lørdag den 8. juli 2017

Packing Tips | Pakke Tips

Hey friends! High season for travelling is upon us and I also have a lot of travelling around the country and out to do this summer. With that comes a lot of packing and unpacking, and since it's been this way every summer for many years now I do have some tips and tricks on how to pack for longer trips. 


Hej venner! Højsæsonen for rejser er over os, og jeg har også en del rejser rundt omkring i landet og ude denne sommer. Med det kommer der en masse pakning og udpakning, og eftersom det har været sådan hver eneste sommer i mange år nu, har jeg nogle tips og tricks, til hvordan man kan pakke for længere ture. 

Roll Your Clothes

Probably one of the most cliché tips ever so if you aren't doing this yet then what are you waiting for. It works so great if your clothes always takes up way too much space in your suitcase, I do this even just for smaller trips and bags. 


Nok en de mest cliché tips nogensinde, så hvis du ikke gør dette, hvad venter du så på. Det virker utrolig godt hvis dit tøj altid optager alt for meget plads i din kuffert, jeg gør det selv på mindre ture og tasker. 


Pack Your Underwear At last

After you've rolled it all together there is always a little space between the clothing where you can stuff in your underwear, socks and everything that doesn't take up that much space in general. Since underwear doesn't take up that much space it's easy to stuff in the small pockets on the outside of your suitcase if your bag is fully packed. 


Efter du har rullet alt sammen er der altid lidt plads mellem tøjet hvor du kan proppe dit undertøj, sokker, og alt det der ikke bruger så meget plads generelt, ind imellem. Eftersom undertøj ikke bruger så meget plads er det nemt at stikke i de små lommer uden på din kuffert, hvis din taske er fuldt pakket. 

Check Up On The Weather

Isn't the worst just to arrive at your destination with full on light, summer clothing just to realize that it's going to rain all week. Check up on the weather while packing and right until you're leaving just in case that something changes and you have to bring along something extra or remove something.


Er det ikke det værste når man ankommer til sin destination med fuldt ud let sommertøj bare for at indse at det kommer til at regne hele ugen? Hold dig opdateret på vejret imens du pakker og lige indtil du rejser, bare for at være sikker på at noget ikke ændrer sig, og du får brug for at tage noget ekstra med eller tage noget ud. 


Think Your Trip Through

If you're going to walk around a lot seeing museums and other sights it seems ridiculous to only bring flip flops along. Not that it's necessary to have your whole vacation planned beforehand but just keep in mind where you're going and what kind of trip it's going to be. 


Hvis du skal gå rundt en del og se museumer og andre seværdigheder virker det latterligt kun at tage flip flops med. Ikke at det er nødvendigt at have hele din ferie planlagt på forhånd, men bare tænk over hvad du skal, og hvilken slags tur det kommer til at være. 

Roll Your Beauty Products In A Towel

I think we've all tried to arrive at our destination just to find our shower bottle cracked open and the content is everywhere! So what I've found work, is to roll my breakable, wet products in something that will either keep it safe or suck up the product if it breaks. 


Jeg tror at vi alle har prøvet at ankomme til rejsemålet bare for at finde ud af vores sæbeflaske er i stykker og indholdet er overalt! Så hvad jeg har fundet ud af virker er rulle alle mine skrøbelige, våde produkter ind i noget som enten vil holde det sikkert eller suge al produktet hvis det går i stykker. 


Fill In Your Shoes

Since a shoe is supposed to be able to have a foot inside it also means that there is a lot of empty space that you can fill in with whatever. It can be beauty products to keep them protected or just socks, tights and underwear. 


Da meningen med en sko ligesom er at have en fod i den, betyder det også, at der er en masse tom plads som du kan fylde med lige meget hvad. Det kan være skønhedsprodukter for at holde dem sikret eller bare sokker, strømpebukser og undertøj.


Keep Some Room Free

You might want to bring along too much stuff that you 'might' wanna use on your trip, but when you're going to pack to go back home you will probably be needing that extra room for things you've purchased on your trip. So keep that in mind when holding that shirt in your arms kind of wanting to bring it along 'just in case'. 


Du har måske lyst til at tage alt for mange ting med som du 'måske' kommer til at bruge på din tur, men når det kommer til at skulle pakke for at tage hjem vil du sikkert få brug for det ekstra plads til den ting du har købt på din tur. Så tænk over det når du holder den bluse i armene, som du gerne vil have med 'bare for at være sikker'. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar