søndag den 11. juni 2017

How To Eat Healthy On Vacation | Hvordan Man Spiser Sundt På Ferie

Hey sweeties! I've already been on one vacation so far this summer, and I would lie if I said that I live a 100% healthy living and definitely not on vacation. But keep in mind that it's okay to cheat once in a while and it's for sure okay if you're on vacation. 
I'm not saying that you should live of salads on your vacation, you're on vacation, enjoy it for a bit and eat something savory, but just notice the biggest flaws and fails as well. If you're looking for some more help to stay with your diet or feel the need to begin, I know that www.dietspotlight.com is great at doing just so, so check them out! 


Hej svesker! Jeg har allerede været på én ferie indtil videre denne sommer, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg levede 100% sundt og uden tvivl ikke på ferie. Men hold det i tankerne at det er okay at snyde en gang imellem, og det er helt sikkert okay, når du er på ferie.
Jeg siger ikke at du skal leve af salater på din ferie, du er på ferie, nyd det bare lidt og spis noget lækkert, men prøv at lægge mærke til de største fejl og mangler. Hvis du leder efter noget mere hjælp til at blive på din kur eller føler for et behov for at begynde, så ved jeg at www.dietspotlight.com/ er gode til præcis dette, giv dem et kig!


Be Colourful With Your Food and this comes to whatever you're eating whether it's a salad or pizza, okay maybe not, but try to make your food be bright and colourful at most times. This is probably a general tip when it comes to eating healthy. Eat varied and the easiest way to achieve that is by looking at the colours on your plate.


Hver Farverig Med Din Mad og dette er lige meget hvad du spiser, om det er en salat eller pizza, okay måske ikke, men prøv at gør din mad flot og farverig det meste af tiden. Det er nok lige så meget et generelt tip, når det kommer til at spise sundt. Spis varieret, og den nemmeste måde at opnå det er ved at se på farverne på din tallerken. 


Avoid Sugary Drinks, unless it's cocktails, just kidding, you can get cocktails light on sugar as well. The most dangerous trap people fall into when being on vacation is to drink sugary drinks after walking around for an entire day cause you desire something sweet but is also thirsty. Stick to your water, it will also make you fell a lot better in the long run.


Undgå Sukkerrige Drinks, medmindre der er cocktails, joke, du kan få cocktails lette på sukker. Den farligste fælde folk falder i, når det kommer til at være på ferie, er at drikke sukkerrige drinks efter at have gået rundt en hel dag, fordi du lyster noget sødt, men er også tørstig. Hold dig til vand, på længere sigt vil det også føles bedre. Bring Your Sexiest Workout Gear cause admit it when our sexiest clothing isn't in the washer we all want to go for a run just a tiny bit more. So make sure to pack that and when you're at your destination you might feel a tiny bit more motivated to put it on a do some kind of workout and if you don't... Well at least you tried!


Tag Dit Mest Sexede Træningstøj Med, for indrøm det, når vores mest sexede tøj ikke er i vaskemaskinen har vi alle lidt mere lyst til at løbe en tur. Så vær sikker på at pakke det, og når du ankommer til din destination, føler du dig måske en smule mere motiveret til at tage det på og lave en eller anden form for træning, og hvis du ikke gør... I det mindste prøvede du!Skip Public Transport and walk, rent a bike, do whatever suits you and your vacation the best. On my recent trip we rented bikes and biked to everything we wanted to see, it takes time yes, but you also see some things that you might not have seen if you've taken public transport.Hold Dig Fra Offentlig Transport og gå, lån en cykel, gør hvad end der passer dig og din ferie bedst. På min seneste tur lånte vi cykler og cyklede til alting vi ville se, det tager tid ja, men du ser også nogle ting, som du måske ikke ville have set, hvis du havde taget offentlig transport. 


Avoid Empty Calories like white breads, white pasta and white potatoes, make sure to eat things that will keep you full for longer and give you a longer lasting energy. Choose the darker types of bread and protein-packed meals, you will be happier and full for longer.


Undgå Tomme Kalorier som hvidt brød, hvid pasta og hvide kartofler, hver sikker på at spise ting som vil holde dig mæt længere og give dig et længerevarende energiboost. Vælg de mørkere typer af brød og proteinrige måltider, du vil være gladere og mæt længere. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar