tirsdag den 30. maj 2017

Makeup Products That I Love (Surprisingly) Much In Summer

Hey loves! I bet you all know the struggle of wearing a heavy makeup on a hot and sweaty summer day, urg, not a feel you wish to get again. With the changing weather I also change up both my makeup and skincare routine quite a lot to suit how my skin acts in these months. So with a video including a simple summer makeup look and this post talking about some of the products that I've fallen in love with recently, you might get an idea on what there is to love this summer.


Hej elskede! Jeg tør væde med, at vi alle kender problemet der opstår når vejret er varmt og svedigt ,og man har en tung makeup på, urg, ikke en følelse man ønsker at få igen. Med vejret der forandrer sig, ændrer jeg også mange ting i både min makeup og hudpleje rutine, efter hvordan min hud opfører sig i de her måneder. Så med en video der inkluderer et simpelt sommer makeup look, og dette opslag som snakker om nogle af de produkter, jeg har forelsket mig i på det seneste, så får du måske en idé om, hvad der er at elske denne sommer.


Find it here

Urban Decay - Naked Illuminated Trio

I never believed that I could make a shimmery bronzer work for me, but to my surprise it's what I've been reaching for recently. I'm in love with the shimmery, glowing colours of this contour palette. The blush colour I've loved for quite some time now and I've been surprised by what a nice natural , sun-kissed bronze the bronzer gives to my face. 


Jeg troede aldrig, at jeg kunne få en skinnende bronzer til at virke, men til min overraskelse så er det, hvad jeg er gået efter på det seneste. Jeg er forelsket i de skinnende, glødende farver fra denne contour palette. Blush farven har jeg elsket et godt stykke tid nu, og jeg er overrasket over hvor flot en naturlig, sol-lækker glød denne bronzer giver til mit ansigt. 

Find it here

NYX - Tinted Brow Mascara

Cause in summer time all I really desire is a natural brow look. I find that this little brush fills my brows in nicely and (almost) makes it look like it's my own natural brow colour. Another benefit of using a brow mascara like this is that it doesn't smutch as easily since the colour sticks to the brows so well. 


For i sommer tiden er alt jeg lyster et naturligt bryn look. Jeg synes at denne lille børste fylder mine bryn rigtig pænt og får dem (næsten) til at se ud som om det er min naturlige brynfarve. En anden fordel ved at bruge en bryn mascara som denne, er at den ikke tværer lige så nemt ud, eftersom farven holder bedre fast i brynene. 

Find it here

Lancome - Doll Eyes

I've never tried a mascara like this one before that gives that long, natural looking lashes. Still it's a mascara that is easy to layer up with a more voluminous mascara if needed. I tend to reach out for this more in months where I'm wearing a lighter, natural, makeup and it really fulfill the look whenever wearing so.


Jeg har aldrig prøvet en mascara som denne før, som giver så lange, naturligt udseende vipper. Det er også en mascara som er nem at lægge lag på for et mere voluminøst look, hvis nødvendigt. Jeg har en tendens til at bruge denne mere i de måneder, hvor jeg har en let, naturlig makeup på, og det fuldfører virkelig looket hver gang jeg har den på.

Find it here

Clinique - Chubby Stick

My lips love this product! It has so many moisturizing benefits and still manage not to feel too heavy on the lips. I am mostly in love with the red colour that is so easily buildable for both a deeper red but also just for a slightly more colour to my natural lip colour. 
If you want to see how all these products work then I use them in the video down below and use them in a very simple summer look. But I will see you soon!


Mine læber elsker dette produkt! Den har så mange fugtgivende fordele, og formår stadig ikke at føles fór tung på læberne. Jeg er mest forelsket i den røde farve, som er så nem at bygge op for at få en dybere rød, men også bare for lidt farve til min naturlige læbefarve.
Hvis du vil se hvordan alle disse produkter virker, så bruger jeg dem i videoen nedenunder og bruger dem i et virkelig simpelt sommer look. Men vi ses snart!What I use:
Beauté Pacifique - Submersive Serum Paradoxe
Clinique - Beyond Perfecting Foundation + Concealer 2 Alabaster
Nyx - Tinted Brow Mascara Black
Urban Decay - Naked Illuminated Trio
Gosh - Eye Liner Pen Stylo Ligneur Black
Lancôme - Hypnôse Doll Eyes
Clinique - Chubby Stick 11 Two Ton Tomato

søndag den 28. maj 2017

Swimwear Styles To Try Out This Summer | Svømmetøj Som Skal Prøves Denne Sommer

Hey loves! I have to be honest and say that I always have a hard time finding swimwear. I think it's because I know what I like and I'm very picky when it comes to what I want to show my almost naked body in to the world. So now when the swimwear styles for the summer is out on the market then I'm searching like a fanatic for something I like. I did find one like I mentioned in my haul, but I still need a nice bottom to the bikini top and here is some of the trends that I've found and will probably purchase.


Hej svesker! Jeg må være ærlig og sige, at jeg altid har svært ved at finde svømmetøj. Jeg tror det er, fordi jeg ved hvad jeg kan lide, og er meget kræsen når det kommer til hvad jeg vil vise min næsten nøgne krop til verdenen i. Så nu hvor svømmetøjs stilene for sommeren er ude på markedet, så søger jeg som fanatisk for at finde noget jeg kan lide. Jeg fandt en, som jeg nævnte i mit haul, men jeg har stadig brug for en bund til min bikini top, og her er nogle af de trends som jeg har fundet og sikkert vil købe.

Stripes
Fringe

Summer PatternsHigh waisted
lørdag den 27. maj 2017

Walks In The Sun (Phone Shoot)

Hey sweeties! When the Danish weather decides to show it's brighter days I just deny to stay inside and watch it then I always get out and enjoy it. In hot weather I almost never wear something tight but something loose fit and airy so I won't get too warm when the sun is burning my red skin. 
These shorts I bought recently and I've talked about before in an another post too, but I'm already loving them and use them an absolute ton. This will definitely be a go-to outfit for the summer months. 


Hej sødeste! Når det danske vejr beslutter sig for at vise sine lysere dage nægter jeg bare at blive indenfor og se det, men jeg går altid ud og nyder det. I varmt vejr har jeg næsten aldrig noget stramt på, men noget løstsiddende og luftigt, så jeg ikke får det fór varmt når solen brænder min røde hud.
De her shorts købte jeg fornylig og har snakket om dem før i et andet opslag også, men jeg elsker dem allerede og bruger dem alt for meget. Det her vil helt sikkert blive et go-to oufits til sommer månederne. 
(Credits to Caroline for taking the pictures)

torsdag den 25. maj 2017

Examination Pressure & How I Deal With It | Eksamens Pres & Hvordan Jeg Håndterer Det

Hey friends! Do you like me have too many exams or tests going on at the moment and aren't really in the mood to get that examination pressure on you right now. For some reason then I've never been that nervous about exams but whenever people ask me how there is a few things that always comes to my mind that helps me relax under pressured situations. If any of you out there is suffering from examination anxiety I thought that these tips might help you.


Hej venner! Har du som mig alt for mange eksamener eller tests her for tiden, og er ikke rigtigt i humør til at få det der eksamens pres på dig lige nu. Af en eller anden grund har jeg aldrig været særlig nervøs over eksamener, men når folk spørger mig hvordan, er der altid et par ting som popper op i mit hovedet der hjælper mig med at slappe af under pressede situationer. Hvis nogen af jer derude lider fra eksamensangst tænkte jeg at dele nogle tips som måske ville hjælpe.


I Accept What I Can And Can't Do cause in reality it's that simple. I'm no genius in maths but I know that I'm in the middle somewhere trying my best, and my best is just an average grade. I never expect too much from my tests and exams, but I often know what grade I will be getting when I'm done with the exam, and I just accept it whether it's bad or good. 

Keep Myself Active cause an active body is an active mind. In the middle of stressing over that stupid exam you just don't get, it might sound crazy to take time out to go for a run or yoga class or whatever, but to get your body moving and take some time away from the reading will make a huge difference for you, I promise!

* * *

Jeg Accepterer Hvad Jeg Kan Og Ikke Kan for i virkeligheden er det så simpelt. Jeg er ikke noget geni til matematik, men jeg ved at jeg er i midten et sted og prøver mit bedste, og mit bedste er en middel karakter. Jeg forventer aldrig fór meget fra mine tests og eksamener, men jeg ved ofte hvilken karakter jeg vil få når jeg er færdig med en eksamen, og jeg accepterer den bare om den er god eller dårlig.

Holder Mig Selv Aktiv for en aktiv krop er et aktivt sind. I midten af al stressen over den dumme eksamen som du bare ikke forstår, så lyder det måske skørt at tage tid ud til at løbe en tur eller en yoga time eller hvad end du er til, men at holde kroppen igang og tage noget tid væk fra læsningen vil gøre en stor forskel for dig, det lover jeg! 


Allow Myself To Relax like already mentioned when my mind is the most relaxed is when I do a workout but there is a ton of ways you can make yourself relaxed. Maybe ten deep breaths and a cup of tea is your way to detox your body and relax. If your way to relax is to watch a few episodes of your favourite series I probably wouldn't recommend that cause we all know that 'a few episodes' doesn't exist.

I Schedule My Day like I do every other day cause reading for exams shouldn't change your daily rhythm that is when you've made your first mistake. Schedule how you will read, when you will read, when you will have breaks and when you will stop reading for that day. I usually wake up like normal and begin reading almost right away since I know it's when my mind is fresh and then have breaks when working out and eating the meals of the day until around four or five in the afternoon, almost like a normal school day. 

* * *

Tillader Mig Selv At Slappe Af som allerede nævnt, så slapper mit hoved mest af når jeg træner, men der et ton af måder hvor du kan få dig selv til at slappe af. Måske er ti dybe indåndinger og en stor kop te din måde at rense din krop og slappe af. Hvis din måde at slappe af er at se et par episoder af din yndlings serie, ville jeg ikke anbefale det, for vi ved godt alle sammen at 'et par episoder' findes ikke.

Jeg Skemalægger Min Dag som jeg gør enhver anden dag for det at læse til eksamen burde ikke ændre din daglige rutine, for det er der du allerede har lavet din første fejl. Skemalæg hvordan du vil læse, hvornår du vil læse, hvornår du vil holde pauser, og hvornår du vil stoppe med at læse den dag. Jeg vågner op til normal tid og begynder at læse næsten med det samme, eftersom jeg ved det er der mit hoved er friskest, og så har jeg pauser, når jeg træner og spiser dagens måltider indtil omkring klokken fire eller fem om aftenen, næsten som en normal skoledag.


Get Out Of The House whether or not it's just a walk down to the local supermarket and buy something for my lunch or sit down at a café with my computer and change the setting around me. If I just can't get myself into reading for an exam it always helps to go somewhere else and change the stressed atmosphere that can appear when sitting in the same chair for an entire day. 

Stick To Healthy Eating Habits cause I must admit that under pressure and a tight schedule then I'm indeed more likely to eat bad processed food. But I know that I work much better and much harder if I make sure to eat healthy and nutritious so my mind will stay focused. It's easy to fall into bad habits when you have a lot on mind but I've talked about in previous post how I stick to my healthy diet and maybe this post will help too or this post about healthy snack ideas. 

* * *

Kom Ud Af Huset om det bare er en gåtur ned til det lokale supermarked og købe noget til min frokost eller sidde ned på en café med min computer og ændre mine omgivelser. Hvis jeg bare ikke kan få mig selv til at læse til en eksamen hjælper det altid at tage et andet sted hen og ændre den stressede atmosfære, som kan komme når man sidder i den samme stol en hel dag.

Holder Mig Til Sunde Spise Vaner for jeg må indrømme at under pres og med et stramt skema er der større risiko for at jeg spiser dårligt, forarbejdet mad. Men jeg ved at jeg arbejder meget bedre og meget hårdere hvis jeg sørger for at spise sundt og nærende, så mit hoved forbliver forkuseret. Det er nemt at falde over dårlige vaner, når du har meget på hovedet, men jeg har snakket om i forrige opslag, hvordan jeg holder mig til min sunde diæt, og måske vil det her opslag også hjælpe dig eller dette opslag med sunde snack ideer. 

onsdag den 24. maj 2017

Easy & Healthy Vegan/Vegetarian Breakfast Recipes (Video) That Don't Suck

Hey friends! A guilty pleasure of mine is to watch food related videos like 'what I eat in a day' or other recipe videos on both Facebook and Youtube, and at some point I stopped myself and thought maybe I should do that too. And if there is one meal of the day that I especially love it is breakfast. I love breakfast and I love to make something different every day and here is some of the recipes that I've loved the most.
I'm not vegan but vegetarian, but all the recipes in this video and post is or can be made vegan easily so these recipes will sooth all people with all kind of diets. 


Hej venner! En af mine guilty pleasures er at se mad-videoer som 'what I eat in a day', eller andre opskrift videoer på både Facebook og Youtube, og på et tidspunkt stoppede jeg mig selv, og tænkte at det skulle jeg måske lave. Og hvis der er én ting som jeg specielt elsker er det morgenmad. Jeg elsker morgenmad, og jeg elsker at lave forskellige ting hver dag og her er nogle af de opskrifter som jeg har lavet mest.
Jeg er ikke veganer, men vegetar, men alle opskrifterne i denne video og opslag er eller kan nemt blive lavet vegansk så de her opskrifter vil passe til alle mennesker med alle slags diæter.
Matcha Latte
I love to start of my mornings with something warm to heat up my body and get a boost before breakfast really begin. I used to drink coffee but found that I get a longer lasting energy boost from drinking tea instead and this matcha latte is really great and nutritious for you. 

Ingredients:
½ coffeemug milk of own choice
½ coffeemug water
½ tsp matcha powder

How:
Heat the water and mix the matcha powder into that, the water must not be boiling!
Heat the milk and mix it with the water.

* * *

Matcha Latte
Jeg elsker at starte min dag med noget varmt for at varme kroppen op og få et boost før morgenmaden rigtig starter. Jeg plejede at drikke kaffe, men fandt ud af at jeg fik et længerevarende energi boost ved at drikke te, og denne matcha latte er virkelig god og god for dig. 

Ingredienser:
½ kaffekop mælk af eget ønske
½ kaffekop vand
½ tsk matchapulver

Hvordan:
Varm vandet og bland matchapulveret i det, vandet må ikke være kogende!
Varm mælken og bland det med vand.


Carrot Cake Porridge
If you need a delicious twist on your ordinary breakfast oatmeal then I honestly think that this sweet twist is so tasty and definitely worth a try. I often add different fruits, in this case vegetables, to my porridge to change the taste from each time I have it. 

Ingredients:
1 dl almond milk
1 dl water
1 tsp chiaseeds
1 tsp flaxseeds
About 1 dl oats
½ apple
1 small carrot
Cinnamon
Desired toppings

How:
Start by mixing the almond milk, water, chiaseeds and flaxseeds and set the mixture aside.
Grate the carrot and apple roughly.
Then pour the seed-mixture into a pot and stir under low heat.
Pour in the carrot and apple, let it simmer while stirring.
Pour in the oats until wanted consistency.
Mix in the cinnamon at last.
Serve with desired toppings.

* * *

Gulerodskage Grød
Hvis du har brug for et lækkert twist til din normale morgenmads havregryn så synes jeg ærligt at dette søde twist er så lækkert og helt klart et forsøg værd. Jeg tilføjer ofte forskellige frugter, i dette tilfælde grøntsager, i min grød for at ændre smagen fra tid til anden.

Ingredienser:
1 dl mandelmælk
1 dl vand
1 tsk chiafrø
1 tsk hørfrø
Ca. 1 dl havregryn
½ æble
1 lille gulerod
Kanel
Ønskede toppings

Hvordan:
Start med at blande mandelmælk, vand, chiafrø og hørfrø og stil det til side.
Riv guleroden og æblet groft.
Hæld frø-miksturen over i en gryde og bland ved lav varme.
Hæld guleroden og æblet i, lad det simre under omrøring.
Hæld havregrynene i indtil ønsket konsistens.
Bland til sidst kanelen i.
Server med ønskede toppings.Summer Smoothiebowl
Cause the first two recipes weren't that summer appropriate in reality, not that it isn't something that I still wouldn't eat/drink in the summer months but this smoothiebowl is everything I need for summer. Lots of delicious summer fruits and a thing that's easy to change up with whatever fruits and vegetables you have stored.

Ingredients:
1 banana
6-7 frozen strawberries
3 chunks frozen spinach
½ orange
Desired toppings

How:
Press the juice out of the orange into a blender and pour in the rest of the ingredients.
Blend until it makes a consistent substance. 
Top off with whatever you desire, I always go for chiaseeds, but the rest varies. 

* * *

Sommer Smoothie
Fordi de første to opskrifter var ikke så sommer venlige i virkeligheden, ikke at det ikke er noget jeg ikke ville spise/drikke i sommer månederne, men denne smoothie er alt jeg har brug for til sommer. Mange lækre frugter og en ting som er nem at ændre på med hvad end af frugter og grøntsager du har liggende.

Ingredienser:
1 banan
6-7 frosne jordbær
3 klumper frossen spinat
½ appelsin
Ønskede topping

Hvordan:
Pres juicen ud af appelsinen ned i en blender og hæld resten af ingredienserne i.
Blend indtil rigtige konsistens.
Top med hvad end du ønsker, jeg bruger altid chiafrø, men resten varierer. 


Pancakes With Strawberry Sauce
Oh my word I looove pancakes and especially healthy pancakes that still taste too good to believe is healthy. With something sweet and savory on top like fresh fruits or this strawberry sauce is just so lovable and a go to breakfast for a day with more time. 

Ingredients:
1 banana
1 dl almond milk
50g oats
5 frozen strawberries
Handful blueberries
A bit of coconut oil

How:
Blend the banana, oats and almond milk together in a blender. 
Shape pancakes on a pan with a bit of coconut oil.
In the meantime heat the strawberries in a small pot when starting to heat up smash them gently with a spoon. 
Serve with the blueberries, very filling and delicious.

* * *

Pandekager Med Jordbær Sauce
Åh min... jeg eeelsker pandekager og specielt sunde pandekager som stadig smager for godt til at tro er sunde. Med noget sødt og skønt på toppen som frisk frugt eller den her jordbær sauce er så elskværdigt og en go to morgenmad på en dag med mere tid.

Ingredienser:
1 banan
1 dl mandelmælk
50g havregryn
5 frosne jordbær
Håndfuld blåbær
Lidt kokosolie

Hvordan: 
Blend bananen, havregrynen og mandelmælken sammen i en blender.
Form pandekagerne på en pande med lidt af kokosolien.
I mellemtiden varm jordbærene i en kasserolle, når de begynder at varme op så mas dem blidt med en ske.
Server med blåbærene, meget mættende og lækker.


Instant Oatporridge 
This is simply too simple to not try out, the consistency is almost like ordinary oat porridge made on the stove and good for a busy day where you're also in the need of something energy-packed. I always add chiaseeds on top but I also love to add fresh fruits and granola or muesli for extra crunch. 

Ingredients:
60g oats
1.5 dl water
0.5 dl milk of choice
Desired toppings

How:
Heat up some water in an electric boiler.
Pour it over the oats and stir.
Top of with the toppings and add the milk.

* * *

Øjeblikkelig Havregrød
Det her er simpelthen for nemt til ikke at prøve, konsistensen er næsten ligesom normal havregrød lavet i en gryde og god til en travl dag, hvor du også har behov for noget med meget energi. Jeg topper det altid med chiafrø, men jeg elsker også at bruge frisk frugt og granola eller müsli for lidt knas.

Ingredienser:
60g havregryn
1.5 dl vand
0.5 dl mælk af ejet valg
Ønsket topping

Hvordan:
Varm vandet i en elkedel.
Hæld det over havregrynene og bland.
Top det med toppingen og tilføj mælken. 

søndag den 21. maj 2017

Classy Stripes

Hey beauties! It has been a couple of tightly packed days, not that I need to complain I've been doing a lot of things that I love to do like seeing my family. I attended my grandfathers smaller birthday celebration yesterday and without being to formal I thought I could still be a bit classy. So to match the weather also I ended up with these striped, loose fit pants but wore a nice top and fine shoes with them to style it up a bit.


Hej skønheder! Det har været et par tætpakkede dage, ikke at jeg har behov for at klage, jeg har lavet mange ting som jeg elsker at gøre, som at se min familie. Jeg tog til min bedstefars mindre fødselsdags fejring igår, og uden at være for formel tænkte jeg stadig at være lidt classy. Så for også at matche vejret endte jeg med de her stripede, løstsiddende bukser, men med en fin top og fine sko for at style bukserne lidt op. 
PantsShirt | ShoesBag


onsdag den 17. maj 2017

Fashion Try On Haul - Zara, Boohoo, H&M, Etc. (Video)

Hey loves! These months are dangerous cause I'm always more of a shopaholic in the warmer months when a lot of the clothes is both cheaper and prettier. But most of the things I've purchased in this video are things I've been on the search for for a while. There will probably be a few more hauls in the future since I'm trying to change up a few things in my wardrobe and make it more 'me' for the summer months. 


Hej venner! Disse måneder er farlige for jeg altid er mere af en shopaholic i de varmere måneder, når meget af tøjet er både billigere og pænere. Men de fleste af de ting jeg har købt i denne video, er ting jeg har ledt efter et stykke tid. Der vil nok komme en del flere hauls i fremtiden, da jeg prøver at ændre et par ting i min garderobe og gøre den mere 'mig' til sommermånederne. 
Thanks for this time loves! It won't be long until I have another blogpost for you all so keep your eye out for that by following along on any social media page to your right. See you!


Det var alt for denne gang venner! Der går ikke længe før jeg har endnu et blogopslag til jer så hold øjnene åbne for det, ved at følge med på de sociale medier til din højre. Vi ses!


Things mentioned in the video:

mandag den 15. maj 2017

6 Budgetfriendly Skincare Products Worth Buying | 6 Budgetvenlige Hudepleje Produkter Værd At Købe

Hey beauties! My skin has been reacting wildly to the changing weather and broken out insanely. So I've been trying out a lot of products or returned to old ones that I've loved and used in the past. This is just a few of those products but I will recommend all of them by heart.


Hej skønheder! Min hud har reageret vildt på det ændrende vejr og brudt voldsomt ud. Så jeg har prøvet en masse produkter, eller gået tilbage til de gamle jeg har elsket og brugt i fortiden. Det her er bare et par af de produkter, men jeg anbefaler dem alle af hjertet.

Can be found here
The Body Shop - Honey & Oat 3-in-1 Moisturising Scrub Mask
My fragile skin hates most scrub masks, a lot of them makes my skin burn and sting like pure hell but this one I've found very soothing for my soreness. It's very gentle to rub on to the skin and leaves my skin feeling soft and moist afterwards.


The Body Shop - Honey & Oat 3-in-1 Moisturising Scrub Mask
Min sarte hud hader de fleste skrubbemasker, mange af dem får min hud til at brænde og stikke som helvede selv, men den her finder jeg passende til min ømhed. Den er meget mild at skrubbe på huden og min hud føles blød og fugtig efter.

* * *


Änglamark - Panthenol Balm
'For damaged skin' it says, oh, and my damaged, dry skin is thankful for this wonder cream. It has indeed helped my skin heal on my hands and the dry patches on my face. It's also a very allergy friendly product with no added perfume or colour which is great for sensitive skin.

Änglamark - Panthenol Balm
'For beskadiget hud' siger den, årh, og min beskadiget, tørre hud er taknemmelig for denne vidunder creme. Den har i al sin sikkerhed hjulpet min hud på hænderne og tørre pletter i ansigtet med at hele. Det er også et allergi-venligt produkt med hverken parfume eller farve, hvilket er skønt for sart hud.Can be found her


Vichy - Hand & Nail Cream
I own way too many handcreames by now, but it also means that I've tested out a lot and I really love this one from Vichy. It dries in fast and is great for a handcream on the go, if you like me, likes to add some handcream right before going out.


Vichy - Hand & Nail Cream
Jeg ejer alt for mange håndcremer efterhånden, men det betyder også, at jeg har testet en del, og jeg elsker virkelig denne her fra Vichy. Den tørre hurtigt ind og er en god håndcreme at tage med på vejen, hvis du som mig godt kan lide at tage håndcreme på lige før du skal ud. 

Can be found here
Ceridal- Fedtcreme
If you need something that will give a longer lasting moist to your hands or any dry patch I will recommend this from the deepest of my heart. But only use this if you have extremely dry skin otherwise it will never dry in and be incredibly annoying.


Ceridal- Fedtcreme
Hvis du har behov for noget som vil give længerevarende fugt til dine hænder eller andre tørre pletter, vil jeg anbefale denne fra det dybeste af mit hjerte. Men brug den kun hvis du har ekstremt tør hud, ellers vil den aldrig tørre ind og være utrolig irriterende. 

* * *

Can be found here


The Body Shop - Tea Tree Skin Clearing Facial Wash
It has been a while since I've used this, but I still love it whenever I go back to it. My skin always feels light and fresh after using this and even though I don't use it that often I always feel my skin absorb the products I use afterwards quite well.


The Body Shop - Tea Tree Skin Clearing Facial Wash
Det er et stykke tid siden jeg sidst brugte denne, men jeg elsker den stadig hver gang jeg går tilbage til den. Min hud føles altid let og frisk efter brug, og selvom jeg ikke bruger den så tit, så føler jeg altid at min hud suger, de produkter jeg bruger efter, godt ind.
Can be found here

Matas - Luksus Bodylotion
Again a light, good on the go cream for a fast moisturized body especially after shaving. After a shower I always love to spread a few pumps all over my body for a nice, fresh feeling.


Matas - Luksus Bodylotion
Igen en let, god creme til at tage med på vejen for en hurtig blød krop, specielt efter barbering. Efter et bad elsker jeg altid at bruge et par pump ud over hele kroppen for en dejlig, frisk følelse. 

fredag den 12. maj 2017

Healthy Snacks For Fast Energy | Sunde Snacks Til Hurtig Energi

Hello loves! Every week I plan out way too many workouts to do but when the day comes around I'm not always in the mood to do a workout. Usually I manage to force myself to the gym, the workout might not be that tough after a long day, but I'm doing it! What mostly gives me the energy and strength to get out of bed and do a workout is eating something energy-filled. 
Even though I've listed a lot of energy-packed snacks down below then the best way to contain a sustainable energy-level is by eating a healthy diet and keep your body moving. 


Hej sødeste! Hver uge planlægger jeg alt for mange træninger der skal gøres, men når dagen kommer er jeg ikke altid i humør til at få trænet. Normalt formår jeg at tvinge mig selv ned i træningscenteret, træningen er måske ikke så hård efter en lang dag, men jeg gør det! Hvad der som oftest giver mig energi og styrke til at komme ud af sengen og få trænet er at spise noget energirigt.
Selvom jeg har lavet en liste over en masse energirige snacks nedenunder, så er den bedste måde at formå et holdbart energi-niveau er ved at spise en sund kost og holde kroppen igang. 


Nuts and seeds
I love to pack a little bag or bucket with a few different nuts, maybe a few almonds, peanuts and raisins. It's a delicious, healthy and filling snack that for sure will fill your body with healthy fats which is great if you want an energy-boost that will keep you filled for a much longer time. Almonds especially has a high magnesium content that also helps produce energy.

Fruits with nutbutter
It's easy and delicious to bring along or eat at home. Eating fruits with nutbutter will provide you with protein for long lasting energy. The sweetness of fruits will keep you full and energized for much longer than any kind of sugary snack and is great when you need a smaller energy boost. 


Nødder og frø
Jeg elsker at pakke en lille pose eller bøtte med et par forskellige nødder, måske et par mandler, peanuts og rosiner. Det er en lækker, sund og mættende snack som med sikkerhed vil fylde din krop med sundt fedt, hvilket er godt hvis du vil have et energi boost, som vil holde dig mæt meget længere. Mandler specielt har et højt indhold af magnesium som også hjælper med at producere energi.

Frugter med nøddesmør
Det er nemt og lækkert at tage med eller at spise hjemme. At spise frisk frugt med nøddesmør vil fylde dig med protein til en længerevarende energi. Sødheden i frugt vil holde dig mæt og energifyldt for meget længere end nogen former for sukker-snack, og er godt hvis du har brug for et mindre energi boost.

Picture From Here
Healthy oat and banana cookies
I won't take credit for this lovely recipe since it's a recipe I found on Cathrines blog called Cathrineyoga.dk. When I saw this recipe I new that I instantly had to make some myself cause it seemed too good to be true that cookies can be that simple and that delicious.

Ingredients:
2 overripe bananas
75g oats
I also added 1 ts of chiaseeds and 40g of cocunut, but you can add almost anything you want for extra taste.

How:
Blend all the ingredients together.
Shape the dough as cookies on a baking tray.
Bake in a preheated 180 degrees Celsius hot air furnace for 10 minutes then turn the cookies and bake for 5 more minutes.

* * *

Sunde havregryns og banan småkager
Jeg vil ikke tage æren for denne skønne opskrift, eftersom det er en opskrift jeg fandt på Cathrines blog kaldet Cathrineyoga.dk. Da jeg så denne opskrift vidste jeg med det samme at den skulle jeg lave, da det virkede for godt til at være sandt, at cookies kan være så simple og så lækre.

Ingredienser:
2 overmodne bananer
75g havregryn
Jeg tilføjede også 1 tsk chiafrø og 40g af kokos, men du kan tilføje næsten alt du ønsker for ekstra smag.

Hvordan:
Blend alle ingredienserne sammen.
Form dejen som cookies på en bageplade.
Bag i en forvarmet varmluftsovn 180 grader Celsius i 10 minutter, derefter vend småkagerne og bag i 5 minutter mere.


Banana
Bananas contains a lot of natural sugars that gives you an amazing energy boost and one of the best parts about bananas are that they're easy to bring along and easy to eat on it's own or together with anything desired. 


Banan
Bananer indeholder en masse naturligt sukker som giver dig et fantastisk energi boost, og en af de bedste ting ved bananer er at de er nemme at tage med, og nemme at spise i sig selv eller sammen med hvad der er ønsket.


(Blue)berries
Berries and especially blue berries contain a high level of fibers that provides your body with a great amount of energy. Berries are great especially if you need some energy for a tired mind after a long working/school-day. 

Beans (edamame beans)
Talking about beans then edamame beans is one of the most energy-packed beans you can eat. They're delicious and the high content of protein, magnesium and iron helps the oxygen transport to the cells which gives you energy. 


(Blå)bær
Bær og specielt blå bær indholder et højt niveau af fibre som fylder din krop med en masse energi. Bær er især gode hvis du har brug for noget energi til et træt hoved efter en lang arbejds/skole-dag.

Bønner (edamamebønner)
Når man snakker om bønner er det specielt edamamebønner som er den mest energirige bønne du kan spise. De er lækre og det høje indhold af protien, magnesium og jern hjælper oxygenen blive transporteret til cellerne, hvilket giver dig energi.


Oats
If you need an energy-boost in the morning eating oats will really help you feel full but also pack your body with a lot of good fibers that gives you energy. I've eaten oats for breakfast almost everyday since a early age, now I variate what I eat a bit more, but I still love oatmeal porridge with fruits in the morning.


Havregryn
Hvis du har behov for et energi boost om morgenen, så det at spise havregryn vil hjælpe dig med at føle dig mæt, men også pakke din krop med en masse gode fibre som giver dig energi. Jeg har spist havregryn til morgenmad næsten hver dag siden en tidlig alder, nu varierer jeg hvad jeg spiser lidt mere, men jeg elsker stadig havregrød med frugter om morgenen.