torsdag den 3. august 2017

Highlights From July | Højdepunkter Fra Juli

Hey friends! July has been great in many ways, and like I said in my Highlights From June post then summer is my favourite time of the year so there is a lot more I want to share this month too:


Hej venner! Juli har været skøn på mange måder, og som jeg sagde i mit Højdepunkter Fra Juni opslag så er sommer min yndlings tid på året, så der er meget mere jeg gerne vil dele fra dette måned:

Roskilde Festival 

Not that I've mentioned this a million times already, but it was still one hell of a great experience. I even wrote a blogpost about it when I came home, and included a few clips in a video, cause I love to share great experiences with you all. Roskilde was different from anything I've ever tried before, but also something I desire to try again.


Ikke at jeg ikke allerede har nævnt det en million gange før, men det var stadig noget af en vild oplevelse. Jeg skrev endda et opslag om det da jeg kom hjem, og inkluderede et par klips i en video, for jeg elsker at dele gode oplevelser med jer. Roskilde var anderledes fra alt jeg nogensinde har prøvet, men også noget jeg gerne vil opleve igen. Visiting The Faroe Islands

Cause I love visiting friends and experience new places and do exciting things with friends, so I visited my friend Jórunn on the Faroe Islands and it was lovely. I've made several posts and a video from the trip and I love to look back on it and relive some of the memories. 


For jeg elsker at besøge venner og opleve nye steder og spændende ting med venner, så jeg besøgte min ven Jórunn på Færøerne, og det var så dejligt. Jeg har lavet samtlige opslag og en video fra turen, og jeg elsker at se tilbage på det og genopleve alle minderne. 


Relaxing 

Even though I've had a tightly packed vacation, living in my suitcase, travelling from one end to the other, I've still managed to relax at whatever destination I've been at. Sometimes I've relaxed with friends or family, but there has been a day or two where I've had the opportunity to lay a bit back on my own which is also what vacations are for...


Selvom jeg har haft en tætpakket ferie, levet i en kuffert, rejst fra den ene ende til den anden, har jeg stadig formået at slappe af hvorend jeg har været henne. Nogengange har jeg slappet af med venner eller familie, men der har også været en dag eller to hvor jeg har haft muligheden for at læne mig tilbage alene, hvilket også er hvad ferier er til for...Rodos 

Just came home from such a nice trip to the Greek island Rodos with my family. I've seen and experienced a lot of things on this trip, but I've also had the chance to relax and de-stress. So definitely a great way to end July and even though it was a lovely trip I'm glad to be home and have the chance to relax the last few days of my vacation. See more of the trip here.


Jeg er lige kommet hjem fra en så hyggelig tur til den græske ø Rodos med min familie. Jeg har set og oplevet en masse ting på denne tur, men jeg har også haft muligheden for at slappe af og afstresse. Så helt sikkert en god måde at slutte Juli, og selvom det var en skøn tur er jeg også glad for at være hjemme, og have chancen for at slappe af de sidste par dage af min ferie. Se mere fra turen her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar