fredag den 21. juli 2017

Tips & Tricks For Being More Productive In The Morning

Hey sweeties! I am by nature a A-person, so that means I naturally get tired early in the evening and wake up early in the morning as well. Also my mornings is where I'm the most productive and have the most energy, but of course not every morning is the same and sometimes I have late nights. So I've found out how I fill my self up with the most energy to get a productive morning when not feeling so.


Hej svesker! Jeg er af natur et A-menneske, så det betyder at jeg af natur bliver træt tidligt på aftenen og vågner også tidligt om morgenen. Det er også om morgenen hvor jeg er mest produktiv og har mest energi, men selvfølgelig er hver morgen ikke ens og nogengange har jeg sene nætter. Så jeg har fundet ud af hvordan jeg fylder mig selv med mest energi for at en mere produktiv morgen, når jeg ikke føler for det.


Exercise is something that I really love to do in the morning since it gets my blood pumping and wakens my body and head before getting the day on. I'm trying to get back into a routine after a week of festival and vacation on the Faroe Islands, and to me it's easier to workout in the morning and get my body going. 


Træning er noget som jeg virkelig elsker at gøre om morgenen, eftersom det får mit blodomløb igang og vækker min krop og hoved, før jeg starter dagen. Jeg prøver at komme ind i en rutine efter en uges festival og ferie på Færøerne, og for mig er det nemmere at træne om morgenen og få min krop igang. 


Eat A Filling Breakfast which is a obvious thing cause the biggest energy source you will ever find comes from food. I do like to do a workout before breakfast but if I'm feeling really tired that morning I will usually eat a good, filling, breakfast before going for a workout since it's, like said, the best way to get energy into your body.


Spis En Mættende Morgenmad hvilket er en åbenlys ting, for den største energikilde du nogensinde vil finde kommer fra mad. Jeg kan godt lide at træne før morgenmaden, men hvis jeg føler mig virkelig træt den morgen spiser jeg normalt en god, mættende morgenmad før jeg tager til træning, eftersom det er den bedste måde at få energi ind i kroppen.  


Love What You Do cause otherwise it will be hard to get up in the morning if you don't look forward to get the day on. On hard school days it's hard for me to get up too, but if I know that I have more to look forward too, some blogging, workouts or friends to see through out the day that also helps me to get out of bed properly. 


Elsk Hvad Du Laver for ellers vil det være svært at komme op om morgenen hvis du ikke ser frem til at komme igang med dagen. På hårde skoledage er det også sværere for mig at komme op om morgenen, men hvis jeg ved at jeg har mere at se frem til som blogging, træning eller venner der skal ses senere på dagen, så hjælper det mig også med at komme ud af sengen rigtigt.


Don't Look On Your Phone as the first thing when waking up. If I want a productive day I also need to start it of right, and if I use the first half an hour (okay maybe an hour) on my phone it's already doomed to be a lazy day. So I prefer to either wake up and exercise or cleanse my skin before I let myself check my phone. 


Undgå At Kigge På Din Telefon som den første ting når du vågner. Hvis jeg ønsker en produktiv dag skal jeg også starte den rigtigt, og ved at bruge den første halve time (okay måske en time) på min telefon er det allerede dømt til at være en doven dag. Så jeg foretrækker at stå op og træne eller rense min hud før jeg lader mig selv kigge på min telefon. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar