søndag den 5. november 2017

Things To Get Done This Month (November17)

Hi love! We've now made it to the second to last month of 2017 (WHAT!!), and since the year is almost over (still don't get it) there is a few things that always happens at this time of the year... Christmas chaos... I love Christmas and everything Christmas has become over the years, to me it's the happiest time of the year, but something the whole world probably can agree with me on, is that it's also the most stressful time of the year. So this is what I do to be one step ahead. 


Hej elskede! Vi er nu nået ind i det andet sidste måned af 2017 (HVAD!!), og eftersom året er næsten ovre (fatter det stadig ikke) er der et par ting som altid sker på den her tid på året... Julekaosset... Jeg elsker Jul og alt Julen er blevet til hen over årene, for mig er det den bedste tid på året, men noget som hele verdenen nok vil være enig med mig i, er at det også er den mest stressede tid på året. Så det her er hvad jeg gør for at være på forkant.

Picture from Tine P Dalum

Prepare Yourself for The Christmas chaos in the best way possible cause every year the Christmas stress will probably shock you no matter what. Start planning out some of the things you know you have to do in December. I've already made a list of all the blogpost and videos I will make in December which makes planning much easier for me and won't make me just as stressed. 


Forbered Dig Selv på Julekaosset på den bedste måde du kan, for hvert år vil Julestressen nok overraske dig lige meget hvad. Start med at planlægge nogle af de ting du ved du skal have gjort i December. Jeg har allerede lavet et liste over alle de blogopslag og videoer jeg skal lave i December, hvilket gør planlægning meget nemmere for mig og gør mig ikke lige så stresset. 

Picture from Tine P Dalum

Begin Gift Shopping cause that is one thing we probably all can agree on is a stress factor in December. So begin writing lists on who you will be gifting but also what to give them, so whenever you're out shopping, no matter if it's for groceries or a new knit, you can keep an eye out for that book, jewelry or anything else you wish to give someone. 


Begynd På Gaveindkøb for det er en ting vi nok alle kan blive enige om er en stress faktor i December. Så begynd at lave lister over hvem du skal købe til, men også hvad du kan give dem, så når du er ude og shoppe, lige meget om det er for dagligdagsvarer eller en ny strik, så kan du holde udkig efter den bog, smykke eller noget andet du ønsker at give nogen. Do Something For Yourself before the Christmas rush and chaos gets to much and you might not have the time to take some time out to yourself and do something you enjoy. Go get your nails done, have a night out with a bunch of friends or stay in and watch a great movie, take care of yourself!


Gør Noget For Dig Selv før julestressen og kaosset bliver for meget, og du måske ikke har tiden til at bruge noget tid på dig selv og lave noget du nyder. Få ordnet dine negle, hav en aften ude med dine venner eller bliv inde og se en god film, pas på dig selv!


Ask Yourself If You've Achieved What You Wanted This Year cause this month might be your last chance to get it. Don't stress about it if you haven't lived up to your goals, but look at as a guideline for what you need to do to get done or get done next year. So look at what you've managed to do and why and maybe it will help you understand what to do to get the rest done. 


Spørg Dig Selv Om Du Har Opnået Alt Du Ønskede I År for dette måned er nok din sidste chance for at nå det. Stress ikke over det hvis du ikke har levet op til dine mål, men kig på dem som en guideline til hvad du skal gøre for at opnå det eller opnå det i det kommende år. Så kig på hvad du har formået at gøre og hvorfor, og måske vil det hjælpe dig til at forstå hvad du skal gøre for at opnå resten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar