lørdag den 24. juni 2017

Bloggers That Has Inspired My Summer Wardrobe | Bloggere Der Har Inspireret Min Sommer Garderobe

Hey friends! I really wanted to change up my summer wardrobe this season and I've been looking for inspiration everywhere and in everything. A place where I most certainly have found inspiration is among other bloggers and vloggers looking at their style. 


Hej venner! Jeg har virkelig ønsket at ændre min garderobe denne sæson, og jeg har ledt efter inspiration overalt og i alting. Et sted hvor jeg uden tvivl har fundet meget inspiration er blandt andre bloggere og vloggere, hvor jeg har set på deres stil. 

Here

Lydia Elise Millen

I first found her Youtube where I fell in love with her lovely videos and inspiring vlogs and lifestyle, she truly is a beautiful woman with a just as gorgeous style. The way she talks about style and her love for shoes and handbags I really adore, and at some times find quite funny. If you're looking for a new blogger to follow with a cute, feminine style, give her blog a look. 


Jeg fandt hende først på Youtube, hvor jeg forelskede mig i hendes skønne videoer og inspirende vlogs og livsstil, hun er i sandheden en smuk kvinde med en lige så flot stil. Den måde hun snakker om stil og hendes kærlighed til sko og tasker beundrer jeg virkelig, og til tider også finder lidt sjov. Hvis du leder efter en ny blogger at følge med en sød, feminin stil, giv hendes blog et kig. 

Here

Atlantic Pacific

I've talked about in previous posts how I miss more colour in the fashion and blogging industry. In my search I stumbled upon this blog and even though I haven't chosen the most colourful outfit to represent her blog, in general her style is braver and more colourful than many other bloggers I've seen.


Jeg har i tidligere opslag snakket om hvordan jeg savner mere farve i mode og blogger industrien. I min søgning fandt jeg denne blog, og selvom jeg ikke har valgt det mest farverige outfit for at repræsentere hendes blog, så er hendes stil generelt modigere og mere farverig end mange andre bloggere jeg har set. 

Here

NotJessFashion

Not only is she a fashion blogger in the understanding of posting outfit pics but she also makes a lot of guides and help lines to follow up on trends and tips when it comes to fashion. Lately her and her blog has been a great inspiration for me and for my blog, and her feminine style I find really inspiring especially for the summer months. 


Ikke kun er hun en modeblogger i den forståelse at hun lægger outfit opslag op, men hun laver også en masse guides og hjælp til at følge med på trends og tips når det kommer til mode. På det seneste har hende og hendes blog været stor inspiration for mig og min blog, og hendes feminine stil finder jeg virkelig inspirerende specielt i sommermånederne. 

Here

Samantha Maria

I know that it isn't the first time I'm mentioning Samantha Maria. I first discovered her on Youtube and fell in love with her sweet, soft nature. But as both a fashion vlogger and blogger she is so beautiful and honest when it comes to her being and style, she even has her own brand together with her boyfriend called Novem & Knight


Jeg ved, at det ikke er første gang jeg nævner Samantha Maria. Jeg opdagede hende først på Youtube og forelskede mig i hendes søde, bløde natur. Men som både en mode vlogger og blogger er hun så smuk og ærlig når det kommer til hendes natur og stil, hun har endda sin eget tøjmærke sammen med hendes kæreste kaldet Novem & Knight.

Here

BlogbySandra

Not only are we name twins but in some ways our love for pink and dresses are quite similar. I've been watching her videos on Youtube and reading her blogposts for a couple of months now and really enjoy it. She is very honest in everything she say and do and I've found quite a lot of inspiration in her again feminine style and personality. 


Ikke kun er vi navne-tvillinger, men på nogle måder er vores kærlighed for pink og kjoler rimelig ens. Jeg har set hendes videoer på Youtube og læst hendes blogopslag et par måneder nu og nyder det virkelig. Hun er meget ærlig i alt hun siger og gør, og jeg har fundet meget inspiration i hendes igen feminine stil og personlighed. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar