lørdag den 29. juli 2017

4 Styles For Trending Statement Earrings | 4 Stile Til Moderigtige Store Øreringe

Hey sweeties! One thing is that statement earrings has become a huge trend this spring and summer and I adore it, but in the category called statement earrings there is a few particular kinds of earrings that is seen more often. Not only am I looking for a cute pair in every category (cause I looove earrings), but I also thought that you might like to get an idea of what jewelry to buy next with this post.


Hej svesker! En ting er at store øreringe er blevet en stor trend dette forår og sommer, og jeg elsker det, men indenfor denne kategori som hedder store øreringe er der et par specielle slags øreringe som er set oftere. Ikke kun leder jeg efter et sødt par indenfor hver kategori (fordi jeg eeelsker øreringe), men jeg tænkte, at du måske også gerne ville have en idé om hvilke smykker der skal købes næste gang.

Metals

Both talking about colour and material, something that can tone an outfit both up and down. I love my metallic looking earrings whenever I'm wearing a more outgoing, colourful outfit to mat it down, or if I'm wearing something one-coloured to give some shine to the look. The material of course comes in every shape and size, and maybe you can even mix with some of the other trends.


Her snakker jeg både om farve og materiale, noget som kan tone et outfit op og ned. Jeg elsker mine metalisk udseende øreringe når jeg har et mere udadvendt, farverigt outfit på til at matte det lidt ned, eller hvis jeg har noget ensfarvet på for at give noget glamour til looket. Materialet kommer selvfølgelig i mange former og størrelser, og måske kan du matche det med en af de andre trends. 
Fringes

Definitely in the top of trends. Not only is it something I've seen a lot on clothing but also hanging on earrings. Some are huge going down to the shoulder, but others are more suitable for both a everyday look or something festive. Also a great idea to have if you're a bit bored in class and need something to keep your hands busy (not that I'm guilty of doing so of course).


Helt sikkert i toppen af trends. Ikke er kun er det noget jeg har set meget på tøjet, men også sæt hængende i øerne. Nogen er kæmpe og går ned til skuldrene, andre er lidt mere passende til et hverdags look eller noget mere festligt. Også en god idé at have hvis du keder dig lidt i timerne og har brug for at holde dine hænder beskæftiget (ikke at jeg er skyldig i at gøre det, selvfølgelig).
Hoops

Probably the biggest trend of them all, and also the easiest one to style. The hoops can come in every size and probably match every outfit since most of the styles are quite simple but you can still manage to make a statement to your look.


Nok den største trend af dem alle, og også den nemmeste at style. Ringene kan komme i enhver størrelse og sikkert matche ethvert outfit eftersom de fleste stile er ret simple, men formår stadig at sætte et mærke på dit look. 


Different Shapes

A trend I've talked about before, predicting that this was going to be a huge trend in SS17, and also a trend I've been looking forward to see more of. I love to challenge myself especially when it comes to fashion and it has been a challenge to mix and match earrings that I thought would look nice together. Luckily now you're able to buy two different shaped earrings in one package, I call that a good deal.


En trend som jeg har snakket om før, hvor jeg forudså at det kom til at blive en stor trend i SS17, og også en trend jeg har set frem til at se mere af. Jeg elsker at udfordre mig selv, specielt når det kommer til mode, og det har været en udfordring at mikse of matche øreringe som jeg synes ville se flotte ud sammen. Heldigvis er der nu mulighed for at købe to forskellige øreringe i en pakke, det kalder jeg et godt tilbud. 
torsdag den 27. juli 2017

The City Of Lindos

Hey sweeties! I am currently on Rodos in Greece and on my fourth day. So far it has been a pleasure and a true adventure to be here with my family and have the opportunity to see another part of the world that I haven't seen before. 
Yesterday we visited Lindos, one of the bigger cities on Rodos and it was a great experience to see a city with such a different architecture from what I see in Denmark. Also the Acropolis was amazing, so huge and so much history inside it!
Even though the weather is much warmer than what I'm used to I still managed to get my way around it and enjoy every moment I've had here in Greece. So before I'm about to head out for my next adventure I just wanted to share what I wore and this experience from Lindos with you all. I will have much more for you when coming home from Rodos. Love you all!


Hej svesker! Jeg er lige for tiden på Rhodos i Grækenland og på min fjerde dag. Indtil videre har det været en fornøjelse og et sandt eventyr at være her med min familie, og have muligheden for at se en anden del af verdenen jeg aldrig har set før.
I går besøgte vi Lindos, en af de større byer på Rhodos, og det var en stor oplevelse at se en by med en så anderledes arkitektur fra hvad jeg ser i Danmark. Og så var Acropolis'en fantastisk, så stor og så meget historie i den!
Selvom vejret er meget varmere end hvad jeg er vant til, formår jeg stadigvæk at finde min vej uden om det, og nyde ethvert moment jeg har her i Grækenland. Så før jeg skal videre på mit næste eventyr, ville jeg bare lige dele hvad jeg havde på og denne oplevelse fra Lindos med jer alle. Jeg vil have meget mere til jer når jeg kommer hjem fra Rhodos. Elsker jer!
Shirt (old) | Shorts | Bag, I bought on Rodos | Shoesmandag den 24. juli 2017

Vacation & Summer Lookbook (video)

Hey sweeties! Summer is blooming (even in Denmark) so I finally have the chance to share and show some of my favourite summer looks and outfits. What a pleasure it has been to make this video and to finally have the weather warm enough for me to do it (at least for one day).
When this goes up I'm currently on Rhodos with my family and even though the Danish summer weather is quite different from the Greek then these are at least some outfits I could wear. There will also be a video on what I wore from Rhodos when I'm back home. Can't wait to be back with more for you all, lots of love!


Hej svesker! Sommeren blomstrer (selv i Danmark), så jeg har endelig fået chancen for at dele og vise nogle af mine yndlings sommer looks og outfits. Det har været en fornøjelse at lave denne video og endelig at kunne have det på i et lidt varmere vejr (i det mindste for en dag).
Når det her kommer op er jeg på Rhodos med min familie, og selvom det danske sommer vejr er meget anderledes fra det græske så er der i det mindste nogle outfits som jeg kan have på. Der vil også komme en video på hvad jeg har haft på på Rhodos, når jeg kommer hjem. Jeg kan ikke vente med at komme tilbage med mere til jer, massere af kærlighed!
Shirt, similar | Skirt | Shoes | Jacket
Shirt | Shorts, similar | Shoes

Bodystocking similar | Shorts similar | Jacket | ShoesThanks to Katrine Kingo for helping me with the filming

fredag den 21. juli 2017

Tips & Tricks For Being More Productive In The Morning

Hey sweeties! I am by nature a A-person, so that means I naturally get tired early in the evening and wake up early in the morning as well. Also my mornings is where I'm the most productive and have the most energy, but of course not every morning is the same and sometimes I have late nights. So I've found out how I fill my self up with the most energy to get a productive morning when not feeling so.


Hej svesker! Jeg er af natur et A-menneske, så det betyder at jeg af natur bliver træt tidligt på aftenen og vågner også tidligt om morgenen. Det er også om morgenen hvor jeg er mest produktiv og har mest energi, men selvfølgelig er hver morgen ikke ens og nogengange har jeg sene nætter. Så jeg har fundet ud af hvordan jeg fylder mig selv med mest energi for at en mere produktiv morgen, når jeg ikke føler for det.


Exercise is something that I really love to do in the morning since it gets my blood pumping and wakens my body and head before getting the day on. I'm trying to get back into a routine after a week of festival and vacation on the Faroe Islands, and to me it's easier to workout in the morning and get my body going. 


Træning er noget som jeg virkelig elsker at gøre om morgenen, eftersom det får mit blodomløb igang og vækker min krop og hoved, før jeg starter dagen. Jeg prøver at komme ind i en rutine efter en uges festival og ferie på Færøerne, og for mig er det nemmere at træne om morgenen og få min krop igang. 


Eat A Filling Breakfast which is a obvious thing cause the biggest energy source you will ever find comes from food. I do like to do a workout before breakfast but if I'm feeling really tired that morning I will usually eat a good, filling, breakfast before going for a workout since it's, like said, the best way to get energy into your body.


Spis En Mættende Morgenmad hvilket er en åbenlys ting, for den største energikilde du nogensinde vil finde kommer fra mad. Jeg kan godt lide at træne før morgenmaden, men hvis jeg føler mig virkelig træt den morgen spiser jeg normalt en god, mættende morgenmad før jeg tager til træning, eftersom det er den bedste måde at få energi ind i kroppen.  


Love What You Do cause otherwise it will be hard to get up in the morning if you don't look forward to get the day on. On hard school days it's hard for me to get up too, but if I know that I have more to look forward too, some blogging, workouts or friends to see through out the day that also helps me to get out of bed properly. 


Elsk Hvad Du Laver for ellers vil det være svært at komme op om morgenen hvis du ikke ser frem til at komme igang med dagen. På hårde skoledage er det også sværere for mig at komme op om morgenen, men hvis jeg ved at jeg har mere at se frem til som blogging, træning eller venner der skal ses senere på dagen, så hjælper det mig også med at komme ud af sengen rigtigt.


Don't Look On Your Phone as the first thing when waking up. If I want a productive day I also need to start it of right, and if I use the first half an hour (okay maybe an hour) on my phone it's already doomed to be a lazy day. So I prefer to either wake up and exercise or cleanse my skin before I let myself check my phone. 


Undgå At Kigge På Din Telefon som den første ting når du vågner. Hvis jeg ønsker en produktiv dag skal jeg også starte den rigtigt, og ved at bruge den første halve time (okay måske en time) på min telefon er det allerede dømt til at være en doven dag. Så jeg foretrækker at stå op og træne eller rense min hud før jeg lader mig selv kigge på min telefon. 

Art

I've always loved and been fascinated by art. With that love I've always known I've wanted to do something in life with creativity. I've tried out art in many ways; painting, drawing, writing, makeup and a lot of other things, but one thing that has always fascinated me and something I've always been drawn back into when feeling creative, is fashion. 
I love writing with all of my heart, but getting the chance to not only express myself through words but also through what I wear is a whole new way of viewing the world. 
People always say that you can't judge a person by their looks and maybe not, but what they've chosen to put on that day tells not only a lot about the person behind that outfit but also the mood and feelings that person is walking around with that day. 
To me art is so much more than just paintings, it's a way to express your feelings without having to say them out loud. If it's through paint, writing, makeup or fashion doesn't really matter, cause sometimes it's so much easier to say what you're feeling if you don't have to say it out loud. 


Jeg har altid elsket og været fascineret af kunst. Med den kærlighed har jeg altid vidst, at jeg ville lave noget kreativt med mit liv. Jeg har prøvet kunst på mange måder; maling, tegning, skrivning, makeup og en masse andre ting, men én ting som altid har fascineret mig, og noget som jeg altid er blevet trukket tilbage til, når jeg har følt mig kreativ, er mode.
Jeg elsker at skrive med hele mit hjerte, men at få chancen for at udtrykke mig selv gennem ord, men også gennem hvad jeg har på er en helt anden måde at se verdenen på.
Folk siger altid at man ikke kan dømme folk ud fra hvordan de ser ud og måske ikke, men hvad de har valgt at tage på den dag siger ikke kun noget om personen bag tøjet, men også noget om humøret og følelserne den person går rundt med den dag.
For mig er kunst mere end bare malerier, det er en måde at udtrykke dine følelser uden at skulle sige dem højt. Hvis det er igennem maling, skrivning, makeup eller mode er sådan set lige meget, for nogen gange er det meget nemmere at sige hvad du føler, hvis du ikke behøver at sige det højt. 
Ruffled Off Shoulder Chiffon DressShoes
Find similar off shoulder chiffon dresses on the Zaful websiteThanks to Zaful for collaborating with me on this post
Thanks to Jorúnn Maria Dalsgaard for helping me with the pictures