søndag den 4. juni 2017

What I Wore & Did On Bornholm | Hvad Jeg Havde På & Gjorde På Bornholm

Hey sweeties! The day before yesterday I came home from Bornholm, a sweet, small island that I in many ways fell in love with. On a small vacation like this where we planned to bike a lot and see the landscape I also thought my wardrobe well through and what I should bring along. Read along to see what I wore and did on Bornholm, and why I've fallen in love with this vacation destination.


Hej svesker! I forgårs kom jeg hjem fra Bornholm, en sød, lille ø, som jeg på mange måder forelskede mig i. På en miniferie som denne hvor vi havde planlagt en masse cykling og at se en masse landskab, gennemtænkte jeg min garderobe, og hvad jeg skulle tage med. Læs med for at se hvad jeg havde på og gjorde på Bornholm, og hvorfor jeg forelskede mig med denne ferie destination.

Day 1:

A quite stressed me ran out of the school after a long and hard test and jumped right into the car holding in the parking lot where my mother and brother waited for me. So the first day was basically just us driving and then sailing to Bornholm. When we arrived at our hotel we were all quite tired and went to bed early to be ready the next day. 


En ret så stresset mig løb ud af skolen efter en lang og hård prøve, og hoppede lige ind i bilen som holdte på parkeringspladsen, hvor min mor og bror ventede på mig. Så den første dag gik i bund og grund ud på at vi kørte og sejlede til Bornholm. Da vi ankom til vores hotel var vi alle trætte og gik tidligt i seng for at være klar næste dag.Shirt | Jacket | Skirt (similar, shorter version) | Bag | Shoes (similar)

Day 2:

My mother had to work in the morning so my brother and I decided to go for a walk through the streets of Rønne, the biggest city on Bornholm, and discover what the cute and hidden streets of this adorable, old, Danish city hide. 


Min mor skulle arbejde det meste af morgenen, så min bror og jeg besluttede os for at gå igennem Rønnes gader, den største by på Bornholm, og opdage hvad de små og gemte gader i denne søde, gamle, danske by gemmer.After doing a bit of shopping and lunchtime, which we ate at a café in Rønnes only hall, we met up with our mother, rented three bikes and began our biking journey towards a known tourist place on Bornholm, Ekkokammerdalen. 


Efter lidt shopping og frokosttid, hvilket vi spiste på en café i Rønnes eneste center, mødtes vi med vores mor, lånte tre cykler og begyndte vores cykeltur imod en kendt turistattraktion på Bornholm, Ekkokammerdalen.
On our way to Ekkokammerdalen we also stopped and saw one of Bornholms four round churches located in Nylars. There only exist eight round churches in Denmark, four of them is located on Bornholm, strange, but still worth a look.
We then biked further on through the beautiful landscape of Bornholm until we reached Ekkokammerdalen and went for a walk in the closets areas of this big valley. We ended up biking about 40 kilometers that day, it was so lovely!


På vejen til Ekkokammerdalen stoppede vi også og så en af Bornholms fire rundkirker som lå i Nylars. Der findes kun otte rundkirker i Danmark, fire af dem ligger på Bornholm, underligt, men stadig et kig værd.
Vi cyklede derefter videre gennem det smukke landskab på Bornholm, indtil vi nåede Ekkokammerdalen, og gik en tur de nærmeste steder i denne store dal. Vi endte med at cykle omkring 40 km den dag, det var så skønt!Jacket (similar) | Yogapants (similar) | Bag | Shoes (similar)

Day 3:

Our last day... So we decided to bike to Gudhjem which is another known city on Bornholm, it was a long ride, but definitely worth it. Gudhjem is such a pretty city that has been build close to the water on the cliffs. But before we reached Gudhjem we also decided to stop and see the biggest round church on Bornholm in Østerlars. It was a quite big church but it also contained a lot of history and hidden stairs, so definitely funnier to visit.


Vores sidste dag... Så vi besluttede os for at cykle til Gudhjem, hvilket er endnu en kendt by på Bornholm, det var en lang tur, men helt klart det værd. Gudhjem er en så pæn by, som er blevet bygget tæt på vandet på klipperne. Men før vi nåede Gudhjem besluttede vi os også for at stoppe op og se den største rundkirke på Bornholm i Østerlars. Det var en ret stor kirke, men også en som indeholdte en masse historie og gemte trapper, helt klart et sjovere visit.
Other than having three lovely days where we biked over 90 km, I also managed to get a sunburned face, so note that if you're ever going to Bornholm, it isn't called the sunshine island for nothing...


Udover at have haft tre skønne dage, hvor vi cyklede over 90 km, formåede jeg også at få et solbrændt ansigt, så husk at hvis du tager til Bornholm, så er det ikke kaldet solskins øen for ingenting...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar