søndag den 18. juni 2017

5 Tips To Survive A Plane Flight | 5 Tips Til At Overleve En Flyvetur

Hey sweeties! I'm not afraid of flying, so I wouldn't say that this post and the tips in it in any way is going to help if you're suffering from flying anxiety, but maybe they will. At least these are some of the things that helps me get through long plane rides, or just any kind of transportation in general. 


Hej svesker! Jeg er ikke bange for at flyve, så jeg siger derfor ikke at dette opslag og tips her i på nogen måde vil hjælpe dig hvis du lider af flyskræk, men måske vil de. Det her er i det mindste nogle af de ting som hjælper mig med at komme igennem lange flyture, eller bare hvilken som helst slags transport generelt. 

Bring Different Kinds Of Entertainment 

If you have a good book then yes that might be enough but when I'm seated in the same position for a long time I need to be able to do a lot of different things and not just read a book, and not just the same book. So my phone is fully charged, I have a book and a notebook just to draw or write something in when needed. 


Hvis du har en god bog, så ja, så er det måske nok, men når jeg sidder i den samme position i lang tid skal jeg være i stand til at lave en masse forskellige ting og ikke kun at læse en bog, og ikke den samme bog. Så min telefon er fuldt opladt, jeg har en bog og en notesbog bare for at tegne eller skrive noget ned hvis nødvendigt. 


Have Something To Sleep On 

Cause no one wishes to have a aching neck for the next couple of days. I don't own one of those neck pillows but for me it works great to just lay on a extra shirt or a small pillow that I've brought with me from home. 


For der er ikke nogen som ønsker en nakke der gør ondt dagene efter. Jeg ejer ikke en af de der nakkepuder, men det virker for mig at have en ekstra bluse eller en lille pude som jeg har taget med hjemme fra. 

Wear Something Comfortable

Try and forget how you look and just focus on you having to be comfortable while sitting down for a long time. I love to just wear yoga pants or leggings with a big loose fit shirt, and if I'm wearing a bra it's without doubt a soft bra. 


Prøv at glemme hvordan du ser ud og bare fokuser på at have noget behageligt på imens du sidder ned i lang tid. Jeg elsker at have løbebukser eller leggins med en løstsiddende bluse på, og hvis jeg har bh på er den uden tvivl en softbra. 


Try To Get Some Sleep

Most flights and especially longer flights is often over night or early in the morning and just think of where you're going and the time of the day there to avoid too much jetlag. Getting some sleep will also mean that you probably will be more rested when arriving and able to bring on the journey almost right away. 


De fleste flyture, og specielt længere flyture, er ofte om natten eller tidligt om morgenen så bare tænk over hvor du skal hen og tiden på dagen der, for at undgå for meget jetlag. Det at få noget søvn vil også betyde at du nok er mere udhvilet når du ankommer, og istand til at tage rejsen på dig næsten med det samme. 


Follow Your Skincare Routine

I know it's really hard to be in the mood to clean your skin and brush your teeth when on a plane with a lot of people and a small toilet. But on a plane your skin will be needing every kind of caring and moisture it can get, so be kind to yourself and don't skip that step in your daily routine. 


Jeg ved at det er svært at komme i humør til at rense sin hud og børste dine tænder når man er på et fly med mange mennesker og et lille toilet. Men på et fly vil din hud have brug for en hver slags behandling og fugt den kan få, så vær sød ved dig selv og hold dig til din daglige rutine. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar