lørdag den 30. september 2017

Dressing Fall

Hi sweetie! I might not want to admit this since it stings in my bones but autumn is here... Even though we've had a couple of quite warm days here in Denmark then it has been pouring down as well! Some days it has been cold and on one of those more autumn like cold days I wore this dress and shirt. You might have seen the dress in a previous post and noticed its thin straps, not very autumn like. But I do really like this dress and thought that a nice knit jumper would work great on keeping me warm since the weather only seems to get colder here. 


Hej søde! Jeg har måske ikke lyst til at indrømme det, da det skærer i hjertet, men efterået er her... Selvom vi har haft et par ret varme dage her i Danmark så har det også øset ned med regn! Nogle dage har det også været koldt og til de mere efterårsagtige kolde dage har jeg haft denne kjole og strik på. Du har måske set kjolen i et tidligere opslag og lagt mere til dens tynde stropper, ikke så efterårsagtigt. Men jeg holder virkelig af denne kjole og tænkte at en flot striktrøje ville virke godt til at holde mig varm eftersom vejret kun lader til at blive koldere. 

tirsdag den 26. september 2017

Looks To Help You Transition From Summer To Fall

Hey loves! When transitioning from summer to fall there is a lot of new challenges and one thing is managing to style an outfit that won't make you either freeze or sweat. My style inspiration feed on Pinterest is growing with transition and fall outfits to give me inspiration and I have been experimenting a bit with it the past weeks. After all my experiments I've found that these tips and tricks is what has created the best transitioning outfits when trying to feel comfy and cozy but not let go of summer too fast. 


Hej elskede! I overgangen fra sommer til efterår er der mange nye udfordringer, og én ting er; at formå at sammensætte et outfit som ikke vil få dig til at fryse eller svede. Mit stil inspirations feed på Pinterest lider en overlast af overgangs-og efterårsoutfits for at give mig inspiration, og jeg har eksperimenteret lidt med det de sidste par uger. Efter alle mine eksperimenter har jeg fundet nogle tips og tricks som har kreeret de bedste overgangsoutfits når det kommer til at have det behageligt, men ikke give slip på sommeren for hurtigt. 

Telegraph

Cubaelera

Walk In Wonderland

Steal The Look

Shopstyle

Blazers/Jackets For Your Tops

May be a bit obvious but I also find that this seasons jackets, blazers and similar things to throw on top is seriously pretty! So investing in a nice jacket to put on top of all your nice autumn outfits underneath is a great way to keep you warm when outside. 


Er nok en lidt åbenlys en, men jeg synes også at denne sæsons jakker, blazers og lignende ting til at smide uden på er seriøst flotte! Så at investere i en flot jakke til at tage uden på alle dine pæne efterårs outfits nedenunder er en god måde at holde dig varm når udenfor. 

Philosophy Di Lorenzo

Who What Wear

WWD
Shopstyle

Layering

Again a bit obvious but also something I often find really hard to make look good without it feeling too heavy. In fall and winter especially it's a great hack to try and experiment with light layers on top of each other so you can easily take of a layer depending on being outside, indoors or the temperature. 
A great piece for layering is fishnet tights since they can give a bit of detail to a else boring look. 


Igen lidt åbenlyst, men også noget jeg ofte synes er virkelig svært at få til at se godt ud, uden at det føles for tungt. I efteråret og vinteren specielt er det et godt trick at prøve at eksperimentere med lette lag oven på hinanden, så du nemt kan tage et lag af afhængigt af om du er udenfor, indenfor eller temperaturen.
Et godt stykke tøj for lag på lag er fiskenet strømpebukser, eftersom de kan give lidt detaljer til et ellers kedeligt look. 

Zara

Popsugar


Anna October

Long Sleeved Off-shoulder Tops

I often find that when I feel cold funny enough it's never my shoulders that are feeling cold. So I haven't let the colder weather be the thing to choose whether or not I should keep on wearing my off-shoulder tops and if they're long sleeved they will certainly keep you warm. 


Jeg synes ofte, at når jeg fryser er det sjovt nok aldrig fordi mine skuldre fryser. Så jeg har ikke tilladt at lade det kolde vejr være det der skulle bestemme om jeg skulle fortsætte med at have mine off-shoulder bluser på, og hvis de har lange ærmer vil de helt sikkert være varme nok. 

Fashion Hola                                          Vogue

Harpers Bazaar

The Shiny Squirrel

Who What Wear

Matching Top & Bottom

It's a genius way to make an outfit cool and pretty but with a long sleeved top and long pants it will also keep you warm, but if in a light material not too much. Also pairing a matching top and bottom will make a really cool formal look as well. 


Det er en genial måde at gøre et outfit cool og pænt, men med en langærmet top og en lang buks vil det også holde dig varm, dog hvis det er i lette materialer, ikke så meget. Også det at matche top og underdel vil gøre looket mere cool og formelt. 

CMCoving                                                     Just The Design

Happily Grey

Just The Design                                                        Busk Blog

Overknee Boots

If you're not entirely ready to get rid of the bare legs (I'm not), I find that overknee boots works great with covering most of your legs and make you feel warm but still without wearing tights. I love my overknee boots, and luckily it's also a type of shoe that every once in a while gets back into fashion so also a piece worth investing in. 


Hvis du ikke er helt klar til at give slip på de bare ben (det er jeg ikke), synes jeg at overknee støvler virker godt til at dække det meste af dine ben og holde dig varm, men uden at have strømpebukser på. Jeg elsker mine overknee støvler, og heldigvis er det også en slags sko som en gang i mellem kommer ind i moden igen, så også noget der er værd at investere i.

Stylecaster

Lizzy Roddyy

The Closet Heroes

Career Girl Daily

Stylecaster

Sweaters Over Skirts & Dresses

This is actually just a layering tip really, but a really cute one. I often throw a nice knit over my summer dresses to cover my arms and take it off when feeling too hot. I love my summer dresses and I definitely haven't been ready to let go of them just yet which means that this has worked great for me so that I could still wear my dresses and skirts into fall.


Dette er sådan set bare et lag på lag tip, men også et rigtig sød et. Jeg smider ofte at en pæn strik over mine sommerkjoler for at dække mine arme og tage den af når det bliver fór varmt. Jeg elsker mine sommerkjoler, og jeg har helt sikkert ikke været klar til at give slip på dem endnu, hvilket betyder at dette har virket super for mig, så jeg stadig kan have mine kjoler og nederdele på ind i efteråret. 

Lizzy V.D Ligt

Death by Elocution

The Closet Heroes                                                             Busk Blog

Glamradar

Tights

I love tights in winter, not so much in fall... But I have found myself wearing it a few times when overknee boots or a sweater couldn't solve my problems and I must admit it is a great way to keep you warm when all else fails and fall gets to cold. 


Jeg elsker strømpebukser om vinteren, ikke så meget i efteråret... Men jeg har haft det på et par gange når overknee støvler eller en sweater ikke kunne løse mine problemer, og jeg må indrømme at det er en god måde at holde dig varm, når alt andet fejler, og efteråret bliver fór koldt. fredag den 22. september 2017

Fall Formal

Hi gorgeous! Now that fall truly has decided to come around and bring us all that comes along with it I thought that another fall look wouldn't hurt anything. My last video was on how you could style your day to day outfit into a night-time outfit and I really think that this outfit is a good example of that as well. I often wear the pants and bodystocking to school or something similar non-formal, but when I decided to pair it up with a blazer and some high heels it to me seemed like a much more formal look. Not only is it a bit classy look but also a very comfortable one and not something you regret wearing after one hour into your dinner. 


Hi skønneste! Nu da efteråret i sandhed har besluttet at komme omkring og give os alt der følger med, så tænkte jeg at endnu et efterårs look ikke skadede noget. Min sidste video omhandlede hvordan du kan style dit dag til dag outfit til et aften-outfit, og jeg synes virkelig at dette outfit er et godt eksempel på det. Jeg bruger ofte bukserne og bodystockingen til skole eller noget lignende uformelt, men da jeg besluttede at style det med en blazer og nogle høje hæle virkede det på mig som et meget mere formelt look. Ikke kun er det lidt classy, men også meget behageligt og ikke noget som du fortryder at have taget på efter en time inde i middagen. tirsdag den 19. september 2017

How To Change Your Outfit From Day To Night

Hey sweeties! Do you ever have one of those days where your day is so tightly packed that you have to rush from work, school or something like it to a party, nice dinner or family event and doesn't really have the time to get home and change? No matter what it's never a bad idea to know how to change your look into something more formal or festive quite fast if needed or you just desire to wear the same pants the whole day.
In this new video I've included three outfits that I've changed into three night time outfits if you're in the need of some inspiration for a fast change or a way to save some washing. Otherwise keep reading along for some tips and tricks on how to fastly change your entire look.


Hej sødeste! Har du nogensinde en af de der dage hvor din dag er så tæt pakket at du skal skynde dig fra arbejde, skole eller noget lignende til en fest, pæn middag eller familie ting og ikke rigtigt har tiden til at tage hjem og skifte? Lige meget hvad er det aldrig en dum idé at vide hvordan man ændrer sit look til noget mere formelt eller festligt ret hurtigt hvis nødvendigt, eller hvis man bare ønsker at have de samme bukser på hele dagen.
I denne nye video har jeg inkluderet tre outfits, som jeg har ændret til tre aften outfits, hvis du har brug for noget inspiration til en hurtig ændring eller en måde at spare noget vaskning. Ellers så fortsæt med at læse for nogle tips og tricks til hvordan du hurtigt kan ændre hele dit look.


Accessories Change It All cause honestly there is a big difference between wearing some small stick earrings or some long colourful ones. If you have to rush from one place to another I would definitely recommend that you in the morning throw some nice accessories into your handbag and then change that while going from one place to another.


Accessories Ændrer Alt for ærligtalt så er der en stor forskel mellem at have nogle små stick-øreringe i eller nogle lange farverige nogen. Hvis du skal skynde dig fra et sted til et andet ville jeg helt klart anbefale at du om morgenen smider nogle flotte accessories ned i tasken og så skifter dem når du tager fra et sted til et andet.


Shoes Are Everything when it comes to changing a look, a high heel can really raise the bar of a boring workday look. Honestly the first thing I will change if I have two minutes is changing up the shoes and then all of a sudden I both look ready but also feel ready to get out of the door. 


Sko Er Alting når det kommer til at ændre et look, en høj hæl kan virkelig sætte en ny standard til et kedeligt arbejdsoutfit. Ærligt så er det første jeg vil ændre, hvis jeg har to minutter til at ændre noget, skoene, og lige pludselig ser jeg klar ud, men føler mig også klar til at komme ud af døren.Refresh Your Makeup in the nearest bathroom or camera of your phone, cause even though I'm more of a fashion blogger than a beauty blogger then I know that a nice makeup can change a lot of things in your look. I often carry a lipstick with me, so I can refresh that or give my skin some more glow with a nice highlighter before rushing out again. 


Forfrisk Din Makeup i det nærmeste badeværelse eller kameraet på din telefon, for selvom jeg er mere af en modeblogger end en skønhedsblogger så ved jeg at en flot makeup kan ændre en hel del ved dit look. Jeg tager ofte en læbestift med mig, så jeg kan forfriske den eller give min hud noget mere glød med en flot highlighter før jeg skynder mig ud igen.


* * *


Try A Different Hairstyle from your usual style. So if your usual style is a ponytail or a bun, pull the hair out and let it hang loose, and if it's always loose, try and pull it back into something fast. This will most definitely change your look no matter what you're wearing or how much time you've got. 


Prøv En Anden Frisure end din normale stil. Så hvis din normale stil er en hestehale eller en knold, så tag håret ud og lad det hænge løst, og hvis det altid er løst, prøv at trække det tilbage til noget mere fast. Dette vil helt sikkert ændre dit look lige meget hvad du har på eller hvor meget tid du har.


Get In The Right Mood for a long night, nice dinner or whatever you're attending, with the right music in your headphones or a shoulder rub it's possible. Admittedly, even though what I'm wearing says a lot about my mood I know that if I'm in the right mood for a long night I will also feel a lot more confident and ready and that will shine through whatever I'm wearing. 


Kom I Det Rigtige Humør til en lang aften, pæn middag eller hvadend du deltager i, med den rette musik i høretelefonerne eller et stræk er det muligt. Indrømmet, selvom hvad jeg har på siger meget omkring mit humør, så ved jeg, at hvis jeg er i det rette humør til en lang aften, vil jeg også føle  mig meget mere selvsikker og klar, og det vil skinne igennem hvadend jeg har på.