søndag den 13. august 2017

Books I Read This Summer | Bøger Som Jeg Har Læst Denne Sommer

Hey sweeties! As always I haven't read as much as I wanted to this summer, but I've managed to get through a few great and less great books anyway. If you're looking for something new to read then try and read the review I made to each book and it might or might not be the book you're looking for. If you have any recommendations then I would love to know of those too! 


Hej svesker! Som altid har jeg ikke læst lige så meget som jeg gerne ville denne sommer, men jeg har formået at komme igennem et par gode og ikke så gode bøger. Hvis du leder efter noget nyt at læse, så prøv at læse anmeldelserne jeg har lavet til hver bog og det er måske, eller måske ikke, den bog du leder efter. Hvis du har nogen anbefalinger, så ville jeg elske at kende til dem!


Ten Things I've Learned About Love - Sarah Butler

You're probably already sighting over the fact that it's yet another love story that gets hyped. But I found this love story very different from the other ones cause it's no cliché heterosexual couple that meet, face some troubles and end up together. This is a story about love for family and so much more which I think is what really caught me.
Can be found here.


Du sukker sikkert allerede over det faktum at endnu en kærlighedshistorie bliver hyped. Men jeg fandt denne kærlighedshistorie meget anderledes fra de andre, for det er ikke noget cliché heteroseksuelt par som mødes, møder nogle problemer og ender sammen. Det er en historie om kærlighed til familie og så meget mere, hvilket virkelig ramte mig.
Kan findes her.


Hex Hall 2 - Rachel Hawkins

I read the first one a couple of years ago and quite liked it. Now after reading the second one in the series I'm not so sure anymore, cause like said it was a couple of years ago and I know that I would have loved the second one just as much back then, but not now. It was fine, but too cliché and predicable for me, not that I don't love a good cliché, but the style of writing put me of, sorry...
Can be found here


Jeg læste den første for et par år siden og kunne godt lide den. Nu efter at have læst den anden i serien er jeg ikke så sikker længere, for som sagt så er det et par år siden nu, og jeg ved, at jeg ville have elsket den anden lige så meget dengang, men ikke nu. Den var fin, men fór cliché og forudsigelig for mig, ikke at jeg ikke elsker en god cliché, men skrivestilen tiltalte mig ikke, undskyld...
Kan findes her.


Looking For Alaska - John Green

Talking about clichés, one author I can't get over is John Green, I've read several of his books so far and they've all got me so attached. The honesty of his style of writing is lovely and paired with funny, interesting characters and a exciting story then I'm going to recommend yet another John Green book.
Can be found here


Når man snakker om clichéer, en forfatter som jeg ikke kan komme over er John Green. Jeg har læst samtlige af hans bøger indtil videre, og de har alle fanget mig. Ærligheden i hans skrivestil er elskværdig og sammensat med sjove, interessante karakterer og en spændende historie, så anbefaler jeg endnu en John Green bog.
Kan findes her.


Magnus Chase - Rick Riordan

I've been quite a fan of Rick Riordans books for some time now, I fell in love with the Percy Jackson-series the moment I read the first page. So of course I had to read Magnus Chase as well. This time in an universe with all the Norse gods which I, as a Dane, find even funnier. Even though the story reminds me a lot of the Percy Jackson series then it doesn't change the fact that I love the funny stories made by Rick Riordan. 
Can be found here.


Jeg har været en fan af Rick Riordans bøger et stykke tid nu, jeg forelskede mig i Percy Jackson-serien fra første side af. Så selvfølgelig skulle jeg også læse Magnus Chase. Denne gang i et univers med alle de Nordiske guder hvilket jeg, som en dansker, fandt endnu sjovere. Selvom historien minder mig meget om Percy Jackson serien så ændrer det ikke på at jeg elsker de sjove historier skrevet af Rick Riordan.
Kan findes her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar