onsdag den 9. august 2017

First Day Of School | Første Skoledag

Hey sweeties! My first day of school started out with me not being able to fall asleep the night before, ending up moving my clock for the next morning forward over and over again until I could just forget that I would have time for a morning workout. To my luck I still had the chance to book myself in for a zumba class later on the day, but I still woke up feeling quite tired after wakening up in the middle of the night as I've done quite a lot recently.
I just tried to start of my routine like usual anyway, and I've made several posts on exactly what my morning routine looked liked before whether or not I'm working out


Hej svesker! Min første skoledag startede med at jeg ikke kunne falde i søvn aftenen før, så jeg endte med at rykke min alarm til næste dag fremad igen og igen, indtil at jeg kunne glemme alt om at have tid til at træne om morgenen. Heldigt for mig havde jeg stadig muligheden for at booke mig ind på et zumba hold senere på dagen, men jeg vågnede stadig op og følte mig ret træt efter at have vågnet op midt om natten, som jeg har gjort en del på det seneste.
Jeg prøvede at begynde min rutine som normalt alligevel, og jeg har lavet samtlige opslag om hvordan min morgen rutine så ud, om det er med en træning eller ej. 
So I managed to get up and get myself going and work out a nice makeup look that would go along with the clothing I decided to wear. So I'm wearing the dress that I showed in my last lookbook as well just styled with something a bit different cause the morning inside were a bit chill. 


Så jeg formåede at stå op og få mig selv igang og lægge en fin makeup som ville passe godt med det tøj jeg besluttede mig for at have på. Så jeg har den kjole på, som jeg også viste i min sidste lookbook, bare stylet med noget andet fordi morgenen indenfor var en smule kold. 


Shirt, similar | Dress, out of stock in this colour | Boots | Bag from Rodos


The first day was quite nice really, had two classes so I started of the year quite chilled, but still like any other day with normal teaching.
After drinking a catch-up-coffee with a good friend I headed to the gym to go for that zumba class which was so lovely! So the night is chilled with homework (yes I already have homework), blogging and just getting back into my night routine. 


Den første dag var faktisk ret skøn, havde to moduler, så startede året ret roligt, men stadig som enhver anden normal undervisningsdag. 
Efter at have drukket en catch-up-kaffe med en god ven vendte jeg næsen mod træningscenteret for den zumba time, hvilket var skønt! Så aftenen var stille og rolig med lektier (ja jeg har allerede lektier), blog og bare få min aften rutine igang. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar