morgen rutine. Så er det morgenmad, mums! I dag lavede jeg en smoothie med frossen spinat, frosne brombær, frossen mango, 1 spsk havregryn og 2 tsk chiafrø. Jeg laver om på konsistensen med en vanilje/blåbær skyr, mælk af eget valg og appelsin juice.


With the smoothie I made a ice coffee (I've been loving that recently) and a slice of bread that I've toasted, cut in half and added peanutbutter to both slices. To one slice I've used the rest of the banana from earlier and on the other some plum jam that my mom makes. Such a delicious and surprisingly filling breakfast that I will definitely make again. 


Med smoothien laver jeg en iskaffe (det har jeg elsket på det seneste), og en skive brød som jeg har ristet, skæret i halv og smurt peanutbutter på begge sider. På en skive har jeg brugt resten af den banan fra tidligere og på den anden noget blomme marmelade som min mor laver. En så lækker og overraskende mættende morgenmad som jeg helt sikker vil lave igen.


That was all I had for this time, let me know if you like these kind of routine videos and posts because I really enjoy making them, Kiss! <3 


Det var det jeg havde for denne gang, fortæl endelig hvis du kan lide de her rutine videoer og opslag, for jeg holder virkelig af at lave dem, kys! <3

lørdag den 22. april 2017

15 Fashion Trend Pieces On A Budget

Hey sweeties! After a couple of months searching around on the net, saving a million and one things on Pinterest, I've found, probably, some of my favourite pieces to match the trends of this season.
Like I talked about in my trend book the pink colours are a huge trend this spring and summer, and it's every kind of item that takes on this colour. So there is a clear colour theme going through these 15 items and the shirt I've already ordered, waiting for it desperately. Other than that there is a lot of new shoe trends going on, some I've collected below, but I will also talk more about that in a later post and video.


Hej sødeste! Efter et par måneder hvor jeg har søgt på nettet, og gemt en million og en ting på Pinterest, har jeg, muligvis, fundet nogle af mine yndlings dele til at matche denne sæsons trends.
Som jeg snakkede om i min trend bog er den pink farve en stor trend dette forår og sommer, og det er en hver del som tager denne farve på sig. Så der er et klart farve tema der går igennem disse 15 ting, og blusen har jeg allerede bestilt, jeg venter på den desperat. Udover det er der en del nye sko trends nu her, nogle har jeg samlet nedenunder, men jeg vil også snakke mere om det i et senere opslag og video.


1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.

Love from here!

torsdag den 20. april 2017

Cookbooks/Bloggers For Vegan & Vegetarian Inspiration

Hey lovelies! As a new vegetarian I've been browsing the web and cookbooks for any kind of inspiration to make sure that I don't live of carrots and hummus (some days it's tempting). I have by now stumbled upon a few and some I also want to share with you if you're struggling to find inspiration as well. 


Hej skønheder! Som en ny vegetar har jeg søgt meget på nettet og i kogebøger for at få noget inspiration, for at sikre at jeg ikke lever af gulerødder og hummus (nogle dage er det fristende). Jeg har efterhånden faldet over en del, og nogle jeg gerne vil dele med dig, hvis du også kæmper med at finde inspiration. 


Vegansk velvære - Mia Sommer
I got this book from my grandmother since she bought it but never uses it and thought I might get some more use out of it. I've already made one recipe from this book and really enjoyed it. It is mostly easy recipes with ingredients that are easy to get a hold of, even in Denmark.


Vegansk velvære - Mia Sommer
Jeg fik denne bog af min mormor eftersom hun købte den, men aldrig bruger den, og tænkte at jeg måske ville få mere brug ud af den. Jeg har allerede lavet en opskrift fra denne bog og virkelig nydt den. Det er mest nemme opskrifter med ingredienser som er nemme at finde, selv i Danmark.  
Lazy Cat Kitchen
One of the biggest reasons to why I fell in love with the recipes from this blog is because usually they're quite simple to make, and doesn't need that many funny ingredients never heard of before. I've saved quite a great amount of recipes from her blog on both pinterest and Bloglovin. 


Lazy Cat Kitchen
En af de største grunde til at jeg forelskede mig i opskrifterne fra denne blog er fordi de normalt er ret simple at lave, og kræver ikke så mange sjove ingredienser aldrig nogensinde hørt om før. Jeg har gemt en hel del af opskrifterne fra hendes blog både på pinterest og Bloglovin. 

Green Kitchen Stories
Bare in mind that this blog is not vegan but vegetarian. That doesn't mean most of the recipes aren't vegan or can be made vegan, but for someone still eating dairy products it has a lot of good inspiration for both snacks and main meals. 


Green Kitchen Stories
Husk at denne blog ikke er vegansk, men vegetarisk. Det betyder ikke at mange af opskrifterne ikke er veganske eller kan blive laves veganske, men for nogen som stadig spiser mælkeprodukter har den en masse god inspiration til både snacks og store måltider. 


It Doesn't Taste Like Chicken

It Doesn't Taste Like Chicken

If you're on the search for a blog that not only makes a lot of delicious recipes but also a lot of tips and tricks for being a vegan and also a lot of lists with good recipes. I've saved so many great recipes that are on the top of my to-do list.


It Doesn't Taste Like Chicken
Hvis du leder efter en blog som ikke kun laver en masse lækre opskrifter, men har også en hel del tips og tricks til at være veganer og mange lister med gode opskrifter. Jeg har gemt så mange skønne opskrifter som er på toppen af min to-do list.

Vanløse Blues
Vanløse Blues
I fell in love with this blog the moment I saw it, and I'm sorry that this is another Danish thing, but honestly if you have the possibility to translate do so! I am in love with her beautiful looking design and delicious, easy vegan recipes that comes in so many variations.


Vanløse Blues
Jeg forelskede mig i denne blog i det øjeblik jeg så den, og jeg elsker hendes smukke design og lækre, nemme veganske opskrifter som kommer i mange variationer. Da det er en dansk blog er det selvfølgelig også ingredienser som alle er relativt nemme at finde i Danmark. 

tirsdag den 18. april 2017

Where To Visit - Val D'Isére France

Hey friends! I'm finally home! Even though the trip was amazing then it's always nice to get home. And I've had a fantastic, fun journey with lovely company the whole week. It's been harsh on my body and health, waking up early, skiing most of the day, and get drunk every night (except for one). With a living like this I could only expect my body to react the way it did, but it was worth it!


Hej venner! Jeg er endelig hjemme! Selvom turen har været skøn, så er det altid rart at komme hjem. Og jeg har haft en fantastisk, sjov tur med dejligt selskab hele ugen. Det har været hårdt på min krop og sunhed, tidligt op, stå på ski det meste af dagen, og drikke sig fuld hver aften (bortset fra en). Med en livsstil som denne kunne jeg kun forvente at min krop reagerede på den måde den gjorde, men det var det værd!
On the way to Val d'Isére our bus for some reason decided to overheat and break 20 km from our destination. Great start, I thought, but after arriving and settling better in to our hotel it went fine and we had our first night out. Next day was up early and out on the first day with skiing. 


På vejen til Val d'Isére besluttede vores bus af en eller anden underlig grund at gå i stykker 20 km fra vores destination. Skøn start, tænkte jeg, men efter at være ankommet og kommet på plads på vores hotel gik det fint, og vi havde vores første aften ude. Næste dag var vi tidligt oppe og havde den første dag på ski.I'm no natural talent on skies, so it took me quite some time getting comfortable with it, but especially the last couple of days I had a lot of fun with skiing, got better and grew more fond of this sport. 
But with my sensitive stomach I also had to deal with it hurting a lot once in a while and stayed home one night because it was too bad. But most of the other days a small ache wasn't something that a glass of water and half an hour on my back couldn't fix. 


Jeg er ikke noget naturtalent på ski, så det tog mig en del tid at blive sikker ved det, men specielt de sidste par dage havde jeg en del sjov med at stå på ski, jeg blev bedre og gladere for denne sport.
Men med min sarte mave skulle jeg også håndtere at den gjorde meget ondt en gang i mellem og blev hjemme en aften, fordi det var for slemt. Men de fleste andre dage var en smule mavepine ikke noget som et glas vand og en halv time på ryggen ikke kunne fikse. 
The last night out was definitely one of the better ones, my friend and I first returned to the hotel about half an hour past five and just started packing and cleaning, no sleep what so ever. Ironically enough the bus broke again on our way back(did manage to get 1.5 hour of sleep on the bus)... We were stuck six hours on a gas station in France, so a friend and I went for a long walk to find a shop to buy food with a serious hangover, and then drive on in another bus.
I'm finally home after a good long trip. Hope you've enjoyed your easter break as well and make sure to watch the vlog following with this post. Love from here!


Den sidste aften var helt sikkert en af de bedste, min ven og jeg vendte først tilbage til hotellet omkring klokken halv seks og begyndte at pakke og gøre rent, ingen søvn på trods af alt. Ironisk nok gik vores bus i stykker igen på vej tilbage(formåede at få omkring 1.5 times søvn på bussen)... Vi sad fast på en tankstation i Frankrig i seks timer, så en ven og jeg besluttede os for at gå en lang tur med seriøse tømmermænd, for at finde en butik at købe noget mad i, og så køre videre i en anden bus.
Jeg er endelig hjemme efter en lang tur. Jeg håber, du har nydt din påskeferie lige så og hver sikker på også at se den vlog der følger med opslaget. Kærlighed her fra!

søndag den 16. april 2017

Health & Fitness Update - Plant-based Diet's Effect | Sunhed & Fitness Opdatering - Plantebaseret Diæt's Effekt

Hey sweeties! About two to three months ago I decided to go full time vegetarian there has been ups and downs down the road so far, but I really enjoy this way of eating. Not only do I feel like I do my part in helping the environment but also I find myself eating a lot healthier.


Hej søde! For omkring to til tre måneder siden besluttede jeg mig for at blive fultids vegetar, der har været op og nedture på denne vej, men jeg har virkelig nydt denne måde at spise på. Ikke kun føler jeg at jeg gør min del i at hjælpe miljøet, men jeg begynder også at spise meget sundere. 
The picture on the left is from the 26th October, and the other one from last week. I know there isn't a that big difference between the pictures, but I've seen a difference which in the end is the only thing that matters. It looks like my calf's are bigger because my thighs are thinner, but in general I look skinnier, not exactly what I was heading for. 


Billedet til venstre er fra den 26. Oktober, og det andet fra sidste uge. Jeg ved at der ikke er den store forskel mellem billederne, men jeg har set forskel hvilket i sidste ende er det eneste som rigtigt betyder noget. Det ligner min lægge er blevet større fordi min lår er tyndere, men generelt set ser jeg tyndere ud, ikke hvad jeg gik efter. 

1 | 2 | 3 | 4

It has been a great challenge for me to eat enough, don't worry about the protein or the vitamins I have to be careful with eating vegetarian, my problem is simply to eat enough. It might sound like a easy solution, eat more! But somehow it's really hard for me to do so. I've tried to count my calories to make sure I eat enough but in the end that just made it even worse.


Det har været en stor udfordring for mig at spise nok, ikke noget med at bekymre sig om proteiner eller de vitaminer jeg skal være opmærksom på, mit største problem er simpelthen at spise nok. Det lyder måske som en nem løsning, spis mere! Men det er virkelig svært for mig. Jeg har prøvet at tælle mine kalorier for at sikre jeg spiser nok, men i sidste ende gjorde det det bare værre. 


Of course another option could be to workout less, run less, drive more, but I really don't want to. I love being active and working my body, but obviously I need to do something about this, there is just a few things I won't give up since I love it to much: Being vegetarian, workout five times a week and eat healthy. 
This is a work in progress, but share any tips and tricks you know with everyone reading along, and big kiss from this skinny bitch, ehe, I will be back soon!


Selvfølgelig kunne en anden mulighed være at træne mindre, løbe mindre, køre mere, men det har jeg virkelig ikke lyst til. Jeg elsker at være aktiv og træne min krop, men jeg skal jo gøre noget ved dette, der er bare et par ting jeg ikke vil give op på, fordi jeg elsker det for meget: Være vegetar, træne fem gange om ugen og spise sundt.
Det er et arbejde i process, men del nogle tips og tricks som du måske kender med dem der læser med, og stort kys fra denne skinny bitch, ehe, jeg er snart tilbage!

onsdag den 12. april 2017

Chatty Bushy Brow Look Tutorial | Snaksagelig Busket Bryn Look Guide

Hey beauties! When this goes up I'm currently in France on a skiing trip, but just because I'm on vacation it doesn't mean I should skip this weeks video. I'm trying to film some parts of my trip to France which means the next video will be a vlog on this trip. I'm really looking forward to sharing this with you all!


Hej skønheder! Når den her kommer ud er jeg faktisk i Frankrig på skitur, men bare fordi jeg er på ferie betyder det ikke at jeg ville springe denne uges video over. Jeg prøver at filme nogle dele af turen, hvilket betyder at den næste video vil være en vlog over turen. Jeg ser virkelig frem til at dele den med jer alle!


I had so much fun both filming and editing this video, so I really hope you've enjoyed watching it, lots of love from the French mountains!


Jeg har haft så meget sjov med at filme og redigere denne video, så jeg håber virkelig at du har nydt at se den, masser kærlighed fra de franske bjerge!


What I used:

søndag den 9. april 2017

10 Asos Finds Right Now | 10 Asos Fund Lige Nu

Hey fashionistas! I often find myself wasting too much time scrolling through pages and pages on especially Asos, so I really love it whenever a blogger do the hard work for me and finds a lot of nice things on the net and share them. So hopefully I will help you save some time by sharing 10 finds on Asos that is seriously beautiful!
I've done similar posts before for some winter inspiration and more formal prom inspiration, now this is for some shopping inspiration:


Hej modeelskere! Jeg fanger ofte mig selv i at være i gang med at rulle gennem sider på sider i særdeleshed på Asos, så jeg elsker virkelig når bloggere laver det hårde arbejde for mig og finder en masse pæne ting på nettet og deler dem. Så forhåbentlig hjælper jeg dig med at genvinde lidt tid ved at dele 10 fund på Asos som er seriøst smukke!
Jeg har lavet lignende opslag før for noget vinter inspiration eller mere formelt galla inspiration, nu er det her til noget shopping inspiration:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

I'm really in love with the whole flared, ruffled look. Pretty, fashionable, budget-friendly trends right here for you, share any of your best Spring founds in the comments, lots of love from here!


Jeg er forelsket i hele det der flared, frynse look. Pæne, moderigtige, budget-venlige trends lige her til dig, del nogle af dine bedste forårs fund i kommentaren, masser af kærlighed her fra!

torsdag den 6. april 2017

Cozy & Healthy Pizza Baking | Hyggelig & Sund Pizza Bagning

Hey sweeties! The last couple of days I've been writing my SRO (a big assignment for the second year of Danish high schools) which also means that I've been home for just a couple of days. So other than doing some insane workouts to procrastinate time, I thought I would do baking as well, cause why not use your wasting time constructive?? 
The biggest reason to why I got the desire to make pizza is because my grandmother gifted me this vegan cookbook called: Vegansk Velvære. She caught me looking in it and asked if I wanted it since she isn't either vegetarian or vegan. So I've really enjoyed looking through this book procrastinating more time. The author is Mia Sommer and she also has a blog about vegan lifestyle worth checking out.


Hej søde! De sidste par dage har jeg skrevet min SRO (en stor opgave i 2.g på et STX gymnasium), hvilket også betyder at jeg har været hjemme bare et par dage. Så udover at lave nogle hårde træninger for at spilde lidt tid, så tænkte jeg, at jeg også ville bage lidt, for hvorfor ikke bruge dine overspringshandlinger på noget produktivt??
Den største grund til at jeg fik lyst til at lave pizza, er fordi min mormor gav mig denne veganske kogebog kaldet: Vegansk Velvære. Hun fangede mig i at kigge i den, og spurgte om jeg ikke ville have den, eftersom hun hverken er vegetar eller veganer. Så jeg har virkelig nydt at kigge igennem denne bog for at spilde noget tid. Forfatteren er Mia Sommer, og hun har også en blog omkring vegansk livsstil, der er værd at checke ud. 

I used about half/half of wheat flour and graham flour (750-800g) since we didn't have more graham flour, but other than that I just followed the recipe with 50g yeast, 5 dl lukewarm water, 2 tbsp vegetable oil, 1 tsp sugar, 2 tsp salt and I just mixed that all together. The recipe says to let it rest for 45 minutes but I made this in morning and ate it about three hours later and that worked out too. Then I just shaped it into a pizza afterwards.


Jeg brugte omkring halvt/halvt af hvedemel og grahamsmel (750-800g) eftersom vi ikke havde mere grahamsmel. Men udover det har jeg fulgt opskriften med 50g gær, 5 dl lunkent vand, 2 spsk vegetabilsk olie, 1 tsk sukker, 2 tsk salt og jeg blandede bare alt sammen. Opskriften siger at den skal stå i 45 minutter, men jeg lavede den om morgenen og spiste den omkring tre timer senere og det fungerede fint. Så jeg formede den bare til en pizza efter.Since we didn't have any normal potatoes I just tried to used sweet potatoes by slicing them into very thin slices. I also cut some portobello mushrooms and placed on top with a few drizzles of pesto. The best cheese on pizza is without doubt mozzarella, but if you want this to be vegan just leave that out, I bet you know something to put on just as delicious! The book do contain a lot of great ideas for pizza topping as well, worth checking that out.
After topping it I put it into the preheated fan-assisted oven at 200 degrees Celsius for 15 minutes, I made sure the pan I placed my pizza on was hot too.


Eftersom vi ikke havde nogen normale kartofler, prøvede jeg bare at bruge søde kartofler ved at skære dem i meget tynde skiver. Jeg skar også nogle portobello svampe og klattede lidt pesto på. Den bedste ost til pizza er uden tvivl mozzarella, men hvis du gerne vil lave det vegansk kan du bare udelade osten. jeg tør væde med, at du kender noget at smide på som er lige så lækkert! Bogen indeholder også en masse ideer til pizza fyld som er værd at kigge på.
Efter at have toppet den smider jeg den i en varmluftsovn ved 200 grader i 15 minutter, jeg var også sikker på at panden jeg lagde pizzaen på var varm.

Still a bit red in the face after my run

Just smiling at my beautiful dough


Place the potatoes as the first thing, and then the rest of the things to make sure the potatoes get the right texture.


Læg først kartoflerne på og så resten af tingene for at sikre dig at kartoflerne får den rette tekstur.
The waiting time is always the worst, you could do something productive or just waste time on your phone like I usually do ehe...


Ventetiden er altid den værste, du kunne gøre noget produktivt eller bare spilde din tid på din telefon som jeg normalt gøre ehe...


This was seriously delicious! I won't hesitate making this once more, the bottom and edges were crispy and the middle softer, just the way a good pizza should be. The recipe makes about 4 pizzas of this size on the picture. I was skeptic about trying to put sweet potatoes on but that was a huge success, definitely a big recommendation!


Det her var seriøst lækkert! Jeg vil ikke tøve med at lave dette igen, bunden og kanterne var knasende og midten blødere, ligesom en god pizza skal være. Dejen laver ca 4 pizzaer af denne størrelse på billedet. Jeg var skeptisk overfor at prøve med søde kartofler, men det var en stor succes, helt klart en stor anbefaling!