onsdag den 1. november 2017

Highlights From October | Højdepunkter Fra Oktober

Hi loves! First I have to be apologize that October has been the month this year that I've made the least posts and videos in. Looking back at October I wish that I've made more content cause since it being Halloween month and a very exciting month for me as well I would have loved to share more! But unfortunately I also know that I really haven't had the time, cause every free moment I've had the past month I've been working on this blog. 
Between my longer and smaller travels I haven't unpacked just thrown my things into a new bag and never really sat down to relax for a bit (maybe why I'm ill now). That is why I'm so happy that I started making these monthly highlights back in May or June (I'm not sure), cause now I have the chance to share with you all that have been happening this month!


Hej sødeste! For det første vil jeg undskylde for at Oktober har været det måned i år, hvor jeg har lavet færrest opslag og videoer. Når jeg ser tilbage på Oktober, ville jeg ønske, at jeg havde lavet mere indhold, da det er Halloween måned og også et meget spændende måned for mig, og jeg ville have elsket at dele mere! Men uheldigvis ved jeg også, at jeg ikke har haft tiden, for hvert ledige minut jeg har haft det sidste måned har jeg brugt på at arbejde på denne blog.
Imellem mine længere og mindre rejser har jeg ingengang pakket ud, bare smidt mine ting over i en ny taske og ikke rigtigt givet mig selv tid til at slappe af (måske grunden til at jeg ligger syg nu). Så derfor er jeg glad for at jeg begyndte på at lave de her månedlige højdepunkter tilbage i Maj eller Juni (jeg er ikke sikker), for nu har jeg chancen for at dele med jer, hvad der er sket dette måned!


School Trip To Copenhagen

Not only was this a quite interesting and lovely trip due to the exciting schedule and lectures we had, but most of all the time I had with my closets friend when we finally had some free time in Copenhagen. Not that we went out and drank and danced the two days we were there, but we just had some time together that we haven't spend together in way too long time. 
See what I wore here


Ikke kun var det her en ret interessant og skøn tur grundet det spændende program og foredrag vi havde, men mest af alt den tid jeg havde med mine tætteste venner, når vi endelig havde noget fritid i København. Ikke at vi tog ud og drak og dansede de to dage vi var der, men vi brugte bare noget tid sammen, som vi ikke har brugt sammen alt for længe.
Se hvad jeg havde på her.
Travelling In Germany With My Best Friend

This is one of the few experiences from October that I actually managed to make a post about...
One night in the beginning of October/end November my friend asked me if I would be interested in going on a vacation with him after talking about vacations for about an hour at that point. Of course I said yes! And so the planning began, we considered many options, but hang on to the idea of driving through Germany and so we did... Read more here.


Det her var en af de få oplevelser fra Oktober som jeg rent faktisk formåede at lave et opslag om...
En aften i begyndelsen af Oktober/slut November spurgte min ven mig om jeg var interesseret i at tage på ferie med ham efter at have snakket om ferie i omkring en time på det tidspunkt. Selvfølgelig sagde jeg ja! Og så begyndte planlægningen, vi overvejede mange ting, men holdte fast i ideen om at rejse igennem Tyskland, så det gjorde vi... Læs mere her.


Internship in Herning 

From the 25th to the 27th I attended an internship in Herning to try out the education as a design technologist. I've never imagined myself moving to Herning since the city is much smaller than my beloved home Odense. But VIA University surprised me positively in a way that I thought no education could. I met so many great people there, both teachers, students and other interns like me. I loved the experience and of course hope to get to know VIA Design much better in the future.


Fra den 25. til den 27. var jeg i studiepraktik i Herning for at prøve en uddannelse som designteknolog. Jeg havde aldrig forestillet mig at jeg skulle flytte til Herning, da byen er meget mindre en mit elskede hjem Odense. Men VIA University overraskede mig positivt, på en måde som jeg ikke troede en uddannelse ville. Jeg mødte mange skønne mennesker der, både lærerer, elever og andre praktikanter som mig. Jeg elskede oplevelsen og håber selvfølgelig på at kunne lære VIA Design bedre at kende i fremtiden.

Worrying Less

Since starting of highschool, almost two and half years ago now, I've been worrying about my future. Every day was unknown and I lived day by day worrying about the next one, cause as every day past by I realized I was one day closer to letting go of my safe zone called school. Yes, I made a bigger futuristic choice when choosing what kind of highschool to go to, but nothing like what I had to choose when I first entered. What would I do after all this??
After worrying about the future for over two years then I've finally found a path that seems realistic and interesting to me. Maybe it will change, but now I feel happier and safer about what's going to happen. 
There is a lot of other questions about the future I hopefully will get answers to soon, but nothing like the anxiety I've felt about the future the past two years...


Siden jeg begyndte gymnasiet, næsten to og et halvt år siden nu, har jeg bekymret mig om fremtiden. Hver dag var ukendt, og jeg levede dag for dag bekymret for den næste, for som hver dag forsvandt gik det op for mig at jeg var en dag tættere på at give slip på min sikkerhedszone kaldet skole. Ja, jeg tog et større fremtidsvalg da jeg valgte hvilket slags gymnasie jeg skulle gå på, men intet lignende det valg jeg fik tildelt da jeg startede. Hvad ville jeg efter dette??
Efter at have bekymret mig om fremtiden i over to år har jeg endelig fundet en vej som virker realistisk og interessant for mig. Måske ændrer det sig, men lige nu er jeg gladere og sikre i forhold til hvad der kommer til at ske.
Der er mange spørgsmål omkring fremtiden som jeg forhåbentlig får svar på snart, men intet lignende den angst som jeg har følt omkring fremtiden de sidste to år...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar