onsdag den 21. juni 2017

Essentials For Festival Packing | Nødvendigheder Til Festival Pakning

Hey loves! I'm so happy that I finally have the chance to attend Roskilde Festival with a nice group of friends! We're going to camp at the festival and I have to admit that I am a bit nervous of so, cause yes I've done camping before, but that has usually been on family trips and not at a music festival. But after talking with my friends there is a few things we've agreed on is a necessity for camping at a music festival. 
The thing about Roskilde Festival is that it lasts for a week so you will be needing a lot of food and drinks and clothes to go through the week, but all of that I've listed down below:


Hej sødeste! Jeg er så glad for, at jeg endelig har muligheden for at tage til Roskilde Festival med en dejlig gruppe venner! Vi skal camp på festivalen, og jeg må indrømme, at jeg er lidt nervøs, for ja jeg har campet før, men det har normalt været på familie ferier og ikke til en musikfestival. Men efter at have snakket med mine venner er der et par ting som vi blev enige om var en nødvendighed for at campe på en musikfestival.
Tingen med Roskilde Festival er at den varer en uge, så du vil få brug for en del mad og drikkelse og tøj som får dig igennem ugen, men alt det har jeg skrevet nedenunder;


Food & Drinks

There isn't any possibilities for us to keep our food cold, so all the food that we bring along has to be something that doesn't get rotten in the heat. Even though it sounds disgusting then it means that all the food has to be canned or vacuum packet for it to last. For the drinks then there just need to be enough for us to last a whole week, but that depends a lot on the person.


Der er ikke nogen muligheder for at have vores mad på køl, så al maden vi tager med skal være noget som ikke rådner i varmen. Selvom det lyder klamt, så betyder det at maden helst skal være på dåse eller vakumpakket for at det holder. Når det kommer til drikkelse skal der bare være nok til at det kan holde hele ugen for os, men det afhænger meget af personen. 


Clothes

When on a festival be aware of every kind of weather and prepare for the worst, so don't bring anything along that you would be sad if you lost or broke. What I will bring along is mostly old t-shirts and loose fitted pants, but other than that there is a few things that will be necessary and I've listed it down below: 


Når man er på festival skal man være opmærksom på al slags vejr og forberede sig på det værste, så tag ikke noget med som du ville være ked af at miste eller gik i stykker. Det jeg kommer til at tage med er mest gamle t-shirts og løstsiddende bukser, men udover det er der et par ting som vil være nødvendige, og det har jeg skrevet i skemaet:

Practical Stuff

This is mostly all the stuff you probably will forget or didn't think of bringing along, but when I've searched around on the web this is some of the things that I've read is important to bring along. I've also included a few things that would just be terrible to forget even though you know you should remember it. 


Det her er mest de ting du nok vil glemme eller ikke tænkte på at tage med, men da jeg søgte rundt på nettet var det her nogle af de ting som jeg har læst er vigtigt at tage med. Jeg har også inkluderet et par ting som ville være forfærdelige at glemme, også selvom du ved at du burde huske det. 

Hygiene

On a festival and especially on one that last as long as Roskilde festival it's important to bring along a few things that will keep you clean and not devastate your skin or make you sick when you're not able to shower as often. 


På en festival og specielt en som varer så længe som Roskilde festival er det vigtigt at tage et par ting med, som vil holde dig ren og ikke ødelægge din hud eller gøre dig syg, når du ikke kan tage et bad lige så ofte. 

Beauty

No I'm not planing on wearing a lot of makeup and do my hair in different styles, I will just bring along what I would love to have with me to feel fresh. I'm talking more about it in the video on the bottom of this post, like what kind of makeup I'm thinking of.


Nej jeg har ikke planer om at have en masse makeup og gøre forskellige ting med mit hår, jeg tager bare det med, som jeg ville elske at have med for at føle mig frisk. Jeg snakker mere om det i videoen i bunden af opslaget, som hvad for noget makeup jeg tænker på. 

Personal Needs

All the obvious stuff to get you into the festival and make sure you stay. It would be terrible to forget your ticket or id, and not be able to get into the festival or able to buy anything at the festival. Of course then personal needs can be a lot of things if you have anything else than what I've listed. 


Alle de åbenlyse ting som får dig igennem festivalen og sikre at du bliver der. Det ville være forfærdeligt at glemme din billet eller id, og ikke kunne komme ind på festivalen eller købe noget på festivalen. Selvfølgelig kan personlige behov være mange ting, hvis du har noget andet end hvad jeg har skrevet. Ingen kommentarer:

Send en kommentar