søndag den 10. september 2017

Healthy Candy Replacements | Sunde Slik Erstatninger

Hey sweetie! Whenever people try to go on a diet one of the first things I often hear people want to cut out is candy. It's not a bad idea, not that there isn't a lot of other things you should be aware of, but candies and treats like it is a incredibly bad habit if trying to lose weight. If sweet treats is your guilty pleasure or the hardest thing for you to give up then read along for some inspiration on what to replace it with. 


Hej sødeste! Når folk prøver at gå på slankekur så er en af de første ting jeg ofte hører er, at folk gerne vil skære ned på sukkeret. Det er ikke en dårlig idé, ikke at der ikke også er mange andre ting du burde være opmærksom på, men slik og lignende sager er en utrolig dårlig vane hvis man prøver at tabe sig. Hvis søde sager er din guilty pleasure eller det sværeste for dig at give slip på, så læs med for noget inspiration til hvad du kan erstatte det med.

Fruits & Berries

The obvious one of course. Fruits are sweet and contains a lot of great vitamins and if you're eating the right ones also then a lot of great fibers (rasp/black-berries, pears, figs). So if you desire something sweet to take with you or enjoy a Friday night then I've never complained about eating a big bowl of fruit, and if you take out the time to do so, I'm sure that everybody else will enjoy it too. 


Dette er det åbenlyse valg. Frugter er søde og indeholder en masse gode vitaminer, og hvis du spiser de rigtige så også en masse gode fibre (hind/brom-bær, pærer, figner). Så hvis du lyster noget sødt til at tage med dig eller nyde en fredag aften, så har jeg aldrig klaget over at spise en stor skål med frugt, og hvis du tager tiden ud til at lave det, så er jeg sikker på at alle andre også vil nyde det.

Picture from this recipe

No-sugar/Sugar-light Snack-bars 

I often connect treats to sugar, I know that is not always the case but my stomach has always reacted badly to big consumptions of sugar, so I try as often as possible to avoid that. It's always important to look on the ingredients when trying to eat healthy and trying to avoid sugar is often the first step into a healthy lifestyle for a lot of people. I like simple granola-bars or raw-bars, lately I've also tried out a lot of great protein-bars. 


Jeg forbinder ofte lækkerier med sukker, jeg ved at det ikke altid er tilfældet, men min mave har altid reageret dårligt på store konsumeringer af sukker, så jeg prøver så ofte som muligt at undgå det. Det er altid vigtigt at læse ingredienserne når man prøver at spise sundt, og det at prøve at undgå sukker er ofte det første trin i en sund livsstil for mange mennesker. Jeg elsker simple muslibarer eller figenstænger, på det seneste har jeg også prøvet en masse gode proteinbarer.


Homemade Chips

It's much more simple to do than you might think. Cut potatoes, apples, squash, whatever you desire into thin circles and place in the oven until crispy. Delicious and easy, and definitely much more healthy than the way too salty chips you buy at the store. 


Det er meget mere simpelt at lave end du måske tror. Skær kartofler, æbler, squash, hvad end du ønsker til tynde cirkler og sæt i ovnen indtil sprøde. Lækkert og nemt og helt sikkert meget mere sundt end de alt for saltede chips du kan købe i butikkerne.


Nuts, Dried Fruit & Seeds

These mixes can be made at home but also bought in almost every store currently. Of course when buying it store-bought check the ingredients for anything unnecessary since that is always a risk. I don't think that it's new information to you that nuts and seeds are great for you, so why not eat it together with some raisins or dried cranberries. I personally love it! 


Disse mix kan laves derhjemme, men også købes i næsten alle butikker på det seneste. Selvfølgelig når du køber det i en butik skal ingredienserne tjekkes for noget unødvendigt eftersom det altid er en risiko. Jeg tror ikke det er ny information for dig at nødder og frø er gode for dig, så hvorfor ikke spise dem sammen med rosiner eller tørrede tranebær. Personligt elsker jeg det!

Smoothies

If you love to drink your candy in the shape of soda, milkshakes or something similar then it's still possible but again notice the ingredients. Make your own smoothies instead and make sure not to put anything unnecessary into it. I love to make a chocolate milkshake with a bit of coffee in the morning that doesn't contain any sugar, if interested in getting that recipe let me know.


Hvis du elsker at drikke dit slik i form af sodavand, milkshakes eller noget lignende så er det stadig muligt, men igen læg mærke til ingredienserne. Lav dine egne smoothies i stedet og hver sikker på at du ikke smider noget unødvendigt i. Jeg elsker at lave chokolade milkshakes med lidt kaffe om morgenen som ikke indholder noget sukker, hvis interesseret i at få opskriften, så sig til.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar