tirsdag den 29. august 2017

Products I Use To Treat Myself

Hi loves! Every once in a while it's not only a luxury but almost a necessity to treat yourself, just lay back and do whatever makes you feel good. Most of us would probably choose to take a long shower, use a face mask and not only treat our minds but also our bodies. To do so I've listed and wrote a bit about some of my favourite products to really get my body feeling fresh and well-treated again.


Hej elskede! En gang i mellem er det ikke kun en luksus, men næsten en nødvendighed at pleje dig selv, bare lægge dig tilbage og gøre hvad end der får dig til at have det godt. De fleste af os ville nok vælge et langt bad, bruge en ansigtsmaske og ikke kun pleje vores hoved, men også vores krop. For at gøre det har jeg skrevet lidt om nogle af mine yndlings produkter for at få min krop til at føles frisk og velplejet igen.


Face mask

For a sensitive and dry skin the mask has to be very gentle, and even though I love to use scrubs of different kinds then the skin on my face usually don't like it. One mask that my skin loves, but is also a scrub is the Honey & Oat mask from The Body Shop since it's very gentle and gives a good moisture to dry skin. If my skin is really dry and harder to work with I sometimes use a very thick cream almost like a mask and let it sit on my skin for as long as possible. 


Til en mere sensitiv og tør hud skal masken være meget mild, og selvom jeg elsker at bruge skrubber af forskellige slags så plejer huden i mit ansigt ikke at kunne lide det. En maske som min hud elsker, men som også er en skrub er Honey & Oat mask fra The Body Shop eftersom den er meget mild og giver en god fugt til tør hud. Hvis min hud er virkelig tør og sværere at arbejde med bruger jeg nogengange en meget tyk creme næsten som en maske og lader den side på huden så længe som muligt. Body scrubs

If I really feel like treating my body then I love to use a body scrub in the shower. Even though I have a perfume intolerance then I've never had a reaction to a body scrub since I wash it off almost immediately. I've used a lot from The Body Shop in the past but now I've also grown quite fond of the Comwell Salt Body Scrub. To me a scrub is just a nice treatment to get my skin extra soft if I feel it necessary. 


Hvis jeg virkelig føler for at forkæle min krop, så elsker jeg at bruge kropsskrubber i badet. Selvom jeg har en parfume intolerance, så har jeg aldrig haft en reaktion på en kropskrub, da jeg vasker den af næsten med det samme igen. Jeg har brugt en del fra The Body Shop i fortiden, men nu er jeg blevet ret vildt med Comwell Salt Body Scrub. For mig er en skrub en dejlig pleje hvis min hud skal være ekstra blød. Bodylotion

It's something I try and tell myself to use more often, but most of the time I forget. I've tried out a great amount of bodylotions and with my allergies unfortunately I've come to the conclusion that The Body Shops body butters and lotions I can't use. Lucky for me there exist a great amount of other bodylotions with less or no perfume out there. 


Det er noget jeg prøver at fortælle mig selv jeg skal bruge oftere, men for det meste glemmer jeg det. Jeg har prøvet en hel del bodylotions, og med mine allergier er jeg uheldigvis kommet til den konklusion at jeg ikke kan tåle The Body Shops bodylotions og butters. Heldigvis så findes der mange andre bodylotions med mindre eller ingen parfume derude. 


Not a treatment, but a necessity Compeed


Foot Treatments

I'm not joking when I say that I have weird feet. With strange feet like mine follows a lot of problems like constant blisters, dead skin and cracks. This has almost become a permanent thing after mistreating them for years. Over time I've become a lot better at treating my feet with different baths, scrubs or cremes.


Det er ikke ment som en joke når jeg siger jeg har underlige fødder. Med underlige fødder følger en hel del problemer som konstante vabler, død hud og revner. Det her er næsten blevet en permanent ting efter at have mishandlet dem i årevis. Over tid er jeg blevet en del bedre til at behandle mine fødder med forskellige bade, skrubber og cremer.Nail polish

This is one thing I only take the time out to use when I really have to treat myself, I don't have the patience to paint my nails. Currently I've been loving this neutral, shiny, nail polish from Dior, but a go to brand for cheaper nail polish would probably H&M, they're surprisingly good. I find that nail polishes from both brands last really well and dries quite fast. 


Det her er én ting jeg kun tager tiden til at bruge hvis jeg virkelig vil pleje mig selv, jeg har ikke tålmodigheden til at lakere mine negle. Her for tiden har jeg elsket den naturlige, skinnende neglelak fra Dior, men et go-to mærke for billigere neglelak vil nok være H&M, de er overraskende gode. Begge neglelakker synes jeg holder rimelig godt og tørre rimelig hurtigt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar