søndag den 3. september 2017

Highlights From August | Højdepunkter Fra August

Hey loves! August is over and even though this month has past by so fast that it's almost scary then there is still a few things that I've managed to get with me and remember from this month. I know that there will happen a lot of exciting things in September so I haven't really minded that I haven't been too busy in August. I've spend a lot of time with friends and family that I haven't seen in a long time which is the best way I could think of spending the last summer month of 2017. 


Hej elskede! August er ovre og selvom dette måned har spurtet forbi så hurtigt at det næsten er skræmmende, så har jeg stadig et par ting som jeg har formået at få med mig og huske fra dette måned. Jeg ved at der vil ske en masse spændende ting i September så jeg har ikke haft så meget imod at August ikke har været et fór travlt måned. Jeg har brugt en del tid med venner og familie som jeg ikke har set i et godt stykke tid, hvilket er den bedste måde jeg kunne tænke mig at bruge det sidste sommermåned af 2017 på. 

Hosting A Birthday Party

I haven't talked that much about it on the blog really but it doesn't change the fact that it was a great night! My birthday was January the sixth and I know it's a bit late to host a birthday party half a year after I had my actual birthday, but I really wanted to gather some of my greatest friends and in the summer it's just easier since I can just have it out in the garden. It was such a lovely weekend and some of my boarding school friends stayed over and we just had a great time together!


Jeg har ikke snakket så meget om det på bloggen, men det ændrer ikke det faktum at det var en fantastisk aften! Min fødselsdag var den sjette januar, og jeg ved det er lidt sent at holde en fødselsdagsfest et halvt år efter min rigtige fødselsdag, men jeg ville bare gerne samle nogle af mine bedste venner og om sommeren er det nemmere eftersom jeg bare kunne holde det i haven. Det var en så dejlig weekend og nogle af mine efterskole venner blev og vi havde en skøn tid sammen!

My Grandmother's Birthday

I also have a blogpost about this talking a bit about what I wore and how the day went, but after a long vacation and a few school weeks spent primarily with friends it was also nice to take out a day one weekend to spend some time in family company. 


Jeg har også et blogopslag om dette hvor jeg snakker om hvad jeg havde på og hvordan dagen gik, men efter en lang ferie og et par skoleuger brugt primært med venner var det også rart at tage en dag i en weekend ud til at bruge noget tid med lidt familie. 

Getting Back Into A Routine

It has been way harder than I thought to go back to school, maybe because I know that this is my last year and then I'm out on my own, and I somewhat didn't realize that before starting the year. But I've found different ways to cope with this and I've gotten into a routine that I quite like since it changes a lot from day to day depending on my classes, work and friends/family visits (which I'm glad that I've had so much of this month). 


Det har været sværere end jeg troede at komme tilbage til skolen, måske fordi jeg ved at dette er mit sidste år, og så er jeg på egne ben, og det gik ikke rigtigt op for mig før jeg begyndte året. Men jeg har fundet forskellige måder at håndtere det på, og jeg har fundet en rutine, som jeg ret godt kan lide eftersom dagene ændrer sig afhængigt af mine timer, arbejde og venner/familie besøg (hvilket jeg er glad for at have haft så meget af dette måned). 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar